Jak otrzymać 500 plus dla niepełnosprawnych?

utworzone przez | 5, 08, 2019 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Jesteś osobą niepełnosprawną i słyszałeś już o nowym programie 500 Plus dla osób niepełnosprawnych?

Cały czas zastanawiasz się, czy otrzymasz to świadczenie?

Po raz pierwszy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji czyli popularnym 500 Plus dla osób niepełnosprawnych zapowiedział wiosną premier Mateusz Morawiecki. W lipcu sejm pracował nad projektem ustawy i to właśnie w tym czasie pojawiało się w sieci wiele informacji na ten temat. Czasem były one różne od siebie i nie było do końca jasne, komu będzie się należeć świadczenie i na jakich warunkach. Było to spowodowane zmianami w projekcie ustawy. Z końcem miesiąca czyli 31 lipca 2019 r. sejm przyjął naniesione przez senat poprawki do ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Teraz czeka na ostateczne przegłosowanie i podpisanie przez prezydenta. Jeżeli tak się stanie to ustawa wejdzie w życie dnia 1 października.

Czytając nasz artykuł znajdziesz odpowiedź na pytania:

  • Jakie osoby niepełnosprawne otrzymają świadczenie 500 Plus?
  • Jaka jest wyskość świadczenia uzupełniającego tzw. 500 Plus dla niepełnosprawnych?
  • Kiedy i gdzie można składać wnioski o 500 Plus dla niepełnosprawnych?
pierwsze wypłaty 500 plus możliwe już w listopadzie

Kiedy będzie można składać wnioski na świadczenie 500 Plus dla niepełnosprawnych?

Jak mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska wnioski o świadczenie 500 Plus dla osób niepełnosprawnych będą rozpatrywane od dnia wejścia w życie ustawy czyli na dzień dzisiejszy jest to 1 października. Natomiast pierwszych decyzji o przyznaniu świadczenia osoby niepełnosprawne mogą otrzymać już w listopadzie.

Prezes ZUS Gertruda Uścińska gwarantuje, że wnioski składane już we wrześniu przez osoby niepełnosprawne, czyli przed dniem wejścia w życie ustawy, nie zostaną odrzucone i będą również rozpatrywane w wyznaczonym terminie.

Proszę pamiętać, że pozostało niewiele czasu. Dziś mamy już początek sierpnia. Mogę jednak zagwarantować, że nie będziemy odrzucać wniosków złożonych we wrześniu, przed wejściem w życie nowego prawa. Rozpatrywanie wniosków rozpoczniemy natomiast w terminie ustawowym, czyli w październiku. Natomiast pierwszych decyzji o przyznaniu świadczenia uzupełniającego można się spodziewać w listopadzie.

Gertruda Uścińska, Prezes ZUS

Co istotne, przed wydaniem decyzji ZUS musi zweryfikować, czy dana osoba niepełnosprawna, która ubiega się o świadczenie 500 Plus, posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, gdyż jest to podstawowym warunkiem otrzymania tego świadczenia. Ze wstępnych wyliczeń ZUS wynika, że około 850 tys. Osób będzie uprawnionych do jego otrzymania. Natomiast około 600 tys. Z nich zostanie skierowanych na komisję ZUS, na której lekarz orzecznik będzie musiał ustalić, czy są niezdolni do samodzielnej egzystencji.

Koszty obsługi wypłaty i obsługi wniosków świadczenia 500 Plus finansowane będą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziana także została możliwość udzielenia pożyczki przez Fundusz Pracy SFWON oraz udzielania dotacji z państwa. Szacuje się, że roczny koszt programu 500 Plus dla osób niepełnosprawnych wyniesie rocznie około 4,5 mld. Zł.

W swoim stanowisku prezes Gertruda Uścińska zapewnia, że ZUS dnia 1 października będzie w pełni gotowy na przyjmowanie wniosków od osób z niepełnosprawnością na świadczenie 500 Plus. Podkreśla również, że instytucja działa profesjonalnie i nie pozwoli na żadne opóźnienia w tym zakresie. Mimo, że ustawa dopiero wejdzie w życie, to ZUS już teraz skrupulatnie przygotowuje się do tego procesu.

Jak otrzymać 500 plus dla niepełnosprawnych?

Kto może ubiegać się o 500 Plus dla niepełnosprawnych?

Jak wynika z poprawek senatu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, świadczenie 500 Plus będzie przysługiwało w wysokości do 500 zł, przy czym łączna kwota tego świadczenia oraz świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł. Jeśli dochód przekroczy ten próg, świadczenie zostanie pomniejszone. Obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, czyli świadczenie zostanie pomniejszone o tyle, ile dochód przekracza wymagany próg, aż do 500 zł. Oznacza to, że jeśli dochód u danej osoby niepełnosprawnej wyniesie 1150 zł, to świadczenie uzupełniające wyniesie 450 zł itd.

O świadczenie uzupełniające mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają jedno z wymienionych orzeczeń:

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o niezdolności o samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Osoby, które nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a ukończyły 75 rok życia i pobierają zasiłek pielęgnacyjny, również mogą otrzymać świadczenie 500 Plus. Niezbędna wtedy będzie dołączona do wniosku dokumentacja medyczna. Wtedy to ZUS skieruje taką osobę na badania lekarza orzecznika, który podejmie decyzję o wydaniu takiego orzeczenia.

Co bardzo istotne świadczenie 500 Plus dla niepełnosprawnych to uprzywilejowane świadczenie, co to oznacza? Będzie należało do dochodu nieopodatkowanego, czyli nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, ale również nie będzie wliczane do dochodów, od których można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne. Ponad to dochód z tytułu świadczenia uzupełniającego nie będzie podlegał egzekucji i nie będą dokonywane na nim potrącenia.

Jak ubiegać się o 500 Plus dla niepełnosprawnych?

Wypłata świadczenia 500 Plus będzie możliwa po wcześniejszym złożeniu wniosku i otrzymaniu potwierdzenia o posiadanym orzeczeniu niezdolności do samodzielnej egzystencji. Znaczy to, że aby ubiegać się o świadczenie uzupełniające osoba niepełnosprawna będzie musiała złożyć odpowiedni wniosek w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Miejscem składania wniosków będą instytucje wypłacające świadczenia emerytalne i rentowe czyli ZUS, KRUS. Świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym został prawidłowo złożony wniosek. Ostateczny kształt wniosków i forma ich składania nie jest jeszcze ustalona. Trwają prace przygotowawcze ZUS w tym zakresie. Jeżeli ustawa wejdzie w życie to termin rozpatrywania wniosków będzie miał miejsce z dniem 1 października 2019 r.

Mądrego warto posłuchać

„Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim.” Monteskiusz

 

Wspieramy firmy w:

Zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych

Obniżaniu kosztów płac

Zmniejszeniu kosztów działalności

Redukcji obciążeń PFRON

Poprawie wyniku finansowego

Zadzwoń i przekonaj się jak możemy pomóc Twojej firmie

22 487 12 23

Praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
Wcześniejsze nasze porady