niewidomy pracownik fakty

Jeden komentarz

  1. Joanna pisze:

    Niepełnosprawność z powodu narządu wzroku jest szczególnie dotkliwa. Na szczęście ustawodawca podziela ten pogląd, co znajduje odzwierciedlanie w tworzeniu przepisów prawa.

    Dużą pomocą dla osób niewidomych i słabowidzących jest Aktywny samorząd – program nakierowany na pozyskanie sprzętu komputerowego i elektronicznego. Również zaliczenie zaburzeń wzroku do schorzeń specjalnych stanowi finansową zachętę dla przedsiębiorstw chcących zmniejszyć koszty płacy lub wpłaty na PFRON.

    Instrumenty te co do zasady mają wspierać wejście na rynek pracy osób z tej grupy niepełnosprawności. Warto korzystać z pomocy fundacji i agencji zajmujących się zatrudnianiem ON.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *