Ulga na dziecko w PIT od 2024 roku. Zniesiony limit dochodu dla rodziców niepełnosprawnych jedynaków

utworzone przez | 4, 09, 2023 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Nadeszły nowe zmiany w prawie podatkowym dotyczące tak zwanej ulgi prorodzinnej. Są one szczególnie korzystne dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Od roku 2024 będą mogli oni skorzystać z odpisu niezależnie od swoich dochodów.

Komu i na jakich warunkach będzie przysługiwać ulga na dziecko w PIT? – odpowiadamy w poniższym artykule.Czym jest ulga na dziecko niepełnosprawne 2023? 

Zmiany w rozliczeniach PIT będą możliwe dzięki nowelizacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga kierowana jest do podatników, którzy są rodzicami bądź opiekunami osób niepełnosprawnych.

Zmiany w przepisach wchodzą w życie od 1 lipca 2023 roku. Oznacza to, że ulga na dziecko w PIT będzie możliwa w rozliczeniach rocznych, składanych do 30 kwietnia 2024 roku. Ulga na dziecko niepełnosprawne, o której mowa w artykule to ulga prorodzinna.

ulga na dziecko w PIT
Ulga na dziecko w PIT dla rodziców niepełnosprawnych jedynaków [kobieta klęczy obok chłopca na wózku inwalidzkim, w tle kanapa, biurko, zabawki].

Ulga podatkowa dla rodziców – kto z niej skorzysta?

Z ulgi prorodzinnej skorzystają rodzice bądź prawni opiekunowie:

  1. osób niepełnoletnich,
  2. osób do 25 roku życia, które się uczą,
  3. osób niepełnosprawnych niezależnie od wieku i stopnia niepełnosprawności.

Ulga prorodzinna – ile wynosi?

Wysokość ulgi prorodzinnej zależy od liczby dzieci. Odliczenia w PIT przysługują w wysokości:

  • 1 112,04 zł rocznie na pierwsze dziecko,
  • 1 112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
  • 2 000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
  • 2 700,00 zł rocznie na czwarte i kolejne dziecko.

Warto zaznaczyć, że wymienione kwoty przysługują łącznie obu rodzicom, opiekunom prawnym oraz rodzicom zastępczym, którzy pozostają w związku małżeńskim. Oznacza to, że muszą wspólnie ustalić, ile każde z nich wykorzysta przysługującej ulgi.

Dodatkowo przysługuje ona tylko i wyłącznie tym, którzy faktycznie sprawują opiekę nad dzieckiem.

Limit dochodu w przypadku jedynaków

Chcąc skorzystać z ulgi prorodzinnej, należy pamiętać, że w przypadku jedynaków obowiązują limity dochodowe. Są to:

  • dla rodziców pozostających w związku małżeńskim to 112 tys. zł,
  • dla samotnych rodziców to również 112 tys. zł,
  • dla rodziców niepozostających w związku małżeńskim to 56 tys. zł.  

Należy zaznaczyć, że za dochody rodzica uznaje się wszystkie zarobki zgromadzone w danym roku podatkowym, które podlegają opodatkowaniu.

Obejmuje to dochody pochodzące zarówno z działalności gospodarczej opodatkowanej stałą stawką, jak i dochody z określonych dziedzin produkcji rolniczej opodatkowanej stałą stawką. Dodatkowo, dochody z inwestycji na giełdzie, takie jak sprzedaż papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, w tym dochody z realizacji praw związanych z tymi instrumentami, także wchodzą w tę kategorię. To samo dotyczy sprzedaży udziałów lub akcji oraz nabycia udziałów, lub akcji w spółdzielni w zamian za wkład inny niż pieniężny.

W przypadku wszystkich tych przychodów, suma ich wartości jest porównywana z limitem, po odjęciu kwoty składek ZUS opłaconych przez podatnika. Ważne jest, że dochody dziecka między 18 a 26 rokiem życia nie mają wpływu na te limity.

Chcesz dowiedzieć się, jakie świadczenia mogą otrzymać niepełnosprawni i ich opiekunowie? Zapraszamy do cyklu wpisów temu poświęconych.

🔸 Świadczenie wspierające od A do Z
🔸 Czy otrzymasz świadczenie 800 plus?
🔸 Kto i kiedy dostanie 1000 plus na dziecko niepełnosprawne?
🔸 Świadczenie pielęgnacyjne w pigułce

Zajrzyj do naszego bloga agencji My Wspieramy. Znajdziesz tam treści związane z osobami niepełnosprawnymi oraz ich pracodawcami. Odkrywaj swoje prawa i możliwości razem z nami!


Limity dochodów zniesione, gdy dziecko jest niepełnosprawne

Rodzice dziecka niepełnosprawnego bądź jego prawni opiekunowie będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej nawet wtedy, gdy ich dochód przekracza wyznaczony limit. W związku z tym, że przepisy weszły w życie 1 lipca, odliczenia podatku w pełnej kwocie będą mogli wykorzystać już w najbliższym rozliczeniu PIT.

Co ważne, przepis można zastosować w odniesieniu do całego roku.

Odliczenia od podatku dziecka niepełnosprawnego – jakie są warunki?

Ulga na dziecko w PIT wymaga spełnienia określonych warunków. Rodzice będą mogli z niej skorzystać, gdy dziecko posiada:

Ulga na dorosłych dziecko niepełnosprawne – czy rodzic może z niej skorzystać?

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicowi do momentu, gdy dziecko osiągnie pełnoletność lub do ukończenia przez nie 25 lat, gdy się uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego nie ma znaczenia jego wiek. Oznacza to, że jeśli dziecko jest dorosłe, rodzic może skorzystać z odpisu w PIT.

ulga rehabilitacyjna
Korzyści dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – ulga rehabilitacyjna i prorodzinna w PIT [fragment druku zeznania PIT, na którym leżą: pieniądze długopis i kalkulator].

Podsumowanie. Ulga na dziecko w PIT — zmiany dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Od 2024 roku w polskim systemie podatkowym zostaną wprowadzone korzystne zmiany dotyczące ulgi prorodzinnej. Dotyczą one zwłaszcza dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Nowe przepisy umożliwią skorzystanie z ulgi niezależnie od poziomu ich dochodów.

Ulga dla rodziców niepełnosprawnych jedynaków została wprowadzona ustawą od 1 lipca 2023 roku. Nowe prawo umożliwi rodzicom tej szczególnej grupy dzieci, skorzystanie z odpisu w deklaracjach podatkowych składanych w 2024 roku.

Warunki skorzystania z ulgi obejmują konieczność posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, a także decyzję o przyznaniu renty ZUS. Pozytywna jest również wiadomość dla rodziców troszczących się o dorosłe dzieci z niepełnosprawnością, ponieważ ich wiek nie ma znaczenia. Mogą nadal korzystać z ulgi prorodzinnej.


Ulga na Internet i Dziecko – PIT 2023 Wspólnie – Poradnik.

Od kiedy można odliczyć jedyne dziecko niepełnosprawne bez limitu dochodowego?

Rodzice, którzy wychowują dziecko z niepełnosprawnością, mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej w rozliczeniach za 2023 roku na nowych zasadach. Nie obowiązuje ich limit dochodowy, który jest określony w przypadku jedynaków.

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej w rozliczeniach PIT?

Ulga prorodzinna jest skierowana dla rodziców biologicznych, rodziców zastępczych lub opiekunów prawnych dzieci niepełnoletnich, lub osób do 25 roku życia w przypadku nauki w szkole, lub na studiach, a także dzieci niepełnosprawnych.

Czy jeżeli mam dorosłe dziecko z niepełnosprawnością, to przysługuje mi ulga na dziecko w PIT?

Tak. Ulga prorodzinna przysługuje dla rodziców dzieci niepełnosprawnych bez względu na ich wiek czy stopień na orzeczeniu.

Ile mogę odliczyć w PIT na dziecko niepełnosprawne?

Wysokość kwoty możliwej do odliczenia w PIT z tytułu ulgi prorodzinnej wynosi 1 112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, 2 000,04 zł na trzecie dziecko oraz 2 700,00 zł na czwarte i kolejne dziecko. Gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, rodzic może skorzystać z pełnej kwoty niezależnie od dochodów, jakie uzyskał w danym roku.

Jakie są limity dochodowe w uldze prorodzinnej?

Ulga na jedyne dziecko w PIT zależna jest od dochodu rodziców. Limit dla rodziców pozostających w związku małżeńskim oraz samotnie wychowujących dziecko jest taki sam i wynosi 112 tys. zł. W przypadku rodziców niepozostających w związku małżeńskim jest niższy i wynosi: 56 tys. zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego nie obowiązują już limity dochodowe.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby odliczyć dziecko niepełnosprawne w PIT?

Aby rodzic mógł skorzystać z ulgi prorodzinnej i odliczyć dziecko niepełnosprawne musi posiadać jego: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bądź też decyzję z ZUS o przyznaniu renty socjalnej, szkoleniowej, a także z tytułu niezdolności do pracy.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *