PFRON dofinansowanie do samochodu dla osób niepełnosprawnych w 2023. Aktualizacja warunków programu

utworzone przez | 30, 09, 2022 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Po latach, w zmienionej formie wróciła szansa, by otrzymać z PFRON dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej. To doskonała informacja dla osób poruszających się na wózku, niemogących samodzielnie się z niego przesiąść.

Program ruszył od marca 2023 roku i będzie realizowany — nie tylko w 2024 i 2025 roku jak zakładano — lecz bezterminowo. Wcześniej Tomasz Maruszewski — zastępca prezesa PFRON ds. finansowych — podczas konferencji PFRON stwierdził, że program będzie realizowany do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Według planów dofinansowanie miało objąć zakup minimum 1000 samochodów do 2025 roku. Aktualnie kwota na realizację programu ma być ustalana odrębnie w każdym roku w planach budżetowych PFRON-u.

pfron dofinansowanie do samochodu
PFRON dofinansowanie do samochodu — rusza nowy program.

Poniższy artykuł odpowiada na podstawowe pytanie: do kiedy trwa program i ile wyniesie z PFRON dofinansowanie do samochodu? Podpowiada, jak i kiedy można złożyć wniosek do PFRON oraz wskazuje, kto jest adresatem programu.

Samochód dla niepełnosprawnego – czyli dla kogo?

Program przewiduje wsparcie finansowe na zakup nowego lub używanego samochodu. Auto musi być dostosowane do indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera poruszającego się na wózku o znacznym stopniu niepełnosprawności. Musi spełniać podstawowy warunek: osoba niepełnosprawna powinna móc zająć miejsce, jako pasażer lub kierowca, bez konieczności przesiadania się z wózka. Niestety program wyklucza osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i pensjonariuszy o znacznym stopniu niepełnosprawności placówek typu DPS, ZOL oraz zakładów karnych, poprawczych, aresztów i schronisk dla nieletnich.

Program PFRON dofinansowanie do samochodu bezterminowo

W lipcu 2023 roku zarząd PFRON po analizie pierwszej tury naboru wniosków o dofinansowanie samochodów dla niepełnosprawnych podjął decyzję o przekształceniu programu. Zmiany dotyczą przede wszystkim 2 kwestii:

 • program dofinansowanie do samochodów będzie realizowany bezterminowo. Środki dla ten cel będą planowane w budżecie PFRON co rocznie. W każdym roku będą 2 tury naborów wniosków,
 • wyodrębniono w system punktacji wniosków (został szczegółowo opisany poniżej).

Program samochodowy — wydanie na lata 2023-2025

W latach 2023-2025 program będzie realizowany zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Nie zmieniają się także zasady naboru i kwoty dofinansowania.

Przypominamy. Informację o programie ogłoszono na konferencji prasowej, która odbyła się 26 września w Warszawie w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Potwierdził wcześniejsze doniesienia prasowe Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Poinformował, że na realizację programu: “Mobilność osób z niepełnosprawnością”, który jest częścią większego projektu: “Samodzielność-Aktywność-Mobilność”, została przeznaczona rekordowa kwota w wysokości 250 milionów zł.

„Chcemy, żeby to były samochody, o jak najlepszym standardzie i jak najlepiej dostosowane” […] „Chcemy stworzyć rzeczywiste warunki dla osób, które nie mogą przesiadać się z wózków inwalidzkich, ale mając specjalny samochód, będą mogły podróżować jako pasażerowie lub kierowcy”.

Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Podwojenie budżetu na Program PFRON dofinansowanie do samochodu dla osób niepełnosprawnych

W związku z ogromnym zainteresowaniem nastąpiła pierwsza zmiana. Rada Nadzorcza PFRON uchwałą z dnia 30.03.2023 roku podniosła budżet planowany na realizację programu samochodowego. Zwiększyła go dwukrotnie. W roku 2023 środki w ramach programu “Mobilność osób z niepełnosprawnością” wynoszą 500 milionów złotych.

Na co można dostać dofinansowanie z PFRON w programie S-A-M?

Program S-A-M zakłada likwidację barier transportowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które były dotychczas skazane niemal do biernego egzystowania. Wyłącznie zdanych na siłę swoich opiekunów w celu przemieszczania się. Program ma za zadanie zastąpić funkcjonujący przed laty program “Sprawny dojazd”. Dotacje do zakupu samochodu mają objąć niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą samodzielne przesiadanie się z wózka ręcznego, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym do posiadanego samochodu.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podczas realizacji prac projektowych doszło do wniosku, że wypracowanie rozwiązania pozwalającego na zakup specjalistycznego środka transportu, w którym zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, jest priorytetem. Dla indywidualnych osób z niepełnosprawnościami zakup samochodu dostosowanego do tak poważnych ograniczeń wynikających z całościowego uszkodzenia narządu ruchu jest wyzwaniem wykraczającym poza możliwości rodzin.

Czy będzie wsparcie transportu dla pozostałych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem?

Odrębne prace toczą się nad innymi modułami programu S-A-M. Aktualny projekt samochodowy, to wsparcie nie tylko dla osób indywidualnych. Adekwatne środki transportu osób z niepełnosprawnościami powinny obejmować także dofinansowania do zakupu ze środków PFRON publicznych instytucji.

Jednostki prowadzące specjalną komunikację dla osób niepełnosprawnych także będą mogły uzyskać wsparcie w zakupie odpowiedniego taboru. Dotychczas taką możliwość miały głównie ZAZ-y i Warsztaty Terapii Zajęciowej realizujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej swoich podopiecznych.

Jednak osób mających trudności w przemieszczaniu się jest dużo więcej. Potrzeba podejmowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz codziennego aktywnego życia wymusza zmiany w świadomości społeczeństwa. Brak dostosowanego transportu publicznego sprzyja wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Stąd wynika konieczność zmiany polityki społecznej w tym zakresie. Całościowa realizacja projektu to będzie istotne wsparcie m.in. dla osób z dysfunkcją narządu ruchu z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Dotychczasowe działania, jakie realizował program “Aktywny Samorząd” dla osób indywidualnych, czyli – wsparcie w utrzymaniu sprawności technicznej, montażu oprzyrządowania elektrycznego, uzyskaniu prawa jazdy, zakupie skutera inwalidzkiego lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – nie zaspokoiło potrzeb w wystarczającym stopniu. Stąd wyłonił się program samochodowy wsparty przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej obejmujący działania w zakresie transportu zbiorowego.

Program “Mobilność osób z niepełnosprawnością” – założenia

Program samochodowy skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, która uniemożliwia samodzielne przesiadanie się z wózka na miejsce w samochodzie. Wprowadzone zostały dwie odrębne kategorie obejmujące możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu samochodu osobowego. Pierwsza z nich dotyczy zakupu auta przeznaczonego dla kierowcy z niepełnosprawnością. Druga natomiast obejmuje dopłaty do samochodu dla pasażera z niepełnosprawnością. Szansę na zakup potrzebnego pojazdu zyskają więc i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych w stopniu wymagającym korzystania z przejazdu na wózku.

Udzielenie pomocy finansowej przewiduje dotacje na zakup samochodu używanego, jednak nie starszego niż 6 lat – poinformował Paweł Wdówik Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne będą mogły zakupić auto w dowolnej firmie zarejestrowanej na terenie całej Unii Europejskiej. Jednak w przypadku zakupu używanego auta, sprzedający musi wystawić, co najmniej roczną gwarancję.

Za program odpowiadać będą wojewódzkie oddziały PFRON. Ma to na celu usprawnienie działań z nim związanych. Jego realizacja przewidziana jest na lata: 2023, 2024 i 2025.

samochod do przewozu niepelnosprawnego na wozku
Samochód do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku.

Jakie samochody do przewozu osób niepełnosprawnych?
Zobacz nasz artykuł: samochody do przewozu niepełnosprawnych

Jakie samochody dla kierowcy z dysfunkcją narządu ruchu?
Zobacz nasz artykuł: samochód dla osób niepełnosprawnych


PFRON dofinansowanie do samochodu – wniosek

Ubiegając się o dofinansowanie do samochodu trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Procedura pierwszego naboru rozpoczęła się 1 marca 2023 roku. Termin ten wynikał z dwóch powodów i dotyczył problemów z realizacją dotacji na zakup własnego, odpowiednio dostosowanego pojazdu. Jeden to konieczność prawidłowego przystosowania elektronicznego systemu wsparcia (SOW). Drugi powód uwzględnia czas, jaki osoba niepełnosprawna potrzebuje, by znaleźć odpowiednią firmę, z najlepszą ofertą sprzedaży prawidłowo dostosowanego auta.

Wnioski są przyjmowane drogą elektroniczną w systemie SOW. Dla osób niepotrafiących obsłużyć systemu przewidziano wsparcie pracownika w oddziale PFRON, który będzie mógł pomóc wypełnić i przesłać wniosek.

Terminy naboru wniosków

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz PFRON uzyskanie państwowego dofinansowania w ramach programu “Mobilność osób z niepełnosprawnością” odbywać się będzie w kolejnych turach. Zaplanowane były 4 terminy naboru wniosków:

 • pierwsza tura  od 1 marca do 31 marca 2023 roku,
 • druga tura od 30 czerwca do 31 lipca 2023 roku,
 • trzecia tura od 29 września do 31 października 2023 roku,
 • czwarta tura od 29 marca do 30 kwietnia 2024 roku.

Wnioski o dofinansowanie samochodu miały być przyjmowane w podanych wyżej terminach lub do wyczerpania budżetu. Wprowadzone zmiany przez Radę Nadzorczą PFRON 30 marca 2023 roku objęły także terminy naboru wniosków. Zaplanowane aktualnie są nabory w kolejnych turach:

 • druga tura  od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 roku,
 • trzecia tura od 29 lutego 2024 roku do 30 marca 2024 roku,
 • czwarta tura od 31 lipca 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku.

Nabór wniosków w drugiej turze rozpoczął się od godz. 10.00. Najprawdopodobniej tak będzie także w kolejnych terminach. Zakończenie naboru wniosków będzie o godzinie 23.59. W 2 turze zostanie rozdysponowana kwota 150001593,57 zł w oddziałach PFRON.

Wnioski rozpatrzone negatywnie w turze wcześniejszej, mogą być ponownie składane w kolejnej turze.

Zasady rozpatrywania wniosków w programie samochodowym PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał sobie prawo do weryfikacji sytuacji osoby niepełnosprawnej uzasadniającej przyznanie jej dofinansowania. Nowe zasady dotyczą punktacji wniosków i listy rankingowej.

Kryteria punktowe

Dofinansowanie będzie przyznawane według kolejności na liście rankingowej do wyczerpania środków w danej turze przez konkretny oddział Funduszu. Punktacja przedstawia się następująco:

 • 1 punkt dla osób niepełnosprawnych do 65 roku życia,
 • 1 punkt dla dzieci niepełnosprawnych od 4 roku życia,
 • 1 punkt, gdy w jednym gospodarstwie domowym są przynajmniej 2 osoby z niepełnosprawnością, które spełniają warunki programu i ich samochód będzie dostosowany do wspólnego podróżowania,
 • 1 punkt dla osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo po 65 roku życia (warunek: oświadczenie o zatrudnieniu na okres minimum 12 miesięcy lub prowadzeniu działalności gospodarczej).

PFRON – wnioski do pobrania drogą elektroniczną

Wniosek o dofinansowanie samochodu złożyć można wyłącznie drogą elektroniczną. Za pośrednictwem systemu SOW. Podpisanie wniosku jest możliwe przez profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Nieprawidłowo wypełnione wnioski lub nieuzupełnione do końca nie są przyjmowane przez system. Potwierdzeniem prawidłowo złożonego wniosku jest wysłanie przez system potwierdzenia jego przyjęcia na podany adres mailowy.

Formularze wniosku obejmują informacje i oświadczenia dotyczące:

 1. Wyboru rodzaju dofinansowania: dofinansowanie  zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy lub dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla pasażera, ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu.
 2. Przewidywanej ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego.
 3. Odwzorowanego cyfrowo orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 4. Oświadczenia wnioskodawcy lub opiekuna prawnego wnioskodawcy, że nie jest on w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu. Formularz oświadczenia stanowi część wniosku.
 5. Zaświadczenie lekarza specjalisty neurologii, ortopedii lub rehabilitacji z klauzulą, że pacjent porusza się na tylko wózku inwalidzkim i nie może przesiąść do samochodu samodzielnie.
 6. W przypadku składania wniosku o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim – potwierdzenia, że beneficjent posiada ważne prawo jazdy kategorii B.
 7. Oświadczenia, że wnioskodawca nie dokona zbycia dostosowanego samochodu dofinansowanego ze środków Programu PFRON przez okres, co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania oraz będzie go używał zgodnie z celem Programu. Wzór oświadczenia stanowi integralną część wniosku.
 8. Oświadczenie o zatrudnieniu osób powyżej 65 roku życia.

Zaświadczenie lekarskie do wniosku o dofinansowanie samochodu z PFRON

PFRON do dokumentów programowych dołączył wzór oświadczenia lekarza. Zaświadczenie lekarskie o wydane do wniosku o dofinansowanie auta w ramach programu „S-A-M” odnaleźć można na stronie PFRON.

Zaświadczenia lekarskie z I tury naboru wniosków ważne w II turze

Jeśli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie do samochodu w II naborze wniosków posiada zaświadczenie od lekarza specjalisty wydane po 07 lutego 2023 roku, może je dołączyć do składanej dokumentacji. Zarząd PFRON podjął decyzję o takiej możliwości.

Nie trzeba zatem ponownie odbywać wizyty u specjalisty, by wnioskować w II turze Programu S-A-M Samodzielność-Aktywność-Mobilność! od 01 do 31 sierpnia 2023 roku.

Rozpatrzenie wniosku i umowa z PFRON

Decyzje o rozpatrzeniu wniosku w 1 turze, według wstępnych założeń, można było otrzymać drogą elektroniczną w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. Zmiana uchwały PFRON wydłużyła ten czas do 45 dni. Odpowiedź pozytywna zawierała umowę na dofinansowanie do podpisu. Podpis będzie można złożyć drogą tradycyjną w oddziale PFRON lub elektroniczną przez profil zaufany, lub podpis kwalifikowany. Tak będzie najprawdopodobniej w kolejnych naborach.

PFRON wzory dokumentów od sprzedawcy samochodu i beneficjenta

PFRON przyjął ramowy wzór umowy, w którym określono warunki dofinansowania, zobowiązania beneficjentów i sprzedawców samochodów, sposób przekazywania samochodów oraz możliwości rozliczenia dofinansowania. Na stronie, PFRON udostępnił wzory dokumentów, które będą obowiązywały w procedurze realizacji umowy o dofinansowanie samochodu z programu S-A-M. Dostępne są:

 • wzory protokołów odbioru dostosowanego samochodu osobowego,
 • wzory oświadczeń stron umowy sprzedaży,
 • protokoły odbioru dostosowanego samochodu osobowego,
 • wzór informacji dotyczącej posiadania dostosowanego samochodu osobowego.

Przypominana jest także informacja o wydłużeniu terminu ważności umowy na dofinansowanie samochodu do 15 miesięcy od dnia jej podpisania.

Ile wyniesie dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej?

Wysokość dofinansowania przy zakupie własnego środka transportu jest uzależniona od ceny samochodu, który będzie odpowiednio dostosowany do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Im wyższa kwota zakupionego auta, tym niższy procent dofinansowania.

Przyznanie bezzwrotnej dotacji dla poszczególnych progów cenowych samochodów dostosowanych dla kierowcy z niepełnosprawnością i ich procent dofinansowania wygląda następująco:

 • 80% do kwoty 150.000,00 zł,
 • 50% kosztów ponad kwotą bazową, jeżeli cena samochodu wynosi od 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł,
 • 30% kosztów ponad kwotą bazową, jeżeli cena samochodu wynosi od 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł,
 • 0% dotacji powyżej 300.000,00 zł.

Progi cenowe dla samochodów dostosowanych do pasażerów z niepełnosprawnością wymagających specjalistycznego środka transportu i ich procent dofinansowania wynoszą:

 • 85% do kwoty 130.000,00 zł,
 • 50% kosztów ponad kwotą bazową, jeżeli cena samochodu wynosi od 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł,
 • 30% kosztów ponad kwotą bazową, jeżeli cena samochodu wynosi od 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł,
 • 0% dotacji powyżej 230.000,00 zł.

Jak rozumieć poziomy dofinansowania?

 1. Kwoty 150 tys. zł i 130 tys. zł to tzw. kwoty bazowe ceny auta. Są one dotowane w przypadku kierowcy w 80%, w przypadku pasażera niepełnosprawnego w 85%.
 2. Nadwyżka ceny auta ponad próg pierwszy, czyli 150 tys. zł-250 tys. zł oraz 130 tys. zł-200 tys. zł będzie dotowana w 50%.
 3. Nadwyżka ceny auta ponad próg drugi, czyli 250 tys. zł-300 tys. zł oraz 200 tys. zł-230 tys. zł będzie dotowana w 30%.
 4. Nadwyżka ponad cenę auta odpowiednio 300 tys. zł i 230 tys. zł nie będzie dotowana, czyli wyniesie 0%.

Ulga rehabilitacyjna na samochód dodatkowa korzyść dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

W Polsce istnieje niewiele dróg wsparcia osób niepełnosprawnych w pokonywaniu barier transportowych. Obok dofinansowania przystosowania własnego samochodu w ramach “Aktywnego Samorządu” oraz omawianego Programu S-A-M istnieje jeszcze możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. W PIT za dany rok, w ramach ulgi rehabilitacyjnej każda osoba niepełnosprawna będąca właścicielem lub współwłaścicielem auta, lub opiekun dziecka z orzeczeniem mogą odliczyć wydatki związane z utrzymaniem pojazdu.

Wyróżniamy 2 kategorie:

 1. wydatki limitowane
 2. oraz nielimitowane.

W ramach pierwszej kategorii odliczyć można kwotę 2280 zł. Tych wydatków związanych z używaniem samochodu podatnik nie musi dokumentować. Wydatki nielimitowane związane np. z adaptacją pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej należy udokumentować fakturą. Zwrot z podatku można otrzymać do wysokości poniesionych nakładów. Ulgę rehabilitacyjną odliczamy od dochodu podatnika.

PFRON dofinansowanie do paliwa – czy istnieje taki program?

PFRON nie realizuje żadnego wsparcia w zakresie dofinansowania do paliwa dla indywidualnych osób. Niepełnosprawni w zakresie likwidacji barier transportowych mogą aktualnie liczyć na dwa programy PeFRONu:

 • Mobilność osób niepełnosprawnych,
 • Aktywny Samorząd.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych — szczegóły bezzwrotnej dotacji

Program samochodowy będzie realizowany przez oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły na temat programu S-A-M znajdują się na stronie PFRON. We wszystkich Oddziałach Funduszu można uzyskać informację o programie samochodowym pod dublerami telefonów podanych na stronach PFRON-u. Nabór wniosków odbywa się w elektronicznym systemem wnioskowania SOW.

My Wspieramy | Agencja Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, zatrudniająca m.in. niesamodzielne osoby niepełnosprawne ruchowo, będzie bacznie śledzić i informować o postępach prac PFRON dofinansowanie do samochodu interesuje naszych pracowników i kandydatów do pracy oraz czytelników bloga.

Jakie samochody do przewozu osób niepełnosprawnych?
Zobacz nasz artykuł: samochody do przewozu niepełnosprawnych

Jakie samochody dla kierowcy z dysfunkcją narządu ruchu?
Zobacz nasz artykuł: samochód dla osób niepełnosprawnych


Samochód Combo dla niepełnosprawnych.

Dofinansowanie na samochody dla niepełnosprawnych w pytaniach i odpowiedziach

Poniżej podajemy zestaw najczystszych pytań i odpowiedzi dotyczących programu PFRON – dofinansowanie do samochodu, pojawiających się pod naszym artykułem i w Internecie.

1. Kiedy zaczyna się nabór wniosków w ramach Programu samochodowego PFRON?

Pierwszy nabór wniosków będzie trwał od 01-31.03.2023 roku.

2. Gdzie są udostępnione wnioski do programu „Mobilność Osób z Niepełnosprawnością”?

Wnioski o dofinansowanie PFRON udostępnia w systemie SOW od 01 marca 2023 roku. Wzór zaświadczenia od lekarza można pobrać ze strony PFRON.

3. Czy program samochodowy PFRON obejmuje dzieci do 16 roku życia i poniżej 150 cm wzrostu?

Tak, nie ma ograniczeń wiekowych. Opiekun prawny może złożyć wniosek o dofinansowanie na samochód do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku, gdy dziecko spełnia warunki Programu. Lekarz musi potwierdzić, iż dziecko może być przewożone tylko na wózku inwalidzkim.

4. Czy mogę skorzystać z programu, jeśli nie poruszam się na wózku inwalidzkim?

Samochody dla niepełnosprawnych w Programie S-A-M będą dofinansowywane tylko dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i na nich podróżujących.

5. Czy można zakupić samochód z USA?

Samochody dla osób niepełnosprawnych mogą być sprowadzone z USA. Beneficjent jednak musi zakupić auto i przedstawić fakturę od uprawnionego sprzedawcy mającego działalność gospodarczą w kraju lub na terenie Unii Europejskiej.

6. Czy dofinansowanie obejmuje tylko nowe samochody dla niepełnosprawnych?

Dofinansowaniem objęte są używane i nowe samochody dla niepełnosprawnych. Używane auta dla niepełnosprawnych nie mogą być starsze niż 6-letnie.

7. Czy PFRON wskazuje marki samochodów, które będą objęte dofinansowaniem?

Nie. Konkretne samochody dla osób niepełnosprawnych wybierają sami beneficjenci. Auto tylko spełniać kryteria – przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku.

8. Czy PFRON przewiduje wykaz rodzaju adaptacji samochodu warunkujący otrzymanie dofinansowania?

Nie, nie ma takiego wykazu. Dostosowaniem może być odpowiednia zabudowa BUS-a lub VAN-a umożliwiająca przewóz osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Z racji wymogów bezpieczeństwa wózek zwykły, czy wózek inwalidzki elektryczny musi być odpowiednio umocowany.

9. Czy auto do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku może mieć współwłaściciela?

Beneficjent podpisuje oświadczenie o niezbywaniu auta przez min. 60 miesięcy.

10. Czy można przekazać do rozliczenia z PFRON 2 faktury za zakup i za dostosowanie samochodu?

Nie. Faktura do rozliczenia ma być jedna i dotyczyć samochodu już dostosowanego.

11. Czy kolejność złożenia wniosku będzie decydowała o przyznaniu dofinansowania do samochodu?

Czas złożenia wniosku będzie miał znaczenie w sytuacji wyczerpania się środków przeznaczonych na realizację Programu S-A-M w module Mobilność osób niepełnosprawnych.

12. Jakie dokumenty przekazujemy z wnioskiem do PFRON?

Do wniosku dodajemy zaświadczenie od lekarza specjalisty i orzeczenie o niepełnosprawności. Ewentualne pełnomocnictwo, gdy w imieniu osoby z orzeczeniem ktoś składa dokumenty. W przypadku niepełnosprawnych kierowców — kopię prawa jazdy kat. B. Żadne inne załączniki nie są wymagane.

13. Czy trzeba okazać fakturę pro forma?

Nie. Wykazujemy tylko przewidywany koszt zakupu samochodu.


14. Czy w do wniosku o dofinansowanie samochodu dla niepełnosprawnych jako kierowcy konieczne jest zaświadczenie lekarskie?

Do wniosku kierowca z niepełnosprawnością powinien dołączyć scan prawa jazdy kat. B. Drugi dokument to zaświadczenie lekarskie, że porusza się tylko i wyłącznie na wózku inwalidzkim oraz nie jest w stanie przesiąść się samodzielnie na fotel auta. Trzeci to orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

15. Jakie są kryteria dofinansowanie do samochodu?

Podstawowym kryterium, które uprawnia do otrzymania dofinansowania, jest stopień znaczny niepełnosprawności oraz niemożność przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Uruchomiono od 2 tury naboru wniosków dodatkowy system punktacji dla dzieci powyżej 4 roku życia, osób poniżej 65 roku życia oraz osób zatrudnionych powyżej 65 roku życia. Inną rolę odgrywa także kolejność złożenia wniosku.

Kto dostanie dofinansowanie z PFRON do samochodu?

Adresatami programu “S-A-M” dla osób indywidualnych są niepełnosprawni w stopniu znacznym. Mające uszkodzenia narządu ruchu, które uniemożliwiają samodzielne przesiadanie się do auta i muszą być transportowane na wózku zwykłym lub o napędzie elektrycznym.

Ile mogę dostać z PFRON do samochodu?

Dofinansowanie w edycji 2023-2024 zależy od ceny zakupu pojazdu. Zróżnicowanie dotyczy dotacji dla kierowcy lub pasażera. Wyniesie 80% pułapu podstawowego.

Jaki wniosek do PFRON na samochód?

Wnioski będzie można pobrać ze strony PFRON. Wysłać drogą elektroniczną w system przez system SOW do oddziałów PFRON. Wnioski będą dostępne po zakończeniu prac, a pierwszy nabór rozpocznie się 01.03.2023.

Czy jest jeszcze program “Aktywny Samorząd” dla niepełnosprawnych?

Program realizowany przez Samorządy działa nieprzerwanie. Mogą z niego korzystać osoby z lekkim, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. PCPR-y wspierają w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub uzyskaniu prawa jazdy i realizacji edukacji. Dodatkowo osoby z upośledzeniem narządu ruchu lub słuchu lub wzroku przed zakupem przedmiotów ortopedycznych koniecznych do kompensacji ograniczeń mogą się zwrócić do PCPR z wnioskiem o dotację do likwidacji barier technicznych. Mogą też skorzystać z programu likwidacji barier w komunikowaniu się.

199 komentarzy
 1. Roman

  Świetna inicjatywa. Chciałbym dopytać jednak czy przewidziane są jakieś formy wsparcia na auta dla osób niepełnosprawnych (lub ich opiekunów) w przypadku gdy osoba niepełnosprawna może przesiąść się z wózka na siedzenie?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Aktualnie PFRON rusza z programem dla osób, które nie mogą się przesiąść samodzielnie.
   W ramach “Aktywnego Samorządu” można starać się o dostosowanie auta w przypadku innych niepełnosprawności.

   Odpowiedz
  • Gabriel

   Czyli rozumiem że jeżeli jestem po złamaniu kręgosłupa i msm niedowład kończyn dolnych a nie poruszam się na wózku tylko z trudnością o własnych siłach, To takie dofinansowanie mi sie nie należy, czy dobrze rozumiem,?

   Odpowiedz
   • Małgorzata Gorczyca-Antosz

    Program zakłada dofinansowanie do samochodu dla osób poruszających się na wózku, niemogących się przesiąść samodzielnie do auta.

    Odpowiedz
    • Paweł Krzywdziak

     witam mam pytanie odnośnie osób chorych na chorobę Parkinsona, mam umiarkowany stopień niepełnosprawności narząd ruchu dlaczego nie mogę skorzystać z pomocy PFRON?

     Odpowiedz
     • Małgorzata Gorczyca-Antosz

      Jeśli ma Pan umiarkowany stopień niepełnosprawności to zapewne porusza się o własnych siłach, ewentualnie wspomagając się sprzętem ortopedycznym. Program samochodowy 2023-2025 dedykowany jest dla innej kategorii osób. Zespół agencji My Wspieramy podaje tylko informacje. Nie chcemy i nie możemy opiniować i udzielać odpowiedzi, dlaczego PFRON dedykuje dany program tym lub innym osobom.

   • Fedro

    pytanie …czy najpierw muszę kupić auto dla osoby niepełnosprawnej z swoich pieniędzy czy kupuje z dofinansowania???

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     Zgodnie z regułami programu samochodowego PFRON osoba z niepełnosprawnością po podpisaniu umowy i otrzymaniu częściowo opłaconej faktury z odroczonym terminem płatności przekazuje ją do Funduszu. Nie trzeba posiadać środków własnych powyżej kwoty dopłaty.

     Odpowiedz
     • Henryk Wojtyra

      Jak należy rozumieć

      “częściowo opłaconej faktury z odroczonym terminem płatności”

      3%, lub 5% lub 10%, lub 15% od przewidywanego całkowitego kosztu zakupu ?
      czy jeszcze inna zasada?

     • Małgorzata Gorczyca-Antosz

      “Częściowo opłaconej faktury z odroczonym terminem płatności” odnosi się do kwoty wkładu własnego wskazanego w indywidualnej umowie z PFRON.

  • Felek

   Też bym chciał się dowiedzieć, bo takie coś mnie tylko osłabi fizycznie. Wolałbym jednak się posiłować trochę.

   Odpowiedz
  • Leszek

   To jest jakiś nonsens, jak można na wózku kierować samochodem, ani oparcia dobrego, ani bezpiecznie nie można zapiąć pasów, wózek jest niestabilny i przy hamowaniu może się przewrócić do tyłu, a gdzie przepisy o ruchu drogowym i bezpiecznej jeździe, a gdzie wygodne oparcie (fotel) z odpowiednio regulowanym zagłówkiem. Czy ktoś bierze to pod uwagę? Jeszcze od urzędnika PFRON-u usłyszałem, że to w tym wypadku tylko busy można będzie zakupić. Czy to nie jest paranoja. Mnie wkładają do samochodu i potrafię nim jechać i czuję się bezpiecznie. Te założenia tego programu mnie przerażają – kierowca za kierownicą na wózku bez możliwości przesiadania się na normalny dobrze umocowany fotel.

   Odpowiedz
   • Małgorzata Gorczyca-Antosz

    Nasza agencja pracy dla osób niepełnosprawnych nie ma wpływu na kształt programów i udzielanego wsparcia. Pełnimy dodatkowo rolę informacyjną dla naszych czytelników, chcąc im pomóc. Staramy się powstrzymywać od wyrażania swoich opinii. Niemniej rozumiemy Pana stanowisko. Nie wszystkie rozwiązania są odpowiednie dla wszystkich.

    Odpowiedz
   • Arek

    Otóż to. PFRON jak zwykle wykazał się inteligencją. Ale oni tak specjalnie robią. Niewiele osób z tego skorzysta.

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     Agencja My Wspieramy przedstawia tylko informacje o dofinansowaniu do samochodu PFRON. Nie mamy wpływu na założenia programowe. Nie możemy oceniać, czy kierując program S-A-M tylko do osób poruszających się na wózku inwalidzkim, niemogących się przesiadać samodzielnie, realizator popełnił błąd.

     Odpowiedz
   • Jadwiga

    Ja myślę tak samo, jak p. Leszek, że to jest więcej niż paranoja. Kto z PFON-u wpadł na tak, “wspaniały i genialny” pomysł? Czy sam p. Wdówik (który nie widzi), i takie decyzje Jego można tłumaczyć dysfunkcją wzroku. Co wcale, nie zwalnia od myślenia, czy inni inni “geniusze” PFRON-u ?

    A co na to, “Przepisy o ruchu drogowym”? Apeluję do ludzi, odpowiedzialnych za “Prawo o ruchu drogowym” niech zabiorą w tej materii głos!

    Takie działania ze strony: PFRON-u, Rządu, i wszystkich pozostałych decydentów, którzy wprowadzają takie: progi, bariery, ograniczenia – w stosunku do osób poruszających się na wózkach, i z wielkim trudem o kulach, to nic innego, jak segregacja i dyskryminacja niepełnosprawnych.

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     Agencja My Wspieramy rozumie stanowiska poszczególnych grup osób z niepełnosprawnością. Przypominamy, że PFRON jest tylko realizatorem programu Mobilność Osób Niepełnosprawnych S-A-M. W części merytorycznej, przed ogłoszeniem programu samochodowego 2023, były prowadzone konsultacje ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

     Odpowiedz
     • Jadwiga

      Te konsultacje, o których Pani pisze, to na jakiej liczbie osób mających trudności z przemieszczaniem się były prowadzone? Ile osób niepełnosprawnych wzięło w nich udział? Dlaczego, o fakcie wzięcia udziału w tak ważnej życiowo ankiecie, nie informowano publicznie np. w telewizyjnych Wiadomościach, w portalu http://www.niepelnosprawni.pl? Czy w innych środkach masowego przekazu (na kilku antenach radia, w elektronicznych wydaniach gazet, etc, etc.).

      Ja, dopiero czytając Pani odpowiedź dowiaduję się, że były prowadzone jakieś konsultacje. Takie konsultacje, by odzwierciedlały palący problem, jakim jest brak wsparcia osób w przemieszczaniu się, powinny być prowadzone na dużej liczbie niepełnosprawnych, przez dłuższy okres czasu a nie po cichu.

      Co to za konsultacje, o których zainteresowany dowiaduje się po fakcie? Przecież, jest to kpina ze środowiska osób niepełnosprawnych, które w naszym kraju traktuje się jak ludzi drugiej kategorii, czy trędowatych. Od czasu, do czasu, przy zbliżających wyborach, rzuci Im się jakiś ochłap w postaci podwyżki rent, czy emerytur np. 250,00 zł – trąbiąc na cały kraj, jak mają super w Polsce.

      Przecież to jest chore! Niech ci wszyscy piewcy propagandy, sami wyżyją za te nędzne grosze. Dlaczego wszystkie sprzęty rehabilitacyjne i urządzenia dla kalek są tak, koszmarnie drogie.

      W innych krajach niepełnosprawny takie sprzęty dostaje za darmo. Opiekę ze strony państwa, też ma za darmo.U nas za wszystko musi płacić. A jeśli dostanie jakieś dofinansowanie, to najczęściej są to, niewielkie kwoty.

      Dla niepełnosprawnych brakuje kasy, ale dla dzieci ukraińskich są pieniądze, by dostawały, to wszystko, co mają dzieci w Polsce.
      Chociaż jestem za pomaganiem Ukrainie i Ukraińcom na Ukrainie, to dawanie takich przywilejów wszystkim dzieciom ukraińskim przebywającym obecnie w Polsce, powoduje, że dla potrzebujących niepełnosprawnych Polaków (w każdym wieku), nie starcza.

     • Małgorzata Gorczyca-Antosz

      O konsultacjach z przedstawicielami grup osób niepełnosprawnych w sprawie Programu samochodowego wspominał podczas wystąpień, m.in. w ogólnodostępnej telewizji, wiceminister Paweł Wdówik. Agencja My Wspieramy nie będzie podejmować dalszej polemiki z Pani opiniami. Przypominam, pełnimy rolę informacyjną, a przede wszystkim skupiamy się na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

    • Janusz Sobociński

     Zgadzam sie to czysta segregacja i wykluczenie , założenie programu to aby skorzystało jak naj mniej będzie więcej dla znajomych pokroju Dubienieckiego , państwo tak pomaga niepełnosprawnym że boje się odpalać komputer aby się dowiedzieć co jeszcze wymyślą podsumowując wykluczanie niepełnosprawnych np. na kulach z programu dla niepełnosprawnych pozdrawiam Janusz Sobociński

     Odpowiedz
     • Małgorzata Gorczyca-Antosz

      Ma Pan prawo do swoich opinii i osądów. Dziękujemy za wpis. Nie dajemy się w polemikę. Blog w witrynie agencji My Wspieramy służy celom informacyjnym, a nie opiniotwórczym.

  • Tetrus

   Jestem osobą z całkowitą niepełnosprawnością fizyczna. Z własnych środków w 2014r kupiłem samochód w pełni dostosowany do wszystkich moich ograniczeń, w tym też braku jakiejkolwiek możliwości przesiadania się z elektrycznego wózka po posadzeniu. Dostałem wówczas niewielką część dofinansowania do windy hydraulicznej oraz udało się dostać wsparcie na zakup jak i adaptację auta po 6 tyś od organizacji Spinka. Samochód przez tyle lat użytkownika ma już swoją historię. Ostatni rok jeżdżę z pewnym uszkodzeniem nie wpływającym na bezpieczeństwo jazdy, ale naprawa jest zbyt droga. Być może połowa wartości auta. Mój przypadek jest tak skomplikowany, że beż specjalnie dostosowanego auta nigdzie nie dojadę, chyba że karetką na noszach, a tak mając stałego kierowcę/opiekuna całkiem nieźle sobie radzę. Pracuję, studiuje, jeżdżę na różne spotkania, konsultacje medyczne, konferencję, koncerty i podróżuje. Spełniam się na wielu płaszczyznach.
   Moim głównym pytaniem jest to, czy jak złoże wniosek i gdybym otrzymał refundację, to czy bez problemu obecne stare auto może pójść w rozliczenie w tej firmie, która przygotowała by odpowiednio nowe autko, a kwotę z rozliczenia można potraktować już jako wkład własny i gdyby to nie wystarczyło, to ewentualna doplata gotówką będzie mozliwa? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

   PS. Ten program to fantastyczna sprawa. Da wielu z nas możliwość odkrycia większego świata i nie tylko. Bez auta często ograniczeni jesteśmy do zasiego akumulatorów z wózka, które czasami zawodzą.

   Odpowiedz
   • Małgorzata Gorczyca-Antosz

    Agencja My Wspieramy zajmuje się w pierwszej kolejności pośrednictwem pracy dla osób niepełnosprawnych i ich pracodawców. Dodatkowo pełnimy nieodpłatne działania informacyjne związane z wszelkimi dziedzinami funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Pytanie dotyczące bezpośrednich ustaleń między sprzedawcą samochodu i jej nabywcy, nie mieści się w ramach prowadzonych przez nas działań. Proponujemy udać się do firmy, w której chce Pan zakupić nowe auto z dofinansowaniem PFRON i wypracowanie korzystniej umowy.

    Odpowiedz
 2. Piotr Wysocki

  Czy z tego programu mogą skorzystać osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności dotyczącego wzroku?

  Odpowiedz
  • Piotr Wysocki

   Będę oczekiwał na odpowiedź

   Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Niestety, to program dla osób mających poważne trudności z poruszaniem się. Nie mogących przesiąść się z wózka na fotel w aucie. Jeśli obok niepełnosprawności wzroku ktoś dodatkowo ma trudności ruchowe, może skorzystać z programu.

   Odpowiedz
   • Martyna

    witam
    mam dziecięce porażenie mózgowe mam orzeczenia o niepełnosprawnych znaczy ale nie poruszam się na wózku inwalidzkim to mogę skorzystać ??

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     Nie, program dotyczy osób poruszających się na wózkach. Lekarz musi poświadczyć, że pacjent nie jest zdolny przesiąść się do auta.

     Odpowiedz
     • Gabriel

      Czyli rozumiem że jeżeli jestem po złamaniu kręgosłupa i msm niedowład kończyn dolnych a nie poruszam się na wózku tylko z trudnością o własnych siłach, To takie dofinansowanie mi sie nie należy, czy dobrze rozumiem,?

     • Małgorzata Gorczyca-Antosz

      Tak osoba musi stale i na każdą odległość poruszać się na wózku inwalidzkim.

     • Gabriel

      czyli ,osoba powiedzmy starsza, w sile wieku dostanie dofinansowanie,kupi auto nw wnuczek,syn zawiezie taką osobe do lekarza do apteki ile razy,a potem co,autko bd stało gżecznie w garażu ,nie bd urzywane i piłowane przez osoby trzecie,czy zamyśle Państwa było to brane pod uwage,pozdrawiam

     • Małgorzata Gorczyca-Antosz

      Dziękujemy za wpis. Zamieszczając artykuły, kierujemy się chęcią wsparcia niepełnosprawnych w różnych zakresach, przedstawiamy im wytyczne, prawo, informujemy o możliwościach. Staramy się unikać ocen i subiektywnej interpretacji. Chcemy, by niepełnosprawni uzyskali u nas rzetelną informację.
      Naszą główną rolą jest pomoc osobom z orzeczeniem i pracodawcom w ich w zatrudnieniu.

     • Janusz Sobociński

      Czy wy jesteście normalni żeby tak segregować i wykluczać ludzi, pisałem w tej sprawie ale nikt nie miał odwagi odpowiedzieć …. pytam co z niepełnosprawnymi ruchowo bez wózka czy maja pozyskać auto ze szrotu czy wyprowadzić się z tego kraju był bym wdzięczny za odpowiedź nie z automatu przesyłam maila : januszsobocinski@poczta.onet.pl

     • Małgorzata Gorczyca-Antosz

      Szanowny Panie, agencja My Wspieramy nie jest twórcą żadnego programu wsparcia. Nie od nas zależą decyzje i kryteria jakiejkolwiek pomocy osobom niepełnosprawnym. Swoje opinie i zapytania proszę kierować do odpowiednich instytucji. Nasza agencja nie jest odpowiednim adresatem, a forum na naszym blogu nie jest do tego odpowiednim miejscem.
      Jesteśmy agencją pracy dla osób niepełnosprawnych. Zajmujemy się głównie pośrednictwie pracy dla osób z dysfunkcjami i ich pracodawców. Decyzję o bezpłatnym prowadzeniu bloga i informowaniu o przysługujących prawach osób niepełnosprawnych, ich rodzin i pracodawców podjęliśmy właśnie dlatego by nie segregować i nie wykluczać ludzi.

 3. Jaka cena tego opla Comdo

  interesuje mnie ten model Opla Combo dla pasażera ? czy są dostępne ,chciałbym go kupić w marcu.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Nie jesteśmy sprzedawcą. Proszę pytać w salonach Opla.

   Odpowiedz
   • Agnieszka

    czy jest określonych maksymalny wiek auta używanego który może wziąć udział w projekcie?

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     Tak, jak napisane jest w powyższym artykule, na blogu agencji My Wspieramy, wiek auta nie może wynosić więcej, niż 6 lat.

     Odpowiedz
 4. Dorota Wólczyńska

  Od jakiej kwoty minimalnej będzie można zakupić samochód dla pasażera niepełnosprawnego żeby dostać 80 do 85 % dofinansowania do samochodu?
  Dziękuję.
  Dorota Wólczyńska.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Nie określono ceny minimalnej. Pułap dofinansowania dotyczy maksymalnego kosztu zakupu. Ograniczeniem jest wiek auta.

   Odpowiedz
 5. RPOT

  Czy z programów będą mogły korzystać placówki w której przebywają dzieci niepełnosprawne? Reprezentuje Regionalną Placówke Opiekuńczo Terapeutyczną gdzie przebywają na stałe dzieci z różnymi niepełnosprawnościami ( ruchowymi, intelektualnymi) chcielibyśmy zakupić samochód ( na 8 – 9 osób) na przewóz do szkoły, różne zajecia, wycieczki itp. , cz będzie taka możliwość w programie “Aktywny samorząd”?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   W ramach tego modułu wsparcie udzielane będzie osobom indywidualnym. W innym module przewidywano dofinansowanie transportu publicznego. Szczegóły na stronach PFRON.

   Odpowiedz
 6. Magdalena

  witam .czy przy zakupie używanego samochodu. salonu samochodów używanych musi on Jul być przystosowany podczas składania wkonsku czy mozna sobie wybrać samochód i zrobić kosztorys zabudowy plus koszt zakupu samochodu i po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu zrobić przebudowę?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Wniosek dotyczy zakupu auta przystosowanego. Zamówienie samochodu będzie realizowane po przyznaniu dofinansowania.

   Odpowiedz
 7. Natalia

  Dzień dobry, opiekuję się babcią która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Babcia chciałaby skorzystać z tego programu (byłaby pasażerem), ale nigdy nie miała samochodu i obawiamy się o wysokość składki OC. Czy ewentualny samochód będzie musiał zostać zarejestrowany na babcię czy może być np. na mnie (posiadam najwyższe zniżki)? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Dofinansowanie jest dla osoby niepełnosprawnej, zatem ona będzie właścicielem. Jeśli jest osobą dorosłą i nieubezwłasnowolnioną opiekun nie może podejmować czynności w imieniu tej osoby. Ile babcia ma lat? To też może być kryterium wyłączającym.

   Odpowiedz
   • Natalia

    Dziękuję za odpowiedź Pani Małgorzato. Babcia ma skończone 81 lat.

    Odpowiedz
 8. Aga

  a mnie zastanawia czy jak jestem rodzicem,opiekunem prawnym Syna który ma 25 lat to mogę starać się o dofinansowanie zakupu auta, Syn stopień znaczny

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Jeśli syn jest ubezwłasnowolniony to Pani, występuje w jego imieniu. Inaczej wnioskodawcą musi być syn. On będzie w każdej sytuacji właścicielem. Nie wystarczy stopień znaczny. Lekarz musi potwierdzić w zaświadczeniu, że syn nie może nawet z pomocą przesiąść się z wózka na fotel auta.

   Odpowiedz
   • Dorota Chmielewska

    Trochę to naciągane nie wiadomo o co chodzi bo z pomocą to nawet osobę całkowicie sparaliżowaną można przenieść, to lekarz nie wystawi takiego zaświadczenia . Coś tu jest nie przemyślane. Jestem matka osoby że znacznym stopniem która obecnie nie jest wstanie sama się przesiąść ja mam problemy z kręgosłupem i też nie mogę jej podnosić a opiekuje się nią sama. Jak rozumiem ten zapis że nie może nawet przy pomocy osoby drugiej się przesiąść na siedzenie w samochodzie .

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     Jeśli osobę trzeba dźwigać (wziąć na ręce), bo nie jest w stanie podeprzeć się choć trochę na nogach, lub ma tak osłabione ręce, że nie jest w stanie przenieść swojego ciężaru ciała z wózka, to myślę każdy lekarz, znający pacjenta i specyfikę jego choroby wystawi zaświadczenie bez problemu.
     Program posiada zapisy ograniczające, gdyż jest przeznaczony dla osób faktycznie zależnych i wykluczonych transportowo.
     Swoją sytuację trzeba ocenić i ewentualnie spróbować uzyskać odpowiednie zaświadczenie.
     Jeśli ma Pani problemy z podnoszeniem podopiecznego proszę pomyśleć o zakupie podnośnika. PCPR-y dofinansowują taki zakup w ramach likwidacji barier technicznych.

     Odpowiedz
   • Marek

    Paranoja jakaś, to co mam mieszkać na wózku inwalidzkim? Jeżeli nawet z pomocą nie przesiądzie się na fotel? To znaczy, że jest kompletnie nie władny..
    I taka osoba siedząc na wózku ma prowadzić auto???
    BEZ KOMANTARZA..

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     Agencja My Wspieramy nie odpowiada za kryteria Programu S-A-M. Rozumiemy jednak rozczarowanie ogromnej grupy osób niepełnosprawnych.

     Odpowiedz
     • Marek Byk

      Rozumiem, ale tu nie ma ani jednej osoby spełniającej kryterium kierowcy, który nawet z pomocą nie przesiądzie się na fotel auta. W takim stanie osoba nie może być kierowcą i to jeszcze siedząc na wózku..
      Jako pasażer to ok. Załadują delikwenta na wózku do bagażnika i ok.

     • Małgorzata Gorczyca-Antosz

      Ocena stanu funkcjonalnego zależy od lekarza specjalisty. Nasza agencja pracy dla osób niepełnosprawnych nie ma podstaw do ocen. Rozumiemy jednocześnie stanowiska i rozczarowanie wielu grup niepełnosprawnych.

     • Michał

      Jestem osobą niepełnosprawną,spełniającą kryteria.Mam pytanie : kiedy będzie dostępny wniosek do wypełnienia i czy można wypełnić go wcześniej i wysłać w zadanym czasie.Pozdrawiam .Michal

     • Małgorzata Gorczyca-Antosz

      Wniosek wg informacji uzyskanych przez Agencę My Wspieramy będzie dostępny najpóźniej 1 marca. Pierwsza tura naboru rusza 1.03.2023 i potrwa do 31.03.2023. W tym czasie spokojnie uda się Panu wypełnić wniosek o dofinansowanie do samochodu i przesłać przez system SOW do odpowiedniego Oddziału PFRON.

    • Katarzyna Kamieńska

     witam. proszę o odpowiedź czy mam możliwość uzyskać jakiekolwiek dofinansowanie do kupna auta. ja mam córkę z niepełnosprawnością narządu ruchu ale to czasowe do listopada tego roku, potem trzeba nowy wniosek o przedłużenie. po drugie jestem opiekunem mamy z pierwszą grupa inwalidzką, z brakiem egzystencji jako opiekun muszę dowozić jej żywność, pomagać w czynnościach,chociaż ona ma 76 lat i chodzi sama to choroba umysłową, i po trzecie mam sama też umiarkowany st inwalidztwa po operacjach kręgosłupa jestem stałe na lekach przeciwbolowych mam 51 lat. samochód miałam było lzej ale się popsol i nie mam już go. jest bardzo ciężko autobusami z dzieckiem i do opieki mamy ,piechotą całą obolała. czy mogłabym w takim wypadku starać się o dofinansowanie do samochodu, nie musi to być az 80 procent, proszę o podpowiedź.

     Odpowiedz
     • Małgorzata Gorczyca-Antosz

      Agencja My Wspieramy nie jest realizatorem Programu S-A_M. Nie możemy opiniować w jednostkowych sprawach. Rozumiemy oczywiście Pani trudną sytuację. Potrafimy wyobrazić sobie problemy. Odsyłamy do artykułu “PFRON dofinansowanie do samochodu dla osób niepełnosprawnych”. Zawarliśmy tam dotychczasowe wytyczne PFRON. Przede wszystkim do Programu kwalifikują się osoby niepełnosprawne, które poruszają się tylko i wyłącznie na wózku inwalidzkim. Dodatkowo nie mogą samodzielnie się przesiąść na fotel w samochodzie. Jest to podstawowe kryterium w Programie Mobilność Osób Niepełnosprawnych 2023.

   • Marek

    Myślę, że wkradła się nadinterpretacja. Chyba chodzi o osoby, które SAMODZIELNIE nie są wstanie przesiąść się z wózka na fotel auta. Przecież nie ma osób, które nawet z pomocą nie znajdą się na fotelu auta..
    Ja jeżdżę na wózku i to nie sam bo lewa ręka nie jest w stanie poruszać kołem wózka. Nie jestem w stanie przesiąść się na fotel sam. Z pomocą tak. Auto dla mnie musi mieć:
    automatyczną skrzynię
    kamery
    czujniki zbliżeniowe
    asystenta parkowania
    dodatkowe lusterka
    ogrzewanie postojowe
    To są potrzeby dla osób niepełnosprawnych.
    Dodatkowo przeanalizujmy temat pod względem finansowym. Auto do 6 lat, na które otrzymamy minimum 12 miesięcy gwarancji. To daje nie 6 lat tylko max 2-3. Żaden sprzedawca nie da gwarancji roku dla starszego auta. Teraz typ auta – jeżeli mamy być w nim na wózku to tylko minibusy. Wraz wyposażeniem cena nie będzie niższa niż 150tyś. Zapomnijmy o nowym bo to ceny grubo powyżej 200tyś. Dofinansowanie do 150tyś to będzie 80% więc 120tyś. Pozostaje pytanie: która osoba całkowicie niezdolna do pracy jest w stanie wyłożyć minimum 30tyś złotych? A potem eksploatować duże auto palące 10l na 100km?
    Albo PEFRON wyda właściwą interpretację zapisu o wsiadaniu do auta albo wyda 0zł na dotacje.. Znając sytuację w Polsce myślę, że raczej będzie to drugie.

    Odpowiedz
 9. Mariusz Raczkowski

  witam, a jak się ma ten program do dzieci do 16 roku życia ? dziecko ma orzeczenie w którym jest zawarta informacja że konieczność stałej lub długo terminowej lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Przygotowano rozwiązania także dla dzieci. Jednak nie wystarczy samo orzeczenie. Dziecko nie może być przewożone inaczej niż w wózku. Musi być to potwierdzone przez lekarza specjalistę.

   Odpowiedz
 10. Irena

  Witam. Mam pierwszą grupę inw. -niedorozwój rąk. Czy będę mogła starać się o dofinansowanie?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Program jest przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i niemogących się przesiąść do samochodu. Jeśli obok niedorozwoju rąk spełnia Pani oba kryteria to tak — może się Pani starać, jeśli nie — to nie otrzyma Pani dofinansowania.

   Odpowiedz
   • Sławek

    Witam, jaki jest minimalny wiek auta przy dofinansowaniu dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, czy musi to być nowe auto?

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     Auto może być nowe lub w wieku do 6 lat.

     Odpowiedz
   • Wiesław Janiszewski

    A co jeśli dziecko jest male 1.5 roczne ma miec zakupimy wozek pionizujacy i na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy będzie chodziło

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     Program zakłada przewożenie osoby niepełnosprawnej na wózku. Czy 1,5 roczne dziecko ma tak trudną sytuację transportową, że nie może podróżować w foteliku? Do Państwa oceny należność oceny sytuacji i próba złożenia wniosku. Proszę pamiętać jednak, komu dedykowany jest program i na ile etyczne jest składanie wniosku w danej sytuacji.

     Odpowiedz
 11. Gość

  Witam,
  program mógłby być bardziej rozszerzony. A co z osobami z dysfunkcją dolnych kończyn lub poruszających się o kulach, oni też chcą być aktywni w życiu społecznym.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Osoby z innymi dysfunkcjami aktualnie mogą skorzystać z dofinansowania do dostosowania auta z PCPR. W wielu miastach istnieje transport publiczny dostosowany lub celowo organizowany dla niepełnosprawnych.
   Potrzeby osób niepełnosprawnych są ogromne i niestety bardzo trudno stworzyć program, który satysfakcjonowałby każdego.

   Odpowiedz
   • Sylwek

    Wcale nie trudno. Już kiedyś był

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     Ma Pan prawo do swoich opinii.

     Odpowiedz
    • Kola

     Zastanawia mnie czy istnieje szansa kupienia samochodu i dostosowania go (np. poprzez wyposażenie go w windę dla OzN)?

     Odpowiedz
     • Małgorzata Gorczyca-Antosz

      Tak samochód może, zamiast rampy mieć zamontowaną windę. Zakup i adaptacja auta powinna być zrealizowana przez jeden podmiot wystawiający fakturę.

 12. Marcin

  Jako osoba niepełnosprawna i nieubezwłasnowolniona rozumiem, że to ja będę wnioskodawcą i właścicielem. Chciałbym jednak dopytać o co innego. Czy kierowca (w tym wypadku mój tata) będzie mógł jeździć tym samochodem normalnie jako swoim, np. do pracy, czy tylko ze mną, ewentualnie po mnie (swoją drogą, kto i jak by to weryfikował?)? Oraz czy kierowca byłby drugim właścicielem albo chociaż jakimś pełnomocnikiem czy coś? Bo nie wyobrażam sobie, bym miał (podobnie jak większość osób spełniających kryteria, w końcu są to osoby niepełnosprawne, które nie tylko że same nie kierują, ale każdy ich wyjazd z domu jest skomplikowanym przedsięwzięciem logistycznym) jeździć jako figurant na każdy przegląd/naprawę…

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Samochód ma być dostępny dla Pana w każdej chwili. Będzie Pan składał oświadczenie, że nie będzie używany w innych celach poza Pana potrzebami transportowymi. Będzie Pan jedynym właścicielem. Auta po to mają być dostosowane do przewozu osoby na wózku, by ułatwić logistykę i umożliwić czynny udział w życiu, załatwiania różnych spraw codziennych osobom najciężej niepełnosprawnym. Używanie przez opiekunów auta do wyjazdów do ich pracy pozbawia możliwości, w tym samym czasie, realizowania potrzeb osoby niesprawnej. I co ważne byłoby co najmniej nieetyczne. Jeśli, z uwagi na skalę niesprawności i trudności logistyczne, potrzebuje Pan sporadycznie samochodu do przejazdu do lekarza, innej instytucji to powinien korzystać Pan z medycznego transportu specjalistycznego lub innego organizowanego transportu dla niepełnosprawnych przez miasto, lub fundacje.

   Odpowiedz
   • Zenek

    Logiczna sprzeczność:
    Bez opiekuna który udał się do pracy auto staje sie bezużyteczne skoro osoba niepełnosprawna nie jest w stanie użytkowac go samodzielnie a moze tylko jako pasażer.
    Auto jest użyteczne tylko wtedy gdy jest w komplecie z kierowcą, wiec nie ma żadnego znaczenia czy kierowca uda sie do pracy tym autem, czy moze zostawi je pod domem

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     Dziękujemy za wpis i opinię własną. W umowie do programu samochodowego PFRON, beneficjenci składają oświadczenie, że samochód będzie używany tylko zgodnie z celami programu przez osobę niepełnosprawną. Dlaczego przewiduje Pan, że kierowcą auta używanego do przewozu właściciela – osoby z niepełnosprawnością – może być tylko jedna osoba, jej opiekun główny? Niepełnosprawnych właściciel auta powinien być przewożony przez różne osoby w dowolnym czasie, w dowolne miejsca zgodnie z jego potrzebami. Dofinansowany samochód zgodnie z programem powinien zaktywizować beneficjentów i umożliwić im funkcjonowanie bez bariery transportowej. Co zmieni się w życiu osoby z niepełnosprawnością po uzyskaniu dofinansowania do zakupu samochodu z PFRON, jeśli auto będzie wykorzystywane przez opiekuna do wyjazdów do pracy?

     Odpowiedz
     • Zenek

      1.Przewiduję że będzie jedna osoba bo wystawia się pełnomocnictwo jednej osobie, a nawet jeśli będzie więcej dostępnych osób posiadających prawo jazdy to one również mogą pracowac co nie zmieni sytuacji w której osoba niepełnosprawna moze korzystac z samochodu wtedy gdy opiekunowie nie pracują

      2. Zmieni się w życiu niepełnosprawnego to ze będzie mógł wygodnie dojechać tam gdzie chce, ale tylko wtedy gdy opiekun nie pracuje, nie je, nie śpi czy nie korzysta z toalety. Jeśli opiekun lub opiekunowie są zajęci jedna z tych czynności to nie ma żadnego znaczenia czy samochód stoi pod domem niepełnosprawnego, czy w warsztacie czy moze pod miejscem pracy opiekuna.
      Gdyby wymagac takiej pełnej dostępnosci w kazdym momencie to nie tylko samochód musi zawsze stac pod domem niepełnosprawnego ale też opiekunowie osoby niepełnosprawnej powinni nie tylko nie pracowac ale też nie spać, bo samo auto bez kierowcy jest bezużyteczne.

      3. Zmuszanie opiekuna by naprzemiennie prowadził dwa samochody i ponosił kosztu użytkowania dwóch gdy może ponosić koszty użytkowania jednego jest chyba nie na miejscu.
      Już wystarczającą niedogodnością niech będzie ze opiekun będzie czasem użytkował samochód zupełnie niedostosowany do jego potrzeb wynikajacych z dojazdu do pracy, będzie miał problemy z parkowaniem, dodatkowo koszty wynikajace z rozmiaru samochodu będą wystarczjacą niedogodnością by nie trzeba było oskarżać opiekuna ze ma ten samochód “dla siebie”.
      Ogólnie taki samochód jest większym kosztem i niedogodnoscią dla opiekuna w stosunku do stanu z przed zakupu bo jego potrzeby (mały wygodny samochód w dojazdach do pracy) zostaja zepchniete na drugi plan.
      Warto natomiast po jakimś czasie upewnić się w wywiadzie u osoby niepełnosprawnej czy dysponuje samochodem w pierwszej kolejnosci a nie w drugiej.

     • Małgorzata Gorczyca-Antosz

      Nie jest rolą naszej agencji pracy dla osób niepełnosprawnych opiniowanie założeń programów PFRON. Pełnimy pro bono tylko rolę informacyjną. Przedstawiamy fakty, potwierdzamy informacje, jeśli to leży w zakresie możliwości My Wspieramy wskazujemy rozwiązania. Szanujemy Pana opinie i wnioski, nie możemy jednak podejmować dyskusji w tym zakresie.

 13. WB

  Witam, jestem niepełnosprawny w stopniu znacznym porażenie czterokończynowe nie dam rady się przesiąść , ale jazda na wózku a aucie na dłuższą trasę jest bardzo nie wygodna (telepie, głowa lata) ,pytanie czy jeżeli lekarz zaleci jazdę na siedzeniu to czy można korzystać z podnośnika który mnie posadzi sam bez dźwigania na fotel pasażera ?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Auto ma być przystosowane do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Kwestie dodatkowe będą zapewne rozpatrywane przez PFRON. Jeśli lekarz zleci jazdę na siedzeniu to proszę rozważyć wnioskowanie o dofinansowanie z PCPR lub MOPR dostosowania posiadanego auta, np. poprzez montaż podnośnika.

   Odpowiedz
   • Sylwek

    To takie trochę uszczęśliwianie na sile… to osoba niepełnosprawna powinna decydować w jaki sposób jest jej wygodnie i przede wszystkim bezpieczniej podróżować. Uważam że nie powinno się decydować o tym za nią. Poza tym tak się zastanawiam jak osoba która jest tak bardzo niepełnosprawna, że nie potrafi ruszać rękoma i nogami będzie prowadzić samochód? Być może jest możliwość przystosowania tego ale przypuszczam że koszt będzie dwa razy większy niż to dofinansowanie.

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     Dziękujemy za opinię.

     Odpowiedz
 14. Greg

  Ten program to kpina z osób z niepełnosprawnościami. Przeznaczony dla ludzi którzy śpią na wózku, 24h żyją na wózku. Absurdem jest konieczność dostosowania do prowadzenia siedząc na wózku. Mam 4-kończynowe porażenie. Nie dam rady przesiąść się sam na fotel samochodu, a z programu skorzystać też nie będę mógł, bo bardzo źle znoszę podróże samochodem siedząc na wózku. Obecnie ktoś zawsze mi pomaga usiąść za kierownicą i wysiąść. Niestety wymaga to wysiłku i umiejętności, co ogranicza korzystanie z pojazdu. Gdyby program uwzględniał możliwość instalacji zaawansowanych rozwiązań jak wysuwany na zewnątrz fotel z elektryczną regulacją wysokości itp. to miałoby sens, bo odciążyłoby osoby pomagające. Niestety nie uwzględnia, bo urzędnikom wydaje się, że wiedzą lepiej. A 99% przypadków i tak jeździ się od ludzi do ludzi. Np. po środku lasu i tak wózkiem nie pojeżdżę sam, bo jak się zakopie w piachu to będzie problem – szczególnie jeśli rozładowałby się telefon lub nie było zasięgu. Wiceminister Wdówik opowiada bzdury, że chce przełamywać stereotypy i OzN będą mogły jeździć osobowymi pojazdami, a w rzeczywistości do kierowania na wózku, poza osobami o wyjątkowo niskim wzroście, dostosować można wyłącznie pojazdy takie jak 9-osobowe busy. Chodzi w tym programie o to, by samodzielnie – w pojedynkę jeździć 9-osobowym busem. Kompletny bezsens.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Tego typu dostosowanie — wysuwany fotel itd. – może Pan wykonać w ramach programów i dofinansowań realizowanych przez PCPR lub MOPR. Proszę się wczuć w sytuację osób, które nie mogą podróżować inaczej, jak na wózku. Są w dużo gorszej sytuacji zdrowotnej od Pana. Pomoc w samodzielnym przesiadaniu się a przenoszenie osoby to zupełnie inne możliwości transportowe.

   Odpowiedz
   • Greg

    Tak tak… nie mogą podróżować inaczej niż na wózku… bo może śpią też na wózku, bo nie można ich z wózka przenosić na łóżko? Czy to program wyłącznie dla osób z samoistną łamliwością kości? Niefajnie Pani żartuje, pani Małgorzato! Prosze wczuć się w sytuację osób, które nie mogą podróżować na wózku. Te inne programy PFRON nie pokrywają nawet w połowie kosztów montażu zaawansowanych rozwiązań, a koszt zakupu pojazdu pomijają całkowicie. Warto montować system kosztujący 50 tys. do samochodu wartego 10x mniej? Mnie rodzice, gdy jeszcze oboje żyli, we dwoje przenosili z wózka na fotel w samochodzie, więc wiem czym się różni samodzielne przesiadanie, od niesamodzielnego – przy którym zakres pomocy może być bardzo rózny – od drobnej pomocy do bardzo dużej.

    ps. mógłbym skorzystać z tegorocznego programu, by zakupić pojazd, którym będę wożony, bo łatwiej wytrzymam na wózku jako pasażer) co wiązałoby się z koniecznością wynajmowania przeze mnie kierowcy, a nie mogę skorzystać, by samemu prowadzić (bo nie chcę stwarzać zagrożenia na drodze) i to ma być poprawianie mobilności? Chyba tylko dla osób bardzej sprawnych, którym kierowanie siedząc na wózku nie sprawia dyskomfortu.

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     Ma Pan prawo do subiektywnej oceny, krytyki Programu i jego założeń, frustracji i niezgody na nie.
     Tak są osoby, które nie mogą podróżować inaczej, jak na wózku — nie śmiałabym żartować w tej kwestii. Odniosłam się tylko do treści Pana wpisu. Proszę więc Pana o konsekwencję. Pisał wcześniej Pan o pomocy w przesiadaniu, teraz o przenoszeniu. To dwa różne pojęcia. Kiedy trzeba kogoś wziąć na ręce, przenieść i wsadzić do auta trudno mówić, że osoba wymaga pomocy w samodzielnym przesiadaniu. Gdy jednak z pomocą choćby innej osoby (niezależnie od zakresu tej pomocy) lub wyuczonego sposobu robi to sama, to mówimy o przesiadaniu, a nie przenoszeniu.
     Pana sytuacji nie znam, niech oceni ją Pan sam i następnie dokona tego lekarz. Na kryteria przyznawania dotacji, ja wpływu nie mam.

     Odpowiedz
     • Alexg

      mojego syna muszę przenosić na rękach, bo sam nawet nie siedzi, bez mnóstwa pasów i podpórek nie jest w stanie utrzymać się na siedząco, ma 25 lat i jako pasażer by był, a jednak wygodniej jest mu gdy siedzi w aucie na fotelu w pozycji półleżącej lub przypięty kilkoma pasami niż na wózku. czy ktoś kto wymyślił ten program wziął pod uwagę też taką sytuację? Dostosowanie auta odpada, mamy fotel kupiony przez inny program z pfron, który sie nie nadaje dla mojego syna. tylko i wyłącznie syn czuje się komfortowo siedząc na fotelu samochodowym, i jeszcze raz powtórzę: muszę go przenosić, sam nawet nie jest w stanie usiąść

     • Małgorzata Gorczyca-Antosz

      To sprawa indywidualna. Auta dofinansowane mają być dla osób mogących podróżować tylko na wózku – wg. wytycznych Programu. Samochód objęty dofinansowaniem ma służyć osobie niepełnosprawnej, zgodnie z założeniami programu. Podpisać trzeba będzie oświadczenie, że tak będzie wykorzystywany. PFRON ma prawo do kontroli.
      Proszę dopytać u realizatora Programu o interesującą kwestię.

  • Sylwek

   Zgadzam się w 100%

   Odpowiedz
 15. Anna G.

  Jestem bez dwóch nóg poruszam się i na protezach i na wózku czy ja mogę starać się o taką dotację?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Skoro ma Pani możliwość poruszania się na protezach, to nie spełnia warunku udziału w programie. Bez problemu przesiądzie się Pani z wózka do auta mając sprawne ręce.

   Odpowiedz
 16. Sławek

  Witam
  Mam pytanie ilu letnie maksymalnie może być auto dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Czy tylko auta nowe wchodzą w grę? Dziękuję z góry za odpoweidź
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Program zakłada dotację aut dla osób niepełnosprawnych, a nie ich opiekunów. Samochody mogą być nowe lub do 6 lat.

   Odpowiedz
 17. Magdalena

  Jestem osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszającą się od urodzenia tylko na wózku . Posiadam prawo jazdy kat.B na auto dostosowane do moich potrzeb (hamulec i gaz ręczny). Na jaki samochód mogłabym starać się o dofinansowanie, jeśli jestem kierowcą? Czy kierując samochodem siedziałabym na wózku, a nie w fotelu kierowcy? Jaki to powinien być typ samochodu? Bardzo proszę o odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Jeśli może w tej chwili Pan kierować autem przystosowanym, przesiada się do niego to czy spełnia Pan kryteria? Program zakłada dofinansowanie dla osób niemających możliwości podróżowania inaczej jak na wózku. Kierowca niepełnosprawny w ramach programu musi zakupić auto, które będzie prowadził siedząc na wózku.

   Odpowiedz
   • Jan

    Żaden wózek nie jest odpowiedni do prowadzenia na nim samochodu. Samo hamowanie urządzeniem ręcznym wymaga oparcia pleców(stabilizacja) . To jest bardzo niebezpieczne. Niepełnosprawnemu, który sam się przesiada z wózka na fotel się nie należy a takiemu, który sam wjedzie do samochodu i zajmie miejsce kierowcy, sam zabezpieczy wózek już tak. Napiszcie od razu, że to program dla niepełnosprawnych, którzy będą tylko i wyłącznie podróżowali jako pasażerowie.

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     Dziękujemy za opinię. My przekazujemy tylko informacje zamieszczone w dokumentach związanych z programem.

     Odpowiedz
 18. Marika

  Mam zamiar składać w marcu wniosek o dofinansowanie na zakup samochodu dla mojej 6 letniej córeczki która nie mówi, nie chodzi i nie widzi ( widzi tylko na odległość ok. 30 cm przed sobą) mam nadzieje, że uda mi się zdobyć środki na dziecko. Jednak samochody które dostosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych to zazwyczaj duże samochody a ze względu na fakt iż sama wychowuje malutką nie będzie mne stać na tankowanie “gabarytu” czy istnieje możliwość zakupu auta wg swoich w tym przypadku córki potrzeb i dostosowanie go na potrzeby indywidualne dziecka np. zakup rampy dojazdów dodatkowych pasów na wóżek.
  Czy taki samochód też byłby brany pod uwagę czy jednak musi być auto oryginalnie dostosowane do przewozu niepełnosprawnych. Dziękuje z góry za oodpowiedź.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Aktualnie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z PCPR lub MOPR dofinansowania na takie dostosowanie własnego samochodu, jakiego Pani potrzebuje. Auta do przewozu osób na wózkach muszą być duże. Stąd dotacje w takich kwotach. Auto ma być dostosowane do przewozu osoby na wózku.

   Odpowiedz
 19. Bogdan

  Witam. czy samochód może mieć współwłaściciela? Chodzi om kwestie ubezpieczenia i zniżek -taki nowy samochód ma dużą wartość i ubezpieczenie będzie sporą częścią kosztów które trzeba ponieść. Czy ma znaczenie wielkość samochodu czy tylko definicyjnie ma być osobowy(do max 9 miejsc siedzacych?)Co jeśli w ciągu 9 miesięcy od ew. pozytywnej odpowiedzi z PFRONu dealer nie dostarczy samochodu? Obecnie dostepność aut jest bardzo słaba i z poczatkiem roku wypadlo wiele marek z rynku z uwagi na zmiany w normach emisji spalin-i dostepnosc samochodów staje sie sporym kłopotrm
  pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Wydaje się sporną kwestią istnienie współwłaściciela. Umowa podpisywana jest przez osobę niepełnosprawną, gdy nie jest ubezwłasnowolniona. Istnieje wymóg 6 lat zakazu zbycia auta. Określenie współwłaściciela oznacza przekazanie proporcjonalnej wartości auta innej osobie. Auto nie musi być wieloosobowe. Musi natomiast być przystosowane do przewozu osoby na wózku.

   Odpowiedz
 20. Marcin

  Witam chciałbym się dowiedzieć czy symbol 10N wystarczy

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   By dostać dofinansowanie, trzeba być niepełnosprawnym ruchowo, nie móc się samodzielnie przesiadać z wózka inwalidzkiego na fotel w aucie. Kod niepełnosprawności w tym przypadku nie odgrywa roli.

   Odpowiedz
 21. Pojazd importowany

  Witam proszę o udzielenie informacji czy używany pojazd przystosowany może być importowany bądź to z krajów członkowskich UE jak i spoza UE na przykład USA, oraz wskazanie organu kompetentnego do wydania decyzji bądź opinii, że wskazany używany pojazd nadaje się do przewozu osoby niepełnosprawnej a także spełnia warunki dofinansowania PFRON na ww. pojazd a także podstawę do wydania decyzji bądź opinii to znaczy czy wystarczy dokument obcego państwa wskazujący że pojazd jest przystosowany na potrzeby osób niepełnosprawnych, czy konieczny jest najpierw import w tak zwane ciemno a dopiero później ewentualna decyzja bądź że owy pojazd spełnia wymagania bądź też nie. Proszę również o udzielenie informacji w którym momencie po ewentualnym pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje wypłata środków na wskazany cel, oraz czy środki przelane zostaną bezpośrednio sprzedawcy pojazdu czy też wnioskodawcy a dopiero ten płaci za pojazd. Z góry dziękuję za informację.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Auto może być sprowadzone przez firmę działającą w Polsce lub terenie UE. Wypłata środków następuje po przedłożeniu faktury końcowej, na konto sprzedawcy.

   Odpowiedz
 22. Jan

  co za bubel. Co za bezsensowne czyjes wypociny? Niech ktos wsiadzie i przejedzie sie kilkadziesiat kilometrow jako kierowca siedzac na wozku,gdzie nie ma odpowiedniego oparcia plecow,glowy. Nie mozesz sie przesiasc na fotel kierowcy a prowadzic mozesz? Caly program do zmiany

  Odpowiedz
  • Mariusz Tomczak

   Dziękujemy za Pana opinię. Naszym celem jest wiarygodne przedstawienie przepisów. Robimy wszystko, aby w przystępny sposób opisać zawiłości prawne. Nie zawsze zgadzamy się z tym, co jest uchwalane przez Ustawodawcę. Unikamy jednak własnych ocen i osądów. Mamy głęboką nadzieję, że nowy program wspierający osoby niepełnosprawne poprawi jakość Ich życia.

   Odpowiedz
  • Sylwek

   Dokładnie tak! A dzieje się tak kiedy takimi sprawami zajmują się osoby które nie maja o tym pojęcia!

   Odpowiedz
   • Danuta

    Ten kto wymyślił ten program nie ma pojęcia o osobach niepełnosprawnych i ich faktycznych problemach. Mam dwoje dzieci ze znacznym-22 i 16 lat z mózgowym porażeniem dziecięcym, na wózkach, całkowicie we wszystkim uzależnione od drugiej osoby. Gdybym chciała się starać o dofinansowanie do zakupu samochodu, to dlaczego to auto nie może być dostosowane do potrzeb moich dzieci? Jak np mam dwoje dzieci zostawić na wózkach inwalidzkich i jechać w takiej pozycji kilka/kilkanaście godzin np na turnus rehabilitacyjny, czy do lekarza do odległej miejscowości? Czy ktoś z tych osób, które stworzyły ten Program wytrzymałby w takiej pozycji na wózku jechać kilka godzin? Po drugie jakie to by musiało być wielkie auto aby dwie osoby na wózku miałyby tam siedzieć? Czy ktoś przewidział taka sytuację, że rodzice mają po dwoje i więcej dzieci niepełnosprawnych? Dla mnie najlepszym rozwiązaniem są np wysuwane na zewnątrz fotele, na które sadzam wygodnie dziecko. Ale montaż takich foteli nie ma sensu do starego samochodu. Bo koszt jest większy niż wartość samochodu. To samo jako kierowca siedzący za kierownicą na wózku inwalidzkim-bardzo niebezpieczna sytuacja. Czy ktoś z Programu za to weźmie odpowiedzialność? Jest stworzone coś co tak na prawdę nie pomaga w rzeczywistym życiu osób niepełnosprawnych. Ten program wymaga poprawek.

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     Dziękujemy za opinię – kazda jest ważna.
     Nie mamy niestety wpływu na kształt programu, pełnimy w tym przypadku tylko rolę informacyjną.

     Odpowiedz
    • Izabela

     Witam czy będzie program dofinansowania do zakupu auta dla osob z umiarkowanym stopniem i dysfunkcja ruchu ?

     Odpowiedz
     • Małgorzata Gorczyca-Antosz

      Na chwilę obecną brak jakichkolwiek informacji dotyczących uruchomienia kolejnego programu samochodowego. Nasza agencja pracy na bieżąco monitoruje wszelkie zapowiedzi. Jak tylko pozyskamy wiedzę o planach związanych z uruchomieniem nowych programów dofinanansowań PFRON będziemy publikowali odpowiednie artykuły informacyjne na naszym blogu.

    • Monika Dziewiczkiewicz

     Zgadzam się z panią w 100%. Również mam syna na wózku i samochód z wysuwanym fotelem na zewnątrz. Jest to najlepsze rozwiązanie, gdyż osoba niepełnosprawna nie jest skazana na siedzenie na wózku przez cały czas jazdy i komfortowa podróżuje. Program najwidoczniej nie przewiduje takiego rozwiązania co jest dla mnie totalna głupotą. Bo tak naprawdę wystarczyło by kupić samochód i przełożyć osprzęt w naszym wypadku fotela. Stwórzcie program który faktycznie pomaga osobom niepełnosprawnym.

     Odpowiedz
     • Małgorzata Gorczyca-Antosz

      Agencja My Wspieramy zajmuje się zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Pro bono pełnimy rolę informacyjną dla niepełnosprawnych i pracodawców. Nasza agencja pracy nie ma wpływu na tworzenie programów ani nie bierze udziału w konsultacjach społecznych. Staramy się nie oceniać. Rozumiemy różne stanowiska i potrzeby środowiska niepełnosprawnych. Dziękujemy za wpis.

 23. Bożena

  Mój mąż jest po udarze, mimo rehabilitacji nie jest wstanie samodzielnie przesiadać się z łóżka na wózek i z wózka do samochodu. Pani doktor neurolog ostatnio wystawiła zlecenie na rehabilitacje z dowozem, gdyż mąż nie wyraża zgody na stacjonarne rehabilitacje.
  Pomimo, że mieszkam w Warszawie, poruszanie się komunikacją miejską jest niemożliwe z uwagi na to, że mam problem z wejściem do środka komunikacji miejskiej, mąż na swoją wagę a ja mam już nadwyrężony kręgosłup. w domu do podnoszenia męża z łóżka na wózek korzystam z podnośnika-pionizator. Do lekarza lub do innych placówek zamawiam odpłatnie samochód przystosowany do przewozu osoby na wózku Mąż od połowy 2022 posiada orzeczenie o niepełnosprawności znacznej, ale wydanej tylko do 2025 roku. Stan jego zdrowia nie ulega polepszeniu a wręcz odwrotnie. Ani fizyczne ani psychicznie nie ma żadnej zmiany. Pani doktor neurolog wyda stosowne zaświadczenie potwierdzające stan fizyczny męża.
  Czy w tej sytuacji będę mogła skorzystać z dofinansowania zakupu samochodu przystosowanego do przewozu męża jako pasażera.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Tak, myślę, że mąż może wnioskować o dofinansowanie.

   Odpowiedz
   • Barbara

    Mam syna 18 lat mózgowe porażenie czterokoñczynowe, nie siedzi nie chodzi , muszę go przenosić. Nie jest ubezwłasnowolniony, ja mam pełnomocnictwo. Sam się nie podpisze, odcisk palca . Czy to stanowi problem? Kto składa wniosek?

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     W załącznikach do Programu nie ma takiej informacji. Jest mowa o opiekunie prawnym. Proszę pytać w PFRON.

     Odpowiedz
 24. Pytający tata

  Witam. Mam następujące pytanie. Czy auto dostosowane do transportu pasażera może posiadać jedynie dwa zdejmowane wjazdy z tyłu pojazdu czy musi być rampa wjazdowa?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   W dotychczasowych dokumentach i komunikatach PFRON nie ma takich informacji. Podobno szczegóły będą dostępne dla zainteresowanych w połowie lutego.

   Odpowiedz
 25. Tatuśko

  Witam. Moja córka ma 22 lata i MPD czterokończynowe. Nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się na fotel pasażera. Nie jest osobą ubezwłasnowolnioną. Ja jestem jej kuratorem ustanowionym przez sąd do reprezentowania we wszystkich sprawach. Nie potrafi sama się podpisać. Kto ma złożyć wniosek na dofinansowanie.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   W sytuacji ustanowienia sądowego opiekuna prawnego wg założeń programu to on składa wniosek.

   Odpowiedz
   • Tatuśko

    Nie jestem opiekunem prawnym a kuratorem osoby niepełnosprawnej ustanowionym przez sąd. Moja córka ma wszystkie prawa. Ja jestem ustanowiony sądownie do reprezentowania jej we wszystkich sprawach

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     Dziękujemy za wpis i zaufanie. Naszą rolą jest m.in. informowanie niepełnosprawnych. W założeniach Programu jest mowa o opiekunie prawnym. Nie chcemy wprowadzać kogokolwiek w błąd. Dlatego nie możemy odpowiedzieć na zadane pytanie.

     Odpowiedz
 26. Z upowaznienia ich: wolontariusz : Mateusz

  Maz 77 lat obuocznie slepy/prawa reka niesprawna/stala orteza/ Zona 76 lat ,niedowlad kregoslupa ,dlonie niesprawne przz chorobe RZS
  nie moze sama oblugiwac wozka inwalidzkiego.
  Mieszkaja poza miastem.Obojenodzn. Krzyzem
  Woln. i Solidar./ich niepelnosprawnosc znaczna to
  wynik pobicia przez MO I SB/Zbrodnie Komunist.
  Wynik SLEdz. PRok. IPN Poznan.
  Czy dostana dotacje na samochod od 1 marca
  2023r.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Decyzja o dofinansowaniu należy do PFRON. Jeśli spełnia się kryteria, można składać wniosek.

   Odpowiedz
 27. Tomek

  Witam, czy jest przewidziany, a jeżeli tak to na kiedy program umożliwiający staranie się o dofinansowanie na zakup auta dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, ale mogących o własnych siłach przesiąść się na fotel kierowcy? A także dlaczego rząd z aktualnego programu takie osoby wykluczył, wiele rozumiem, ale takie osoby też w wielu przypadkach mają problem z poruszaniem się? Czy jest jeszcze szansa by projekt uległ zmianie i osoby mogące się samodzielnie przesiąść również mogły starać się o w/w dofinansowanie, bo wielu z nas najzwyczajniej nie stać na zakup aut, a jest ono bardzo potrzebne…?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Nie posiadamy informacji w zakresie zadanych przez Pana pytań.
   Szczegóły Programu mają być podane przez PFRON w połowie lutego.

   Odpowiedz
 28. Seba

  Dzien dobry, czy szczegoły programu moga sie jeszcze zmienix ?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Szczegóły zapewne będą doprecyzowane.

   Odpowiedz
 29. seba

  witam, ponownie nie wiem czy osoby niepelnosprawne bez prawajazdy zdaja sobie sprawe nie z samego zakupu lecz z kosztow AC I OC bo sa kosmiczne przy nowym samochodzie nie majac znizek. To jest od 2% do 3% ceny samochody. koszt AC I OC okolo 10tys. A z tego co mi wiadomo nie mozna wpisac na umowie opiekuna ze znizkami czy sie myle ?

  Odpowiedz
 30. Zibi

  Dzień dobry, czy wnioski będą dostępne wcześniej czy dopiero 1 marca? Pytam, ponieważ chciałbym wiedzieć czy można wcześniej załatwić lekarza. Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   W połowie lutego mają być podane szczegóły programu.

   Odpowiedz
 31. Piotr Szulc

  Witam, mam córkę poruszającą się tylko na wózku inwalidzkim. Byłem na prezentacji modelu dostosowanego dla osoby na wózku. Samochód został zamówiony z uwagi, że długo się teraz czeka na nowe modele i będzie kosztować około 250 000. Podczas zamówienia powiedziano mi że wkład własny będzie wynosić 90 000 ale mam też informacje, że samochody dla opiekjunów kosztujące powyżej 230 000 nie będą w ogóle finansowane. Jak zatem wygląda to w rzeczywistości?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Proszę poczekać na szczegóły dotyczące kryteriów przyznawania dofinansowania — mają być podane przez PFRON w połowie lutego.

   Odpowiedz
 32. Anna Kierus

  Syn ma 14 lat, ma głębokie upośledzenie, nie chodzi, nie siedzi samodzielni, jest w każdej dziedzinie życia zależny od opiekuna, porusza się wyłącznie na wózku, pchanym przez opiekuna, chcielibyśmy skorzystać z tego programu, rozumiem że my rodzice jako opiekunowie prawni składamy wniosek ? Wcześniej Pani pisała, że to program przewiduje dotację do aut dla osób niepełnosprawnych a nie ich opiekunów, to w takim razie samochód na kogo samochód ma być zarejestrowany ?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Program został rozszerzony już po ogłoszeniu o dofinansowanie także dla dzieci. W przypadku dziecka oraz osoby ubezwłasnowolnionej wniosek składa opiekun prawny w imieniu podopiecznego. Tyle wynika z dotychczas udostępnionych informacji.

   Odpowiedz
 33. Bartek

  Witam. Mam 30 lat posiadam prawo jazdy kat B. Mam stopień znaczny z dysfunkcją narządów ruchu ale chodzę o własnych siłach, dodatkowo choroba układu pokarmowego, choroba układu moczowo-płciowego czy mogę starać się o dofinasowanie ?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Program przeznaczony jest dla osób poruszających się tylko i wyłącznie na wózkach inwalidzkich.

   Odpowiedz
 34. Bartłomiej

  Dzień dobry. Jestem kierowcą mam 30 lat, posiadam orzeczenie o stopniu znacznym, mam dysfunkcje narządów ruchu ale chodzę o własnych siłach , chorobę układu pokarmowego i chorobę układu moczowo-płciowego. Pytanie czy ja w tym przypadku załapię się na dofinansowanie na zakup samochodu ?

  Odpowiedz
 35. Maria

  Bardzo dobry program.My mamy córkę z M.P.Dz.leżącą ,siedzi w pozycji podpartej ma 35 lat .jest ubezwłasnowolniona My rodzice opiekunowie jesteśmy już po 60. Córka posiada wózek specjalny z siedeniem kubełkowym w formie fotela z rozkładanym oparciem i nie będzie dla niej przeszkodą pokonanie w wózku nawet większej odległości,a nam rodzicom zaoszczędzi sił,które trzeba zużyć na przenoszenie córki z wózka na fotel w samochodzie.Dziękujemy Ministrowi,że zauważył nasz problem.

  Odpowiedz
 36. Maksymilian

  Jakie dokumenty będzie trzeba złożyć przy staraniu się o dofinansowanie dla dziecka poruszającego się na wózku? Czy konieczne będzie zaświadczenie od lekarza specjalisty czy wystarczy od lekarza rodzinnego?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Z informacji uzyskanych przez agencję My Wspieramy wynika, że do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie od lekarza specjalisty neurologa, ortopedy lub rehabilitacji.

   Odpowiedz
 37. Waldemar

  Dzień dobry.
  Kiedy i gdzie zostaną udostępnione formularze wniosku ?
  Pozdrawiam…

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   W imieniu agencji My Wspieramy dziękujemy za pytanie. Wnioski będą dostępne na platformie PFRON. Najprawdopodobniej od połowy lutego.

   Odpowiedz
 38. Krystyna Cyganik

  Bardzo prosze wziasc pod uwage taka sytuacje:jesli oboje malzonkowie sa niepelnosprawni znacznie
  slepota ,niedowlad kregoslupa itp. Posiadanie samochodu : wrecz “DYZURNEGO” jest dla nich “Byc albo nie byc.
  Zawsze sie znajdzie kierowca ktory ich zawiezie “gratis”- natomiast wynajmowanie samochodu kladzie ich
  finansowo na” lopatki”.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Rozumiemy Państwa potrzeby. Nasza agencja pełni jedynie rolę informacyjną. Na stronie My Wspieramy udostępniliśmy, aktualną wiedzę dotyczącą najnowszego programu samochodowego PFRON. Nie od nas jednak zależy, jakie programy wsparcia są realizowane i dla kogo przeznaczone.

   Odpowiedz
 39. Anka

  Jakie musi spełniać wymagania samochód używany, czy musi mieć jakieś homologacje czy wystarczy że jest przystosowany do przewożenia osoby na wózku ?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   W imieniu zespołu agencji My Wspieramy dziękujemy za pytanie. Zapewne szczegóły programu będą znane wkrótce. W przestrzeni Internetu funkcjonuje aktualnie wiele niesprawdzonych i sprzecznych informacji. Proszę poczekać na pewne informacje z PFRON i wrócić na naszą stronę. Sukcesywnie uaktualniamy podawane informacje.

   Odpowiedz
 40. Zbigniew Czarnecki

  witam mam orzeczenie o niepełnosprawności znacznym lecz samodzielnie przesiadam się z wózka na fotel czy mogę starać się o dofinansowanie na samochód

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Samo orzeczenie o stopniu znacznym i poruszanie się na wózku nie są podstawą do ubiegania się o dofinansowanie samochodu z PFRON. Podstawową wytyczną jest brak możliwości przesiadania się. Fakt ten musi być potwierdzony przez lekarza specjalistę. O kryteriach udziału piszemy w powyższym artykule na naszym blogu agencji My Wspieramy.

   Odpowiedz
 41. Aleksander

  A jak wygląda sprawa z dzieckiem 13-letnim , który spełnia wszystkie warunki, ale ma ok. 140 cm wzrostu ? Pani z PFRON w Katowicach poinformowała mnie , że najprawdopodobniej (choć nie miała jeszcze 100 % pewności) ze względu na przepis o ruchu drogowym dzieci poniżej 150 cm niezależnie od niepełnosprawności powinny podróżować w foteliku i dofinansowanie nie będzie się należeć.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Agencja My Wspieramy dziękuje za wpis. Nie możemy interpretować przepisów. Aktualnie nikt jeszcze nie zna szczegółów, nawet pracownicy PFRON podają sprzeczne informacje. Trzeba cierpliwie poczekać na oficjalny komunikat Zarządu PFRON.

   Odpowiedz
   • Aleksander

    A czy orientuje się Pani czy trwają rozmowy na ten temat i kiedy można spodziewać się komunikatu?

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     Komunikat miał się pojawić po 15 lutego. Skoro program rusza 1.03.2023, najpóźniej 28.02.2023 muszą pojawić się wnioski do pobrania i szczegóły programu. Niemniej jest to wnioskowanie naszego zespołu agencji My Wspieramy, a nie konkretna informacja.

     Odpowiedz
     • Aleksander

      Dziękuję za odpowiedź. Mam prośbę , aby po pojawieniu się komunikatu PFRON i przeanalizowaniu go przez Państwa , napisała Pani jak wygląda sytuacja w takim przypadku jak opisałem.
      Z góry dziękuję. Pozdrawiam.

     • Aleksander

      Czy są już jakieś pewne informacje dotyczące dzieci poniżej 150 cm wzrostu?

 42. Arek

  Więc tak: Auto dla osoby poruszającej się na wózku, ale która nie może się przesiąść na fotel kierowcy, bo jak będzie mogła to zrobić, to taki delikwent odpada, jest zbyt sprawny. Musi za to być bardziej niedowładny, by móc dostać dofinansowanie, ale na tyle sprawnym, aby samemu móc kierować autem. Aha. Nie wspomnę już o fakcie, że kierowanie autem, którym kieruje osoba niepełnosprawna siedząca na wózku inwalidzkim jest czymś niebezpiecznym, chodzi o zagłówki, pasy i samą blokadę wózka. Więc taka osoba musi być na tyle władna by samemu to wszystko mogła wykonać. Dalej. Dzwoniłem do kilku dilerów samochodowych i żaden z nich nie posiada takiego auta, w którym może kierować osoba siedząca na wózku, na miejscu kierowcy. Fantastyczny program. Ps. Jestem ON, poruszam się na wózku inwalidzkim, sam potrafię kierować autem, więc auta nie dostanę.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Jako ludzie, pracownicy agencji My Wspieramy rozumiemy frustrację i stanowiska osób niepełnosprawnych. Program “Mobilność osób niepełnosprawnych 2023” ma założenia takie, jak opisaliśmy. Nie możemy oceniać, czy podróżowanie na wózku jest bezpieczne. Dofinansowanie do samochodu dla osób niepełnosprawnych w 2023 roku PFRON będzie realizował dla opisywanej grupy. Czy i kto dostanie dofinansowanie oraz, czy uda się zakupić odpowiednio przystosowane auto do transportu osoby na wózku, okaże się wkrótce.

   Odpowiedz
  • Edyta Wierzanska-zub

   proszę podać firmy które posiadają takie auta do zakupu

   Odpowiedz
   • Małgorzata Gorczyca-Antosz

    Agencja My Wspieramy obok swojej działalności komercyjnej pełni rolę informacyjną dla osób niepełnosprawnych i Pracodawców. Podawanie konkretnych firm, które będą oferowały samochody odpowiednio przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku, spełniających wymogi Programu S-A-M kłóci się z interesem społecznym i rolą naszej agencji. Na rynku jest wolna konkurencja. Wyróżnianie i promocja jednych firm, kosztem innych nie mieści się w zakresie naszych działań.

    Odpowiedz
   • Piotr

    Proszę wpisać w google kamuko, to jest firma, która ma takie auta.

    Odpowiedz
    • Piotr

     Jeszcze jest podobna firma EMICO, chyba z Bydgoszczy.

     Odpowiedz
  • Łukasz

   Samochody jak z prezentowanej powyżej grafiki (tj. Chrysler Town&Country czy Dodge Grand Caravan) nie są już produkowane. Ba, ten samochód nie był do kupienia w polskich salonach, można było go jedynie ściągnąć przez importera. Ceny obecnie produkowanego Chrysler Pacifica sięgają daleko poza widełki programu i nadal samochód trzeba przez importera sprowadzać z np. USA.
   Za granicą, są firmy które sprzedają samochody dostosowane do kierowcy na wózku. Ale dla większości z nas, jest to nieosiągalna półka cenowa (np. siriusautomitive.co.uk )
   Może autorzy programu mieli na myśli małe samochodziki jednoosobowe do których można wjechać wózkiem

   Odpowiedz
   • Małgorzata Gorczyca-Antosz

    Dziękuję za wpis w imieniu agencji My Wspieramy. Grafika w artykule poglądowo prezentuje możliwość dostosowania samochodu typu VAN. Aktualnie nadal są produkowane auta, np Dodge Grand Caravan. Inną kwestią są koszty importu, dostosowania i udzielenia gwarancji na samochód przez firmę wykonującą zlecenie. Nasza agencja pracy dla osób niepełnosprawnych stara się unikać ocen założeń programu, czy wskazywać konkretne modele i firmy. Pełnimy tylko rolę informacyjną.

    Odpowiedz
 43. Radek

  Jeśli będę miał 2 faktury: pierwsza z jednej firmy za auto, a druga z innej firmy specjalizującej się w przystosowaniu auta, to jak może wyglądać rozliczenie z PFRON i wypłaty kwot 2 firmom?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Agencja My Wspieramy dziękuje za pytanie. W założeniach programu PFRON dofinansowania do samochodu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku dokument zakupu – faktura ma być wydana przez 1 podmiot. Jeśli nic się nie zmieni, beneficjenci będą musieli wykazać się tylko 1 fakturą i ona będzie rozliczana.

   Odpowiedz
 44. Radek

  Dzień dobry. W przypadku kiedy dofinansowanie będzie dotyczyć dorosłej osoby niepełnosprawnej, która będzie wnioskodawcą czyli jednocześnie będzie właścicielem pojazdu i będzie przewożona przez jednego z rodziców jako pasażer na wózku inwalidzkim istnieje możliwość wpisania ojca lub matki jako współwłaściciela dla celów ubezpieczeniowych ? Córka nie ma prawa jazdy, więc nie ma żadnych zniżek więc koszt ubezpieczenia będzie duży.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Agencja My Wspieramy opisuje zasady udziału w Programie Samochodowym PFRON 2023. Wynika z nich, że wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny. Dodatkowo beneficjent nie dokona zbycia pojazdu przez 6 lat. Wnioskujemy zatem, że do dowodu rejestracyjnego nie można dopisać współwłaściciela – to forma zbycia części własności. W przestrzeni Internetu można już odnaleźć informacje o dużych kosztach ubezpieczenia samochodów.

   Odpowiedz
 45. Joanna

  Warunkiem otrzymania dofinansowania jest niemożność przesiadania się z wózka na fotel, czyli podróżowanie w wózku. Niestety już są osoby, które będą próbowały obejść ten wymóg. Ponieważ program S-A-M i program Aktywny Samorząd to dwa niezależne od siebie programy i nawet PFRON twierdzi, że zakup samochodu nie wyklucza skorzystania również z Aktywnego Samorządu, więc opiekunowie osób z niepełnosprawnościami stwierdzili, że jazda na wózku jest niekomfortowa i zamierzają w swoich nowo zakupionych samochodach zamontować fotel obrotowy korzystając z dodatkowego dofinansowania. I w tym momencie cała idea programu traci sens. Podwójne dofinansowanie przystosowania jednego samochodu i zaświadczenie od lekarza przestaje mieć sens, bo podopieczny będzie jeździł w fotelu i śmiał się w nos PFRONOwi i innym niepełnosprawnym, których program nie dotyczy.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Agencja My Wspieramy pełni rolę informacyjną. Pisząc artykuł chcieliśmy przybliżyć niepełnosprawnym warunki udziału w programie PFRON – dofinansowanie samochodu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ma Pani prawo do własnych spostrzeżeń i oceny. Rozumiemy je. Kwestie etyki beneficjentów oraz zasady, którymi będzie kierował się PFRON, przy przyznawaniu dofinansowania są poza naszym wpływem.

   Odpowiedz
 46. Łukasz Juszyński

  Dzień dobry
  Może to banalne pytanie ale chciałbym potwierdzić.
  Odwzorowane cyfrowo orzeczenie o niepełnosprawności to np. skan wersji papierowej orzeczenia?
  Czy oświadczenia o których mowa w treści regulaminu to oświadczenia elektroniczne dostępne przy wypełnianiu wniosku, czy oświadczenie należy przygotować, podpisać i zeskanować celem dodania do systemu?

  Z poważaniem,
  Łukasz Juszyński

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Wg założeń PFRON oświadczenia mają być integralną częścią wniosku. Odwzorowane cyfrowo orzeczenie o niepełnosprawności to scan lub zdjęcie wersji papierowej. Z informacji, które posiada agencja My Wspieramy wynika, że dokładna procedura będzie podana wraz z wnioskiem.

   Odpowiedz
 47. Aleksander

  Witam. Chciałbym wrócić do tematu dziecka nieprzekraczającego 150 cm. wzrostu. Czy rodzice tych dzieci będą mogli wziąć udział w programie?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Jak wynika z informacji PFRON, które uzyskała agencja My Wspieramy opiekunowie prawni dzieci mogą składać wnioski, jeżeli tylko dzieci z niepełnosprawnością spełniają wszystkie warunki programu samochodowego. Istotne — uzyskały od lekarza specjalisty zaświadczenie, że nie mogą się przesiąść i muszą podróżować na wózku.

   Odpowiedz
 48. Władysław opiekun 21 04 2023 r

  Uważam że program jest nie odpowiednio dopracowany dla osób niepełnosprawnych, nie chodzi o inwalidów którzy posiadają prawo jazdy jeśli je zdał to potrafi jeżdzić , chodzi o coś innego a mianowicie, dlaczego opiekun osoby niepełnosprawnej, który ma być jego osobistym kierowcą
  posiadający pełnomocnictwa sporządzone w obecności przez notariusza w formie aktu notarialnego, do załatwiania wszelakich spraw związanych z zakupem i sprzedażą podpisywania umów ,kredytów, występowania w sądach w jego imieniu podejmowania wszystkich spraw w jego imieniu,oraz dysponowaniu jego majątkiem włącznie, absolutnie wszystko, oraz jako współfinansujący zakup takiego samochodu nie może być dopisany jako współwłaściciel,a chodzi o ubezpieczenie takiego samochodu to koszt około 11000 tyś zł skąd osoba niepełnosprawna ma
  posiadać tyle pieniędzy, uważam że w takim przypadku faktura powinna być wystawiona opiekuna a osoba niepełnosprawna jako współwłaściciel w opisanym przypadku proszę o odpowiedż dziękuję.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Program samochodowy dla niepełnosprawnych jest różnie oceniany przez różne osoby, także przez naszą agencję pracy My Wspieramy. Ma pan prawo do własnych opinii. Nasza agencja nie ma wpływu na kształt programu. Nie odpowiadamy za jego realizację. W sprawach indywidualnych dotyczących dofinansowania i ubezpieczenia oraz wpisania do dowodu rejestracyjnego współwłaściciela proszę zwracać się bezpośrednio do odpowiedniego oddziału PFRON.

   Odpowiedz
 49. Grzegorz opiekun prawny niepełnosprawnej dorosłej Córki

  Dzień Dobry. Chciałem uprzejmie dopytać konkretnie o najbliższy termi dostępności wnioskowania w platformie SOW. Pierwsze informacje jak w tekście Państwa strony powyżej mówią o turze drugiej wnoskowania w czerwcu 2023 , natomiast uchwała z 30.03.23 korygująca S-A-M , mówi o turze drugiej w sierpniu 2023 Niezbyt rozumiem więc kiedy będzie najbliższy termin z dostępnym wnioskiem w moim SOW?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Dziękuję za pytanie. Tak jak piszemy w artykule blogowym My Wspieramy o dofinansowaniach samochodów dla osób niepełnosprawnych z PFRON w pierwszej uchwale określono 2 termin naboru na czerwiec. Jednak druga Uchwała PFRON zmieniła także kolejne terminy naborów wniosków. W roku 2023 będzie jeszcze jeden nabór. Rozpocznie się on o północy 1 sierpnia 2023 roku. Potrwa do 31 sierpnia. W pierwszej turze naboru wniosków okazało się, że nawet godzina składania wniosków decyduje o przyznaniu lub nieprzyznaniu dofinansowania. Zatem kolejność składania wniosków ma istotne znaczenie i proszę o tym pamiętać.

   Odpowiedz
   • Chris.71

    Zatem jakie szanse na dofinansowanie ma osoba która musi skorzystać z pomocy pracownika PFRON czy w ostatniej chwili uszkodził się jej komputer, zabrakło zasilania, przecież jedni obsługują komputer wolniej inni szybciej itp. Tzn. kryterium kto pierwszy ten lepszy decyduje o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku? Myślę że jest wiele innych kryteriów do weryfikacji np. waga, poziom upośledzenia psychofizycznego, czy choroby współistniejące. Kogo łatwiej przenieść do samochodu osobę która waży 20kg czy 80kg, czy rozumie co się do niej mówi czy nie, czy opiekun jest młodszy czy starszy, czy może od 20 lub 30 letniego dźwigania rozleciał się jej kręgosłup. Nie mam pretensji do nikogo tylko chciałbym zwrócić uwagę że niepełnosprawność a niepełnosprawność to czasami bardzo duża różnica i mimo wszystko gratuluję wprowadzenia programu i mam nadzieję że skorzystają z niego wszyscy potrzebujący.

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     Agencja My Wspieramy przekazuje Państwu tylko informacje, w tym przypadku dotyczące warunków udziału w programie PFRON dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych i odpowiada na najważniejsze pytania z nim związane. Rozumiemy wątpliwości osób z niepełnosprawnościami co do kryteriów oceny wniosków. Nie mamy na to jednak wpływu. Stąd nie możemy odpowiedzieć na zadane pytanie. Niewątpliwie ma Pan rację, wsparcie w zakupie samochodu dla osób niepełnosprawnych to bardzo potrzebna inicjatywa. Warto, by powstawały tego typu kolejne programy.

     Odpowiedz
 50. Matka

  Syn nie otrzymał dofinansowania z powodu braku środków. Czy można otrzymać informacje ile osób zostało odrzuconych z tego powodu? Czy naprawdę o otrzymaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku (jeżeli są spełnione wszystkie warunki)? Czy można złożyć ten sam wniosek w drugiej turze, czy nowy? Czy potrzebne jest nowe zaświadczenie lekarskie? Czy różne oddziały PFRON mają różną pulę pieniędzy do zagospodarowania na ten program (w domyśle inna liczba osób otrzyma dofinansowanie)? Bardzo proszę o te wszystkie informacje.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Agencja My Wspieramy nie ma wglądu w kryteria, jakimi kierował się PFRON przy decyzjach po zatwierdzeniu bądź odrzuceniu wniosku. Poza Funduszem, w tej chwili raczej nikt nie ma takich informacji ile osób niepełnosprawnych nie otrzymało dofinansowania do samochodu z powodu braku środków. Wiedzę o podziale środków między oddziałami posiada Zarząd Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Informacje te raczej nie będą przekazywane osobom indywidualnym. W 2 turze Programu Mobilność osób niepełnosprawnych – należy złożyć kolejny wniosek. Zaświadczenie lekarskie nie może być wydane wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Proszę sprawdzić na zaświadczeniu lekarskim datę i od tego uzależnić dalsze kroki. Życzymy powodzenia i przyznania dofinansowania w 2 turze Programu SAM.

   Odpowiedz
 51. PB

  Mój syn waga ok 60 kg, nie rozumie co się do niego mówi, nie przeniesie się sam z wózka na fotel , wniosek prawidłowo złożony w 2 dni, nr wnioski ok 130 sądząc po nadanej numeracji , odmowa dofinansowania a jakże z powodu braku środków , decyzja wydana w dniu wczorajszym. Pula dofinansowania 500.000.000 , średni kwota dofinansowania ok 140.000 do auta o wartości 200.000. Tak wiec środków powinno wystarczyć na ok 3.500 – 4000 wniosków. Załóżmy że jest 10 regionalnych PFRON mój wniosek był ok 1500 -czny maksymalnie. Część zapewne nie spełniała wymogów formalnych a mój i tak został rozpatrzony odmownie z powodu “wyczerpania środków”. Tak wiec czary mary. Żyć się odechciewa 🙁 . Nie wiem czy jest sens składania kolejny raz.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Agencja My wspieramy nie ma wpływu na proces decyzyjny, podział i przyznawanie środków przez PFRON. W przypadku programu samochodowego 2023 ogromną rolę odgrywał czas złożenia wniosku. w związku z tym w kolejnej edycji sugeruje się, aby złożyć wniosek tuż po północy sierpnia 2023 r. Wtedy istnieje największa szansa pozyskania dofinansowania.

   Odpowiedz
 52. MM

  Co oznacza “samochód dostosowany”? Czy pojazd musi mieć adnotację o tym że jest dostosowany w dowodzie rejestracyjnym, znaleźliśmy minibusa który ma rozkładane najazdy, wewnątrz szyny zabezpieczające wózek i przystosowany pas bezpieczeństwa ale nie posiada żadnego wpisu w dowodzie rejestracyjnym, czy spełnia wymagania?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Część dostosowanych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich nie posiada wpisów w dowodzie rejestracyjnym. W dokumentach programowych PFRON nie przedstawił wymogów konkretnego oznaczenia w dokumentach auta. Istotnym wymogiem jest, aby faktura, którą przedstawi się Funduszowi, posiadała informację o dostosowaniu auta pod wymogi osoby niepełnosprawnej przewożonej na wózku inwalidzkim. Jednak o szczegóły proszę pytać w regionalnych oddziałach PFRON.

   Odpowiedz
 53. Kamil

  Mam takie pytanie jak wygląda w praktyce dofinansowanie do takiego samochodu? moja mama jeździ na wózku z moją pomocą jak pcham wózek, z moją pomocą przesiądzie się z wózka na fotel pasażera a czytam na różnych stronach np. na rządowej że dofinansowanie nie jest dla osoby która samodzielnie potrafi się przesiąść na innej jest “powinna” zająć miejsce na wózku w aucie. jak to wszystko interpretować i rozumieć? bo przyznam że specjalne pojazdy dostosowane do wózka są bardzo drogie.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Tak jak napisaliśmy w artykule: PFRON dofinansowanie do samochodu dla osób niepełnosprawnych w 2023, na blogu agencji My Wspieramy, ocenę zdolności do samodzielnego przesiadania się z wózka potwierdza tylko i wyłącznie lekarz specjalista. Niewłaściwa jest samodzielna interpretacja tego zapisu.

   Odpowiedz
 54. Krystyna

  Mój ojciec nie jest w stanie sam się przesiąść z wózka na fotel, spełnia wszystkie kryteria programu, ma 87 lat, czy wiek dyskwalifikuje go do tego dofinansowania?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Zgodnie z najnowszymi wytycznymi osoba po 65 roku życia, aby mogła ubiegać się o dofinansowanie do zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych musi być zatrudniona przynajmniej na 12 miesięcy lub prowadzić działalność gospodarczą, co najmniej przez 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

   Odpowiedz
 55. Wiesiek

  Czy właścicielem auta będzie niepełnosprawny ubezwłasnowolniony, czy jego opiekun prawny? Osoba ubezwłasnowolniona nie ma zdolności do czynności prawnych, więc chyba nie może być właścicielem tego auta?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   W razie podobnych wątpliwości proszę zwracać się do doradców PFRON o ich rozstrzygnięcie. Jesteśmy agencją pracy dla osób niepełnosprawnych i nie rozstrzygamy indywidualnych sytuacji czytelników.

   Odpowiedz
 56. Zenek

  Dzień dobry,
  czy usprawnienia dla niepełnosprawnych (w tym przuypadku mowa o pasach mcujących wózek i szynach najazdowych) muszą mieć w programie S-A-M jakieś certyfikaty?
  Czy firma które takie przystosowanie wykonuje musi mieć do tego odpiednie pozwolenia?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Grzegorz opiekun prawny dorosłej Córki z niepełnosprawnością

   Odpowiem Panu, ponieważ sam temat ten zgłębiłem, jestem w programie SAM właśnie pozytywnie rozpatrzony. Tak, adaptacja taka najprostsza czyli system kotwiczenia wózka pasami z pasem bezp.dla osoby na wózku przewożonej z najazdami aluminiowymi telskopowymi luźno dokładanymi do auta, musi być wykonana w specjalistycznej firmie tak aby po adaptacji były odpowiednie dokumenty z certyfikatami oraz zaświadczeniem o dalszej zgodnoci co do homolagacji auta – danego modelu. Takie firmy mają listę modeli uzgodnioną właśnie z producentami co do konkretnych modeli. Tylko wtedy kończy się wszystko pomyślnie dofinansowaniem i wpisem w dow. rejestracyjnym wcześniej o dostosowaniu auta. Podczas takiej adaptacji akcję nadzoruje nawet ktoś z ministerstwa transportu z tego co mi tłumaczono w firmir adaptacjnej w Piotrkowie Trybunalskim gdzie wstępnie jestem umówiony. Koszta adaptacji na dziś 14.600,-pln (plus transport wybranego auta na 14dni do nich i z powrotem do dealera do finalizacji z PFRON) Tak, to zgroza bo system pasów z najazdami z tego co widaćna necie zamyka się przykładowo 1000,-euro w niemieckiej firmie AMF cała reszta (10.000-pln więcej) to już biznes i reakcja – rynek – firmy – urzedy – certyfikaty czyli farmazon zarobkowy na chorych no ale dotacja to rekompensuje i nie ominie się rtych kosztów. Pozdrawiam -Grzegorz

   Odpowiedz
 57. TB

  Dzień dobry, pytanie do Państwa, ewentualnie do osób które już miały z tym do czynienia a mianowicie kwestia oczekiwania przez PFRON zgody sądu dla opiekuna prawnego na zawarcie ,w imieniu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, umowy z PFRON oraz na dokonanie dopłaty z środków ubezwłasnowolnionego kwoty niesfinansowanej przez PFRON. Uzyskałam właśnie informacje że przed zawarciem umowy z PFRON taka zgoda sądu będzie wymagana. Dzisiaj w Sądzie uzyskałam też informacje, że czas rozpatrzenia takiego wniosku to KILKA miesięcy.
  Wiem też że w czerwcu br Rzecznik Praw Obywatelskich składał interwencję u Prezesa PFRON w tej kwestii a z informacji dzisiaj uzyskanych w jednym z oddziałów PFRON wynika że zgoda sądu nadal jest wymagana. Dodam jedynie, że dopłaty dokonamy zapewne my jako rodzice z własnych środków, gdyż ubezwłasnowolniony nigdy nie pracował i nie posiada takich oszczędności.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Agencja pracy My Wspieramy nie ingeruje w umowy między PFRON a beneficjentami programów. Indywidualne zapytania i problemy polecamy rozwiązywać między stronami zainteresowanymi.

   Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *