4 mity dotyczące zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Najprawdopodobniej nadal w nie wierzysz.

utworzone przez | 16, 07, 2019 | Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, Wpłaty na PFRON

Czy dla każdego pracownika z niepełnosprawnością należy przystosować kosztowne stanowisko pracy?

Czy zapis w orzeczeniu: niezdolny do pracy oznacza tylko i wyłącznie możliwość podjęcia pracy w warunkach pracy chronionej?

Czy każdy pracownik niepełnosprawny ma postawę roszczeniową?

Czy pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności częściej chorują bądź przebywają na zwolnieniu lekarskim?

26,2%

Wskaźnik zatrudnienia wg. GUS BAEL – za 2018 r. dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym ekonomicznym tj. 18-59/64

W świadomości dużej części pracodawców nadal tkwią błędne przekonania na temat pracowników niepełnosprawnych. Nierzadko są one powodem, dla którego nie decydują się na ich zatrudnienie. Sprawiają, że dla pracodawcy wydaje się to ogromnym wyzwaniem a w wielu firmach przeszkodą nie do pokonania pod względem formalnym i organizacyjnym. Pojawiają się obawy co do odpowiedniego przystosowania stanowiska i zapewnienia niepełnosprawnemu pracownikowi bezpiecznych warunków do pracy. Dotyczą również przekonania o częstej jego absencji czy braku odpowiednich umiejętności lub kwalifikacji. Pracodawcy po prostu boją się, że będzie mniej wydajny niż w pełni sprawny pracownik.

Czy te obawy są uzasadnione? A może wywołują je rozpowszechniane mity o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?
 Powstałe na przestrzeni ostatnich lat mity o pracownikach z niepełnosprawnością są dla nich często szkodzące i niewątpliwie wpływają na ich pozycję rynkową. Utrudniają znalezienie odpowiedniej dla siebie pracy. W dzisiejszym artykule przedstawimy pokrótce cztery najczęściej powtarzane mity, które dotyczą zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Niezdolność do pracy w orzeczeniu oznacza możliwość pracy tylko w warunkach pracy chronionej.

Jest to najczęściej powielany mit, który wielu osobą niepełnosprawnym utrudnia znalezienie pracy na otwartym rynku pracy. Jest to podawany argument przez pracodawców, którzy rezygnują z współpracy z osobą z niepełnosprawnością. Często odwołują się do tego, iż nie spełniają w firmie warunków pracy chronionej, jak ujęto we wskazaniach w orzeczeniu. Dzieje się tak ze względu na to, że boją się, że zatrudnią taką osobę niezgodnie z przepisami, co będzie skutkowało ogromną karą finansową.

Uspokajamy, bo nic takiego się nie stanie.
 Osoba z orzeczeniem o niezdolności do pracy może być zatrudniona na otwartym rynku pracy. Zapis ten dotyczy pracy wykonywanej w warunkach normalnych, czyli nieuwzględniających występującej niepełnosprawności. W przypadku, kiedy pracodawca odpowiednio przystosuje stanowisko pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracownika, umożliwiając mu tym samym wykonywanie powierzanych zadań, zatrudnienie jest możliwe. 
Niezbędne są również badania medycyny pracy. Lekarz decyduje o tym, czy stan zdrowia niepełnosprawnego pracownika pozwala podjąć zatrudnienie na konkretnym stanowisku i w wyznaczonych warunkach. Ocenia, czy występująca niepełnosprawność nie jest przeciwwskazaniem do wykonywania danej pracy. Odbywa się to tak samo, jak ma to miejsce w przypadku pracowników pełnosprawnych. Po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarskiej, pracodawca może zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością także w firmie, która nie jest zakładem pracy chronionej.

Żadne orzeczenie nie zabrania pracować niepełnosprawnemu

źródło: RZECZPOSPOLITA

Dla każdego pracownika niepełnosprawnego konieczne jest przystosowanie odrębnego stanowiska.

Adaptacja miejsca pracy zależna jest od stopnia i rodzaju niepełnosprawności zatrudnianego pracownika. Każdy jest inny i może mieć inne potrzeby. Dlatego przystosowanie takiego stanowiska odbywa się dla konkretnego pracownika i pod kontem jego niepełnosprawności. Inne warunki będą brane pod uwagę dla osoby poruszającej się na wózku a inne dla osoby niewidomej czy niedowidzącej.


Czasem przystosowanie stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością nie wymaga wielu zmian czy zaawansowanych prac. Taka sytuacja ma miejsce np. przy zatrudnieniu osoby z cukrzycą lub z chorobą układu oddechowego. Pojawia się również przekonanie, że proces ten jest bardzo kosztowny i że danego pracodawcę po prostu nie będzie na to stać. Wszystko to jest uzależnione od konkretnego przypadku. Czasem wystarczy drobne przystosowanie warunków, które nie wymaga dużego nakładu finansowego. Czasem jest to zakup specjalistycznego sprzętu czy oprogramowania, na które można otrzymać refundację. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych daje możliwość zwrotu poniesionych kosztów przez pracodawcę na adaptację i wyposażenie stanowiska pracy. Warunkiem jest uprzednie podpisanie umowy, gdyż środki wydane przed podpisaniem umowy nie podlegają zwrotowi. Każdy pracownik jest inny i osoby niepełnosprawne też różnią się pomiędzy sobą. Mnóstwo stanowisk wymaga odmiennego poziomu sprawności, dlatego niepełnosprawność pracownika wcale nie musi przeszkadzać w określonej pracy.

Pracownik niepełnosprawny jest zawsze mniej sprawny i wymaga ciągłej pomocy.

Czy tylko w pełni sprawna osoba może być dobrym pracownikiem? Zacznijmy od tego, że dobrym pracownikiem jest osoba kompetentna i zaangażowana w sprawy firmy. Powyższe stwierdzenie jest mitem, który szkodzi wielu wykwalifikowanym i sumiennym pracownikom niepełnosprawnym. Coraz częściej są to osoby z wyższym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Nierzadko posiadają umiejętności, które są aktualnie pożądane na rynku pracy. Wynika to z tego, że znalezienie i podjęcie stałego zatrudnienia przez osobę z niepełnosprawnością jest dla niej trudniejsze niż w przypadku innych osób a jednocześnie bardzo istotnym elementem życia.

Praca zawodowa dla osób z niepełnosprawnością pełni rolę rehabilitacji społecznej i szczególnie wzmacnia ich poczucie własnej wartości. Pozwala na rozwój osobisty i realizację kolejnych celów. Z tego tytułu inwestują w siebie zdobywając wykształcenie, odbywając szkolenia, kursy i starze zawodowe po to by być atrakcyjnym kandydatem dla swojego przyszłego pracodawcy i znaleźć pracę.

Ze względu na to, że zatrudnienie jest tak ważne dla osób niepełnosprawnych, są bardzo często lojalnymi i pracowitymi pracownikami. Mając świadomość własnych trudności w szybkim znalezieniu nowego zatrudnienia często są bardziej zmotywowani niż ich pełnosprawni koledzy.
Ponad to współpraca z osobami z niepełnosprawnością pozwala firmie stać się odróżniającą od pozostałych działających w podobnej branży, co wpływa na pozytywny jej wizerunek. Otwartość przedsiębiorstwa na potrzeby różnych osób może zwiększyć do siebie zaufanie ze strony klienta. Dlatego zatrudnianie niepełnosprawnych może w dalszej perspektywie być korzystne nie tylko dla samego pracownika, ale dla całej firmy.

Formalności związane z dofinansowaniem PFRON są skomplikowane

Wielu pracodawców obawia się aspektów formalnych związanych z dofinansowaniem z PFRON na wynagrodzenie dla niepełnosprawnego pracownika lub refundacją środków przeznaczonych na przystosowanie czy wyposażenie stanowiska pracy. Boją się, że nie podołają spełnić wszystkich określonych warunków, aby móc uzyskać pomoc finansową.

Dzieje się też tak, że wielu z pracodawców woli wpłacać do funduszu obowiązkowe składki z tytułu niezatrudniania pracowników niepełnosprawnych na poziomie 6% przy minimalnym zatrudnieniu 25 pracowników ogółem po to, by uniknąć kłopotów. Tym samym jednak narażają się na dodatkowe i wcale niemałe koszty, a jak wiadome w prowadzeniu mniejszego czy większego biznesu są bardzo ważną kwestią. Być może warto rozważyć czy formalności z PFRON rzeczywiście stanowią trudność nie do pokonania?

Faktem jest, że wymagania PFRON wobec pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne mogą początkowo wydać się zawiłe i skomplikowane. Jednak obecnie taki pracodawca nie musi zmagać się z nimi całkowicie samodzielnie. Na rynku istnieją firmy zajmujące się optymalizacją PFRON oraz zapewniają kompleksową obsługę i pomoc w całym procesie zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego. Powierzając tego rodzaju zadania pracodawca otrzymuje wsparcie za równo na etapie rekrutacji i doboru odpowiedniego kandydata na określone stanowisko pracy a także na etapie wypełniania wszelkich formalności związanych z PFRON.

4 mity dotyczące zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Najprawdopodobniej nadal w nie wierzysz. 1
Mądrego warto posłuchać

Zrozumiałem, że prawda zazwyczaj nie ma znaczenia, a kiedy ludzie nabiorą fałszywego przekonania na czyjś temat, nie zmienią zdania niezależnie od poczynań tej osoby.” Matthew Quick 

Wspieramy firmy w:
et|arrow_carrot-right_alt|

Zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych

et|arrow_carrot-right_alt|

Obniżaniu kosztów płac

et|arrow_carrot-right_alt|

Zmniejszeniu kosztów działalności

et|arrow_carrot-right_alt|

Redukcji obciążeń PFRON

et|arrow_carrot-right_alt|

Poprawie wyniku finansowego

Zadzwoń i przekonaj się jak możemy pomóc Twojej firmie
et|icon_phone|

22 487 12 23

Praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
et|icon_mail|

[email protected]pieramy.org

Wcześniejsze nasze porady