Ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą inwalidzką?

utworzone przez | 21, 04, 2023 | Dofinansowania PFRON

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Obecnie niestety nadal wśród wielu ludzi tkwi błędne przekonanie, dotyczące braku możliwości podjęcia pracy w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. W dużej mierze dotyczy to osób w starszym wieku, które posiadają jeszcze dawne orzeczenie o przyznaniu im grupy inwalidzkiej.

Poniższy artykuł “Ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą inwalidzką?” wyjaśnia, na jakich zasadach, na otwartym rynku pracy, pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z grupą inwalidzką. Odpowiada również, w jakiej wysokości pracodawca może otrzymać dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wyjaśnia, jakie są różnice między stopniami niepełnosprawności a dawnymi grupami inwalidzkimi.wysokość dofinansowania wynagrodzeń

Wysokość dofinansowania wynagrodzeń pracowników z grupą inwalidzką.

Co oznacza określenie grupa inwalidzka?

1 stycznia 1998 roku nastąpiła zmiana w polskim orzecznictwie. Dotąd w przypadku osób niepełnosprawnych orzekano o grupach inwalidzkich. Zajmowała się tym Komisja Lekarska do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia. Po wprowadzonej reformie orzeka się o stopniach niepełnosprawności. Zadanie to przejęły Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Osoby z przyznaną grupą inwalidzką mimo wprowadzonej reformy zachowują nadal wszystkie przywileje. Nie musiały stawiać się na kolejną komisję. Ich orzeczenie jest nadal ważne i funkcjonuje w taki sam sposób jak orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Warunkiem jest, że dokument był wydany na czas nieokreślony.

Jakie grupy inwalidzkie orzekał ZUS przed reformą orzecznictwa?

Przed reformą w orzecznictwie ZUS orzekał o trzech grupach inwalidzkich. Były to:

 • I grupa inwalidzka – otrzymywały ją osoby całkowicie niezdolne do pracy, wymagające stałej pomocy innej osoby w podstawowych czynnościach życiowych, przykładowo: karmieniu, ubieraniu czy myciu.
 • II grupa inwalidzka – otrzymywały ją osoby częściowo niezdolne do pracy, ale wymagające pomocy ze strony innych w podstawowych czynnościach życiowych, a także wymagające specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji.
 • III grupa inwalidzka – otrzymywały ją osoby zdolne do pracy, ale z ograniczeniami w wykonywaniu niektórych czynności i wymagające specjalistycznej opieki medycznej.

Ważną kwestią jest to, że zapis “żadna praca” na orzeczeniu o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej nie oznacza obecnie zakazu podjęcia zatrudnienia. Taka osoba może pracować, gdy jej pracodawca odpowiednio do jej potrzeb wynikających z niepełnosprawności przystosuje stanowisko pracy. Możliwe jest również zatrudnienie w formie zdalnej, gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki służbowe w miejscu zamieszkania, a wyniki swojej pracy przesyła drogą elektroniczną.

Jakie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności odpowiada danej grupie inwalidzkiej?

Otrzymanie stopnia niepełnosprawności jest obecnie podstawą do korzystania z wszelkich ulg i uprawnień, które przysługują osobom niepełnosprawnym. Orzeczenie, tak jak kiedyś grupa inwalidzka, jest ważne na czas określony bądź na stałe. Jest to zależne od oceny możliwości poprawy zdrowia i rokowania postępującej choroby. Stopnie niepełnosprawności są analogiczne do grup inwalidzkich. Funkcjonują w polskim prawie w taki sam sposób. Oznacza to, że:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności to inaczej dawna I grupa inwalidzka,
 2. umiarkowany stopień niepełnosprawności to inaczej dawna II grupa inwalidzka,
 3. lekki stopień niepełnosprawności to inaczej dawna III grupa inwalidzka.

Grupa inwalidzka a dofinansowanie zatrudnienia — czy osoby z dawnymi orzeczeniami mogą skorzystać z dofinansowań wynagrodzeń PFRON?

Orzeczenie wydane przed 1998 roku o grupie inwalidzkiej, jeżeli było wydane na czas nieokreślony, jest nadal ważne. Jest traktowane na równi ze stopniami niepełnosprawności.

Oznacza to, że pracodawca zatrudniający osobę z orzeczeniem o grupie inwalidzkiej może ubiegać się o dofinansowanie z PFRON na jej wynagrodzenie.

Stopień niepełnosprawności a grupy inwalidzkie — jaka jest relacja między nimi i jak to wpływa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników?

Pracodawca, który zatrudni w swojej firmie pracownika z orzeczeniem o grupie inwalidzkiej wydanej na stałe, może wnioskować o jego dofinansowanie wynagrodzeń. Jak to działa:

 • Jeżeli legitymuje się I grupą inwalidzką to pracodawca może otrzymać taką samą kwotę dofinansowania, co w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności.
 • Jeżeli legitymuje się II grupą inwalidzką, pracodawca może otrzymać taką samą kwotę, co w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
 • Jeżeli pracownik legitymuje się III grupą inwalidzką, pracodawca może otrzymać taką samą kwotę dofinansowania, co w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności.
ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą
Ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą inwalidzką?

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników z grupą inwalidzką albo z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 2023

W 2023 roku wysokość dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych wzrosła. Ostatnia podwyżka miała miejsce dwa lata wcześniej. Nowe kwoty obowiązują od stycznia br.

Wysokość dofinansowania PFRON jest sztywno określona w Ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych. Przepisy w obecnej formie wymagają zmian w ustawie podczas każdej podwyżki dofinansowania.

Maksymalna wysokość dofinansowania PFRON zależy nie tylko od stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej, ale również od rodzaju schorzenia. Istnieje grupa schorzeń specjalnych, które upoważniają pracodawcę do wyższych kwot. Do grupy tych zaburzeń zalicza się: upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, osoby niewidome (w stopniu znacznym lub umiarkowanym), epilepsja oraz całościowe zaburzenia rozwoju.

Maksymalne kwoty dofinansowania dla osób niepełnosprawnych z grupą inwalidzką i ze schorzeniem specjalnym kształtują się następująco:

 • 1100 zł – za pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności lub III grupą inwalidzką,
 • 1350 zł – za pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub II grupą inwalidzką,
 • 3600 zł – za pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką.

Są to maksymalne kwoty, które przysługują wówczas, gdy wysokość dofinansowania nie przekroczy 75% poniesionych wszystkich kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego, jeżeli pracodawca prowadzi działalność gospodarczą lub 90%, gdy nie prowadzi działalności gospodarczej.

Ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą lekką — wsparcie finansowe

Dofinansowanie dla pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności wynosi 500 zł. Otrzyma je również pracodawca, który zatrudni osobę legitymującą się orzeczeniem o III grupie inwalidzkiej. Jeżeli posiada on dodatkowo schorzenie specjalne, dofinansowanie jest wyższe o 600 zł. Oznacza to, że łączna kwota, o jaką można się ubiegać z PFRON, w tym przypadku wynosi 1100 zł.

Ile wynosi wsparcie dla pracodawcy zatrudniającego pracownika z grupą umiarkowaną?

Wsparcie finansowe dla pracodawcy, który zatrudni w swojej firmie osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub II grupą inwalidzką wynosi 1350 zł. Jest to kwota, którą można maksymalnie otrzymać, gdy pracownik nie posiada schorzeń specjalnych. W innym razie dofinansowanie jest wyższe o 900 zł i wynosi 2250 zł.

Ile pracodawca otrzyma za zatrudnienie osoby z pierwszą grupą niepełnosprawności?

Wsparcie finansowe, jakie może otrzymać pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką wynosi 2400 zł. Jeżeli dysfunkcja pracownika wynika ze schorzeń specjalnych, to dofinansowanie wynagrodzeń jest wyższe o 1200 zł. Łączna jego kwota wynosi 3600 zł.

Grupa inwalidzkaKwota dofinansowania PFRON 2023
I grupa inwalidzka500 zł
II grupa inwalidzka1.350 zł
III grupa inwalidzka2.400 zł
I grupa inwalidzka ze schorzeniem specjalnym1.100 zł
II grupa inwalidzka ze schorzeniem specjalnym2.250 zł
III grupa inwalidzka ze schorzeniem specjalnym3.600 zł
PFRON dofinansowanie 2023 dla pracodawcy wynagrodzeń pracowników z grupą inwalidzką – tabela.

Podsumowanie artykułu: Ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą inwalidzką?

Dawniej osoby niepełnosprawne otrzymywały orzeczenia o przyznaniu: I II lub III grupy inwalidzkiej. Zmiana obowiązuje od 1998 roku. Obecnie o niepełnosprawności orzekają Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydają orzeczenia o: lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli dokument — orzeczenie o grupie inwalidzkiej — był wydany na czas nieokreślony, to jest on nadal ważny. Jest to orzeczenie równoważne do obecnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że osoby niepełnosprawne posiadające taki dokument mogą korzystać z przysługujących ulg i uprawnień w taki sam sposób, jak ci, którzy legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Pracodawca może zatem otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem o grupie inwalidzkiej. Obowiązują go te same zasady przyznawania i te same kwoty.

Należy pamiętać, że niezdolność do pracy nie oznacza zakazu zatrudnienia. Tyczy się to wyłącznie warunków pracy, w jakich osoba niepełnosprawna będzie wykonywać swoje obowiązki zawodowe.


Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz rozliczenia z PFRON.

Ile może zyskać pracodawca zatrudniający pracownika z grupą?

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 3600 zł miesięcznie. Jest to kwota, która przysługuje na pracownika z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub I grupie inwalidzkiej. Przysługuje ona, gdy niepełnosprawność pracownika wynika ze schorzenia specjalnego.

Ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą inwalidzką?

Dofinansowanie dla pracownika z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub dawną grupą inwalidzką przysługuje pracodawcy w wysokości:
– 500 zł dla lekkiego stopnia (III grupa inwalidzka) lub 1100 zł, jeśli pracownik posiada schorzenie specjalne;
1350 zł dla umiarkowanego stopnia (II grupa inwalidzka) lub 2250 zł, jeśli pracownik posiada schorzenie specjalne;
– 2400 zł dla znacznego stopnia niepełnosprawności (I grupa inwalidzka) lub 3600 zł, jeśli pracownik posiada schorzenie specjalne.
Należy zaznaczyć, że są to maksymalne kwoty dofinansowania, które przysługują pracodawcy.

Co zyska pracodawca, zatrudniając osobę z niepełnosprawnością?

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną, która legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o grupie inwalidzkiej może uzyskać finansowe wsparcie ze środków PFRON. Jest to przede wszystkim miesięczne dofinansowanie wynagrodzeń. Poza tym pracodawca może ubiegać się o: zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, zwrot kosztów adaptacji stanowiska pracy, zwrot kosztów zatrudnienia pracownika wspomagającego i zwrot kosztów na szkolenie pracownika z niepełnosprawnością.

Jakie są warunki i wymagania, aby uzyskać dofinansowanie wynagrodzenia pracownika z grupą inwalidzką?

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie wynagrodzenia pracownika z orzeczeniem o grupie inwalidzkiej powinien zatrudniać go na podstawie umowy o pracę. Ponadto osiągać wskaźnik zatrudnienia, dysponować orzeczeniem o grupie inwalidzkiej, wykazać efekt zachęty, wypłacać wynagrodzenie w terminie na rachunek bankowy i nie posiadać zaległości wobec PFRON-u.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *