Dostępne mieszkanie dla niepełnosprawnych — ruszył nowy program

utworzone przez | 15, 11, 2022 | Dofinansowania PFRON

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z zapowiedzią Wiceministra Rodziny i Polityki Społecznej Pawła Wdówika uruchomiony został jeden z trzech programów w ramach projektu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – program Dostępne mieszkanie. Zapowiedzi wdrożenia programów pojawiły się wiosną 2022 roku. Informował o nich Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Zadaniem projektu miało być wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku mieszkaniowym.Dostępne mieszkanie – założenia programu

Celem programu była likwidacja barier architektonicznych, na które narażone są osoby niepełnosprawne w miejscu swojego zamieszkania. Pomoc powinna umożliwić zamianę posiadanego mieszkania na inne, bez barier architektonicznych. Zamiana powinna ułatwić samodzielne wyjście z mieszkania osobie z niepełnosprawnością.

Wysokość dofinansowania miała stanowić równowartość ceny 15 metrów kwadratowych mieszkania bez barier architektonicznych. Program realizują samorządy powiatowe, odpowiednie z uwagi na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej.

Realizacja programu „Dostępne mieszkanie” ma objąć lata 2022-2025. Przeznaczono 150 mln zł na dopłaty do zamiany mieszkań. W związku z tym wsparcie obejmie około 1000 osób.

dostępne mieszkanie
Ruszył Program “Dostępne mieszkanie”.

Dostępne mieszkanie – dla kogo?

Dopłaty dla osób niepełnosprawnych do zamiany mieszkań dotyczą grupy, która spełnia warunki programu. Aby, uzyskać dofinansowanie musisz:

 • Mieć mniej niż 65 lat życia.
 • Posiadać orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym. Niepełnosprawność powinna dotyczyć narządu ruchu i powodować konieczność poruszania się tylko i wyłącznie na wózku inwalidzkim.
 • Ponadto, w posiadanym mieszkaniu, powinieneś napotykać bariery, które uniemożliwiają samodzielne opuszczenie budynku.

Warunki te musisz spełnić łącznie.

Dostępne mieszkanie – warunek otrzymania dopłaty?

Dofinansowanie ze środków publicznych możesz otrzymać, jeśli mieszkasz na piętrze i nie możesz wydostać się na zewnątrz bez pomocy innych. Zamiana twojego mieszkania zatem dotyczy mieszkań usytuowanych na parterze lub w blokach z windą od poziomu 0. Dzięki dofinansowaniu będziesz mógł samodzielnie opuszczać budynek.

Dostępne mieszkanie – kto otrzyma dofinansowanie?

Dofinansowanie otrzyma beneficjent, który złoży kompletny wniosek z wymaganymi załącznikami. Tym samym uzasadni konieczność zamiany mieszkania na wolne od barier.

Do wniosku osoba niepełnosprawna powinna dołączyć:

 • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu ruchu lub równoważne – wskazujące, że niepełnosprawność uniemożliwia poruszanie się bez pomocy wózka inwalidzkiego.
 • Oświadczenie o istniejących barierach architektonicznych, które powodują niemożność samodzielnego wyjścia na poziom 0 wraz z dokumentacją fotograficzną.
 • Oświadczenie o tytule prawnym do posiadanego mieszkania – prawa własności lub spółdzielczego prawa własności lokalu.

Istotne jest, by w chwili składania wniosku dorosła osoba niepełnosprawna miała mniej niż 65 lat. Jeśli wniosek dotyczy osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej powinien go złożyć rodzic, lub opiekun prawny.

Wysokość dofinansowania w programie Dostępne mieszkanie.

Dofinansowanie udzielane jest osobom zamieszkałym na terenie całego kraju. Z uwagi na różnice cenowe, wysokość dotacji uzależniona jest od lokalizacji. Przyjęto podział poziomu finansowania w obrębie kolejnych województw. Dofinansowanie powinno stanowić różnicę między ceną mieszkania sprzedanego i nowo­-nabytego.

PFRON na swoich stronach publikuje kwartalne zestawienia wysokości maksymalnej dofinansowania dla każdego województwa. W chwili pisania artykułu aktualne tabele dotyczą IV kwartału 2022 roku. Można odnaleźć je pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/komunikaty/

Jak wziąć udział w programie Dostępne mieszkanie i gdzie złożyć wniosek?

Program „Dostępne mieszkanie” realizują samorządy powiatowe. Warunkiem jest dołączenie danego samorządu do zaproszenia PFRON. W chwili obecnej wiele samorządów informuje, iż przystąpiło do programu. Jeśli nie wiesz, czy twój powiat pomaga w zamianie mieszkania zapytaj w konkretnym PCPR.

Aby złożyć wniosek, nie musisz wychodzić z domu. Pobierz wniosek, wypełnij i wraz z załącznikami prześlij za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia. Aplikowanie przez SOW: https://sow.pfron.org.pl ułatwia osobom niepełnosprawnym przejście przez procedurę. Ważne, by posiadać profil zaufany.

Jeśli napotkasz trudności, wsparcia powinni udzielić ci pracownicy powiatu. Zarówno w kwestach technicznych, jak i proceduralnych.

Jakie są terminy udziału w programie Dostępne mieszkanie?

Jak zakładano wcześniej, wnioski można składać stale. Terminem granicznym jest data 31.12.2024, kiedy to przewidziano zakończenie programu i naboru wniosków. Jeśli zainteresowanie zamianą mieszkań przy wsparciu programu Dostępne mieszkanie będzie duże i wyczerpią się środki przeznaczone na ten cel, nabór wniosków zostanie zamknięty.

Warunki rozliczenia dofinansowania

Aby uzyskać dopłatę trzeba:

 • udokumentować różnicę ceny nabywanego i sprzedawanego mieszkania. Rolę tę spełnia umowa sprzedaży mieszkania i zakupu nowego bez barier lub umowa zamiany mieszkań,
 • złożyć oświadczenie o tym, że nabyte mieszkanie spełnia wymóg braku barier architektonicznych uciążliwych dla beneficjenta biorącego udział w programie.


Obsługa SOW – moduł Realizatora. Procedowanie wniosku dostępne mieszkanie.

Zamiast podsumowania


Kto dostanie dofinansowanie do zamiany mieszkania?

Dotację z PFRON otrzymają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i poruszające się na wózkach inwalidzkich. Ograniczeniem jest wiek -65 lat.

Do kiedy można składać wnioski do programu Dostępne mieszkanie?

Nabór jest stały. Datą graniczną jest 31.12.2024 lub czas, gdy zostaną wyczerpane środki przeznaczone na ten cel.

Gdzie i jak złożyć wniosek, by dostać dofinansowanie do zamiany mieszkania?

Wnioski z załącznikami składamy w swoich powiatach. Do PCPR trafią one drogą elektroniczną. Wnioski należy przesłać przez system obsługi PFRON, tzw. SOW.

4 komentarze
 1. janina bąkowska

  czy jest jeszcze dofinansowanie do mieszkania dla niepełnosprawnych? czy wiecie skąd można pobrać wzór wniosku o dofinasowanie z pefronu do mieszkania?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Tak jak opisujemy w artykule zamieszczonym na blogu agencji My Wspieramy wnioski można składać do roku 2025 drogą elektroniczną przez system SOW. Wnioski dostępne są w tym systemie i można je z niego pobrać. Można uzupełnić je także bezpośrednio w systemie, a następnie wraz z wymaganymi załącznikami przesłać do PFRON. Dokładną ścieżkę wnioskowania opisujemy w artykule.

   Odpowiedz
 2. Alicja

  Witam super program tylko nie mogę znaleźć takiego mieszkania bez barier gdzie szukać takich mieszkań?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Jesteśmy agencją pracy dla osób niepełnosprawnych i nie udzielamy indywidualnych porad. Przedstawiamy Państwu możliwości. Natomiast ich realizacja należy już do beneficjentów danego programu.

   Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *