Prawo jazdy dla niepełnosprawnych. Warunki i zasady ubiegania się o uprawnienia

utworzone przez | 4, 07, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Niezależność w życiu codziennym jest kwestią niezmiernie istotną dla każdego z nas. Dotyczy ona m.in. samodzielnego przemieszczania się z punktu A do punktu B. Prawo jazdy dla niepełnosprawnych odgrywa zatem ogromną rolę w zakresie mobilności. Przy spełnieniu określonych warunków jest możliwe do uzyskania przez osoby posiadające orzeczenie.

Dzisiejszy artykuł mówi o tym, w jaki sposób osoba z niepełnosprawnością może uzyskać prawo jazdy. Dowiesz się, jakie są warunki i możliwości oraz gdzie możesz odbyć kurs na prawo jazdy, gdy posiadasz niepełnosprawność. W jaki sposób możesz go zrealizować i ile kosztuje. Artykuł porusza również kwestię związaną z dofinansowaniem, czyli gdzie i w jakiej wysokości uzyskasz pomoc finansową do uzyskania prawa jazdy.Prawo jazdy dla niepełnosprawnych

Niepełnosprawność jest definiowana jako ograniczenie lub brak zdolności w pełnieniu ról społecznych, które wynika z naruszenia funkcji organizmu. Nie oznacza to jednak, że nie możesz prowadzić auta. Wszystko zależne jest od odpowiedniego przystosowania auta, stopnia i rodzaju niepełnosprawności, a także oczywiście Twojej gotowości do przełamywania barier.

Coraz więcej ośrodków szkoleniowych otwiera się na osoby z niepełnosprawnością ruchową. W swojej ofercie przewiduje również możliwość ukończenia przez nich kursu wraz z uzyskaniem prawa jazdy. Najłatwiej taki ośrodek znajdziesz w większym mieście.

Prawo jazdy kat b dla niepełnosprawnych

Cykl szkoleń na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych przebiega w taki sam sposób jak w przypadku pozostałych kandydatów na kierowców. Szkolenie składa się z 30 godzin teorii oraz 30 godzin praktyki. Możliwe jest odbycie dodatkowych godzin jazdy, aby lepiej przygotować się do egzaminu.

Uzyskanie prawa jazdy kat. B da Ci uprawnienia do prowadzenia pojazdem o masie do 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu i motocykla.

Istotną kwestią jest auto, odpowiednio przystosowane do Twojej dysfunkcji, którym będziesz posługiwać się w trakcie nauki jazdy. Najczęściej dostosowanie dotyczy:

 • mechanizmu umożliwiającego operowanie gazem i hamulcem za pomocą ręki,
 • specjalnej gałki na kierownicy, która ułatwia sterowanie pojazdem jedną ręką,
 • automatycznej skrzyni biegów.

Prawo jazdy kat c dla niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się również o prawo jazdy kat. C. Da Ci to uprawnienia do prowadzenia pojazdu powyżej 3,5 tony. Warunkiem jest, byś wcześniej posiadał już prawo jazdy kat. B przez co najmniej dwa lata.

Prawo jazdy kat. C to możliwość uzyskania zatrudnienia w transporcie. To ogromna szansa na pracę zawodową, gdyż od kilku lat obserwuje się braki kadrowe w tej branży.

Problem, jaki może się pojawić to znalezienie ośrodka szkoleniowego, który będzie posiadać takie auto odpowiednio przystosowane do twoich potrzeb.

prawo jazdy dla niepełnosprawnych
Prawo jazdy dla niepełnosprawnych. [kobieta w aucie za kierownicą pokazuje prawo jazdy].

Badania lekarskie na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych

Jak już wcześniej podkreślaliśmy sam fakt posiadania niepełnosprawności, nie jest przeciwwskazaniem do uzyskania prawa jazdy. Ostatecznie zależy to od stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz od zaświadczenia lekarskiego.

W przypadku osób z dysfunkcją ruchową lekarz musi wskazać tzw. kody ograniczenia. Mogą one oznaczać dla Ciebie ograniczenie możliwości prowadzenia pojazdu tylko w określonych porach, np. w ciągu dnia lub konieczność odpowiedniego przystosowania auta np. dostosowania układu biegów do Twoich potrzeb.

Kody niepełnosprawności na prawo jazdy

Zadaniem kodów ograniczenia jest wskazanie, w jakich warunkach możesz prowadzić, uwzględniając bezpieczeństwo na drodze. Informacja od lekarza zawiera:

 • w jakich sytuacjach nie możesz prowadzić samochodu,
 • w jakich musisz dokonać modyfikacji w samochodzie.

Jeżeli twoja choroba ma charakter postępujący, lekarz wystawia zaświadczenie, które jest ważne czasowo. Oznacza to, że po upływie tego okresu będziesz musiał udać się na ponowne badania.

Choroby wykluczające prawo jazdy

Uzyskanie prawa jazdy w przypadku osób niepełnosprawnych jest zależne od konkretnego przypadku. Niekiedy jednak stan zdrowia może być przeszkodą w jego otrzymaniu. O dokument mogą ubiegać się osoby, których niepełnosprawność nie wpływa na funkcje poznawcze i umysłowe.

Dysfunkcje, które wykluczają możliwość uzyskania prawa jazdy to m.in.:

 • znaczne lub całkowite uszkodzenie wzroku,
 • przewlekłe choroby neurologiczne,
 • niektóre rodzaje paraliżu lub niedowładu – decyduje lekarz,
 • dysfunkcje poznawcze w zakresie myślenia, uwagi percepcji,
 • zaburzenia zachowania: impulsywność, agresja,
 • zaburzenia funkcji wykonawczych takich jak: przewidywanie, kontrola działania, planowanie.

Znaczny stopień niepełnosprawności a prawo jazdy

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym nie wpływa na możliwość ubiegania się o prawo jazdy. Istotne jest to, w jakim stopniu niepełnosprawność ogranicza twoje funkcjonowanie. Jeżeli odpowiednie przystosowanie auta pozwoli zrekompensować Twoje ograniczenia, możesz zostać pełnoprawnym kierowcą.

Stopień umiarkowany a prawo jazdy

Przy ubieganiu się o prawo jazdy większe znaczenie ma rodzaj niepełnosprawności, a nie jej stopień na orzeczeniu. To lekarz w trakcie badań oceni, czy twoja choroba pozwoli Ci, przy spełnieniu określonych warunków na prowadzenie auta. Kierowcami zostają osoby zarówno ze znacznym, jak i umiarkowanym stopniem.

Lekka niepełnosprawność i lekkie upośledzenie umysłowe a prawo jazdy

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie mogą ubiegać się o prawo jazdy. Choroby, które wpływają na funkcje pracy mózgu, dyskwalifikują osobę z możliwości uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdu.

kierowca z niepełnosprawnością
Kierowca z niepełnosprawnością ruchową. [mężczyzna na wózku inwalidzkim otwiera drzwi auta osobowego].

Niepełnosprawność a prawo jazdy. Jak ubiegać się o dokument?

Aby zacząć ubiegać się o prawo jazdy dla niepełnosprawnych, musisz zacząć od założenia Profilu Kandydata na Kierowcę, czyli PKK. Jest to elektroniczny dokument, który zawiera wszystkie informacje dotyczące Twojego prawa jazdy. Zrobisz to w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta na podstawie takich dokumentów jak:

 1. orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu, które jest w tym przypadku kluczową kwestią,
 2. dowód tożsamości,
 3. zdjęcie.

O prawo jazdy możesz ubiegać się, gdy posiadasz co najmniej dwie sprawne kończyny, w tym koniecznie jedną rękę (osoby bez rąk w uzasadnionych sytuacjach zostają czasem dopuszczone do egzaminu na prawo jazdy).

Niepełnosprawność ruchowa nie wyklucza możliwości uzyskania prawa jazdy, jednak może wiązać się z koniecznością przystosowania pojazdu do twoich potrzeb. O prawo jazdy mogą ubiegać się również osoby z ograniczoną ruchomością kręgosłupa lub z niedosłuchem. Zwykle kierowcami zostają osoby, których niepełnosprawność ogranicza funkcje organizmu tylko w pewnym stopniu.

Kurs na prawo jazdy dla niepełnosprawnych

Należy podkreślić, że sam tok kursu na prawo jazdy odbywa się w taki sam sposób w przypadku osób niepełnosprawnych i osób zdrowych. Jedyną różnicą jest konieczność przystosowania samochodu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Starając się o prawo jazdy dla niepełnosprawnych, możesz spotkać się z trudnością na etapie poszukiwania odpowiedniego ośrodka szkoleniowego. Mimo tego, że coraz częściej można znaleźć ofertę kierowaną dla niepełnosprawnych, to nadal tylko nieliczne ośrodki zapewniają taką możliwość.

Drugą kwestią jest fakt, że WORD – ośrodek egzaminacyjny może nie dysponować autem odpowiednio przystosowanym do Twoich potrzeb. Z tego względu musisz liczyć się z tym, że najprawdopodobniej będziesz musiał na lekcje jazdy i egzamin załatwić taki samochód we własnym zakresie.

Istnieje internetowa baza informacji o ośrodkach szkolenia kierowców niepełnosprawnych. Może pomóc Ci ona w znalezieniu odpowiedniego miejsca, w którym będziesz mógł odbyć kurs na prawo jazdy i które dysponuje odpowiednio przystosowanym autem.

Egzamin na prawo jazdy — niepełnosprawni

Po odbyciu 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych możesz przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Robisz to w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Koszt egzaminu teoretycznego to 30 zł. Po jego zaliczeniu odbywa się egzamin praktyczny. Zdajesz go na wypożyczonym przez Ciebie specjalnie przystosowanym aucie, chyba że WORD posiada taki w swoim wyposażeniu. Jeżeli zdecydujesz się dostarczyć samochód we własnym zakresie, robisz to przed egzaminem.

Co istotne dla osób niepełnosprawnych, w niektórych ośrodkach szkoleniowych masz możliwość odbycia kursu teoretycznego w formie online. W takim przypadku nie musisz dojeżdżać na zajęcia.

Egzamin państwowy na prawo jazdy w wersji dla osób niesłyszących

Ogólne zasady zdawania egzaminu na prawo jazdy są dla wszystkich takie same. Wymagany jest odpowiedni wiek, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu oraz odbycie szkolenia przewidzianego dla danej kategorii i zakończenie je egzaminem państwowym.

Osoby z dysfunkcją słuchu mogą korzystać z pomocy tłumacza języka migowego w czasie egzaminu na prawo jazdy kat. B lub C.

Prawo jazdy dla niepełnosprawnych — cena

Kurs nauki jazdy kat. B to koszt od 1900 do 2700 zł. Jeżeli podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy będziesz dysponować specjalnie przystosowanym autem, zostaniesz zwolniony z opłat za niego.

Przepis ten obowiązuje od 2018 roku. Wcześniej zwolnienie z opłat wynosiło maksymalnie 50%.

Zmiana ta uwzględnia fakt, że nie każdy ośrodek szkoleniowy posiada na wyposażeniu specjalnie przystosowane auto, dlatego na czas egzaminu osoba niepełnosprawna musi wynająć taki samochód, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Przedstawiamy kompendium wiedzy o przystosowaniu i dofinansowaniach samochodów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przeczytaj:

🔸 Jak otrzymać dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej?
🔸 Poradnik, jak otrzymać dofinansowanie do prawa jazdy z PFRON?
🔸 Jak przystosować auto dla pasażera z niepełnosprawnością?
🔸 Samochód dla osoby z niepełnosprawnością ruchową

W biblioteczce agencji My Wspieramy znajdziesz poradniki i artykuły dla niepełnosprawnych. Zapraszamy do odwiedzania naszej witryny.


PFRON dofinansowanie do prawa jazdy 2023

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o prawo jazdy może otrzymać wsparcie finansowe w postaci dofinansowania na kurs prawa jazdy oraz zakup oprzyrządowania do samochodu. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu: Aktywny Samorząd.

Wysokość dofinansowania kursu na prawo jazdy dla niepełnosprawnych:

 • w kat. B wynosi maksymalnie 2100 zł,
 • natomiast do pozostałych kategorii jest to kwota w wysokości do 3500 zł.

Od wnioskodawcy wymaga się wkładu własnego, który wynosi 25%. Dodatkowo możliwy jest również zwrot kosztów na pokrycie dojazdu na kurs lub zakwaterowanie.

Kiedy jest możliwe dofinansowanie do prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych

Starając się o dofinansowanie na prawo jazdy, musisz spełniać określone kryteria. Możesz starać się o pomoc gdy:

 • posiadasz symbol przyczyny niepełnosprawności 05-R, w innym przypadku konieczne jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że problemy z poruszaniem się wynikają z niepełnosprawności,
 • masz ukończone 18 lat,
 • nie masz ukończone 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,
 • nie posiadasz zobowiązań wobec PFRON-u.

Wniosek o dofinansowanie złożysz drogą elektroniczną.

Podsumowanie

Niepełnosprawność nie jest przeszkodą do uzyskania prawa jazdy. Aby zacząć ubiegać się o uprawnienia, musisz w pierwszej kolejności udać się na badania lekarskie. Lekarz oceni, w jakich warunkach możesz prowadzić. Jeżeli uzyskasz zaświadczenie o tym, że Twój stan zdrowia pozwala na uzyskanie prawa jazdy musisz założyć profil w PKK, a następnie zapisać się na kurs.

Kurs składa się z części teoretycznej, którą w niektórych ośrodkach szkoleniowych odbędziesz w formie e-learningu oraz części praktycznej.

Lekcje jazdy prowadzone są przy użyciu auta odpowiednio przystosowanego do Twoich potrzeb. Może zdarzyć się tak, że ośrodek szkoleniowy nie dysponuje takim sprzętem. W takiej sytuacji musisz go zorganizować we własnym zakresie. Jeżeli egzamin będzie odbywał się wypożyczonym przez Ciebie autem, będziesz zwolniony z opłaty za część praktyczną.

Osoby z dysfunkcją słuchu mogą podczas egzaminu korzystać ze wsparcia tłumacza języka migowego.

Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania z PFRON na pokrycie kosztów związanych z ukończeniem kursu na prawo jazdy z programu Aktywny Samorząd.


Prawo jazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych.

Jakich dysfunkcji nie może mieć kierowca niepełnosprawny?

Choroby, które wpływają na funkcje poznawcze i umysłowe są przeciwwskazaniem do uzyskania prawa jazdy przez osobę niepełnosprawną. Aby ubiegać się o dokument, należy mieć sprawne dwie kończyny, w tym jedna to ręka.

Czy jest możliwe prawo jazdy dla niepełnosprawnych umysłowo?

Osoby z upośledzeniem nie mogą uzyskać uprawnień do prowadzenia autem.

Czy głuchoniemy może prowadzić samochód?

Osoby z dysfunkcją słuchu mogą ubiegać się o prawo jazdy. Dodatkowo podczas egzaminu mogą korzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Jak wygląda praktyczny egzamin na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych?

Jeżeli lekarz wystawi zaświadczenie, że osoba niepełnosprawna potrzebuje odpowiednio przystosowanego samochodu, aby prowadzić, na egzamin musi samodzielnie dostarczyć sprzęt. Pokrywa koszty związane z jego wypożyczeniem, natomiast w takim przypadku jest zwolniona z opłat za egzamin praktyczny.

Jak przebiega kurs na prawo jazdy dla niepełnosprawnych?

Kurs nauki jazdy przebiega dokładnie w taki sam sposób dla wszystkich. Osoba niepełnosprawna odbywa 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Jeżeli wymaga odpowiednio przystosowanego auta, a dany ośrodek szkoleniowy nie posiada takiego na swoim wyposażeniu, musi go zorganizować we własnym zakresie.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *