USŁUGA DLA BIZNESU

Obniżenie wpłaty PFRON

Bezpłatne konsultacje dla pracodawców

napisz do nas teraz

Zgoda na przetwarzanie danych

13 + 9 =

Praca dla niepełnosprawnych

Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności? Zarejestruj się w naszej bazie i otrzymuj powiadomienia o nowych ofertach pracy dla osób niepełnosprawnych. Rejestrując się na portalu zwiększasz szansę na otrzymanie oferty pracy z orzeczeniem.

Obniżenie wpłaty na PFRON jest jednym ze sposobów redukcji kosztów w firmie. Oczywistym jest, że wzrost rentowności biznesu można zrealizować dzięki zwiększeniu przychodów, bądź poprzez obniżenie kosztów działalności. Świadczone przez nas usługi, dostarczają obydwu korzyści. Nasze przemyślane działania i wypracowane rozwiązania pomagają obniżyć koszty oraz zwiększyć efektywność działalności.

Podstawą naszej działalności jest dogłębna znajomość przepisów. Dzięki temu znajdujemy najlepsze rozwiązania oszczędnościowe. Każda firma ma swoją specyfikę, każdy biznes jest inny. Dlatego dostosowujemy naszą usługę, aby sprawdziła się niemal w każdej branży. Czasami niewielkie proponowane przez nas zmiany przyczyniają się do długofalowych korzyści dla firmy.

Sprawdzone rozwiązanie pozwalające na obniżenie wpłaty na PFRON

Wszelkie kwestie związane z obowiązkowymi wpłatami na PFRON reguluje Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, popularnie nazywana „ustawa PFRON”. Zapisy dotyczące wpłat umieszczone są w rozdziale 5, „Szczególne obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych”.

Parafrazując jej brzmienie istnieją dwa sposoby na obniżenie wpłaty na PFRON:

 • zatrudnienie pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności i osiągnięcie 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (art. 21 Ustawy),
 • obniżenie wpłaty na PFRON z tytułu produktów lub usług od podmiotu upoważnionego do udzielania ulg we wpłacie na PFRON (art. 22 Ustawy).

Zwolnienie z wpłat na PFRON w Twojej firmie

Naszą usługę dostosowujemy do potrzeb każdego Klienta. Dokładamy wszelkich starań, aby sprostać indywidualnym potrzebom każdego klienta. Optymalizujemy procesy, tak aby w konsekwencji doprowadzić do obniżenia składki na PFRON.

optymalizacja kosztów pfron strona

Wiemy jak obniżyć wpłatę PFRONObniżenie wpłaty na PFRON krok po kroku

etapy optymalizacji wpłaty pfron
1- agencja pracy
Ocena możliwości obniżenia składki PFRON
W pierwszym etapie zapoznamy się z potrzebami Twojej firmy i zdecydujemy, czy optymalizacja kosztów PFRON sprawdzi się w tej sytuacji. Dzięki temu wiesz, że nie tracisz czasu na współpracę, a my wiemy, jaką konkretną pomoc możemy Tobie zaoferować. Zacznijmy od podstaw.
2- agencja pracy

Audyt rozliczeń z PFRON

Przyszedł etap audytu rozliczeń z PFRON. Kiedy jesteśmy już pewni, że mamy dużo do zrobienia, niezwłocznie bierzemy się do pracy. Nasza rozległa wiedza z zakresu przepisów prawnych w połączeniu ze znajomością realiów sprawia, że jesteśmy naprawdę świetni w audytach. Wszystkie wytyczne można zrealizować w Twojej firmie.
3- agencja pracy
Propozycja sposobu na obniżenie kosztów PFRON
Przedstawiamy dokładne wyliczenia, biznes plan projektu. Otrzymasz pisemną propozycję sposobu na obniżenie wpłaty PFRON. Wyliczenie przedstawia poziom oszczędności oraz gotowe rozwiązania. Możesz zdecydowany, która propozycja jest dla Ciebie najkorzystniejsza i jak szybko chcesz obniżyć składkę.
4- agencja pracy
Oszczędność dla firmy
Proponujemy wyłącznie to, co można zrealizować. Z tego powodu przeprowadzamy wstępny audyt. Dopiero w kolejnym etapie prezentujemy gotowe rozwiązanie. Wszystko dlatego, abyś uzyskał największą korzyść.

Na czym polega usługa obniżenia wpłaty na PFRON

Usługa to szereg aktywności, które mają prowadzić do jednego – zmniejszenia ponoszonych przez Ciebie kosztów PFRON. Przepisy prawne znamy na wylot, zarówno te teoretyczne, jak i od strony praktycznej. Wiemy, w jaki sposób pracodawcy mogą obniżyć składki na PFRON stosując się do aktualnych przepisów. Chętnie wykonamy dla Ciebie audyt, który pomoże nam znaleźć najlepsze rozwiązanie obniżające koszty PFRON. Rozwiązanie, które można skutecznie wdrożyć.

 

 • Ocenimy możliwości zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 • Przeprowadzimy rekrutację osób niepełnosprawnych.
 • Zweryfikujemy posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wśród pracowników już zatrudnionych w firmie.
 • Sprawdzimy poprawność rozliczeń pracodawcy z PFRON.
 • Ocenimy wysokość ulg PFRON od obecnych dostawców.
 • Przeanalizujemy możliwość uzyskania obniżenia wpłat od obecnych dostawców.
 • Wyszukamy nowych dostawców towarów lub usług udzielających ulg we wpłacie PFRON.

Sposoby na obniżenie wpłaty na PFRON

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Oczywistym sposobem na obniżenie obowiązkowej wpłaty na PFRON jest zatrudnienie pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Bowiem pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniesie co najmniej 6% , są zwolnieni z wpłat na PFRON. Reguluje to art. 21 ust. 1 ustawy o PFRON.

Zatrudniając osoby niepełnosprawne możliwa jest nawet 100% eliminacja składek na PFRON. W praktyce, zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego nawet z lekkim stopniem niepełnosprawności pracodawca pomniejsza wpłatę PFRON o kwotę ponad 2.000 zł.

Dokładną kwotę obniżenia wpłaty PFRON, wynikającą z zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności można wyliczyć korzystając z naszego kalkulatora wpłat na PFRON

obniżenie wpłaty PFRON Infografika
Zakup usług od firmy udzielającej ulg we wpłacie na PFRON

Druga z możliwości obniżenia wpłaty na PFRON uregulowana jest w art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wpłaty do Funduszu ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę uprawnionego do udzielania ulgi we wpłatach na PFRON. Kupujący mają prawo do obniżenia 50% należnej kwoty wpłaty na Fundusz w danym miesiącu. Dodatkowo kwota ulgi obliczona przez sprzedawcę nie może być wyższa niż 50% wartości netto sprzedaży uwzględniając faktury korygujące. Niewykorzystana kwota obniżenia wpłaty może być wykorzystana przez 6 kolejnych miesięcy.

obniżenie wpłat pfron infografika

Firmy udzielające ulg we wpłatach na PFRON

Prawo do udzielania ulg we wpłatach na PFRON maja przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 25 osób. Firmy te zobowiązane są do osiągnięcia 30% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zaliczonych do:

znacznego stopnia niepełnosprawności,
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

W praktyce najczęściej są to przedsiębiorstwa świadczące usługi ochrony mienia, firmy sprzątające. Często są to firmy świadczące usługi pakownia, konfekcjonowania produktów, etykietowania produktów, tworzenia zestawów promocyjnych itp. Część firm produkuje też odzież ochronną roboczą lub ochronną.

Według oficjalnych danych, w Polsce jest ponad 500 firm udzielających ulg we wpłacie na PFRON. Około 7.500 pracodawców wykorzystało możliwość obniżenia wpłaty na PFRON podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji. Łącznie, firmy te optymalizują koszty PFRON na ponad 62 miliony złotych miesięcznie. Innymi słowy, 7.500 firm dokonało zakupów towarów lub usług od ponad 500 przedsiębiorców, którzy są upoważnieni do udzielania ulg we wpłacie na PFRON. Firmy te udzieliły ulgi we wpłacie na PFRON na łączną kwotę ponad 62 miliony złotych.

centrum ochrony ulgi pfron
Centrum Ochrony i Bezpieczeństwa 2

Zwiększające się zjawisko przestępczości sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na usługi ochrony osób i mienia. Firma Centrum Ochrony i Bezpieczeństwa wychodzi na przeciw temu zapotrzebowaniu i oferuje kompleksowe usługi w tym zakresie.

Merpol ulgi PFRON
Merpol ochrona osób i mienia
W ofercie firmy jest ochrona osób i mienia, monitoring firm oraz konwoje świadczone według najnowszych światowych standardów. Firma oferuje też systemy alarmowe oraz profesjonalne systemy ochrony i zabezpieczenia.
ulgi pfron MM Service
MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o.
MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma z kilkuletnim doświadczeniem.
Opracowała i wdrożyła kompleksowe i strategiczne rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów.
odzież robocza ulgi pfron
Ubrania BHP we Wrocławiu
SIPRO to Zakład Pracy Chronionej, który zajmuje się produkcją odzieży roboczej oraz ochronnej. Spółdzielnia Inwalidów SIPRO jako Zakład Pracy Chronionej powstała w 1950 roku i od tego czasu nieustannie zajmuje się produkcją i sprzedażą odzieży ochronnej oraz roboczej.
ubrania robocze i ulgi pfron
Producent odzieży roboczej
Zakład Produkcyjno Handlowy KERM zajmuje się produkcją odzieży roboczej. Jest to Zakład Pracy Chronionej (ZPChr). Przy zakupie klient może liczyć na ulgę we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
ubrania robocze ulgi pfron
Spółdzielnia Inwalidów
Spółdzielnia Inwalidów “Równość” w Czersku produkuje obuwie od 65 lat. Jest Zakładem Pracy Chronionej. Podstawową produkcję stanowi obecnie obuwie robocze i ochronne.

Kto płaci składki na PFRON?

Do wpłat na PFRON zobowiązani są:

 • Pracodawcy zatrudniający minimum 25 osób w przeliczaniu na etaty, jednocześnie będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym, którzy nie zatrudniają osób niepełnosprawnych lub wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 2% w stosunku do całości etatów.
 • Pozostali pracodawcy zatrudniający minimum 25 osób w przeliczaniu na etaty, którzy nie zatrudniają osób niepełnosprawnych lub wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% w stosunku do całości etatów.

Kto jest zwolniony z wpłat na PFRON?

Z wpłat na PFRON zwolnieni są:

 • pracodawcy, którzy w danym miesiącu zatrudniają poniżej 25 osób w przeliczeniu na etaty,
 • pracodawcy zatrudniający minimum 25 osób w przeliczaniu na etaty, jednocześnie będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym, którzy zatrudniają co najmniej 2% osób niepełnosprawnych w stosunku do całości etatów,
 • pozostali pracodawcy, zatrudniający powyżej 25 osób, którzy zatrudniają co najmniej 6% osób niepełnosprawnych w stosunku do całości etatów,
 • pracodawcy, będący domem pomocy społecznej lub hospicjum, niedziałający w celu osiągnięcia zysku,
 • pracodawcy, będący zakładem opiekuńczo-leczniczym,
 • pracodawcy, będący publiczną lub niepubliczną jednostką organizacyjną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi,
 • pracodawcy, co do których ogłoszono upadłość,
 • pracodawcy, będący placówką dyplomatyczną, urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem i misją zagraniczną,

Jak obliczyć przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty PFRON?

Obliczenie przeciętnego zatrudnienia ogółem

Pracodawca zobowiązany jest do obliczenia przeciętnego zatrudnienia po zakończeniu każdego miesiąca. Przeciętne zatrudnienie obliczane jest jako średnia arytmetyczna zatrudnienia w każdym dniu danego miesiąca. Obliczenie dokonuje się sumując stan zatrudnienia każdego dnia danego miesiąca w etatach, następnie dzieląc przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca. Przeciętne zatrudnienie obliczane jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując popularny system zaokrąglania. Jeśli trzecia cyfra po przecinku należy do przedziału 0-4, drugą cyfrę zaokrągla się w dół. Jeśli z kolei trzecia cyfra należy do przedziału 5-9, cyfra ją poprzedzająca zaokrąglana jest w górę.

Do przeciętnego zatrudnia wliczane są osoby zatrudnione na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania,
 • spółdzielczej umowy o prace.

Do przeciętnego zatrudnienia ogółem nie wlicza się osób bez orzeczeń o niepełnosprawności:

 • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • przebywających na urlopach rodzicielskich,
 • przebywających na urlopach wychowawczych,
 • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Do przeciętnego zatrudnienia ogółem nie wlicza się osób niepełnosprawnych:

 • przebywających na urlopach bezpłatnych.

Obliczenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych to przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem w etatach. Do wyliczenia stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych potrzebna jest informacja o liczbie zatrudnionych pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Pracodawca ma prawo do uwzględnienia pracownika jako niepełnosprawnego od dnia przedstawienia przez niego orzeczenia o niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyliczany jest z dokładnością czterech miejsc po przecinku.

Do wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zalicza się pracowników z orzeczeniem, zatrudnionych na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania,
 • spółdzielczej umowy o pracę.

Do wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wilcza się pracowników z orzeczeniem, zatrudnionych na podstawie:

 • umowy zlecenia,
 • umowy o dzieło,
 • kontraktu B2B,
 • umowy o pracę, ale przebywających na urlopie bezpłatnym.

Pracodawca zatrudniający pracownika niepełnosprawnego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz schorzeniem szczególnym ma prawo do obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pełną listę schorzeń szczególnych określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.09.1989. Do schorzeń tych zaliczane są:

 • choroba Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • paraplegia, tetraplegia, hemiplegia,
 • znaczne upośledzenia widzenia (ślepota) oraz niedowidzenie,
 • głuchota i głuchoniemota,
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS,
 • epilepsja,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe,
 • miastenia,
 • późne powikłania cukrzycy.

Wzór na obliczenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

WO = (3 x ZS + 2 x US + ZON) / ZOG

we wzorze:

WO – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
ZS – liczba pracowników niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności i schorzeniem szczególnym w etatach,
US – liczba pracowników niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i schorzeniem szczególnym w etatach,
ZON – łączny stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w etatach,
ZOG – łączny stan zatrudnia wszystkich pracowników w etatach.

Jak wyliczyć PFRON?

Przedsiębiorca zobowiązany do wyliczania wpłaty na PFRON w miesiącach, w których przekroczył 25 etatów zatrudnienia ogółem i nie osiągnął wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (2% lub 6% w zależności od rodzaju prowadzonej działaności)

Wysokość składki PFRON obliczana jest jako iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia oraz różnicy pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych a faktycznym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Wzór na wyliczenie wpłaty na PFRON:

K = 0,4065 x PW x [(ZOG x 0,06) – ZON)]

we wzorze:

K – kwota wpłaty na PFRON,
PW – przeciętne wynagrodzenie,
ZON – stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w etatach,
ZOG – stan zatrudnienia ogółem w etatach.

PFRON pracodawca, jakie obowiązki?

Pracodawca, po przekroczeniu zatrudnienia 25 osób w przeliczeniu na etaty, zobowiązany jest do składania odpowiednich formularzy. Dotyczy to wszystkich pracodawców, zobligowanych do wpłat na PFRON lub zwolnionych z tego obowiązku. Firma odprowadzająca składki przesyła deklaracje, przedsiębiorca zwolniony z wpłat przesyła informacje. Przesyłane do Funduszu deklaracje i informacje muszą zostać wypełnione zgodnie z przepisami.

Pracodawca zobowiązany jest do rejestracji celem nadania numeru w rejestrze PFRON oraz ustanowienia aktywnego administratora. Dokonuje się tego poprzez logowanie w systemie https://pracodawca.e-pfron.pl

PFRON deklaracje, czyli dokumenty składane przez pracodawców

 • DEK-I-0 składana przez pracodawców, którzy nie osiągnęli wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%. Deklarację tę składają pracodawcy, którzy nie są: państwową i samorządową jednostką organizacyjną będącą jednostką budżetową, zakładem budżetowym albo gospodarstwem pomocniczym, instytucją kultury, jednostką organizacyjną zajmującą się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii, publiczną i niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, żłobkiem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, a także klubem dziecięcym.
 • DEK-I-a składana przez pracodawców, którzy nie osiągnęli wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%. Deklaracja składana przez: państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostką budżetową, zakładem budżetowym albo gospodarstwem pomocniczym, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne zajmujące się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii.
 • DEK-I-b składana przez pracodawców, którzy nie osiągnęli wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%. Deklarację tę składają pracodawcy będący: publiczną i niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, żłobkiem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, a także klubem dziecięcym.
 • DEK-I-u składana jako załącznik do deklaracji miesięcznych DEK-I-0, DEK-I-a albo
 • DEK-I-b składana przez pracodawców korzystających z obniżenia wpłat na PFRON.
 • DEK-II-a składana przez zakłady pracy chronionej.
 • DEK-II-b składana przez zakłady aktywności zawodowej.
 • DEK-II-u składana przez firmy wystawiające informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON z naruszeniem obowiązujących przepisów.
 • DEK-W składana przez pracodawców, którzy nie wydzielili lub nie zorganizowali stanowiska pracy dla pracownika, poszkodowanego w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, który utracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku.
 • DEK-R składana przez przedsiębiorców, którzy w ciągu roku kalendarzowego mieli obowiązek złożyć przynajmniej jedną deklarację.
 • DEK-Z składna podczas rejestracji w PFRON lub w przypadku zmiany danych

Informacje PFRON przysyłane przez pracodawców

 • INF-1 informacja składana przez pracodawców osiągających wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 • INF-2 informacja składana przez pracodawców, którzy w ciągu roku mieli obowiązek złożenia przynajmniej jednej informacji INF-1.
 • INF-Z składna podczas rejestracji w PFRON lub w przypadku zmiany danych.
 • INF-I-u składana przez firmy udzielające ulg we wpłacie PFRON.

Wpłaty na PFRON czy składki na PFRON?

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będący organem administracji państwowej powołany został w celu wsparcia rehabilitacji oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Źródłem finansowania tej instytucji są dotacje celowe z budżetu państwa i środki otrzymane z Unii Europejskiej. Głownie jednak Fundusz czerpie przychody z tytułu należnych wpłat od pracodawców. W 2020 roku, budżet PFRON zasilony został przez ponad 30.000 przedsiębiorców na łączną kwotę prawie 5 miliardów zł. W praktyce można znaleźć wiele równoznacznych określeń odnoszących się do wpłat na PFRON. Zwykle są to:

 • obowiązkowa wpłata na PFRON,
 • wpłaty na PFRON,
 • składki PFRON,
 • składki na PFRON

Wszelkie te określenia opisują zobowiązanie pracodawców względem PFRON i stosowane są zamiennie.

Gotów na szybkie obniżenie wpłaty?