Prawo Parkinsona w miejscu pracy. Efektywność zarządzania czasem pracy drogą do sukcesu

utworzone przez | 12, 09, 2023 | Inspiracje

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wiele z nas doświadcza presji, że czas często nie wystarcza na wykonanie wszystkich zaplanowanych czynności. W tym kontekście pojęcie “Prawo Parkinsona” stanowi interesujący punkt odniesienia.

To zjawisko, które opisał Cyril Northcote Parkinson. Obserwuje on tendencję wydłużania czasu wykonania zadań w miarę wydłużania się dostępnego czasu. Jednakże, zamiast widzieć to jako ograniczenie, warto skorzystać z tej zasady w celu efektywnego zarządzania czasem i zadaniami.

W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak Prawo Parkinsona wpływa na naszą pracę i jak można je wykorzystać, aby zwiększyć motywację i poprawić efektywność.Prawo Parkinsona
Prawo Parkinsona a efektywność pracy [na szalkach wagi po lewej stos monet, po prawej stoper].

Najważniejsze założenia prawa Parkinsona

Aby prawo mogło być prawem, musi odnosić się do konkretnego zjawiska i zakładać jego określone zachowania. W przypadku Prawa Parkinsona do najistotniejszych należą założenia opisane poniżej.

1. Rozprzestrzenianie się pracy w dostępnym czasie

Główne założenie mówi, że praca ma tendencję do rozprzestrzeniania się, aby wypełnić cały czas przeznaczony na jej wykonanie. Oznacza to, że jeśli jesteśmy skłonni przydzielić pewne zadanie określonemu czasowi, to praca będzie się rozciągać, aby zużyć cały ten czas, niezależnie od tego, ile go faktycznie będziemy potrzebować.

2. Nieproporcjonalny wzrost biurokracji

Prawo Parkinsona stwierdza, że wzrost administracji i biurokracji w organizacji nie jest związany z ilością rzeczywistej pracy do wykonania, ale bardziej z tendencją biurokratyczną samej organizacji.

Im dłużej organizacja istnieje, tym bardziej prawdopodobne jest tworzenie nowych stanowisk, procedur i komitetów, które niekoniecznie przyczyniają się do większej produktywności, lecz do zwiększenia biurokracji. W konsekwencji spadnie efektywność jednostki.

3. Skupienie na ilości czasu, nie na jakości

Prawo Parkinsona sugeruje, że ludzie często skupiają się na dostępnym czasie na wykonanie zadania, a nie na jakości jego wykonania. Efektem tego może być poświęcanie zbyt dużo czasu na szczegóły lub niepotrzebne aspekty zadania, zamiast skupić się na najważniejszych elementach.

4. Motywacja do osiągnięcia ukończenia

Prawo Parkinsona może również działać jako motywacja do osiągnięcia ukończenia zadania w dostępnym czasie. Jeśli pracownik uświadomi sobie, że dany termin jest nieubłagany, to skoncentruje się na najważniejszych aspektach i szybciej załatwi sprawę.

W efekcie im mniej czasu będziemy mieć na wykonanie danego zadania, tym większa będzie motywacja, aby wyrobić się w terminie.

5. Konieczność skrócenia dostępnego czasu

Jeśli wiemy, że jesteśmy w stanie zrobić coś szybciej, to nie przeznaczajmy na to zbyt dużo czasu. Takie rozwiązanie pomaga się skupić i zwiększa efektywność. Nie marnuje się czasu na wykonanie prostej czynności i można zająć się kolejnymi projektami.


Interesujesz się nowymi trendami związanymi z pracą, zatrudnieniem i prowadzeniem biznesu? Przeczytaj nasze publikacje.

🔸 Czas pracy niepełnosprawnych
🔸 Skuteczne “elevator speech”
🔸 Dotacja na otwarcie firmy
🔸 Różnorodność w miejscu pracy

Na blogu agencji możesz odkryć wiele cennych informacji i porad. Zapraszamy!


Osoba w miejscu pracy

Dla jednostki Prawo Parkinsona może stanowić ważne spostrzeżenie w kontekście wydajności i organizacji osobistego czasu. Rozumienie tej zasady pozwala zrozumieć, że czas często rozprzestrzenia się, aby wypełnić dostępny obszar, co może prowadzić do rozciągania zadań w niepotrzebny sposób.

Z tego powodu, świadomość Prawa Parkinsona może pomóc jednostce skupić się na efektywnym wykorzystaniu czasu, stawiając sobie wyzwania i pracując bardziej skoncentrowanie. Może również pomóc w unikaniu zbędnych opóźnień oraz skierować uwagę na istotne aspekty zadań, co przyczyni się do osiągania lepszych wyników w krótszym czasie.

Dla pracownika Prawo Parkinsona wpływa na sposób, w jaki podejmuje on wyzwania w miejscu pracy. Jest to zjawisko, które można zauważyć, gdy praca wydaje się rozciągać, a czas dostępny na jej ukończenie jest dłuższy niż rzeczywiście potrzebny.

Z tego powodu pracownicy powinni świadomie planować swoją pracę, skupiając się na wyznaczeniu realistycznych terminów i unikając odkładania zadań na ostatnią chwilę. Podejście to pozwoli wydajniej wykorzystywać swój czas, skupiając się na istotnych aspektach projektów i osiągając cele w bardziej efektywny sposób.

Prawo Parkinsona a przygotowanie do nowej pracy

Prawo Parkinsona może wpłynąć na sposób, w jaki kandydat do nowej pracy przygotowuje się do rekrutacji i prezentuje swoje umiejętności.

Rozumienie, że praca rozszerza się w dostępnym czasie, może zachęcić kandydata do efektywnego planowania i skupienia się na kluczowych elementach procesu rekrutacyjnego. Może to obejmować:

  • skoncentrowane przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • prezentacji umiejętności,
  • unikania marnowania czasu na nieistotne aspekty.

Świadomość Prawa Parkinsona pozwala kandydatowi na lepsze wykorzystanie dostępnego czasu i zwiększenie swoich szans na sukces w procesie rekrutacji.

Prawo Parkinsona a praca zespołowa

Prawo Parkinsona wywiera znaczący wpływ na efektywną pracę zespołową. Zasada ta sugeruje, że jeśli mamy zbyt dużo czasu na zajęcie się jednym zadaniem, to będziemy chcieli w pełni go wykorzystać, przez co część po prostu zmarnujemy.

W kontekście pracy zespołowej oznacza to, że jeśli nie określimy jasnych terminów i nie skoncentrujemy się na istotnych aspektach projektu, zadania mogą zajmować dłużej niż konieczne. To może prowadzić do sytuacji, w których praca zespołowa staje się mniej efektywna, a jej ukończenie trwa znacznie dłużej, niż planowano.

Przykładem może być projekt, w którym zadania przydzielone zespołowi nie mają jasno określonych terminów. Bez rygorystycznych terminów, praca będzie rozprzestrzeniać się w czasie, a członkowie zespołu mogą skupiać się na nieistotnych elementach, co prowadzi do utraty efektywności.

Aby uniknąć wpływu Prawa Parkinsona, istotne jest, aby lider zespołu określił realistyczne terminy dla każdego zadania oraz wyznaczył odpowiednią ilość czasu na ich ukończenie. Skupianie się na wyznaczonych celach oraz zapewnienie, że dostępny czas jest wykorzystywany efektywnie, pozwoli zespołowi pracować szybciej, skoncentrować się na najważniejszych aspektach projektu i osiągnąć cele w krótszym czasie.

Jak zwiększyć efektywność wykorzystując prawo Parkinsona?

Prawo Parkinsona może być wartościowym narzędziem w celu zwiększenia efektywności pracownika. Rozumienie, że praca rozszerza się, aby wypełnić dostępny czas, pozwala na strategiczne wykorzystanie tej zasady w celu osiągnięcia lepszych wyników.

  1. Pierwszym krokiem jest określenie realistycznych terminów i czasu przeznaczonego na wykonanie zadań. Wyznaczając konkretne terminy, pracownicy będą zwracać uwagę na osiągnięcie celów w określonym czasie.
  2. Ważne jest również skoncentrowanie się na istotnych aspektach danego zadania, eliminując niepotrzebne elementy, które tylko rozciągnęłyby pracę w czasie. Jeśli damy sobie tydzień na zrobienie zadania, które zajmie jeden dzień, to zmarnujemy kilka dni.

Warto jednak pamiętać, aby czas przeznaczony na projekt nie był zbyt krótki, bo to z kolei wpłynie na słabszy rezultat.

Zastosowanie Prawa Parkinsona może zmotywować do większego skupienia na zadaniach i dążyć do ukończenia ich w krótszym czasie. Skrócenie dostępnego czasu na wykonanie zadania może prowadzić do skoncentrowania wysiłków na najważniejszych kwestiach i uniknięcia odkładania zadań na ostatnią chwilę. To z kolei może skutkować większym poczuciem satysfakcji z osiągniętych postępów oraz większą motywacją do wykonywania prac w efektywny sposób.

Dzięki strategicznemu planowaniu i wykorzystaniu zasady Prawa Parkinsona praca może być realizowana szybciej i bardziej skoncentrowanie, pozwalając jednocześnie na bardziej efektywne zarządzanie czasem. W rezultacie, wykorzystanie tej zasady może prowadzić do osiągnięcia lepszych rezultatów, poprawy produktywności i zwiększenia efektywności zarówno na poziomie jednostki, jak i całego zespołu.

czas pracy osoby niepełnosprawnej
Prawo Parkinsona a czas pracy osoby niepełnosprawnej [palce trzymające długopis, fragment tarczy zegara].

Nowe rozwiązania i czas pracy

Nowe rozwiązania znacząco wpływają na zastosowanie Prawa Parkinsona w kontekście wykonywania zadań. Tradycyjnie, praca często bywała rozciągana do ostatniej chwili, a wiele osób kojarzy to z ogromną presją wykonywania obowiązków przez cały dzień. Jednak wprowadzenie nowych metod i narzędzi może zmienić ten obraz.

Innowacyjne rozwiązania, szczególnie te związane z organizacją pracy, mogą pomóc w efektywniejszym planowaniu i wykonywaniu zadań. Dzięki nim możliwe jest określenie priorytetów oraz ustalanie realistycznych terminów na wykonanie danego zadania.

Nowe technologie, narzędzia zarządzania projektem i automatyzacja pozwalają na prostsze usunięcie zbędnych elementów, koncentrację na samym początku procesu, a także monitorowanie postępów. To zmniejsza presję wykonywania zadania w ostatniej chwili i pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie czasu oraz odpowiednie zarządzanie dostępnym czasem na ukończenie zadania.

Wprowadzenie nowych rozwiązań zmienia perspektywę pracy. Postęp w dziedzinie technologii i organizacji pracy umożliwia pracownikom skupienie się na istotnych aspektach, osiąganie postępów w bardziej zorganizowany sposób i wykorzystywanie dostępnego czasu w sposób bardziej celowy.

Nowe rozwiązania pozwalają również na znalezienie potrzebnych danych i informacji szybko oraz skuteczniejsze planowanie projektów. W ten sposób, nowoczesne narzędzia wpływają na efektywne zastosowanie Prawa Parkinsona, pomagając uniknąć rozciągania pracy oraz skupić się na istotnych elementach, co w efekcie prowadzi do ulepszenia jakości wykonywanych zadań i osiągnięcia lepszych rezultatów.

Choroba Parkinsona i prawo Parkinsona

Prawo Parkinsona, sformułował przez Cyril Northcote Parkinson. Odnosi się ono do zjawiska związanego z zarządzaniem czasem i efektywnością pracy. To zjawisko nie ma nic wspólnego z chorobą Parkinsona, jest raczej związane z psychologią pracy i organizacji.

Natomiast choroba Parkinsona to przewlekła neurodegeneracyjna choroba układu nerwowego, która wpływa na zdolność ciała do kontroli ruchów. Choroba ta powoduje drżenie, sztywność mięśni, trudności z równowagą i innymi objawami związanymi z układem nerwowym. To 2 zupełnie odrębne pojęcia.

Prawo Parkinsona to prosta droga do sukcesu

W obliczu wymagającego tempa życia, zrozumienie prawidłowości Parkinsona może okazać się niezwykle wartościowe. Podejście to pozwala nam skoncentrować się na istotnych aspektach zadań, unikając niepotrzebnego rozciągania się w czasie.

Poprzez wyznaczanie realistycznych terminów, planowanie, i świadome eliminowanie zbędnych elementów, możemy skutecznie uniknąć pułapki rozprzestrzeniania pracy i osiągnąć poczucie satysfakcji z postępów. Przełamanie bariery rozszerzania pracy w niewłaściwy sposób prowadzi do skuteczniejszego wykorzystania dostępnego czasu, tworzenia nowych rozwiązań oraz zwiększenia efektywności.

Dzięki temu, prawo Parkinsona nie tylko kieruje uwagę na nasze działania, ale może również stać się narzędziem, które pomoże nam odnosić sukcesy zarówno na poziomie jednostki, jak i całych zespołów.


Prawo Parkinsona, czyli ile zajmuje praca?

Co to jest Prawo Parkinsona?

Prawo Parkinsona mówi o zasadzie funkcjonowanie człowieka, który wraz z wydłużeniem czasu na pracę ma tendencję do rozciągania czasu wykonywania zadania.

Czy Prawo Parkinsona ma związek z chorobą Parkinsona?

Nie. Prawo Parkinsona dotyczy zasad organizacji czasu pracy, natomiast choroba parkinsona oznacza zaburzenia neurologiczne zdrowia człowieka.

Czy warto stosować Prawo Parkinsona w miejscu pracy?

Tak. Wdrożenie zasad sformułowanych przez Parkinsona pomaga w efektywności zarządzania zasobami ludzkimi oraz zwiększa efektywność pracy i wydajność pracowników.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *