Rekrutacja pracowników niepełnosprawnych – 5 praktycznych porad dla pracodawcy

utworzone przez | 12, 12, 2019 | Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Coraz więcej pracodawców przekonuje się, że niepełnosprawność pracownika wcale nie musi warunkować wyników jego pracy. Może on być także członkiem zespołu i realizować zlecane zadania równie dobrze jak pozostali pracownicy. Z kolei rekrutacja pracowników niepełnosprawnych nie jest wcale aż tak trudnym i skomplikowanym procesem, jak to może się początkowo wydawać.

Naturalną kwestią jest to, że poszukiwanie pracy jest pewnym źródłem stresu, okazuje się jednak, że nie tylko dla kandydatów. Dla rekrutera może być to nowe doświadczenie i nie będzie pewien, jak zachować się podczas przeprowadzenia rozmowa kwalifikacyjna z osobą niepełnosprawną.

zdjęcie na blogu agencji pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych. https://mywspieramy.org Rozmiar 1366x250
Zdjęcie na blogu. Tytuł wpisu: “rekrutacja pracowników niepełnosprawnych”

Dlaczego warto rekrutować pracowników niepełnosprawnych?

Jak powiedział Henry Ford:

„Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych.”

Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych to często nowość dla pracodawcy. Wielu przedsiębiorców, którzy zmagają się z brakiem rąk do pracy, nie wie, że mogą zyskać wartościowych pracowników otwierając się na tę grupę społeczną.

Co więcej, zatrudnienie osób z orzeczeniem wiąże się także z szeregiem profitów finansowych dla pracodawcy ze środków PFRON, np. mogą otrzymywać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. To jednak nie są wszystkie korzyści. Prowadzenie w firmie polityki otwartej na różnorodność i pozbawionej uprzedzeń pozytywnie wpływa na jej odbiór i wizerunek. O zaletach zatrudnienia osób z orzeczeniem pisaliśmy już w jednym z poprzednich artykułów.

Coraz większa liczba pracodawców jest świadomych korzyści płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Bardzo często są to osoby, które posiadają wysokie kwalifikacje i szczególną motywację do pracy. Nie jest im łatwo znaleźć szybko nowe miejsce zatrudnienia, dlatego starają się być jak najlepsi. Ponadto dzięki różnym doświadczeniom kształtują umiejętności związane z radzeniem sobie w różnych sytuacjach, natomiast w pracy zawodowej może okazać się to szczególnie przydatne.

Jak napisać ogłoszenie o pracę dla niepełnosprawnych?

Tworząc ogłoszenie na stanowisko, na którym pracodawca przewiduje zatrudnić pracownika z orzeczeniem warto zawrzeć takie informacje jak:

  • otwartość i gotowość na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością. W tym wypadku forma komunikatu jest bardzo ważna. Nie jest dobrym rozwiązaniem umieszczanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jako jednego z pierwszych na liście wymagań od kandydata. Może to zrodzić przekonanie, że nie umiejętności są brane pod uwagę, ale dokument poświadczający występowanie niepełnosprawności. W dalszej konsekwencji może przełożyć się to na stosunek pracownika do jego obowiązków i motywację. Wśród pracowników niepełnosprawnych są także ci ambitni, którym zależy na rozwoju zawodowym, dlatego najprawdopodobniej nie będą aplikować na tego rodzaju ogłoszenia. Poza tym dane o niepełnosprawności to dane wrażliwe i należy je odpowiednio przechowywać, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Z tego powodu pracodawca nie powinien również wymagać od kandydata orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w pierwszych etapach rekrutacji, zanim nie zostanie podjęta decyzja o jego zatrudnieniu;
  • informacja o przystosowaniu budynku i miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jest to kluczowa informacja dla osób, które mają w tym miejscu podjąć pracę. Dodatkowo jeśli w firmie pracują już osoby niepełnosprawne, warto to również ująć w ogłoszeniu oraz jeśli wykonywanie pracy będzie możliwe w formie zdalnej, to również może być kluczowa informacja dla osoby z niepełnosprawnością;
  • dokładnie opisany zakres obowiązków pozwoli osobie niepełnosprawnej ocenić czy istniejące bariery nie przeszkodzą jej w wykonywaniu pracy na danym stanowisku, dlatego warto umieścić taką listę w ogłoszeniu.

Prowadząc rekrutację pracowników niepełnosprawnych warto zadbać o to, by treść oferty pracy była odpowiednio spersonalizowana.


Gdzie zamieścić ogłoszenie o pracę dla osób niepełnosprawnych?

Co prawda istnieją portale ogłoszeniowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych i jak najbardziej warto z nich korzystać. Jednak zamieszczenie ogłoszenia w wielu miejscach, wtedy istnieje większa szansa trafienia do szerszej grupy odbiorców i pozyskania większej liczby kandydatów spełniających określone kryteria. Popularne portale ogłoszeniowe to miejsca gdzie szukać osób niepełnosprawnych do pracy.

Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z osobą niepełnosprawną?

Nadal wielu ludzi nie wie, jak zachować się w kontakcie z osobą niepełnosprawną, np. poruszającą się na wózku lub z osobą niewidomą. Rodzi to strach i obawy, by nie urazić w jakiś sposób tej osoby. Co więc zrobić, by prawidłowo przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną z osobą niepełnosprawną?

Głównym celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zebranie informacji na temat kwalifikacji i umiejętności kandydata. Z tego względu nie należy rozpoczynać spotkania od tematów związanych ze stopniem lub rodzajem niepełnosprawności. Może to wskazywać na przedmiotowe traktowanie kandydata.niepełnosprawny szuka prac

Planując rozmowę kwalifikacyjną z osobą niepełnosprawną dobrze jest uwzględnić jej szczególne potrzeby. Przykładowo niewłaściwe byłoby planować spotkanie z osobą z niepełnosprawnością ruchową w biurze, które znajduje się na piętrze w budynku bez windy.

Dobrym rozwiązaniem może okazać się rozmowa kwalifikacyjna przez telefon lub rozmowa online za pośrednictwem Skype lub innych komunikatorów. Ma to częste zastosowanie w sytuacji, gdy zatrudnieni mieliby pracować w formie telepracy. Takie rozwiązanie może pomóc w uniknięciu wielu barier.

Kwestie związane z przystosowaniem określonego stanowiska pracy do potrzeb kandydata wynikających z jego niepełnosprawności powinny zostać poruszone przez rekrutera jednak w ostatnim etapie rozmowy. Wtedy osoba niepełnosprawna ma szansę wskazać np. konkretne oprogramowanie komputerowe, z którego już korzystała i które dobrze zna lub inne rozwiązania, które ułatwią jej wykonywanie pracy. Takie pytania pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości i ocenić przez kandydata własne możliwości na danym stanowisku pracy.

Zlecenie rekrutacji pracowników niepełnosprawnych agencji rekrutacyjnej

Podejmując decyzję o zatrudnieniu w firmie pracowników niepełnosprawnych rekruterzy często stają przed nie lada wyzwaniem. Nie wiedzą, jak dotrzeć do odpowiednich kandydatów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, nie wiedzą jak i gdzie niepełnosprawny szuka pracy. Mają też obawy, jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną i jak zachować się, aby taka osoba nie poczuła się urażona.

Są to naturalne wątpliwości, pojawiające się szczególnie wśród tych, którzy wcześniej nie mają jeszcze doświadczenia w rekrutacji osób niepełnosprawnych. W tej sytuacji warto sięgnąć po wsparcie ze strony specjalistów.

Jeżeli dział HR nie posiada odpowiedniego doświadczenia, warto wybrać i nawiązać współpracę z partnerem wyspecjalizowanym w procesie rekrutacji pracowników niepełnosprawnych. Są to firmy udzielające wsparcia przedsiębiorcom w całym procesie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, w pozyskiwaniu dofinansowań do wynagrodzeń z PFRON, obsłudze systemu SODiR. Posiadają bazę kandydatów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz dobrze znają potrzeby za równo osób z różną niepełnosprawnością, jak i przedsiębiorców małych i średnich firm. Dbają o to by osoby niepełnosprawne znajdywały swoje miejsce pracy i stabilne zatrudnienie oraz o korzyści finansowe pracodawców decydujących się na przyjęcie ich do pracy.

Jak skutecznie przeprowadzić rekrutację pracowników niepełnosprawnych?

Podsumowując rekrutacja pracowników niepełnosprawnych ma podobny przebieg jak zwyczajne poszukiwanie i zatrudnianie Kadry. Warto jednak pamiętać o pewnych różnicach i właściwym sposobie postępowania.

Poniżej najważniejsze wskazówki:

  1. Osoby z niepełnosprawnościami to często solidni, lojalni i zmotywowani pracownicy. Dysfunkcje zdrowotne nie obniżają ich wydajności. Szukając kandydatów do pracy warto uwzględnić także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  2. Kandydat z orzeczeniem o niepełnosprawności to po prostu i przede wszystkim człowiek. Należy go traktować z szacunkiem, lecz bez przesadzonej uprzejmości i kurtuazji.
  3. Okazywanie nadmiernego współczucia prowadzi do poczucia niezrozumienia, a to w dalszej perspektywie nie sprzyja dobrym relacjom w pracy. Chcąc okazać troskę warto wprost spytać kandydata, jakiej pomocy oczekuje i czego potrzebuje, by móc wykonywać swoją pracę należycie.
  4. Warto również pamiętać, jak sformułować ogłoszenie o pracę dla osób z orzeczeniem i jakie konkretnie informacje w nim zamieścić, by dotrzeć do odpowiednich kandydatów. Nie można w ogłoszeniu wpisać, że oferta jest skierowana tylko do osób z niepełnosprawnością i na wstępie wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności.
  5. Chcąc zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością można zdecydować się na skorzystanie z usług firmy, która wspiera pracodawców w rekrutacji i zatrudnieniu pracowników niepełnosprawnych.
zdjęcie na blogu agencji pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych. https://mywspieramy.org Rozmiar 1366x250
Obrazek, jak skutecznie rekrutować osoby niepełnosprawne do pracy

Gdzie szukać pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Istnieje wiele organizacji, które działają na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pomagają w tym Urzędy Pracy, jest również wiele firm specjalizujących się rekrutacji osób niepełnosprawnych. Pracodawca może również samodzielnie poszukiwać pracowników zamieszczając ogłoszenia o pracę.

Gdzie znaleźć pracowników niepełnosprawnych?

Najbardziej popularne to skorzystanie z pośrednictwa Urzędu Pracy, specjalistycznej firmy pośredniczącej w rekrutacji lub zamieszczenie ogłoszeń o pracę.

Jak znaleźć pracowników niepełnosprawnych?

Sposobem może być umieszczenie ogłoszenia w popularnym portalu pracy wraz z wzmianką o gotowości do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej lub publikacja na stronie dedykowanej

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *