miejsce parkingowe niepełnosprawnych

13 komentarzy

  1. Kazimierz Wąsowicz pisze:

    Czy osoba z ważną kartą parkingową może okupować bezterminowo wyznaczone dla niepełnosprawnych miejsce na parkingu – tj. postawić tam samochód i nie używać go wcale?

    1. Zdjęcie Małgorzaty Gorczyca-Antosz - administratora witryny mywspieramy.org, pracownika agencji pracy dla osób niepełnosprawnych My Wspieramy. Małgorzata Gorczyca-Antosz pisze:

      Nasza agencja pracy, My Wspieramy Sp. z o.o., specjalizuje się w pośrednictwie pracy dla osób niepełnosprawnych. Nie możemy udzielać indywidualnych porad. Proszę się zwrócić do zarządcy parkingu o interpretację zaistniałej sytuacji.

      1. Kazimierz Wąsowicz pisze:

        p. Gorczyca – odpowiedź nie zadowala. Proszę ew. wskazać lepszego adresata zapytania, bo to jest problem prawny, a nie zależny od zarządcy parkingu czyli Spółdzielni Mieszkaniowej.

    2. ewa mnich pisze:

      mam ten sam problem u siebie w miescie . i nie wiem wlasnie jak to ugrysc . gdyby Pan cos wiedzial wiecej prosze o kontakt znajdzie Pan mnie na fejsie w miescie Czeladz . Ewa ,Apolonia

  2. Ewa Mnich pisze:

    mam ten sam problem u siebie w miescie . i nie wiem wlasnie jak to ugrysc . gdyby Pan cos wiedzial wiecej prosze o kontakt znajdzie Pan mnie na fejsie w miescie Czeladz . Ewa ,Apolonia

    1. Mariusz Tomczak pisze:

      Życzymy powodzenia w wyjaśnieniu sprawy.

  3. PIOTR pisze:

    Spółdzielnia Mieszkaniowa wyznaczyła miejsce parkingowe znakami pionowymi i twierdzi że koperta nie musi być malowana.Problem w tym że kierowcy nie respektują znaków i co ciekawe straz miejska też nie reaguje.

    1. Zdjęcie Małgorzaty Gorczyca-Antosz - administratora witryny mywspieramy.org, pracownika agencji pracy dla osób niepełnosprawnych My Wspieramy. Małgorzata Gorczyca-Antosz pisze:

      Agencja My Wspieramy nie ma uprawnień do ingerowania w indywidualne przypadki łamania prawa. W przypadku nierespektowania znaków przez kierowców, zgłoszenia o tym fakcie zobowiązane są przyjąć odpowiednie służby.

  4. Robert pisze:

    Czy stawiając pojazd na parkingu płatnym posiadając kartę dla osób niepełnosprawnych a miejsca dla niepełnosprawnych są zajęte muszę płacić za parking

    1. Zdjęcie Małgorzaty Gorczyca-Antosz - administratora witryny mywspieramy.org, pracownika agencji pracy dla osób niepełnosprawnych My Wspieramy. Małgorzata Gorczyca-Antosz pisze:

      W przytoczonej sytuacji opłata za parking zależy od właściciela i administratora parkingu. Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych nie stanowi obligatoryjnego zwolnienia z opłat umożliwia tylko zajęcie miejsca na kopercie oraz wjazd w strefy zakazane dla innych pojazdów.

  5. Maciek pisze:

    Jaką podstawę prawną ma ten zapis przytoczony przez Państwo.

    Cyt. Indywidualne miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

    Jeżeli organy przychylą się do wniosku i powstanie odpowiednio oznaczone miejsce postoju, będzie ono dostępne tylko dla wnioskodawcy. Oznacza się je numerem rejestracyjnym danego samochodu. Jest ono przypisane dla danej osoby niepełnosprawnej, która mieszka lub pracuje w pobliżu.

    W takim przypadku posiadanie karty parkingowej przez inną osoby nie wystarczy, aby parkować w miejscach wyznaczonych wtedy sposób.

    1. Zdjęcie Małgorzaty Gorczyca-Antosz - administratora witryny mywspieramy.org, pracownika agencji pracy dla osób niepełnosprawnych My Wspieramy. Małgorzata Gorczyca-Antosz pisze:

      W przypadku parkingów na drogach publicznych nie można dokonać rezerwacji miejsca postojowego dla indywidualnej osoby. Poza drogami publicznymi indywidualne miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych i zgoda na nie leży w gestii zarządcy lub właściciela terenu. Podstawa prawna: Art. 8, art. 10 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, Art. 8 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 14, poz. 60), Rozporządzenie ministra infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *