4 mity związane z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Niektórzy nadal w nie wierzą

utworzone przez | 16, 07, 2019 | Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W świadomości dużej części pracodawców nadal tkwią błędne przekonania na temat pracowników niepełnosprawnych. Nierzadko są one powodem, dla którego nie decydują się na ich zatrudnienie. Sprawiają, że dla pracodawcy wydaje się to ogromnym wyzwaniem a w wielu firmach przeszkodą nie do pokonania pod względem formalnym i organizacyjnym.

Pojawiają się obawy co do odpowiedniego przystosowania stanowiska i zapewnienia osobie niepełnosprawnej bezpiecznych warunków do pracy. Dotyczą również przekonania o częstej jego absencji czy braku odpowiednich umiejętności lub kwalifikacji. Pracodawcy po prostu boją się, że osoba niepełnosprawna będzie mniej wydajni niż w pełni sprawny pracownik. Wiele osób stawia pytania:

  • Czy dla każdej osoby niepełnosprawnej należy przystosować kosztowne stanowisko pracy?
  • Czy zapis w orzeczeniu o niepełnosprawności: “niezdolny do pracy” oznacza, że taka osoba nie może pracować?
  • Czy każda osoba niepełnosprawna ma postawę roszczeniową?
  • Czy pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności częściej chorują bądź przebywają na zwolnieniu lekarskim?

Czy te obawy są uzasadnione? A może wywołują je rozpowszechniane mity o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? Powstałe na przestrzeni ostatnich lat mity o pracownikach z niepełnosprawnością są dla nich często szkodzące i niewątpliwie wpływają na ich pozycję rynkową. Utrudniają znalezienie odpowiedniej dla siebie pracy. W dzisiejszym artykule przedstawimy pokrótce cztery najczęściej powtarzane mity, które dotyczą zatrudniania osób niepełnosprawnych.


Niezdolność do pracy na orzeczeniu o niepełnosprawności oznacza możliwość pracy tylko zakładzie pracy chronionej – mit nr 1

Jest to najczęściej powielany mit, który wielu osobą niepełnosprawnym utrudnia znalezienie pracy na otwartym rynku pracy. Jest to podawany argument przez pracodawców, którzy rezygnują z współpracy z osobą z niepełnosprawnością. Często odwołują się do tego, iż nie spełniają w firmie warunków pracy chronionej, jak ujęto we wskazaniach w orzeczeniu. Dzieje się tak ze względu na to, że boją się, że zatrudnią taką osobę niezgodnie z przepisami, co będzie skutkowało ogromną karą finansową.

Uspokajamy, bo nic takiego się nie stanie. Osoba z orzeczeniem o niezdolności do pracy może być zatrudniona na otwartym rynku pracy. Zapis ten dotyczy pracy wykonywanej w warunkach normalnych, czyli nieuwzględniających występującej niepełnosprawności. W przypadku, kiedy pracodawca odpowiednio przystosuje stanowisko pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracownika, umożliwiając mu tym samym wykonywanie powierzanych zadań, zatrudnienie jest możliwe. Niezbędne są również badania medycyny pracy.

Lekarz decyduje o tym, czy stan zdrowia niepełnosprawnego pracownika pozwala podjąć zatrudnienie na konkretnym stanowisku i w wyznaczonych warunkach. Ocenia, czy występująca niepełnosprawność nie jest przeciwwskazaniem do wykonywania danej pracy. Odbywa się to tak samo, jak ma to miejsce w przypadku pracowników pełnosprawnych. Po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarskiej, pracodawca może zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością także w firmie, która nie jest zakładem pracy chronionej.

“Żadne orzeczenie nie zabrania pracować niepełnosprawnemu”

Źródło: Rzeczpospolita

Dla każdej osoby niepełnosprawnej konieczne jest dostosowanie stanowiska pracy – mit nr 2

Adaptacja miejsca pracy zależna jest od stopnia i rodzaju niepełnosprawności zatrudnianego pracownika. Każdy jest inny i może mieć inne potrzeby. Dlatego przystosowanie takiego stanowiska odbywa się dla konkretnego pracownika i pod kontem jego niepełnosprawności. Inne warunki będą brane pod uwagę dla osoby poruszającej się na wózku a inne dla osoby niewidomej czy niedowidzącej.

Czasem przystosowanie stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością nie wymaga wielu zmian czy zaawansowanych prac. Taka sytuacja ma miejsce np. przy zatrudnieniu osoby z cukrzycą lub z chorobą układu oddechowego. Pojawia się również przekonanie, że proces ten jest bardzo kosztowny i że danego pracodawcę po prostu nie będzie na to stać. Wszystko to jest uzależnione od konkretnego przypadku. Czasem wystarczy drobne przystosowanie warunków, które nie wymaga dużego nakładu finansowego. Czasem jest to zakup specjalistycznego sprzętu czy oprogramowania, na które można otrzymać refundację.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych daje możliwość zwrotu poniesionych kosztów przez pracodawcę na adaptację i wyposażenie stanowiska pracy. Warunkiem jest uprzednie podpisanie umowy, gdyż środki wydane przed podpisaniem umowy nie podlegają zwrotowi. Każdy pracownik jest inny i osoby niepełnosprawne też różnią się pomiędzy sobą. Mnóstwo stanowisk wymaga odmiennego poziomu sprawności, dlatego niepełnosprawność pracownika wcale nie musi przeszkadzać w określonej pracy.

Pracownik niepełnosprawny jest zawsze mniej wydajni i wymaga ciągłej pomocy – mit nr 3

Czy tylko w pełni sprawna osoba może być dobrym pracownikiem? Zacznijmy od tego, że dobrym pracownikiem jest osoba kompetentna i zaangażowana w sprawy firmy. Powyższe stwierdzenie jest mitem, który szkodzi wielu wykwalifikowanym i sumiennym pracownikom niepełnosprawnym. Coraz częściej są to osoby z wyższym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Nierzadko posiadają umiejętności, które są aktualnie pożądane na rynku pracy. Wynika to z tego, że znalezienie i podjęcie stałego zatrudnienia przez osobę z niepełnosprawnością jest dla niej trudniejsze niż w przypadku innych osób a jednocześnie bardzo istotnym elementem życia.

Praca zawodowa dla osób z niepełnosprawnością pełni rolę rehabilitacji społecznej i szczególnie wzmacnia ich poczucie własnej wartości. Pozwala na rozwój osobisty i realizację kolejnych celów. Z tego tytułu inwestują w siebie zdobywając wykształcenie, odbywając szkolenia, kursy i starze zawodowe po to by być atrakcyjnym kandydatem dla swojego przyszłego pracodawcy i znaleźć pracę.

Ze względu na to, że zatrudnienie jest tak ważne dla osób niepełnosprawnych, są bardzo często lojalnymi i pracowitymi pracownikami. Mając świadomość własnych trudności w szybkim znalezieniu nowego zatrudnienia często są bardziej zmotywowani niż ich pełnosprawni koledzy.

Współpraca z osobami z niepełnosprawnością pozwala firmie stać się odróżniającą od pozostałych działających w podobnej branży, co wpływa na pozytywny jej wizerunek. Otwartość przedsiębiorstwa na potrzeby różnych osób może zwiększyć do siebie zaufanie ze strony klienta. Dlatego zatrudnianie osób niepełnosprawnych może w dalszej perspektywie być korzystne nie tylko dla samego pracownika, ale dla całej firmy. Przeczytaj nasz wpis: Jakie są korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w firmie

Formalności związane z dofinansowaniem PFRON są skomplikowane – mit nr 4

Wielu pracodawców obawia się aspektów formalnych związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń dla niepełnosprawnego pracownika lub refundacją środków przeznaczonych na przystosowanie czy wyposażenie stanowiska pracy. Boją się, że nie podołają spełnić wszystkich określonych warunków, aby móc uzyskać pomoc finansową.

Dzieje się też tak, że wielu z pracodawców woli wpłacać do funduszu obowiązkowe składki z tytułu niezatrudniania pracowników niepełnosprawnych na poziomie 6% przy minimalnym zatrudnieniu 25 pracowników ogółem po to, by uniknąć kłopotów. Tym samym jednak narażają się na dodatkowe i wcale niemałe koszty, a jak wiadome w prowadzeniu mniejszego czy większego biznesu są bardzo ważną kwestią. Być może warto rozważyć czy formalności z PFRON rzeczywiście stanowią trudność nie do pokonania?

Faktem jest, że wymagania PFRON wobec pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne mogą początkowo wydać się zawiłe i skomplikowane. Jednak obecnie taki pracodawca nie musi zmagać się z nimi całkowicie samodzielnie. Polecamy poradnik: Dofinansowanie do pracownika niepełnosprawnego w pigułce

Na rynku istnieją firmy doradcze, agencje pracy dla osób niepełnosprawnych, które zapewniają kompleksową obsługę i pomoc w całym procesie zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego. Powierzając tego rodzaju zadania pracodawca otrzymuje wsparcie za równo na etapie rekrutacji i doboru odpowiedniego kandydata na określone stanowisko pracy a także na etapie wypełniania wszelkich formalności związanych z PFRON.


wsparcie pfron myWspieramy
Dofinansowanie wynagrodzeń PFRON – formalności

Jakie są główne mity dotyczące zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?

Mit 1 – Niezdolność do pracy na orzeczeniu o niepełnosprawności oznacza zakaz pracy.
Mit 2 – Konieczne jest dostosowanie stanowiska pracy dla każdej osoby niepełnosprawnej.
Mit 3 – Wszyscy pracownicy niepełnosprawni są mniej wydajni od sprawnych.
Mit 4 – Pozyskanie dofinansowania wynagrodzeń do pracowników niepełnosprawnych jest skomplikowane.

Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną?

Dobrym pomysłem jest nawiązanie współpracy z fundacją lub agencją pracy dla osób niepełnosprawnych, które wspierają firmy w rekrutacji z zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *