Jakie przywileje ma pracownik z grupą inwalidzką?

utworzone przez | 18, 09, 2023 | Artykuł sponsorowany

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pracownicy z grupą inwalidzką coraz częściej znajdują stabilne zatrudnienie w firmach działających na terenie Polski. Pracodawcy decydujący się na taki krok mogą liczyć na wiele korzyści, ale kluczowe jest również to, aby przestrzegali przywilejów przysługujących pracownikom z grupą inwalidzką i zobowiązań zapisanych w Kodeksie Pracy oraz Ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej. Na jakie konkretnie przywileje mogą liczyć wspomniani wyżej pracownicy?

inwalidzka

Dodatkowa przerwa w pracy

Chcąc się dowiedzieć, co przysługuje osobie z grupą inwalidzką w pracy, warto rozpocząć oczywiście od dodatkowej przerwy w pracy. Pracownicy z grupą inwalidzką mogą skorzystać z tradycyjnej przerwy na posiłek, ale dodatkowo jest im przyznana kolejna przerwa wynosząca 15 minut, którą mogą wykorzystać m.in. na ogólny odpoczynek od wykonywania obowiązków zawodowych, ale też na niezbędną gimnastykę. W ten sposób osoby niepełnosprawne troszczą się o swoją kondycję psychiczną i fizyczną. Ta przerwa wlicza się do czasu pracy pracownika i nie wpływa niekorzystnie na jego wynagrodzenie.

Przyznawanie dodatkowej przerwy pracownikom niepełnosprawnym to ważny krok w kierunku równego traktowania i dostosowywania warunków pracy do ich specyficznych potrzeb. Taki gest ze strony pracodawcy nie tylko świadczy o trosce o dobrostan pracowników, ale również przyczynia się do poprawy efektywności i produktywności w miejscu pracy. Przerwa ta może okazać się niezbędna dla wielu osób, które z różnych powodów potrzebują krótkiego odpoczynku, aby móc efektywnie wykonywać powierzone im zadania. Warto, by pracodawcy byli świadomi tej możliwości i dostosowywali do niej organizację pracy, a sami pracownicy korzystali z przysługującego im prawa w sposób świadomy i odpowiedzialny.

Skrócony czas pracy

Analizując przywileje w pracy dla osób niepełnosprawnych nie można przejść obojętnie obok przywileju mówiącego o skróconym czasie pracy dla osób z grupą inwalidzką. W tym wszystkim kluczową rolę odgrywają następujące zasady:

  • pracownicy o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą pracować maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu,
  • zmniejszony czas pracy pracownika z grupą inwalidzką nie obniża jego wynagrodzenia.

Pracownicy należący do tej grupy nie mogą również wykonywać swoich obowiązków w porze nocnej oraz pracować na nadgodzinach. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady. Pracownik może złożyć stosowny wniosek o możliwość pracy w godzinach nocnych i nadliczbowych, lecz zgodę na to musi wyrazić lekarz medycyny pracy. Dodatkowo można to uczynić, gdy praca jest związana z pilnowaniem lub ochroną (monitorowaniem). 

Skrócony czas pracy dla osób z grupą inwalidzką to ważne wsparcie, które pomaga im w odpowiednim zbalansowaniu obowiązków zawodowych i życiowych. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą zadbać o swoje zdrowie, odbywać niezbędne wizyty u lekarzy czy terapeutów oraz po prostu dbać o jakość swojego życia.

Taka regulacja jest wynikiem rosnącej świadomości społecznej na temat potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dążenia do równości i integracji na rynku pracy. Dla pracodawcy jest to także wyraz odpowiedzialności społecznej i troski o pracowników. Zrozumienie, że każdy pracownik ma swoje indywidualne potrzeby i trzeba je uwzględniać, przyczynia się do budowy pozytywnego i integracyjnego środowiska pracy.

Jest to także ważny krok w kierunku demistyfikacji niepełnosprawności w miejscu pracy. Umożliwienie pracownikom skorzystania z takiego przywileju, jednocześnie nie obniżając ich wynagrodzenia, przekłada się na większe zaangażowanie i lojalność wobec firmy. Pokazuje to również innym pracownikom, że firma jest miejscem, które docenia różnorodność i jest gotowa dostosować się do potrzeb wszystkich swoich pracowników, co z kolei może przyczynić się do tworzenia bardziej otwartego i przyjaznego środowiska pracy dla wszystkich.

Dodatkowy urlop

Kolejnym istotnym przywilejem dla pracowników z grupą inwalidzką jest dodatkowy urlop. Chodzi tutaj o pracowników o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. To właśnie im przysługuje dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego. Oczywiście trzeba spełnić pewne warunki, aby móc w ogóle skorzystać z tego atrakcyjnego przywileju – pracownik musi przepracować na danym stanowisku minimum 12 miesięcy. Więcej informacji na ten temat pracodawcy oraz pracownicy z grupą inwalidzką uzyskają w Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Z takiego przywileju nie skorzystają m.in. te osoby, które mają już przyznane ponad 26 dni podstawowego urlopu lub uzyskały prawo do dodatkowego urlopu w myśl odrębnych przepisów.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracowników z niepełnosprawnościami jest ważnym narzędziem umożliwiającym im odpowiedni odpoczynek i regenerację. Wielu pracowników niepełnosprawnych spotyka się z różnymi dodatkowymi wyzwaniami w codziennym życiu, które mogą wymagać więcej czasu na odpoczynek czy też konieczności odbywania regularnych wizyt u specjalistów czy zabiegów rehabilitacyjnych.

Taka forma wsparcia ze strony pracodawcy jest wyrazem zrozumienia i troski o pracowników z niepełnosprawnościami, podkreślając, że są równie ważni i cenni dla firmy, jak każdy inny pracownik. Dodatkowo, pozytywnie wpływa to na komfort pracy oraz satysfakcję z wykonywanych obowiązków, a co za tym idzie, na jakość wykonywanej pracy i efektywność działania całego zespołu.

Warto podkreślić, że pracodawcy, którzy umożliwiają korzystanie z takich przywilejów, często zyskują na wiarygodności i postrzeganiu jako atrakcyjne miejsce pracy, co może skutkować przyciąganiem wartościowych i lojalnych pracowników. W dłuższej perspektywie taka postawa może przynieść wiele korzyści, nie tylko w kontekście relacji z pracownikami, ale również wizerunku firmy na zewnątrz.

Możliwość odbycia zabiegów w trakcie pracy oraz urlop rehabilitacyjny

Ostatnim przywilejem, o którym należy głośno powiedzieć jest możliwość odbycia zabiegów leczniczych w trakcie pracy (umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności – wliczają się w to również specjalistyczne badania i naprawa lub zakup sprzętu ortopedycznego, gdy nie można tego zrobić poza godzinami pracy) oraz tzw. urlop rehabilitacyjny (21 dni na turnus rehabilitacyjny). 

Urlop rehabilitacyjny jest przeznaczony dla pracowników, którzy z powodu swojego stanu zdrowia potrzebują specjalistycznej rehabilitacji. Może to być zarówno rehabilitacja po poważnych wypadkach i operacjach, jak i regularne działania mające na celu poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Ważne jest, aby taki urlop mógł być wykorzystany w sposób elastyczny, dostosowany do potrzeb pracownika.

Pracodawcy, akceptując konieczność odbycia przez pracownika zabiegów leczniczych w trakcie pracy czy korzystania z urlopu rehabilitacyjnego, demonstrują troskę o dobrostan i zdrowie swoich pracowników. Takie podejście nie tylko przekłada się na lepsze relacje w zespole, ale również na wyższą motywację i zaangażowanie pracowników. Warto dodać, że dbałość o zdrowie pracowników to nie tylko obowiązek etyczny, ale także inwestycja w efektywność i jakość pracy w dłuższej perspektywie. Większość pracodawców dostrzega korzyści płynące z zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków do regeneracji zdrowia, co przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy w oczach pracowników i klientów.

Podsumowanie i wnioski

Pracownicy z grupą inwalidzką korzystają z szeregu przywilejów w miejscu pracy, mających na celu wsparcie ich zdrowia i dobrostanu. Wśród tych przywilejów znajduje się dodatkowa przerwa w ciągu dnia, możliwość skorzystania z krótszego czasu pracy bez obniżenia wynagrodzenia oraz dodatkowe dni urlopu. Istnieje również opcja uzyskania zezwolenia na prace w godzinach nocnych i nadgodzinach w pewnych wyjątkowych okolicznościach, pod warunkiem uzyskania zgody lekarza medycyny pracy. Ponadto pracownicy mają prawo do korzystania z urlopu rehabilitacyjnego oraz odbywania zabiegów leczniczych w trakcie pracy. Te przywileje odzwierciedlają rosnącą świadomość społeczną dotyczącą potrzeb osób niepełnosprawnych i dążenie do integracji oraz równego traktowania na rynku pracy.

Inne wpisy

zdjęcie na stronie agencji pośrednictwa pracy, rozmiar 300x450
0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *