Last Updated on 26 lipca 2021 by Mariusz Tomczak

„Otwarte drzwi” Może w tym roku otworzą się właśnie przed tobą?

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską.

 • Jesteś właśnie w trakcie pisania swojej pracy magisterskiej lub doktorskiej?
 • A może obroniłeś swoją pracę naukową w ciągu ostatnich 24 miesięcy, uzyskując ocenę bardzo dobrą?
 • Twoja praca dotyczy problematyki osób niepełnosprawnych?
 • Chcesz dalej rozwijać się naukowo?

Mamy dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje cyklicznie od 2003 r. konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie: „Otwarte drzwi”. Celem tego konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego problemami osób niepełnosprawnych a także uzyskiwanie i rozpowszechnianie badań naukowych, które mogą posłużyć wszelkim działaniom na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym również aktywizacji zawodowej. Fundusz stawia na promocję nagrodzonych prac. Po każdej zakończonej edycji konkursu publikowane są nagrodzone prace. Termin, do którego należy zgłosić swój udział i swoją pracę naukową jest zawsze podany w ogłoszeniu o kolejnej edycji konkursu. Tak więc nie pozostaje ci nic innego, jak tylko śledzić stronę PFRON i oczekiwać aż pojawią się informacje na temat XVI edycji konkursu.

Jak będzie oceniana zgłoszona praca?

Komisja konkursowa składa się z niezależnych przedstawicieli uczelni medycznych, kierunków humanistycznych i politechnik. Ocenia zgłoszone prace według następujących kryteriów:

 • Aktualność tematu.
 • Wartość merytoryczna przedstawionych treści.
 • Co najważniejsze to możliwości praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań. Ponad to komisja wyłania wśród autorów prac: laureatów i ii i III miejsca w kategoriach:
 • rehabilitacja społeczna,
 • rehabilitacja medyczna,
 • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobą niepełnosprawnym w życiu społecznym i aktywności zawodowej.

A teraz o nagrodach

W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne dla autorów prac magisterskich i doktorskich we wspomnianych wyżej kategoriach.

Dla pierwszych z nich są to kwoty:

 • Dla I miejsca 5 tys. Zł.
 • Dla II miejsca 3 tys. Zł.
 • Dla III miejsca 2 tys. Zł.

Natomiast dla autorów prac doktorskich są to:

 • Dla I miejsca 8 tys. Zł.
 • Dla II miejsca 6 tys. Zł.

Warunki zgłoszenia

Pracę do konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu oraz promotor lub recenzent. Do konkursu można zgłaszać prace, które uzyskały ocenę bardzo dobrą i podejmują problematykę osób niepełnosprawnych w wymiarze społecznym, zdrowia lub aktywności zawodowej. Należy ją wysłać w wersji elektronicznej i papierowej za pośrednictwem poczty lub dostarczyć osobiście w kancelarii PFRON. Do pracy należy dołączyć:

 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, który można znaleźć jako załącznik do ogłoszenia,
 • streszczenie pracy o objętości około 8 tys. Znaków,
 • recenzje pracy,
 • płytę CD lub DVD, na której znajduje się wersja elektroniczna pracy, streszczenia oraz formularz zgłoszeniowy. Płytę należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz tytuł pracy. Wyniki konkursu umieszczane są na stronie internetowej PFRONU. Zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu, zdobywania nowych doświadczeń i sukcesów oraz życzymy powodzenia. Ze względu na naszą działalność i filozofię firmy szczególnie zachęcamy osoby niepełnosprawne.