PFRON dofinansowanie do komputera 2023 dla osób niepełnosprawnych

utworzone przez | 28, 02, 2023 | Dofinansowania PFRON, Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W dobie cyfryzacji, kierując się potrzebą przełamywania barier, PFRON i samorządy, wychodzą z inicjatywą wsparcia dla niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Od marca 2023 roku przyjmowane są wnioski, w kolejnej edycji programu — PFRON dofinansowanie do komputera dla osób niepełnosprawnych ze specjalnymi  potrzebami.

Potrzebujesz nowego sprzętu komputerowego? Masz umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności? Pracujesz zawodowo, poszukujesz pracy lub się uczysz? Ten artykuł jest dla Ciebie. Dowiesz się, z niego, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie do sprzętu komputerowego w „Programie Aktywny Samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Do kogo kierowane jest dofinansowanie PFRON na komputer?

O dofinansowanie w ramach Programu Aktywny Samorząd mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne przed ukończeniem 18 roku życia pobierające naukę oraz osoby pełnoletnie aktywne zawodowo. Masz możliwość otrzymania dotacji na sprzęt komputerowy z PFRON, jeśli jesteś:

 • osobą z dysfunkcją narządu wzroku,
 • osobą głuchą lub niedosłyszącą, lub niepełnosprawną z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych,
 • osobą z niepełnosprawnością ruchową i niedowładem obu rąk,

Komputer z PFRON dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Możesz ubiegać się o dofinansowanie na zakup nowego komputera, w którym zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne raz na 5 lat. Dotację dostaniesz, gdy posiadasz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku dysfunkcji wzroku.

PFRON dofinansowanie do komputera
PFRON dofinansowanie do komputera.

Wysokość dofinansowania sprzętu komputerowego dla niepełnosprawnych – PFRON program Aktywny Samorząd 2023 r.

W roku 2023 ogólna pula pieniędzy dedykowana na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla osób z niepełnosprawnością wynosi: 219,68 mln zł. Kwotę tą podzielono na dofinansowania w obrębie zadań realizowanych ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności.

• PFRON dofinansowanie do laptopa 2023 dla osób z niepełnosprawnością ruchu

W tym roku osoby z niepełnosprawnością rąk mogą liczyć na dofinansowanie sprzętu komputerowego opiewające na sumę do 10 tys. zł. Dotacja może być przeznaczona na zakup sprzętu specjalistycznego i tradycyjnego oraz oprogramowania.

• Dofinansowanie komputera dla głuchych i niedosłyszących w 2023 roku

Osoby głuche i niedosłyszące mogą uzyskać dotację w wysokości do 6 tys. zł. Jest to jedna z najniższych pul pieniędzy w grupie osób wnioskujących, uwzględniająca potrzeby osób z tym rodzajem niepełnosprawności.

• Niepełnosprawność wzroku i wysokość dotacji na sprzęt komputerowy w 2023 roku

Osoby całkowicie niewidome mogę uzyskać najwyższą sumę dofinansowania wynoszącą 26 500 zł. Kwota ta dzieli się na dwie składowe: 10 tys. zł. na zakup podstawowego sprzętu komputerowego oraz jego oprogramowania i 16,5 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu brajlowskiego.

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok mają możliwość wnioskowania o dotację nawet do 10 tys. zł.

• Dofinansowanie serwisu sprzętu elektronicznego w ramach Aktywnego Samorządu 2023

Po otrzymaniu dotacji na wybrany sprzęt informatyczny masz prawo do ubiegania się o dofinansowanie serwisu. Wysokość tej dotacji może wynieść do 1650 zł.

Kto nie skorzysta z dofinansowania w 2023 roku?

Przy rozpatrywaniu wniosków Twoja dokumentacja nie będzie brana pod uwagę, jeżeli podsiadasz zobowiązania finansowe wobec realizatora programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podobnie zadzieje się, gdy nie przedstawisz wszystkich wyżej wymienionych dokumentów i załączników.

PFRON dofinansowanie do laptopa 2022 dla niepełnosprawnych

Program PFRON Aktywny Samorząd 2023 opiera się na zasadach z roku 2022. Jedyną różnicę stanowiły kwoty dotowania sprzętu komputerowego dla grup niepełnosprawnych.

 1. W przypadku osób niepełnosprawnych ruchowo dofinansowanie wynosiło 7 tys. zł.
 2. Dla osób niedowidzących z orzeczeniem o stopniu znacznym niepełnosprawności – 9 tys. zł, dla niewidomych – 24 tys. zł łącznie. W przypadku osób o umiarkowanym stopniu niesprawności, z dysfunkcją narządu wzroku – 7,5 tys. zł.
 3. Dla osób głuchych, niedosłyszących i z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy – 4 tys. zł.
 4. Dofinansowanie szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania kwota dofinansowania to: dla głuchoniewidomych – 4 tys. zł, dla osoby z niepełnosprawnością słuchu – 3 tys. zł, dla pozostałych osób – 2 tys. zł.
 5. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej sprzętu elektronicznego, po zakończeniu okresu gwarancji — do 1,5 tys. zł.

Wniosek PFRON dofinansowanie do komputera dla niepełnosprawnych – jak znaleźć i gdzie złożyć?

Jeśli spełniasz powyższe warunki i chcesz skorzystać z programu Aktywny Samorząd, musisz wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć osobiście lub w systemie obsługi wsparcia PFRON. 

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków to 1 marca 2023. Termin zakończenia przyjmowania wniosków to 31 sierpnia 2023. Złożenie dokumentów w później wiąże się z prośbą o przywrócenie terminu i ryzykiem braku wsparcia.

W jaki sposób złożyć wniosek? Wniosek na dotację komputera możesz złożyć na dwa sposoby. W formie papierowej lub elektronicznej. Korzystając z 2 rozwiązania, pamiętaj, że musisz posiadać Profil Zaufany.

Gdzie złożyć wniosek w ramach programu Aktywny Samorząd? Uzupełniony wniosek dostarcz, w zależności od Twojego miejsca zamieszkania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Placówki PFRON odpowiedzialnej za realizację programu.

Gdy chcesz złożyć wniosek przez Internet, możesz to zrobić za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o dofinansowanie sprzętu komputerowego dla niepełnosprawnych?

Pamiętaj, aby do wypełnionego wniosku dołączyć:

 • Kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • Akt urodzenia dziecka,
 • Dokument uprawniający do opieki prawnej,
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty, np. okulisty, laryngologa, ortopedy,
 • Ofertę cenową wnioskowanego sprzętu elektronicznego,
 • Opinię eksperta wnioskowanej pomocy,
 • Dokument potwierdzający zatrudnienie, czyli zaświadczenie od pracodawcy, z Urzędu Pracy lub szkoły.

Przyznawanie dotacji PFRON na komputer – procedura

Każdy przyjęty wniosek wraz z załącznikami jest oceniany w systemie punktowym. Maksymalnie możesz uzyskać 100 punktów, jednak aby wniosek został zakwalifikowany do realizacji, wystarczy uzyskanie zaledwie 10 punktów.

Złóż wniosek jak najprędzej, gdyż  rozpatrywane, są zgodnie z kolejnością ich składania i także od tego zależy liczba punktów preferencyjnych. O kolejne dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, możesz starać się co 5 lat.

Wybór sprzętu dostosowanego do aktualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności – gdzie szukać i jaki komputer kupić?

Jeśli chcesz dokonać prawidłowego wyboru sprzętu informatycznego, jego oprogramowania i oprzyrządowania, zwróć uwagę na swoje indywidualne potrzeby oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności. Masz możliwość dokonania wyboru pomiędzy zakupami stacjonarnymi a internetowymi.

aktywny samorząd
Program Aktywny Samorząd 2023.

Wybór sprzętu komputerowego w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy z PFRON dla osoby z dysfunkcją słuchu, wzroku lub ruchu

Zarówno podstawowy jak specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz jego komponenty, osoby z niepełnosprawnościami mogą zakupić w ogromnej ilości sklepów stacjonarnych i sklepów internetowych. W każdym z nich otrzymasz fakturę PRO Forma. W dobie tak szybkiego rozwoju cyfryzacji producenci i ich dystrybutorzy oferują bogatą gamę urządzeń komputerowych. Dofinansowanie PFRON w zależności od niepełnosprawności obejmuje różne rozwiązania.

Dla osób niewidomych i słabowidzących konieczne będzie doposażenie sprzętu w: monitor brajlowski, program udźwiękawiający, program  powiększający.

Większość osób z dysfunkcją słuchu korzysta z podstawowego sprzętu komputerowego typu laptop, tablet itd. Pomocne tej grupie będą programy komputerowe ułatwiające komunikowanie się, np. syntezator mowy.

Osoby z niepełnosprawnością kończyn górnych, mogą sprawnie korzystać z urządzeń informatycznych. Pomocne im mogą być: sterowanie wzrokiem, BIGTrack, klawiatura specjalistyczna. 

Podsumowanie

Dostrzegane zmieniające się potrzeby niepełnosprawnych i ich udział w społeczeństwie informacyjnym, wymuszają posiadanie przez nich odpowiednich narzędzi. Stały postęp technologiczny sprawia, że dostęp do odpowiednio skonfigurowanego laptopa, komputera, czy tableta, a także oprogramowania jest dużym wparciem w komunikacji, pracy i nauce. Niepełnosprawni mogą się ubiegać o dotację w tym zakresie.

Zatem nie zwlekaj! Złóż wniosek o dotacje na zakup komputera w programie “Aktywny Samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 


Aktywny Samorząd – wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Kto może starać się o dofinansowanie komputera z PFRON?

O wsparcie w zakupie sprzętu elektronicznego mogą ubiegać się osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Pomoc uzyskają osoby w wieku aktywności zawodowej i uczące się, z dysfunkcją narządu słuchu, dysfunkcją narządu wzroku, niepełnosprawnością ruchową – dysfunkcją obu kończyn górnych.

Co ile można ubiegać się o dofinansowanie na sprzęt komputerowy dla niepełnosprawnych?

O pomoc ze środków PFRON o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, można wnioskować raz na 5 lat.

Ile wynosi dofinansowanie PFRON na sprzęt komputerowy w 2023 roku dla niepełnosprawnych?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje koszty uzasadnione potrzebami wynikającymi z konkretnej niepełnosprawności. Kwoty dotacji na sprzęt elektroniczny są różne i zależą od tego, jakim rodzajem dysfunkcji i jakim orzeczeniem o niepełnosprawności dysponuje wnioskodawca. Maksymalna kwota dofinansowania dla niewidomych w 2023 roku wynosi 24 tys. zł. Dla niepełnosprawnych ruchowo, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności 10 tys. zł.

Jakie są terminy składnia wniosków o dofinansowanie komputera?

Wnioski można składać od dnia 01.03.2023 r. do 31.08.2023 roku.

O co mogą wnioskować niepełnosprawni w ramach programu Aktywny Samorząd?

Aktywny Samorząd realizuje w ramach obszaru C, zadania obejmujące dopłaty do likwidacji barier w poruszaniu się, w obszarze A – barier transportowych, w obszarze B – barier w uczestniczeniu w społeczeństwie informacyjnym.

31 komentarzy
 1. Aneta Dembińska

  Mam pytanie gdzie można składać wniosek czy w swojej miejscu zamieszkania w gminie czy przez internet albo poczta

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Tak, jak napisane jest w artykule, na blogu Agencji My Wspieramy, wniosek do PFRON o dofinansowanie do komputera złożyć można przez Internet w systemie SOW. Można uzupełniony wraz z załącznikami wysłać pocztą do odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania MOPR lub PCPR. Dostarczyć osobiście do tej instytucji. Wniosku nie składamy w gminie. Program realizują samorządy.

   Odpowiedz
   • Alicja Lipowska

    Czy w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na zakup komputera lub sprzętu rehabilitacyjnego brane są pod uwagę dochody na członka rodziny?

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     Z informacji uzyskanych przez agencję pracy My Wspieramy wynika, że dochody nie muszą być wykazywane podczas ubiegania się o dofinansowanie do komputera z PFRON. W sytuacji ograniczonych środków wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy ma znaczenie, jeśli chodzi o kolejność realizacji wniosków. Wnioski o wsparcie zakupu komputera, osób mających niski dochód są rozpatrywane w pierwszej kolejności.

     Odpowiedz
     • Krzysztof

      Czy niepełnosprawność
      Umysłową umiarkowana wyklucza z programu??

     • Małgorzata Gorczyca-Antosz

      Osoby spełniające wszystkie kryteria udziału w programie PFRON dofinansowanie do komputera 2023 dla osób niepełnosprawnych, posiadające dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej nie są wykluczone z programu.

  • Kasia

   Tylko i wyłącznie poprzez platformę SOW

   Odpowiedz
   • Anna

    Posiadam znaczny stopień niepełnosprawności symbol 11-I czy mogę ubiegać się o dofinansowanie do zakupu komputera?

    Odpowiedz
    • Małgorzata Gorczyca-Antosz

     W indywidualnych sprawach proszę zwrócić się do PFRON lub MOPR, czy PCPR. Nie wiemy, czy spełnia Pani wymienione w artykule kryteria udziału w programie dofinansowania do komputera. Symbol na orzeczeniu nie zawsze odpowiada stanowi funkcjonalnemu, który decyduje o przyznaniu dotacji.

     Odpowiedz
  • Maja

   Czy dziecku 5 letniemu również przysługuje dofinansowanie?

   Odpowiedz
   • Małgorzata Gorczyca-Antosz

    Wg wytycznych, które opisaliśmy w artykule na blogu agencji My Wspieramy: PFRON dofinansowanie komputera 2023 dla osób niepełnosprawnych, fundusz dofinansowuje sprzęt komputerowy dla osób wieku aktywności zawodowej lub uczących się. Podstawę do uzyskania dofinansowania stanowi zatem m.in. fakt pobierania nauki w szkole. O szczegóły proszę dopytać bezpośrednio w instytucji samorządowej lub PFRON.

    Odpowiedz
 2. Wojciech Sirocki

  * Czym jest “opinia eksperta wnioskowanej pomocy”?
  * Kto może wydać opinię?
  * w jaki sposób i gdzie można trafić do “eksperta wnioskowanej pomocy”?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Agencja My Wspieramy dziękuje za wpis i pytania, które pomogą innym i uzupełnią nasz artykuł o dofinansowaniu do komputera w 2023 roku dla osób niepełnosprawnych. Opinia eksperta PFRON dotyczy zakresu dopasowania wnioskowanej pomocy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Opinię wydaje ekspert PFRON na wniosek realizatora programu. Najczęściej, dodatkowo opiniowane są wnioski związane ze zwiększonym dofinansowaniem do konkretnego np. sprzętu. Do eksperta trafia wniosek wraz z dokumentacją. Czasami osoba niepełnosprawna — wnioskująca jest wzywana na dodatkowe spotkanie, w ramach którego będą określone aktualnie i faktyczne potrzeby oraz stan danej osoby.

   Odpowiedz
  • Sylwia

   Witam.Jesli składam wniosek na sprzęt elektroniczny (10tys.)I mieszcze się w kwocie 10 tys.to mogę ubiegać się o telefon i tablet czy muszę wybrać jedno z tych urządzeń?

   Odpowiedz
   • Małgorzata Gorczyca-Antosz

    W artykule na blogu agencji My Wspieramy podajemy informacje ogólne. Kwestie indywidualne rozstrzyga realizator programu dofinansowanie do komputera. Proszę zwrócić się do PFRON z zapytaniem. Jeśli wniosek będzie odpowiednio umotywowany być może uda się uzyskać dofinansowanie do obu urządzeń.

    Odpowiedz
 3. Justyna

  Czy osoba samozatrudniona może się ubiegać? I jakie wtedy zaświadczenie jest potrzebne.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   W ramach dofinansowania do komputera dla osób niepełnosprawnych może Pani otrzymać środki, jeśli spełnia kryteria opisane w artykule na blogu My Wspieramy. W przypadku samozatrudnienia może Pani wystawić sobie oświadczenie, dodać wpis do KRS, numer REGON. To powinno wystarczyć. Jeśli organ będzie miał wątpliwości, zwróci się o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

   Odpowiedz
 4. Sławek

  1. Co to znaczy “osoba aktywna zawodowo”? Zatrudniona, lub zarejestrowana w PUP?
  Jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową (tetraplegia, mój wiek- 50 lat) byłem zatrudniony przez 10 lat na stanowisku operatora wprowadzania danych. Obecnie nie pracuję, nie jestem zarejestrowany w PUP, jedynie jestem zarejestrowany w firmach pomagających w znalezieniu pracy ON oraz wysyłam CV do pracodawców… czy mogę ubiegać się o dofinansowanie do komputera?
  2. Czy wymagany jest wkład własny?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Nie jest Pan w wieku emerytalnym, więc może złożyć wniosek o dofinansowanie do komputera z PFRON. Rejestracja w PUP lub zatrudnienie to dodatkowe punkty. Udział własny to minimum 10% wartości sprzętu. Jeżeli poszukuje Pan pracy zachęcamy do rejestracji w bazie kandydatów agencji pracy dla niepełnosprawnych My Wspieramy.

   Odpowiedz
 5. Andrzej

  W 2020 roku dostałem dofinansowanie z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się do zakupu komputera (1500 zł), teraz chciałbym starać się o zakup smatrfona. Pogorszył się u mnie stan zdrowia. Czy jest sens składać wniosek, prosić aby realizator skrócił okres karencji w moim przypadku (pogorszenie stanu zdrowia)

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Jeżeli pogorszył się stan Pana zdrowia, stanowi to podstawę do skrócenia okresu, na który została zawarta wcześniejsza umowa. Tak jak piszemy w artykule: PFRON dofinansowanie do komputera 2023, istnieją ograniczenia związane z regulacjami dotyczącymi terminów ponownego wnioskowania. Potwierdzone przez lekarza pogorszenie stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności stanowi o możliwości wcześniejszego ubiegania się o nowy sprzęt w ramach tego samego programu.

   Odpowiedz
 6. Krzysztof Jaczewski

  Otrzymałem umowę na dofinanoswanie do komputera 2000zł i 500 zł na telefon komórkowy. W jaki sposób mam się z tej umowy rozliczyć:
  1. ide do sklep np Euro i kupuję komputer plus komórkę płacąc kartą płatniczą i biorę fakturę czy
  2. idę do sklepu kupuję komputer plus komórkę biorę fakturę na przelew z terminem odroczenia płatności na 30 dni ?

  W umowie jest informacja o wkładzie własnym min 10%.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Nasza agencja pracy, My Wspieramy Sp. z o.o., specjalizuje się w pośrednictwie pracy dla osób niepełnosprawnych. Nie możemy udzielać szczegółowych porad prawnych dotyczących indywidualnych sytuacji, takich jak ta, którą Pan opisuje. Po szczegółowe wytyczne proszę zwrócić się do realizatora programu dotyczącego dofinansowań PFRON do komputera.

   Odpowiedz
 7. Szymon

  Dzień dobry, jeśli nie jestem zatrudniony bo zdrowie mi nie pozwala 🙁 mam stopień znaczy całkowity zakaz pracy moje oznaczniki to
  10-N
  06-E
  07-S
  i sporo innych schorzeń to w jakim kierunku mogę składać chodzi w jakich stopniach kwoty czy za te 2 tys. czy więcej czy w ogóle mogę składać wniosek

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Nasza agencja pracy, My Wspieramy Sp. z o.o., specjalizuje się w pośrednictwie pracy dla osób niepełnosprawnych. Nie jesteśmy w stanie udzielać bezpłatnych indywidualnych porad prawnych dotyczących konkretnych sytuacji. Proszę skorzystać z informacji zawartych w artykule i o szczegóły pytać realizatora programu dofinansowanie do komputera dla niepełnosprawnych.

   Odpowiedz
 8. Violetta

  Dzień dobry,
  posiadam znaczny stopień niepełnosprawności (11I). Dodatkowo mam znaczną dysfunkcję narządu wzroku (krótkowzroczność, zaawansowany stopień jaskry). Lekarz okulista może wystawić mi zaświadczenie o stanie wzroku. Do marca 2024 jestem niezdolna do pracy – otrzymuję świadczenie rehabilitacyjne. Jestem słuchaczką studiów podyplomowych.
  Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie do komputera oraz programu powiększającego.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Zgodnie z treścią naszego artykułu spełnia Pani kryteria, więc może ubiegać się o dofinansowanie do komputera.

   Odpowiedz
 9. Joanna

  Dzień dobry. Mój syn ma 20 lat, umiarkowany stopień niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruch – rąk i nóg. Syn skończył w tym roku liceum i od października zacznie studia. Czy może się on starać o dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego – czy w tym przypadku niezbędne jest zaświadczenie z uczelni?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Tak można jeszcze złożyć wniosek na dofinansowanie komputera. Zaświadczenie z uczelni może pomóc w otrzymaniu dotacji.

   Odpowiedz
 10. Waldemar Tulibacki

  co mogę zrobić zdofinansowaniem

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   W sytuacji podpisania umowy o dofinansowanie trzeba zrealizować terminowo zakup sprzętu komputerowego zgodnie ze specyfikacją, o który Pan wnioskował.

   Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *