Zakład Pracy Chronionej od A do Z. Korzyści dla firm i niepełnosprawnych

utworzone przez | 28, 09, 2023 | Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Coraz więcej firm poszukuje sposobów na optymalizację kosztów działalności, jednocześnie dążąc do społecznej odpowiedzialności biznesu. Są miejsca, które w szczególny sposób przynoszą korzyści przedsiębiorcom. Korzyści z nich odnoszą także osoby niepełnosprawne. To Zakłady Pracy Chronionej.

W artykule tym poruszamy temat ZPCH-ów. Czytelnik dowie się, czym jest Zakład Pracy Chronionej, jakie korzyści niesie współpraca z nim oraz jak pozyskać ulgę we wpłacie na PFRON. Odpowiadamy również, jakie są warunki przekształcenia swojej firmy w ZPCH, w jakich branżach działają oraz jak odpowiednio pozyskać pracownika niepełnosprawnego.ZPCH od A do Z

ZPCH to inaczej Zakład Pracy Chronionej. Według definicji to firma opierająca się głównie na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Głównym celem ZPCH jest oczywiście osiąganie zysków. Nie mniej istotne jednak jest wspieranie aktywności zawodowej niepełnosprawnych, którzy nie byliby w stanie samodzielnie funkcjonować na otwartym rynku, mimo przystosowania stanowisk pracy.

Przepisy dotyczące ZPCH uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w szerszym zakresie przystosowania stanowisk pracy, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń zakładu, higieny pracy, doraźnej opieki medycznej itd.

zakład pracy chronionej
Zakład Pracy Chronionej [pracownik z zespołem Downa obok starszego współpracownika za ladą w ciastkarni]

Czym jest ZPCH?

Zakład Pracy Chronionej to firma, która tworzy stanowiska pracy dostosowane dla osób niepełnosprawnych i ma możliwość udzielania odpisów na PFRON swoim kontrahentom.

ZPCH działają w wielu branżach. Oferują swoje usługi w zakresie:

 • ochrony,
 • sprzątania,
 • gastronomii,
 • hotelarstwa,
 • meblarstwa,
 • poligrafii,
 • handlu i przetwórstwa,
 • pralni,
 • szwalni
 • różnych gałęzi przemysłu itd.

Jakie są warunki pracy chronionej?

Praca chroniona to rodzaj zatrudnienia, w którym pracodawca modyfikuje stanowisko pracy. Dostosowuje je do potrzeb pracownika wykonującego obowiązki służbowe.

Definicja pracy chronionej zakłada wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie, co najmniej 50% pracowników niepełnosprawnych i niezdolnych do wykonywania pracy w typowym środowisku otwartego rynku pracy.

Zakład Pracy Chronionej, jak założyć taką firmę?

Zakładem Pracy Chronionej może stać się firma, która będzie wspierała zatrudnienie niepełnosprawnych i spełni określone wymogi. Decyzję administracyjną o przyznaniu statusu ZPCH wydaje firmie Wojewoda. To on zatwierdza, czy wszystkie konieczne warunki zostały spełnione.

Pracodawca, który chce uzyskać status ZPCH, musi złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Wojewódzkiego.


Przekształć firmę w ZPCH!
Prowadząc firmę lub działalność gospodarczą, które spełniają wymagania dostępności (uwzględniające potrzeby niepełnosprawnych) i sprzyjają zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej, możesz z pomocą agencji My Wspieramy przekształcić ją w ZPCH.


 Jak uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej?

Tak naprawdę każda firma może uzyskać status ZPCH. Musi jednak spełnić określone warunki.

Są to: 

 • prowadzenie firmy przez co najmniej 12 miesięcy,
 • zatrudnienie przynajmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat,
 • osiągnięcie określonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy:
  a) 50% zatrudnionych stanowić muszą osoby niepełnosprawne, w tym 20% zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  b) lub minimum 30% zatrudnionych to osoby niewidome, psychicznie chore lub upośledzone umysłowo zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia,
 • przystosowanie miejsca pracy, czyli pomieszczenia użytkowane, stanowiska pracy oraz ciągi komunikacyjne uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych, oraz przepisy  BHP,
 • zagwarantowane: doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo oraz usługi rehabilitacyjne.

Jakie korzyści wynikają ze statusu ZPCH?

Uzyskanie przez firmę Statusu ZPCH daje możliwość:

 • otrzymania rządowych dofinansowań,
 • korzystania z ulg podatkowych.

Firma, która jest Zakładem Pracy Chronionej, bierze czynny udział w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Prowadzi Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego środki są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz leczniczej wynikających ze szczególnych potrzeb pracowników niepełnosprawnych.

Środki te pochodzą ze zwolnień podatkowych dla prowadzącego Zakład Pracy Chronionej, które dotyczą:

 1. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 2. podatku od czynności cywilnoprawnych,
 3. opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym,
 4. części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (w pierwszym przedziale skali podatkowej).

Bądź konkurencyjny w biznesie! Oddajemy w ręce Pracodawców serie artykułów poświęconych tematyce zatrudnienia niepełnosprawnych i korzyści z tego wynikających. Przeczytaj, m.in.:

🔸 Czym jest ZAZ?
🔸 Zatrudnienie niewidomych
🔸 Optymalizacja kosztów na PFRON
🔸 Dofinansowanie wynagrodzeń – wskazówki

W witrynie naszej agencji odkryj artykuły, które ułatwią Ci prowadzenie biznesu, będą źródłem wiedzy i inspiracji. Zapraszamy!


Praca z orzeczeniem o niepełnosprawności w ZPCH

Każda osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie czuje gotowości na podjęcie pracy na otwartym rynku pracy, może liczyć na zatrudnienie w ZPCH.

Praca tam podlega zwiększonym wymaganiom i szczególnym zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy mają zapewnioną specjalistyczną opiekę medyczną.

Warunki pracy chronionej. Prawa pracowników niepełnosprawnych  

Pracownik niepełnosprawny zatrudniony w warunkach pracy chronionej:

 • nie może pracować więcej niż 40 godzin tygodniowo i 8 godzin w ciągu dnia,
 • nie może pracować w godzinach nocnych i nadliczbowych,
 • jeżeli jego schorzenie utrudnia funkcjonowanie w terenie, może odmówić wyjazdu służbowego,
 • ma prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy i dodatkowego urlopu,
 • może skorzystać ze zwolnienia od pracy w celu odbycia turnusu rehabilitacyjnego.

Wyjątki!
Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mogą skorzystać z dodatkowego urlopu, a normy czasu pracy osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności nie mogą przekroczyć 35 godzin tygodniowo, co daje 7 godzin w ciągu dnia.

korzyści z zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego
Jak odnieść korzyści z zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego w ZPCH? [sytuacja biznesowa, 4 mężczyzn w garniturach, w tym 1 na wózku z laptopem]

Praca z orzeczeniem o niepełnosprawności w ZPCH. Jak pozyskać właściwego pracownika?

Podstawowym kryterium poszukiwania pracowników do ZPCH jest ich orzeczenie i symbol.

W ZPCH 50% załogi to niepełnosprawni. W co najmniej 30% pracodawca zatrudnia osoby niewidome, psychicznie chore i z upośledzeniem ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na pełny wymiar czasu pracy.

O ile pozyskanie pracowników niepełnosprawnych w ogóle może nie powodować trudności, o tyle spełnienie dodatkowych kryteriów związanych z symbolem na orzeczeniu oraz kwalifikacjami jest trudne.


Znajdź pracownika z niepełnosprawnością!
Pracodawca ZPCH, który poszukuje odpowiednich osób niepełnosprawnych, może zwrócić się do agencji My Wspieramy. Znajdziemy kandydata, tak by spełniał on wszystkie wymagane kryteria.


Zakład Pracy Chronionej PFRON. Korzyści ze współpracy z ZPCH dla innych Przedsiębiorców?

Zakup produkcji bądź usługi od ZPCH przez przedsiębiorstwa, które mają wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniżej 6% i są zobowiązane do miesięcznej wpłaty PFRON, umożliwia uzyskanie odpisu i skorzystanie z obniżenia tej wpłaty.

ZPCH wystawia swoim kontrahentom druk INF-U, który jest informacją o kwocie obniżenia.


Optymalizuj wpłaty PFRON!
Agencja pracy dla osób niepełnosprawnych My Wspieramy pomaga przedsiębiorcom w optymalizacji wpłat PFRON. Zapraszamy!


Zakłady Pracy Chronionej wykaz

Przedsiębiorca, który chce otrzymać ulgę we wpłacie na PFRON, celem optymalizacji kosztów prowadzenia działalności, może skorzystać z usług oferowanych przez ZPCH lub zakupić tam towary.

Informacje na temat gdzie znaleźć taką firmę otrzyma w każdym Urzędzie Wojewódzkim. Tam jest ich pełna lista. Informacje i spisy dostępne są także na stronach internetowych.

Podsumowanie

Każde przedsiębiorstwo może uzyskać status ZPCH. Zakład Pracy Chronionej bierze czynny udział w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Daje zatrudnienie tym osobom niepełnosprawnym, które z jakichś przyczyn nie mogą podjąć pracy na otwartym rynku pracy.

Współpraca z ZPCH również może przynieść korzyści dla przedsiębiorców zarówno prowadzących ZPCH, jak i firm zewnętrznych. Korzystanie z usług ZPCH umożliwia bowiem uzyskanie ulgi na PFRON i obniżenie miesięcznej wpłaty.


Zielone miejsca pracy oraz przekwalifikowanie zakładu w zakład pracy chronionej.

Jak znaleźć firmę, która posiada status ZPCH?

Wykaz firm, posiadających status Zakładu Pracy Chronionej dostępny jest w każdym Urzędzie Wojewódzkim.

Jak obniżyć wpłatę PFRON?

Jednym ze sposobów na obniżenie wpłaty PFRON jest uzyskanie odpisu i skorzystanie z ulgi. Zrobi to pracodawca, który zakupi usługę od firmy posiadającej status ZPCH. Po terminowym uregulowaniu należności otrzyma informacje o kwocie obniżenia.

Gdzie ubiegać się o status ZPCH?

Firma, która chce uzyskać status pracodawcy prowadzącego ZPCH, musi spełniać wymagania dostępności i zwrócić się z wnioskiem do wojewody. To on ocenia, czy spełnione zostały wszystkie warunki i wydaje w tym zakresie decyzję.

Ile wynosi ulga we wpłacie PFRON?

Cała kwota ulgi może maksymalnie wynieść 50% kwoty na fakturze za zakup usługi od firmy będącej Zakładem Pracy Chronionej. Pracodawca może obniżyć swoją wpłatę PFRON maksymalnie do 50% jej wysokości, natomiast jeżeli uzyskana kwota obniżenia jest wyższa, pozostałą jej część może wykorzystać przez okres 6 miesięcy.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *