Trendy na rynku pracy w Polsce dotyczące pracowników z zagranicy

utworzone przez | 18, 08, 2023 | Artykuł sponsorowany

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Rynek pracy stale zmienia się i ulega modyfikacjom wraz z wydarzeniami geopolitycznej szachownicy i rynków finansowych. Szczególnie rynek pracy w Polsce w ostatnich latach uległ silnym przeobrażeniom tak, że dziś ma zupełnie inny charakter niż jeszcze dekadę temu. Jeśli temat wydaje Ci się ciekawy i chcesz poszerzyć swoje wiadomości, koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem.

Historyczne trendy na rynku pracy w Polsce

Od ponad wieku niepodległego państwa Polskiego ludzie emigrowali z naszego kraju za pracą. Dominujące rolnictwo, słabo rozwinięty przemysł oraz nieznaczna ilość usług powodowały, że w naszym kraju stale brakowało pracy. Rynek nie był więc atrakcyjny dla obcokrajowców, którzy woleli udawać się do naszego zachodniego sąsiada, Niemiec. 

Sytuacja zmieniła się po transformacji ustrojowej, kiedy to Polska stała się społeczną gospodarką rynkową z kapitalistycznymi zasadami rynku pracy. Przez ostatnie trzy dekady rynek wewnętrzny w naszym kraju znacznie się rozwinął, powstało wiele firm, a wielkie zachodnie korporacje w dużej części przeniosły do Polski swoją produkcję. 

Dzięki temu w naszym kraju powstała ogromna ilość miejsc pracy. Od dziesięciu lat, podaż miejsc pracy przewyższa popyt przez co brakuje  pracowników nie tylko w branżach najmniej płatnych, ale też na normalnych stanowiskach usług i przemysłu. 

Trendy na rynku pracy w Polsce poza zwiększoną migracją do naszego kraju wykazują też braki pracowników w kilku branżach. 

Największe braki wystąpiły w sektorze budowlanym, duże wakaty wykazały też przedsiębiorstwa komunalne takie jak oczyszczanie miast. Braki rąk do pracy odnotowuje sektor przemysłu przetwórczego oraz dział prac sezonowych związanych z rolnictwem.

Migracja zarobkowa do Polski – fakty i mity

Po 2013 roku podwoiła się migracja zarobkowa z niektórych krajów Europy Wschodniej oraz Azji do Polski. Najwięcej pracowników przybywa z Ukrainy, Białorusi, Nepalu, Mołdawii, Wietnamu a także Chin. Spośród nadmienionych najbliżsi kulturowo są nam Ukraińcy i Białorusini. 

Obywatele pochodzący z terenów stanowiących niegdyś państwo Polskie są zaznajomieni z naszą kulturą, tradycjami mają też dość podobny język. Sprawia to, iż łatwo aklimatyzują się w firmach prowadzonych przez Polaków. 

Nieco gorzej jest z obywatelami Wietnamu czy Nepalu, którzy z zasady nie mają nic wspólnego z Polską, przyjeżdżając tu tylko w celu zarobienia pieniędzy. Na tym tle dochodzi niekiedy do konfliktów między nadmienionymi społecznościami z Azji a Polakami. Nie są to jednak spięcia na tyle poważne by ważyły na stabilności rynku pracy w Polsce.

Nie prawdą jest natomiast podnoszona przez niektóre media masowa migracja do Polski obywateli takich państw jak Pakistan, Irak czy Algieria. Dane statystyczne nie podają znacznego zwiększenia napływu obywateli tych państw do Polski. 

Badania przeprowadzone na próbie kilku tysięcy migrantów przybywających do Włoch, i wybierających się w dalszą podróż w poszukiwaniu pracy w Europie, niemal w ogóle nie wskazywali Polski jak potencjalnego miejsca migracji.

Jak rekrutować pracowników z zagranicy?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z pewnością usiłowałeś już rekrutować pracowników z zagranicy. Wbrew pozorom nie jest to proste. Tego typu nabór jest czasochłonny i generuje znaczne koszty. 

Rynek znalazł jednak rozwiązanie na te problemy i jest nim outsourcing pracowniczy. Korzystając z pomocy agencji outsourcingowych bez większych problemów a przede wszystkim szybko zrekrutujemy cały potrzebny zespół. 

Przedsiębiorstwa outsourcingowe znakomicie znają trendy na rynku pracy w Polsce, mają swoje biura w wielu krajach i tamże rekrutują pracowników. Specjaliści pracujący we wspomnianych agencjach profesjonalnie dobiorą pracowników do poszczególnych branż i wezmą pełną odpowiedzialność za ich pobyt czy kwestie prawne z nimi związane. 

Największą i najbardziej znaną agencją outsourcingową jest Amer International. Praca dla obcokrajowców oferowana jest tam na dobrych warunkach płacowych, działalność agencji niesie więc pożytek zarówno pracownikom z tych krajów jak i polskim firmom. 

Amer International wielokrotnie udowodniła swoją sprawność współpracując i pomagając w rozwoju największych firm w Polsce. Jeśli Ty też chcesz zwiększyć skalę swojej działalności i dążysz do umiędzynarodowienia kadry pracowniczej koniecznie zapoznaj się z ofertą agencji Amer. 

Jeśli rekrutujesz podobnych pracowników a formalności przewyższają możliwości Twojego przedsiębiorstwa, być może jest to dobry moment na nawiązanie współpracy z firmą.

Przepisy migracyjne dla pracowników z zagranicy

Przepisy migracyjne dotyczące pracowników zagranicznych w Polsce mogą różnić się w zależności od narodowości pracownika, rodzaju wykonywanej pracy oraz długości pobytu. Jakie są najważniejsze przepisy dotyczące prawa migracyjnego dla cudzoziemców, którzy planują pracować w Polsce?

Jakie formalności związane są z podjęciem pracy przez cudzoziemca w Polsce?

Osoby z innych krajów, szczególnie spoza krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, muszą spełnić określone rodzaje wymagań, aby rozpocząć pracę w Polsce. Bez przejścia odpowiednich formalności pracownicy ci nie mogą rozpocząć legalnej pracy w Polsce, co naraża pracodawcę oraz ich samych na poważne konsekwencje.

Najważniejsze przepisy migracyjne dla pracowników z zagranicy, którzy zamierzają rozpocząć pracę na terytorium Polski

Zezwolenie na pracę

Obywatele spoza Unii Europejskiej (UE) i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z reguły potrzebują pozwolenia na pracę, aby podjąć pracę w Polsce. Właśnie dlatego przepisy migracyjne dla pracowników z zagranicy, którzy nie mieszkają w krajach UE oraz EOG, są bardziej wymagające.

Zezwolenie na pracę jest zwykle wydawane na konkretne stanowisko i pracodawcę oraz podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie organy.

Wyróżnia się kilka rodzajów zezwoleń na pracę cudzoziemca na terenie Polski, wśród których najczęściej wykorzystywane są zezwolenia typu A i B, wydawane na okres maksymalny do 3 lat, przy czym w przypadku zezwolenia typu B okres ten może być wydłużony do 5 lat, jeśli osoba zatrudniona ma powyżej 25 roku życia.

Niebieska karta UE

Wysoko wykwalifikowani pracownicy spoza UE/EOG mogą ubiegać się o Niebieską Kartę UE, która pozwala im pracować i mieszkać w Polsce.

Kandydaci muszą znaleźć w tym przypadku ofertę pracy z określoną płacą minimalną i odpowiednimi kwalifikacjami.

Wiza krótkoterminowa i długoterminowa

Niektórzy pracownicy zagraniczni mogą wjeżdżać do Polski na podstawie wizy krótkoterminowej w celu podjęcia pracy, zazwyczaj w przypadku zadań trwających do 90 dni.

Obywatele krajów spoza UE/EOG, którzy planują pracować w Polsce dłużej niż 90 dni, mogą przed przyjazdem wystąpić o wizę krajową typu D.

Zezwolenie na pobyt

Cudzoziemcy, którzy planują pracować w Polsce przez dłuższy okres, muszą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie umowy o pracę. Zezwolenia na pobyt udziela się zazwyczaj na czas trwania umowy o pracę.

Pracodawcy odgrywają znaczącą rolę w procesie ubiegania się o pozwolenie na pracę, między innymi muszą wykazać, że potrzebują pracowników na konkretne stanowiska.

Wnioskodawcy muszą przedstawić ważny paszport, umowę o pracę, potwierdzenie kwalifikacji i inne odpowiednie dokumenty.

W jaki sposób łatwiej zatrudnić pracowników z zagranicy?

Pracodawcy, którzy chcą zdecydować się na zatrudnienie pracowników z zagranicy w swoich firmach, muszą pamiętać o tym, że ciążą na nich różne obowiązki. 

Nie muszą oni jednak zajmować się nimi we własnym zakresie, ponieważ mogą skorzystać z kompleksowej pomocy agencji pracy, które posiadają w tym obszarze znacznie większe doświadczenie!

Takie usługi oferuje między innymi agencja pracy Amer International, która od wielu lat zajmuje się pomocą przedsiębiorcom z Polski w poszukiwaniu nowych pracowników do pracy. Pośredniczy ona pomiędzy nimi a pracownikami pochodzącymi przede wszystkim z Europy Wschodniej, a także z krajów azjatyckich, między innymi z Ukrainy, Białorusi, Indii, Bangladeszu, Armenii, Mołdawii, Gruzji, Uzbekistanu.

Specjaliści z agencji pracy Amer International zapewniają pełne wparcie, gdy chodzi o przepisy migracyjne dla pracowników z zagranicy i posiadają oni w tej dziedzinie szeroką wiedzę. 

Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy chcą uzupełnić swoje braki kadrowe razem z agencją Amer International, nie muszą zajmować się samodzielnie formalnościami, które powiązane są z uzyskaniem zezwolenia na pracę, na pobyt oraz wizami pracowniczymi dla swoich pracowników. To duża oszczędność czasu i pewność, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik!

Outsourcing pracowników – dlaczego warto?

Istnieje szereg potencjalnych korzyści z zatrudniania obcokrajowców. Oto kilka powodów, dla których warto zatrudniać obcokrajowców w ramach outsourcingu pracowniczego!

Redukcja kosztów pracowniczych

Jednym z głównych powodów outsourcingu pracowniczego są oszczędności kosztów. Koszty pracy mogą się znacznie różnić w zależności od kraju, a zatrudnianie zagranicznych pracowników z regionów o niższych płacach może pomóc firmom obniżyć ponoszone przez nie koszty zatrudnienia.

Dostęp do wykwalifikowanych pracowników

Wiele zagranicznych krajów ma pulę wysoko wykwalifikowanych specjalistów w określonych dziedzinach, takich jak IT, programowanie, budownictwo i obsługa klienta. Outsourcing pozwala wyszukać dobrych pracowników i uzyskać dostęp do ich wiedzy specjalistycznej bez ponoszenia znacznych kosztów.

Elastyczne dopasowanie do potrzeb firmy

Także outsourcing pracowników umożliwia firmom szybkie dopasowywanie liczby pracowników w zależności od zapotrzebowania, bez konieczności przeprowadzania długiego procesu rekrutacyjnego. Ta elastyczność może być szczególnie korzystna w przypadku sezonowych prac czy też przy przyjmowaniu nowych projektów.

Skupienie się na podstawowej działalności

Outsourcing pracowników pozwala zespołowi firmy skoncentrować się na strategicznych i podstawowych działaniach, które bezpośrednio przyczyniają się do wzrostu i konkurencyjności biznesu.

Obsługa w różnych językach

Gdy firma ma do czynienia z międzynarodowymi klientami lub planuje wejść na zagraniczne rynki, zatrudnianie zagranicznych pracowników, którzy biegle posługują się wieloma językami, może poprawić komunikację i relacje z klientami. Może być to zatem przyszłościowa decyzja.

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych

Outsourcing pracowników prowadzony przez sprawdzoną agencję pracy może zmniejszyć obciążenia administracyjne związane z płacami, świadczeniami, podatkami i innymi formalnościami związanymi z zasobami ludzkimi, ponieważ obowiązki te spoczywają na dostawcy usług outsourcingowych.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *