Lista chorób do bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności

utworzone przez | 6, 09, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Od lat orzekanie o niepełnosprawności w przypadku chorób genetycznych, postępujących i nieuleczalnych wzbudza kontrowersje. Osoby dotknięte tego rodzaju schorzeniami, mimo braku pozytywnych rokowań, muszą wielokrotnie stawiać się na komisje orzekające o niepełnosprawności. Przez długi czas otrzymują one orzeczenia okresowe.

Czy ta sytuacja może zmienić się w najbliższym czasie? Czy niepełnosprawni chorzy trwale i nierokujący poprawy, będą mogli liczyć na uzyskanie bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności po osiągnięciu pełnoletności?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pochyliło się w końcu nad tą specyficzną grupą osób niepełnosprawnych i już od października 2023 będzie obowiązywać orzeczników lista chorób do bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności.Dla kogo jest ważne bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności?

Aktualnie lekarze orzecznicy mają możliwość wydawania orzeczeń o niepełnosprawności bezterminowych. Niestety komisje orzekające jednak wykorzystują ją sporadycznie. Zazwyczaj po wielu latach otrzymywania orzeczeń okresowych komisja decyduje o przyznaniu wnioskującemu stopnia niepełnosprawności na stałe.

Sytuacja ta nie jest do końca zrozumiała, bowiem obciąża nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale także zwiększa nakłady pracy i koszty powoływania kolejnych zespołów orzekających, które tylko potwierdzają wcześniejszą decyzję. Dane schorzenie bowiem nadal istnieje, a upływ czasu nie poprawia stanu funkcjonalnego osoby niepełnosprawnej.

lista chorób do bezterminowego orzeczenia
Jakie schorzenia zawiera lista chorób do bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności [lekarz tyłem, naprzeciw niego dziewczynka z Zespołem Downa]?

Brak bezterminowego orzeczenia a sytuacja niepełnosprawnych

Osoby chorujące przewlekle lub posiadające wady genetyczne, zazwyczaj wraz z wiekiem mają tendencje do pogorszenia stanu funkcjonalnego. Nie tylko nie rokują poprawy, wprost przeciwnie ich problemy zdrowotne narastają. Brak stabilizacji w zakresie orzecznictwa powoduje liczne utrudnienia dla tych osób. Dla wielu z nich kolejne komisje łączą się ze stresem i niepewnością otrzymywania na bieżąco należnych im świadczeń, utrzymania pracy lub zapewnienia koniecznej opieki.

Zrozumiałym jest więc, że zarówno trwale niepełnosprawni, jak i ich opiekunowie chcieliby, aby powstała ostateczna lista chorób do bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności, by ustabilizować sytuację tej grupy osób.

Kiedy powstanie lista chorób do bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności?

Od jakiegoś czasu planowane zmiany w kwestii orzekania o niepełnosprawności wzbudzają wiele dyskusji i oczekiwań wśród społeczeństwa.

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych, Paweł Wdówik, ogłosił, że już w październiku 2023 roku zostanie opublikowana lista chorób, które będą kwalifikowały wnioskujących do otrzymania bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności.

Od kiedy będzie stosowana lista chorób do bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności

Zgodnie z doniesieniami, pierwsze stałe, bezterminowe orzeczenia o stopniu niepełnosprawności mają być przyznawane chorym w wieku 16 lat i starszym już w październiku w 2023 roku.

Zanim tak się stanie, ostateczna lista schorzeń, które kwalifikują się do tego typu orzeczeń, musi zostać zaakceptowana przez lekarzy, w tym konsultantów krajowych. Aktualnie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej został przekazany do Ministerstwa Zdrowia wstępny wykaz 91 chorób, które mogą być uznane, jako schorzenia kwalifikujące do jednorazowego bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności celem akceptacji.

Wcześniej, wstępny wykaz 231 chorób był przygotowany nieformalnie wraz ze specjalistami w zakresie genetyki, tak by wyodrębnić schorzenia, które charakteryzuje jednorodny i niezmienny przebieg oraz brak rokowań i brak możliwości poprawy zarówno klinicznej, jak i funkcjonalnej.

Lista chorób do bezterminowego orzeczenia a zalecenia dla lekarzy orzeczników

Po zaakceptowaniu przez Ministerstwo Zdrowia zostanie zatwierdzona pierwsza lista chorób nieuleczalnych i genetycznych, które będą uprawniały bezwzględnie do otrzymania bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności. Następnie zostanie ona przekazana do Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności z zestawem wytycznych dla orzeczników.

Lista chorób do bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności dla komisji orzekających będzie istotnym wsparciem i ułatwieniem. Wiele chorób i zespołów genetycznych, bowiem przez większość lekarzy jest słabo poznana lub nieznana w ogóle, a z racji swojej specyfiki skutkują trwałą niepełnosprawnością.


Chcesz zyskać wiedzę o orzecznictwie o niepełnosprawności i poznać swoje prawa? Zachęcamy do cyklu artykułów dotyczących procedur i prawa związanego z orzeczeniami o niepełnosprawności.

🔸 Co zrobić, gdy kończy się orzeczenie o niepełnosprawności?
🔸 Jakie choroby uprawniają do orzeczenia?
🔸 Co oznaczają symbole na orzeczeniu o niepełnosprawności?
🔸 Orzeczenie o niepełnosprawności od A do Z

Na naszym blogu znajdziesz liczne poradniki oraz artykuły wspierające osoby niepełnosprawne, ich opiekunów i pracodawców w zakresie informacji i prawa. Zapraszamy!


Jakie choroby będą kwalifikować do bezterminowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Według udostępnionych przez stronę rządową informacji, na liście planowane jest umieszczenie od 100 do 250  chorób. Lista ta ma być regularnie aktualizowana, aby uwzględniać m.in. nowe doniesienia medyczne.

Plan jest taki, że na liście znajdą się schorzenia, które nie reagują na rehabilitację i leczenie oraz nie dają nadziei na poprawę stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej. Koncepcja powyższa obejmuje jednorodność choroby, tak by uniknąć sytuacji, w których pacjenci z tą samą diagnozą doświadczają skrajnie różnych stanów zdrowia.

Propozycje z listy chorób do bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności

Przedstawiamy wykaz niektórych chorób, które znalazły się na liście przekazanej do akceptacji przez Ministerstwo Zdrowia.

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności na stałe?

 • Dziecięca osteoporoza złośliwa
 • Zespół Hellera
 • Dystrofia mięśniowa Berkera
 • Encefalopatia glicynowa
 • Zespół niedorozwoju lewego serca
 • Pęcherzowe oddzielanie się naskórka
 • Rozszczep kręgosłupa
 • Izolowane bezmózgowie
 • Wrodzona ślepota Lebera
 • Zespół Lescha i Nyhana
 • Leukodystrofia metachromatyczna
 • Mnoga włókniakowatość niekostniejąca
 • Wrodzona dystrofia mięśniowa
 • Zespół Millera i Diekera
 • Mukopolisacharydoza typu 3
 • Zespół zaburzeń oddychania noworodka
 • Artrogrypoza
 • Wrodzona łamliwość kości Postać ciężka
 • Napadowa dyskineza wywoływana ruchem
 • Choroba Pelizaeusa-Merzbachera
 • Zespół Pradera-Williego
 • Rdzeniowy zanik mięśni
 • Zespół Retta
 • Zespół Sanfilippo
 • Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 3
 • Choroba Tay’a i Sachsa
 • Agenezja tchawicy
 • Zespół Treachera i Collinsa
 • Trisomia – Zespół Downa
 • Zespół Williamsa
 • Zespół Wolframa
 • Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych
 • Choroba Niemanna-Picka, typ A
 • Zespół Lowe’a 
kończy się orzeczenie o niepełnosprawności
Co zrobić, gdy kończy się orzeczenie o niepełnosprawności i dostać kolejne na stałe [dłonie dwóch osób nad blatem z dokumentami, w dłoniach długopisy i zapisana kartka]?

Ile razy trzeba stawać na komisji, by uzyskać bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności?

Mechanizm działania nowej listy jest prosty. Według założeń dziecko, u którego zdiagnozowano chorobę znajdującą się na liście, stawi się na komisji orzekającej dwukrotnie w życiu:

 1. pierwszy raz, gdy otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. drugi raz po osiągnięciu szesnastego roku życia, gdy otrzyma bezterminowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wiek 16 lat jest punktem, w którym orzeczenie o niepełnosprawności uzyskane w dzieciństwie automatycznie wygasa. Po osiągnięciu tej granicy wiekowej osoba ubiegająca się o orzeczenie przekazuje swoje dokumenty do komisji orzekającej, by uzyskać kolejne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Celem ostatecznym dla rządzących jest, aby dla chorób z nowej listy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na stałe już na drugiej komisji w przypadku dziecka lub na pierwszej w przypadku dorosłego.

Choroba nieuleczalna a niepełnosprawność

Choroba nieuleczalna, czy postępująca nie zawsze oznacza niepełnosprawność. Nie są to pojęcia tożsame. Dlatego istnieje potrzeba weryfikacji takich schorzeń, które niewątpliwie rodzą skutki w postaci niepełnosprawności, mimo stosowania różnych metod leczenia, terapii i rehabilitacji.

Tworzona lista chorób do bezterminowego orzeczenia ma na celu dostosowanie procesu orzekania o niepełnosprawności do nowych kryteriów medycznych oraz zapewnienie większej klarowności i spójności w podejściu do oceny stanu zdrowia pacjentów.

Inicjatywa ta jest odpowiedzią na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, mając na uwadze długoterminowe aspekty zapewnienia wsparcia i świadczenia odpowiednich usług.

Podsumowanie

Dla osób niepełnosprawnych i lekarzy orzeczników lista chorób kwalifikujących do bezterminowego orzeczenia jest bardzo istotna i potrzebna. Na liście tej powinny znajdować się wszystkie schorzenia, których przebieg kliniczny jest niezmienny. Ograniczenia w funkcjonowaniu danej osoby zaś występują od urodzenia lub pojawiają się w dzieciństwie. Schorzenia wyodrębnione w wykazie mają trwały lub postępujący przebieg, który zagraża życiu lub zdrowiu dotkniętej nimi osoby. Wskutek konkretnej choroby pacjent zaś staje się niepełnosprawny w takim stopniu, w którym istnieje konieczność opieki nad nim w wymiarze przekraczającym typowe wsparcie dla danego wieku.

Lista chorób kwalifikujących do bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności ma być stopniowo poszerzana, aktualizowana i dostosowywana do bieżącej wiedzy medycznej. Aktualny wykaz zaś ma być na bieżąco przekazywany komisjom orzeczniczym, tak aby zespoły nie miały wątpliwości, komu mogą wydać bezterminowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.


Lista chorób uprawniających do bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności.

Od kiedy będzie można dostać orzeczenie o niepełnosprawności na stałe?

Od października 2023 roku komisje orzekające będą dysponowały listą chorób do bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności. Niepełnosprawni posiadający schorzenie znajdujące się w wykazie dla komisji orzeczniczej będą mogli stawić się tylko raz, by uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na stałe.

Jakie choroby znajdują się na liście chorób do bezterminowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Wykaz chorób zawiera przede wszystkim schorzenie genetyczne, w których rokowanie jest niepomyślne. Wszystkie choroby skutkują w konsekwencji niepełnosprawnością i zależnością pacjenta od pomocy innych osób. Niepełnosprawni mający schorzenie z listy, pomimo leczenia, terapii i rehabilitacji nie uzyskają polepszenia stanu swojego zdrowia i stanu funkcjonalnego.

Czy można otrzymać bezterminowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Komisje orzekające mają możliwość wydania orzeczenia na stałe. Niestety bardzo rzadko z niej korzystają. Niepełnosprawni i ich opiekunowie muszą stawiać się regularnie na komisję, aby otrzymać kolejne okresowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Nowa lista chorób do bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności ma zmienić tę sytuację.

Co to jest „lista chorób do bezterminowego orzeczenia”?

Lista chorób do bezterminowego orzeczenia to wykaz schorzeń i zaburzeń, zazwyczaj o podłożu genetycznym, które powodują trwałą i nieodwracalną niepełnosprawność. Wykaz ten służy lekarzom orzecznikom do podjęcia decyzji o przyznaniu orzeczeń bezterminowych.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *