PFRON wniosek o dofinansowanie. Wniosek PFRON — jak złożyć skutecznie?

utworzone przez | 27, 03, 2019 | Dofinansowania PFRON, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej może ubiegać się o dofinansowanie do jej wynagrodzenia. Aby je otrzymać, powinien złożyć odpowiednie wnioski PFRON. Przeczytaj, jakie są najczęstsze błędy i trudności w wypełnianiu wniosków o dotację do wynagrodzeń pracowników. Jak prawidłowo złożyć do PFRON wniosek o dofinansowanie?

Artykuł ten jest dla Ciebie, jeśli planujesz zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, rekrutację pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Gdy zastanawiasz się, nad procedurami związanymi z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, oraz nie wiesz, jak uzupełnić wniosek PFRON o dofinansowanie — znajdziesz tutaj potrzebne informacje. Jeśli masz wątpliwości, gdzie i jak złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego nasza Agencja Pracy dla Osób Niepełnosprawnych My Wspieramy, chętnie pomoże Ci w pokonaniu tego problemu.


PFRON wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych
PFRON wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych.

Jak złożyć wniosek do PFRON o refundację wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem? Procedura w krokach

Jeżeli jesteś Pracodawcą, który dotychczas nigdy nie ubiegał się o wsparcie PFRON-u w zakresie dofinansowania pracowników niepełnosprawnych, musisz wykonać kolejne kroki.

 1. Dokonać rejestracji w PFRON poprzez złożenie wniosku rejestracyjnego.
 2. Zarejestrować się w systemie SODiR.
 3. Pobrać i wypełnić wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P oraz formularze INF-O-PP lub INF-O-PR.
 4. Przesłać do PFRON-u kompletny wniosek w terminie.

Rejestracji Pracodawca dokonuje raz. W kolejnych miesiącach wykonuje kroki z punktów 3-4.

Kiedy pracodawca składa wypełniony wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć już w pierwszym miesiącu po miesiącu, którego ten wniosek dotyczy i po wypłacie wynagrodzenia dla tej osoby. Odpowiedni wniosek Wn-D wraz z formularzami INF-O-PP lub INF-O-PR oraz informacją INF-D-P powinieneś złożyć do 25 dnia miesiąca po miesiącu, za który wnioskujesz o refundację wynagrodzenia pracownika.

Wniosek będziesz mógł złożyć dopiero po wypłacie pensji pracownikowi.

Przykład. Jeśli zatrudniłeś pracownika w styczniu, wypłaciłeś wynagrodzenie 10 lutego, to do 25 lutego masz czas na złożenie pierwszego wniosku o refundację.


Przekroczenie terminu a ubieganie się o dotację PFRON do wynagrodzeń

Kiedy z jakiegoś powodu przekroczysz termin, na Twój wniosek może on zostać przywrócony. Aby tak się stało, musisz:

 • wystąpić o przywrócenie terminu, masz na to 7 dni od ustania przyczyny jego przekroczenia,
 • wykazać, że nie ponosisz winy, w związku z uchybieniem,
 • złożyć wniosek o dofinansowanie za dany miesiąc.

Rejestracja w PFRON, pierwszy krok do otrzymania dofinansowania PFRON

Jeśli chcesz uzyskać wsparcie, zacznij od rejestracji pracodawcy w systemie PFRON. Skutecznie się zarejestrujesz, składając osobiście lub pocztą:

 • uzupełniony druk wniosku Wn-D,
 • kopie dokumentów: skrót i pełną nazwę swojej firmy, numery – REGON, NIP,
 • uzupełnione formularze INF-D-P – na każdego pracownika z orzeczeniem,
 • wypełnione druki INF-O-PP albo INF-O-PR (jeśli działasz w sektorze rolniczym lub rybołówstwie),
 • oświadczenie o nieotrzymywaniu środków z pomocy publicznej,
 • sprawozdanie finansowe Twojej firm z 3 lat lub oświadczenie, że to Cię nie dotyczy, gdyż jesteś mikroprzedsiębiorcą, albo działasz w sektorze rolniczym lub rybołówstwie,
 • ewentualne pełnomocnictwo.

Wniosek rejestracyjny złóż do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty. Podczas rejestracji musisz wybrać przyszłą formę składania wniosków. Masz do wyboru tradycyjną formę papierową lub elektroniczną. Jeśli wybierzesz formę elektroniczną, to PFRON przyśle Ci pocztą login i hasło do Systemu Obsługi Dofinansowań.

Wniosek rejestracyjny powinieneś wysłać do Biura Funduszu w Warszawie. Kolejne wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością do Oddziałów Terytorialnych PFRON-u.

PFRON wnioski online o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Przed złożeniem pierwszego elektronicznego wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń, konieczna jest rejestracja do PFRON-u w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Otrzymany pocztą login i hasło wprowadź i zaloguj się do niego na stronie: https://www.sod.pfron.org.pl

Po pierwszym logowaniu system wymusi zmianę hasła. Następnie wygeneruj certyfikat z podpisem. Zapisze się on na urządzeniu, na którym pracujesz i umożliwi Ci wysyłanie elektronicznych wniosków. Wszelkie instrukcje ściągania certyfikatu znajdują się na stronie PFRON (PFRON druki do pobrania).

Certyfikat z podpisem będzie działać tylko na sprzęcie, na który go pobrałeś. Certyfikat będzie Ci niezbędny przy wypełnianiu każdego wniosku w systemie i przy wysyłce całości do PFRON-u.

Obowiązkowe formularze dla pracodawcy — czego dotyczą?

Po rejestracji siebie, w systemie PFRON, jako pracodawcy osoby z orzeczeniem, co miesiąc będziesz składał w formie papierowej 3 rodzaje uzupełnionych formularzy:

 1. Wniosek Wn-D PFRON – wniosek wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;
 2. Wniosek INF-D-P PFRON – miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, stąd dla każdej osoby niepełnosprawnej trzeba będzie wypełnić oddzielny wniosek i odpowiednio go ponumerować;
 3. Wniosek INF-O-PP PFRON – czyli formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, lub rybołówstwie

PFRON wnioski do pobrania 2022 oraz wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON wzór- znajdziesz na stronie Funduszu.

Jeśli wybrałeś elektroniczną formę składnia wniosków PFRON, przeczytaj o logowaniu do systemu, w naszym artykule: PFRON logowanie, czyli jak zalogować się do systemów PeFRONu


Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON wzór — jak wypełnić wniosek Wn-D?

Wniosek Wn-D PFRON to obowiązujące zgłoszenie o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Można go pobrać ze strony PFRON, GOFIN czy w placówkach PFRON. Jest on oczywiście także dostępny w SODiR, czyli w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji. Tu jednocześnie można pobrać i złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej.

Wypełnienie wniosku jest proste. Nie jest Ci potrzebna specjalna Wn-D instrukcja. Formularz jest intuicyjnie skonstruowany. Kolejno podajesz informacje i dane dotyczące firmy, pracowników, zaznaczasz odpowiednie pola.

Prawidłowe wypełnienie wniosku Wn-D PFRON – na co zwrócić uwagę?

Jest kilka zasad, o których warto, abyś pamiętał, gdy chcesz druk Wn-D prawidłowo wypełnić.

 • Jeżeli w elektronicznym wniosku popełnisz błąd w nagłówku, to nie ma możliwości korekty tego błędu w systemie. Jedynym wyjściem jest złożenie korekty w formie papierowej. Warto więc uważnie wpisywać dane ewidencyjne przedsiębiorstwa.
 • W sekcji w poz. 6. jako formę prawną zawsze wpisujesz 2, o ile nie masz powiązań ze Spółkami Skarbu Państwa.
 • Podczas wypełniania rejestracyjnego wniosku Wn-D w poz. 2 nie podajesz numeru w rejestrze PFRON. Informacja o nadanym numerze zostanie wysłana do Ciebie pocztą. Wpiszesz go dopiero w kolejnych wnioskach.
 • W sekcji C w poz. 13 podaj kwotę z załącznika INF-D-P. W przypadku, gdy ubiegasz się o dofinansowanie do wynagrodzeń kilku osób to należy podać sumę kwot ze wszystkich załączników INF-D-P.
 • W sekcji D4 wszystkie dane podawaj w przeliczeniu na etaty. Jeżeli zatrudnienie pracownika na pełen etat miało miejsce w połowie miesiąca, to wpisujesz 0,5.
 • W sekcji D5 pole 42 pozostawiasz puste.
Wn-DWniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowaniado wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Wn-D Wniosek PFRON o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON wzór — jak wypełnić wniosek INF-D-P?

Kolejnym wnioskiem, który musisz, co miesiąc wypełniać jest wniosek INF-D-P PFRON. Weź pod uwagę fakt, że dla każdego pracownika z orzeczeniem, należy wypełniać oddzielny formularz.

Oto najważniejsze wskazówki do wypełnienia tego wniosku:

 • W sekcji A nie wpisuj numeru dowodu ani NIP.
 • W sekcji B w pozycji 18 – okres wypłaty może być identyczny z okresem sprawozdawczym.
 • W pozycji 20 wpisz numery kolejnych osób, do których wynagrodzeń ubiegasz się o dofinansowanie. Przykładowo, jeśli zatrudniasz 5 osób, to wpisujesz kolejno na wnioskach 1,2,3,4 i 5.
 • W sekcji C dofinansowanie stanowi pomoc publiczną dla każdego, kto nie prowadzi fundacji czy stowarzyszenia. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zaznaczają „TAK”. Ponadto zawsze należy zaznaczyć wykazywanie efektu zachęty. Pomoc de minimis zaznaczysz, gdy np. otrzymujesz środki z Urzędu Pracy.
 • W polu 51. wpisz kwotę w przeliczeniu na etat lub część etatu bądź też w przeliczeniu od daty zatrudnienia.
wniosek INF-D-P Pfron
Wniosek INF-D-P jak wypełnić, miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie PFRON – INF O PP PFRON?

Z reguły ostatnim wypełnianym wnioskiem jest formularz INF-O-PP PFRON. Na pierwszy rzut oka liczba stron do wypełnienia może przyprawić o zawrót głowy, ale bez obaw. W większości przypadków wypełnienie tego dokumentu jest proste i intuicyjne.

Ważne, abyś pamiętał podczas wypełnienia tego wniosku, że:

 • We wniosku należy podać kwotę pomocy otrzymanej w danym roku. Pod uwagę nie bierzesz dofinansowań z PFRON. Przykładowo, jeśli składasz wniosek w styczniu 2019, to podajesz wysokość pomocy otrzymanej w styczniu 2019.
 • W sekcji E pkt.6 podajesz kwotę pomocy w Euro, po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu składania wniosku.
Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de mnimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP)
Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de mnimis w rolnictwie, lub rybołówstwie (wniosek INF-O-PP PFRON).

PFRON wniosek o dofinansowanie — poradnik, jak uzupełnić wnioski Wn D PFRON i INF D P PFRON?

Jak uzupełnić wniosek Wn D i INF D P v2?

Pomoc w wypełnianiu PFRON wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń

Być może po lekturze ubieganie się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wydaje się Ci zbyt zawiłe lub czasochłonne. Możesz uzyskać pomoc, dzięki, której będziesz pewien, że nie popełniłeś błędu i Twój wniosek będzie skuteczny. Mamy dla Ciebie 2 rozwiązania.

Pierwsze. Jeśli chcesz uzyskać pomoc, to zwróć się do Regionalnego Oddziału PFRON z prośbą o instruktaż i szkolenie. Pod okiem pracownika PFRON możesz nauczyć się poprawnie składać elektroniczny wniosek. Możesz także zobaczyć tam wzór wypełnionego wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON. Wniosek próbnie możesz złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Drugie. Zwróć się do naszej Agencji Pracy dla Osób Niepełnosprawnych My Wspieramy. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w rejestracji i pierwszych krokach składania wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń PFRON. Możemy także na stałe przejąć rozliczenia Twojej firmy z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, tak abyś nie musiał się angażować w tę procedurę, co miesiąc


Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych — poradnik

Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz rozliczenia z PFRON.

Kto może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON?

Dofinansowanie PFRON dotyczy pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy albo zatrudnia więcej niż 25 pracowników, z czego co najmniej 6 proc. zatrudnionych jest niepełnosprawnych.

Jak wnioskować o dofinansowanie wynagrodzeń PFRON?

Pracodawca w pierwszym kroku musi dokonać rejestracji swojej firmy w PFRON, wysyłając wniosek rejestracyjny. Kolejno powinien zarejestrować się w systemie SODiR, gdy chce kolejne wnioski składać drogą elektroniczną. W kolejnych miesiącach, gdy chce uzyskać refundację musi składać uzupełniony wniosek Wn-D, instrukcję INF-D-P, formularze INF-O-PP lub odpowiednio INF-O-PR.

Co to jest efekt zachęty PFRON?

Efekt zachęty PFRON musi wykazać pracodawca wnioskujący o dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń. Efekt zachęty to wykazanie wzrostu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych (metoda ilościowa) lub w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w miejsce innego pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę z określonych przyczyn, np. za porozumieniem stron czy na skutek wygaśnięcia umowy o pracę (metoda jakościowa).

Jakie dokumenty do PFRON co miesiąc musi złożyć pracodawca?

Do 25 dnia w danym miesiącu, za miniony miesiąc pracodawca składa: wniosek Wn-D, formularze INF-O-PP albo INF-O-PR i instrukcję INF-D-P.

Jak uzupełnić wniosek o dofinansowanie PFRON?

Pobrane z systemu SODiR formularze pracodawca wypełnia zgodnie z poleceniami zawartymi w instrukcji do wniosku. Wypełnienie kolejnych pól jest intuicyjne. Dane, które trzeba wprowadzić, dotyczą firmy, pracowników i pomocy publicznej. Nanieść je trzeba na druki: Wn-D, INF-D-P, INF-O-PP lub INF-O-PR.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *