Wsparcie firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne

utworzone przez | 21, 08, 2019 | Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Dofinansowania PFRON

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Jakie działania podejmuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych? Jakie są możliwości na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnością? Na te i na wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w wywiadzie z Prezes PFRON Marleną Maląg.


Film o tym, czy będzie więcej pracy dla niepełnosprawnych


Wsparcie PFRON dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Pracodawca, który zatrudnia w swojej firmie co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6% może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Kwota jest zależna od stopnia niepełnosprawności. Wynoszą one:

  • 1.950 zł – dla pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • 1.200 zł – dla pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 450 zł – dla pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwota dofinansowania jest zwiększana w przypadku, gdy niepełnosprawność pracownika wynika ze schorzeń specjalnych. Są to: całościowe zaburzenia rozwoju, epilepsja, choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe oraz w przypadku osób niewidomych.

Kwoty dofinansowania PFRON

dofinansowanie pfron infografika na stronie https://mywspieramy.org
Dofinansowanie pfron infografika na stronie https://mywspieramy.org

Projekty PFRON na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W wywiadzie zostały poruszone również kwestie na temat tego, że pracodawcy coraz bardziej otwierają się na osoby niepełnosprawne i coraz częściej decydują się na ich zatrudnienie. Pomocne w tym są projekty i programy PFRON, niektóre realizowane w bezpośredniej współpracy z pracodawcami.

Aktywni Plus to rządowy projekt. Są to 3 programy:

  • program Absolwent czyli wsparcie osoby niepełnosprawnej w zdobyciu wyższego wykształcenia,
  • program Stabilne Zatrudnienie czyli wsparcie w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym i realizacja starzy zawodowych,
  • program Praca Integracja czyli wszechstronne wsparcie we wchodzeniu na otwarty rynek pracy. W ramach tego programu zostały podpisane już aż 3 porozumienia, które gwarantują nowe stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Jest to porozumienie z Pocztą polską oraz w tym roku porozumienie z Grupą Enea i PKN Orlen. Są to pracodawcy, którzy otwarcie deklarują, że będą zatrudniać osoby niepełnosprawne oraz aktywnie działać w kierunku zwiększania ich zatrudnienia.

Wsparcie mobilności dla osób z niepełnosprawnością ruchową

PFRON wznowił dofinansowanie na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym do 10.000. zł. Jest to program, który powraca po 4 latach. Jest skierowany do osób, które na co dzień doświadczają trudności w przemieszczaniu się. Niwelowanie barier wynikających z ograniczonej sprawności w poruszaniu się jest bardzo istotne dla podjęcia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym realizowane są do końca sierpnia za pośrednictwem samorządów. Przewidywalny zakres środków, jakie PFRON planuje przeznaczyć w tym roku na ten cel to około 20.000.000 zł. Decyzja o ponownym uruchomieniu programu została podjęta w związku ze zgłaszanymi licznymi potrzebami przez osoby niepełnosprawne.

Wsparcie osób z niepełnosprawnością słuchu

Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami z 2018 r. dają nowe możliwości dla osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Dysfunkcja słuchu nie jest już przeciwwskazaniem by ubiegać się o uzyskanie prawa jazdy kat. C i C1. Oznacza to, że jeśli według orzeczenia lekarskiego nie występują inne przeciwwskazania, to osoby z dysfunkcją słuchu mogą pełnoprawnie kierować pojazdem ciężarowym. Otwiera to przed nimi mnóstwo nowych perspektyw w znalezieniu zatrudnienia. Jest to bardzo dobra wiadomość dla firm transportowych, które aktualnie borykają się z rosnącym deficytem kierowców. Osoba niepełnosprawna może korzystając z programu Aktywny Samorząd może otrzymać dofinansowanie na prawo jazdy.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *