1000 plus na dziecko niepełnosprawne 2023. Czy takie świadczenie można otrzymać?

utworzone przez | 23, 05, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Świadczenie uzupełniające 500 plus dla niepełnosprawnych jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszystkim osobom, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Wyróżniono szereg kryteriów, które trzeba spełnić, aby móc skorzystać z tego wsparcia. Wielu rodziców dzieci niepełnosprawnych, pobierających świadczenie 500+ w ramach programu „Rodzina 500 plus” zadaje sobie pytanie: czy mogą się ubiegać o dodatkowe świadczenie uzupełniające, tak aby łącznie dostawać 1000 plus na dziecko?

W naszym artykule analizujemy, kto może liczyć na świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych, czy można łączyć świadczenie 500 plus dla dzieci ze świadczeniem uzupełniającym oraz, czy istnieje inna możliwość otrzymania 1000 plus na dziecko niepełnosprawne w roku 2023.1000 plus na dziecko

Kto może liczyć na zasiłki 500 plus dla niepełnosprawnych?

Istnieją 2 rodzaje świadczeń funkcjonujące pod nazwą 500+, o które mogą ubiegać się rodzice dzieci z niepełnosprawnością.

Pierwsze z tych świadczeń dedykowane jest dzieciom z niepełnosprawnością, które nie osiągnęły jeszcze pełnoletności. Drugie z nich przyznawane jest niepełnosprawnym dzieciom, które ukończyły 18 rok życia i jednocześnie uzyskały orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnością zastanawiają się, czy można łączyć obydwa te świadczenia?

Czy można pobierać łączne świadczenie 1000 plus na dziecko niepełnosprawne?

Rodzicom sprawującym opiekę nad niesamodzielnym dzieckiem z niepełnosprawnością wydaje się często, że skoro istnieją odrębne świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych oraz 500 plus dla dzieci, to można w ramach połączonych zasiłków otrzymać łączną kwotę 1000 plus na ich niepełnosprawne dziecko.

Niestety, jest to błędne myślenie. Reguły programu „Rodzina 500+” oraz zasady przyznawania świadczenia uzupełniającego 500 plus, wyraźnie stanowią o rozdzieleniu tych świadczeń z uwagi na kryterium wieku.

Barierą stanowiącą o utracie prawa do 500 plus w ramach pierwszego programu jest wiek 18 lat. Z kolei ukończenie 18 lat decyduje o prawie do przyznania świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych, w tym dorosłych dzieci z niepełnosprawnością.

Tematyka świadczeń 500 plus dla osób niepełnosprawnych, dzieci oraz seniorów została poruszona w kilku innych w naszych artykułach.
Zajrzyj i przeczytaj:

🔸 500 plus dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności
🔸 Jak otrzymać 500 plus dla niepełnosprawnych
🔸 500 plus dla seniora. Świadczenie uzupełniające dla starszych
🔸 Pułapki w programie 500 plus dla niepełnosprawnych
🔸 800 plus dla niepełnosprawnych

Na blogu agencji My Wspieramy poruszamy wiele tematów związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością, świadczeniami i dofinansowaniami oraz przepisami prawa, które dotyczą niepełnosprawnych, pracodawców i ich rodziny. Zapraszamy!


1000 plus na dziecko 2023 – to możliwe!

Tak, jak kryterium wieku jest decydujące o niemożliwości pobierania łącznego świadczenia 1000 plus, podobnie kryterium wieku decyduje o wsparciu rodziców dzieci niepełnosprawnych w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Istnieje w życiu dziecka z niepełnosprawnością określony krótki czas, o ile spełni się drugi warunek, kiedy można pobierać w każdym miesiącu kwotę 1000 zł przez rok lub 500 zł przez 2 lata. Świadczenie to potocznie nazywane jest świadczeniem 1000 plus.

Prawo do tego zasiłku przysługuje rodzicom posiadającym przynajmniej dwoje dzieci lub więcej. Kierowane jest dla drugiego i kolejnego dziecka w wieku od 12 do 35 miesięcy. Jest ono dedykowane zarówno dla dzieci z niepełnosprawnością, jak i dla dzieci zdrowych. Zasiłek ten przyznawany jest podobnie jak 500 plus bez względu dochód rodziny.

Jak otrzymać 1500 zł na dziecko niepełnosprawne 2023?

Rodzice niepełnosprawnych dzieci, w ściśle określonym wieku, mogą łącznie otrzymać wsparcie 1500 plus z budżetu państwa:

Aby otrzymać tę pomoc, rodzice muszą zwracać się do ZUS-u o przyznanie takiego wsparcia odrębnymi wnioskami.

Pierwszy program zakłada kryterium wieku 18 lat. W 2 programie dziecko nie może mieć więcej niż 12 do 35 miesięcy i jednocześnie musi być 2 lub kolejnym dzieckiem w rodzinie, niezależnie od sprawności i stanu zdrowia.

Podsumowanie

Przeanalizowanie wszystkich dostępnych dla dzieci z niepełnosprawnością świadczeń funkcjonującym w roku 2023 doprowadza do wniosku, że świadczeń 500 plus nie można łączyć. Niepełnosprawne dzieci niepełnoletnie, jak i dorosłe, mogą pobierać tylko jeden zasiłek 500 zł. Do 18 roku życia w ramach programu „Rodzina 500+”, po uzyskaniu pełnoletności w postaci świadczenia uzupełniającego.

Wyjątek stanowi czas, gdy dziecko kończy 12 miesiąc życia i do 35 miesiąca życia może otrzymywać dodatkowe 1000 zł, zwane potocznie 1000 plus dla dzieci. Zatem łączna kwota 1500 zł na dziecko niepełnosprawne w roku 2023 dotyczy tylko sytuacji, gdy w rodzinie wychowuje się więcej, niż jedno dziecko.


1000 plus też będzie MAŁO! PiS ma DAĆ więcej! A co dziecko jest winne?

Czy istnieje dodatkowe 500 plus dla niepełnosprawnego dziecka?

Niestety nie istnieje możliwość jednoczesnego pobierania 500 plus dla niepełnosprawnego dziecka i pobierania świadczenia uzupełniającego dla niepełnosprawnych. W przypadku obu tych świadczeń decydujące jest kryterium wiekowe ukończenia 18 lat.

Do jakiego wieku można pobierać 500 plus na dziecko niepełnosprawne?

500 zł świadczenia co miesiąc można pobierać zarówno na dziecko z niepełnosprawnością niepełnoletnie, jak i na dziecko dorosłe, który posiada orzeczenie to niezdolności do samodzielnej egzystencji. O oba te świadczenia trzeba wnioskować do ZUS.

Czy można pobierać 1000 plus na dziecko z niepełnosprawnością?

Jeżeli posiadasz więcej niż jedno dziecko, niezależnie od tego, czy jest zdrowe, czy niepełnosprawne, w określonym wieku od 12 do 35 miesięcy możesz pobierać w radach programu rodzinny kapitał opiekuńczy dodatkowe 1000 zł. Utarła się nazwa tego zasiłku, jako 1000 plus dla dziecka.

Czy i kiedy otrzymam 1500 zł na dziecko niepełnosprawne?

Istnieje szansa otrzymania łącznego zasiłku w kwocie 1500 zł miesięcznie, kiedy twoje 2 lub kolejne dziecko jest w wieku 12-35 miesięcy. Na kwotę tę składa się świadczenie 500 plus oraz świadczenie 1000 plus.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *