Płaca minimalna 2024. Czy będzie rekordowa podwyżka?

utworzone przez | 13, 06, 2023 | Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Płacę minimalną według danych GUS otrzymuje około 3 milionów Polaków, w tym bardzo wielu pracowników z orzeczeniem. Pracownicy wielu przedsiębiorstw i firm zastanawiają się, czy wobec utrzymującej się inflacji w roku 2024 otrzymają szansę na podwójną waloryzację płacy minimalnej. Zapowiedzi i propozycje strony rządowej oraz związków zawodowych rozbudzają nadzieje pracowników, którzy otrzymują najniższe wynagrodzenie.

Jaka więc będzie płaca minimalna 2024?płaca minimalna-2024
Płaca minimalna 2024. [2 słupki monet na blacie, w tle dłoń z lupą].

Najniższa krajowa 2024. Plany kontra rzeczywistość

Wydaje się, że w roku 2024 zostanie pobity rekord wzrostu płac z roku 2023. Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w każdym kolejnym roku gwarantuje ustawa.

Obecnie Rada Dialogu Społecznego prowadzi prace nad rozwiązaniami dotyczącymi waloryzacji płacy minimalnej w roku 2024. Strona rządowa już zapowiedziała, iż minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wyniesie, co najmniej 4200 zł.

Zgodnie z przepisami do 15 czerwca Rada Ministrów ma czas, aby przedstawić Radzie Dialogu Społecznego konkretną propozycję wzrostu wysokości minimalnej płacy za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Pensja minimalna 2024 a żądania związkowców

Żądania związkowców różnych organizacji opiewają na kwotę wyższą niż proponowane przez stronę rządową ponad 4200 zł. Jedną z propozycji Związków Zawodowych jest wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2024 roku do kwoty, co najmniej 4300 zł brutto od stycznia przyszłego roku i kolejno co najmniej 4540 zł brutto od lipca.

Związki zawodowe stoją na stanowisku, że powinno się patrzeć na wzrost płacy minimalnej w perspektywie płacy netto, a nie w ujęciu płacy brutto. Pracownik dysponuje bowiem kwotą netto wynagrodzenia.

Zatem faktyczną średnią kwotą, którą dysponowałby w roku 2024 zgodnie z propozycjami OPZZ, byłoby około 3340 zł netto. W stosunku do cen energii i żywności oraz ogólnej inflacji taka kwota nie wydaje się dużą.

Rekordowy wzrost płacy minimalnej

Rozwiązanie i propozycja OPZZ oznaczałyby rekordowy wzrost płacy minimalnej na przestrzeni 2 lat. Pracownicy zarabiający najmniej, mogliby otrzymać ponad 1000 zł więcej w stosunku do roku 2022.

Czy będzie podwójna podwyżka najniższej krajowej w 2024 roku?

Możliwość podwójnej waloryzacji najniższej płacy w roku 2024 potwierdziła w swojej wypowiedzi Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Stoi ona na stanowisku, że pracownicy, którzy w swojej umowie o pracę mają najniższe uposażenie, powinni mieć też możliwość godnego życia.

Propozycje rządowe biorą pod uwagę nie tylko oczekiwania związków zawodowych i strony społecznej, ale także muszą obejmować uwagi pracodawców, którzy finalnie ponoszą koszty waloryzacji.

Ideą waloryzacji minimalnego wynagrodzenia i jest troska by Polacy, którzy mają najniższe świadczenia, mieli możliwość godnego życia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg

Jak wysoka powinna być płaca minimalna 2024 prognozy pracodawców

Pracodawcy zrzeszeni w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców proponują, aby w roku 2024 zamrozić wynagrodzenia na poziomie z roku 2023. W innym przypadku będzie się rozszerzało zjawisko szarej strefy szczególnie w rejonach słabszych ekonomicznie. Według Pracodawców praca w tych rejonach może stać się trudniej dostępną.

Z tym stanowiskiem nie zgadzają się i sprzeciwiają Związki Zawodowe OPZZ. Podkreślają, że finanse przedsiębiorstw są aktualnie dobre, wzrost gospodarczy jest stabilny, a udział wynagrodzeń w kosztach firm zmniejszył się o 1,5 punkta procentowego.

Ponadto strona społeczna wskazuje, że płaca minimalna powinna chronić przed ubóstwem. Z tego powodu wynagrodzenia minimalne powinny wzrastać szybciej.

Temat wynagrodzeń interesuje zarówno pracowników, jak i pracodawców.
Polecamy artykuły z naszej biblioteczki:

🔸 Praca na rencie
🔸 Ekwiwalent w kosztach płacy PFRON
🔸 Dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON

W witrynie agencji My Wspieramy możesz znaleźć porady, które pomogą pracodawcom i osobom niepełnosprawnym w obszarze zatrudnienia i codziennym życiu. Zapraszamy!


Podwyżka płacy minimalnej w 2023 roku

Na rok 2023 zaplanowano rekordową podwyżkę płac dla najmniej uposażonych pracowników. Po uwzględnieniu podwójnej waloryzacji wzrost płac w bieżącym roku wyniesie 19,6% w stosunku do ubiegłorocznych wynagrodzeń.

Płaca minimalna 2023 – podwójna waloryzacja w styczniu i lipcu

W styczniu 2023 roku wzrosła minimalna płaca do poziomu 3490 zł brutto. W stosunku do najniższej krajowej z roku 2022 wynagrodzenia minimalne wzrosły o 480 zł. W rezultacie tej podwyżki pracownik otrzymuje kwotę wynagrodzenia na poziomie około 2709,48 zł do ręki.

Wzrosły wtedy także stawki godzinowe. Od stycznia 2023 roku pracownik, którego pensja wyliczana jest stawką godzinową, może dostać minimalną kwotę 22,80 złotych na godzinę, czyli około 20 zł netto na rękę.

W najbliższym czasie od 1 lipca 2023 roku pracownicy, którzy zarabiają najniższą krajową, otrzymają kolejną podwyżkę swojej płacy. Kwota wynagrodzenia minimalnego będzie podniesiona do 3600 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa zaś będzie wynosiła 23,50 zł brutto.

Podwyżka ta dla przeciętnego pracownika, który zarabia najniższą krajową, oznacza, że od lipca będzie zarabiał o 590 zł więcej niż w roku 2022.

Pracownicy z niepełnosprawnością a wzrost płacy minimalnej

Trudno ukryć, że pracownicy z orzeczeniem bardzo często otrzymują najniższe możliwe wynagrodzenie. Każdorazowa waloryzacja płacy minimalnej jest wyczekiwana przez tę grupę zatrudnionych.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia z reguły przekłada się na wyższy poziom przeciętnej płacy, czyli tak zwanej średniej krajowej. Z tego powodu zatrudnione osoby z niepełnosprawnością pobierające rentę, które zarabiają więcej, niż minimalna płaca muszą, sprawdzać ile mogą dorobić do renty i czy nie przekroczyły progu dochodowego za dany kwartał lub w danym roku.

Płaca minimalna a inne świadczenia

Według Kodeksu Pracy i niektórych ustaw wiele innych świadczeń jest uzależnionych od poziomu minimalnego wynagrodzenia. Są to między innymi:

 • wynagrodzenie postojowe,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • wysokość odpraw dla pracowników z minimalnym wynagrodzeniem za pracę,
 • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • wynagrodzenie za gotowość do pracy (przeszkody stojące po stronie pracodawcy),
 • odszkodowanie w przypadku rozwiązania umowy o pracę na skutek mobbingu,
 • świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego – np. chorobowe i zasiłek macierzyński,
 • koszty zatrudnienia,
 • mandaty karnoskarbowe,
 • składki na ubezpieczenie społeczne i wpływy do pracowniczego planu kapitałowego.

Minimalna krajowa brutto w roku 2024

W jakiej wysokości rzeczywistej będzie minimalna krajowa brutto w roku 2024, pracownicy i pracodawcy dowiedzą się we wrześniu 2023 roku. Aktualnie toczą się rozmowy strony rządowej oraz społecznej w zakresie ustalenia kompromisu, który uwzględnia zarówno potrzeby pracownicze, jak i możliwości pracodawców.

Obecnie ustalono, że minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2024 przekroczy kwotę 4200 złotych brutto na miesiąc. Zapowiedziano ponadto, że waloryzacja w przyszłym roku będzie miała miejsce dwukrotnie, od 1 stycznia i od 1 lipca. Dla pracowników najmniej zarabiających, także tych z orzeczeniem, to dobra informacja.

Ponadto istotną informacją dla wielu pracowników jest to, że w roku 2024 z kwoty minimalnego wynagrodzenia wyłącza się dodatki: za pracę w porze nocnej i za staż pracy.


Podwójna podwyżka płacy minimalnej także w 2024 roku? Wiceszef MRiPS: tak może być.

Jaka będzie płaca minimalna w 2024 roku?

Płaca minimalna według zapowiedzi strony rządowej w roku 2024 będzie wynosiła więcej niż 4200 zł brutto.

Ile będzie wynosiła płaca minimalna 2024 na godzinę?

Płaca minimalna w systemie godzinowym będzie mogła mieć minimalny poziom 27,80 zł na godzinę brutto.

Czy w roku 2024 będzie podwójna waloryzacja płacy minimalnej?

Strona rządowa zapowiedziała, że w roku 2024 będzie podwójna waloryzacja minimalnych wynagrodzeń. Pierwsza podwyżka będzie od 1 stycznia, zaś druga od 1 lipca.

2 komentarze
 1. Grześ

  najpierw podnoszą ceny bo rozdają pieniądze jako kiełbasę wyborczą. Póżniej, aby zrekompensować dają podwyżki. I tak w kółko. Będą podwyżki i znów w konsekwencji będą wyższe ceny bo wzrosną koszty płac

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Ma Pan prawo do swoich opinii. Nie podejmujemy z nimi dyskusji. Agencja My Wspieramy przekazuje tylko czytelnikom aktualne informacje i wiedzę z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ich funkcjonowania.

   Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *