Gdzie wpisać w CV niepełnosprawność. Porady i strategie dla osób niepełnosprawnych szukających pracy

utworzone przez | 2, 06, 2023 | porady dla poszukujących pracy

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Witaj, drogi Czytelniku. Jeśli zastanawiasz się, gdzie wpisać w CV niepełnosprawność i informację o stopniu niepełnosprawności w posiadanym orzeczeniu, jesteś we właściwym miejscu.

W tym artykule omówimy, jak i gdzie wpisać niepełnosprawność w CV, aby na etapie rekrutacji pokazać potencjalnym pracodawcom, że nie jest ona przeszkodą, a bywa atutem. Udzielimy Ci również kilku innych przydatnych porad, które pomogą Ci otrzymać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.umiejętności do CV

Co to jest CV i jakie elementy powinno zawierać?

CV, czyli życiorys zawodowy, to dokument, który przedstawia dane o Twojej aktywności zawodowej, wykształceniu, umiejętnościach i osiągnięciach.

Powinno zawierać najważniejsze informacje, które są istotne dla potencjalnego pracodawcy takie jak:

 • Twoje imię i nazwisko,
 • nazwę stanowiska,
 • adres zamieszkania,
 • data urodzenia,
 • doświadczenie zawodowe,
 • języki obce, prawo jazdy (jeśli ma to znaczenie),
 • zainteresowania
 • czy informację o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności (i tu również — jeśli uznasz, że może mieć to znaczenie i może wyróżnić Cię w gronie kandydatów).

Czy powinienem ujawnić swoją niepełnosprawność w CV?

Decyzja o ujawnieniu niepełnosprawności w CV jest osobista i zależy od wielu czynników, tego, jaki jest charakter pracy, którą będziesz miał wykonywać. Pamiętaj, że nie ma obowiązku ujawniania swojej niepełnosprawności, ale jeśli zdecydujesz się to zrobić, powinno to być zrobione w odpowiedni sposób, aby skutecznie rozwiać ewentualne wątpliwości pracodawcy.

Na przykład, jeśli Twoja dysfunkcja nie wpływa na Twoją zdolność do wykonywania obowiązków związanych z danym stanowiskiem, możesz zdecydować się nie pisać o niepełnosprawności w CV. Z drugiej strony, jeśli wymaga ona pewnych dostosowań w miejscu pracy, może być to ważna informacja, którą chciałby posiąść przyszły pracodawca.

“Nie oceniaj ludzi na podstawie ich niepełnosprawności. Oceń ich na podstawie ich zdolności”.

Richard Branson, założyciel Virgin Group

Pamiętaj, że niesprawność nie definiuje Cię, jako profesjonalisty. Twoje umiejętności, doświadczenie i pasja są tym, co naprawdę liczy się dla pracodawców.

Statystyki pokazują, że coraz więcej polskich pracodawców docenia wartość zatrudniania osób niepełnosprawnych. Według raportu z 2022 roku opublikowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), stopa zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. To pokazuje, że pracodawcy coraz bardziej doceniają kwalifikacje i talenty osób niepełnosprawnych.

Praca z osobami niepełnosprawnymi pozwala na rozwijanie umiejętności interpersonalnych i zdobywanie nowych doświadczeń.

Gdzie wpisać w CV informację o niepełnosprawności?

Jeśli zdecydujesz się ujawnić swój stopień niepełnosprawności lub informację o stanie zdrowia w CV, najlepszym miejscem do umieszczenia tej informacji jest sekcja “Informacje dodatkowe” lub “Inne umiejętności”.

W sekcji tej możesz napisać kilka zdań o swojej niepełnosprawności, skupiając się na tym, jak radzisz sobie z wyzwaniami i jakie umiejętności nabyłeś. Pamiętaj, aby przedstawić tę informację w pozytywnym świetle.

Na przykład, możesz napisać: “Mimo iż posiadam stopień znaczny niepełnosprawności, jestem zdolny do wykonywania wszystkich obowiązków związanych z tym stanowiskiem. Moje ograniczenia nauczyły mnie cierpliwości i wytrwałości, które są niezbędne w pracy.”

Nie ma jednego “poprawnego” miejsca do umieszczenia stopnia niepełnosprawności w CV. Najważniejsze jest, aby informacja była łatwo zauważalna dla potencjalnego pracodawcy i przedstawiona w sposób, który podkreśla Twoje umiejętności i doświadczenie.

gdzie wpisać w CV niepełnosprawność

Jak prawidłowo opisać swoją niesprawność w CV?

Jeśli zdecydujesz się ujawnić swoje orzeczenie o niepełnosprawności, ważne jest, aby to zrobić w sposób pozytywny. Zamiast skupiać się na ograniczeniach, skup się na tym, jak radzisz sobie z wyzwaniami.

Na przykład, jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością ruchową, możesz napisać: “Mimo mojej niepełnosprawności ruchowej, jestem zdolny do wykonywania wszystkich obowiązków związanych z tym stanowiskiem. Moja niesprawność nauczyła mnie cierpliwości, wytrwałości i kreatywnego rozwiązywania problemów”.

Kluczem jest skupienie się na umiejętnościach i doświadczeniu, które czynią Cię idealnym kandydatem na to stanowisko.

“Niepełnosprawność nie musi być przeszkodą do osiągnięcia sukcesu.”

Stephen Hawking, słynny fizyk teoretyczny i autor bestsellerowej książki “Krótka historia czasu”, który cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne

Jak przekonać potencjalnego pracodawcę, że niesprawność nie jest przeszkodą w pracy?

Kluczem jest pokazanie, że jesteś zdolny do wykonywania obowiązków opisanych w ogłoszeniu o pracę. Potencjalny pracodawca musi zobaczyć Twoje możliwości, a nie ograniczenia. Skup się na swoich umiejętnościach i doświadczeniu, które czynią Cię idealnym kandydatem na to stanowisko. Pozwoli Ci to na napisanie dobrego CV.

Poniżej znajduje się kilka sugestii, jak możesz to zrobić:

1. Podkreśl swoje kwalifikacje i doświadczenie.

W swoim CV i liście motywacyjnym skup się na umiejętnościach i doświadczeniu, które są najbardziej istotne dla stanowiska, na które aplikujesz. Pokaż, że posiadasz niezbędne kwalifikacje w swojej dziedzinie i że jesteś zdolny do wykonywania obowiązków związanych z tym stanowiskiem.

2. Przedstaw swoją niesprawność jako atut.

Dysfunkcja może nauczyć cierpliwości, wytrwałości, kreatywnego rozwiązywania problemów i innych umiejętności, które są cenne w miejscu pracy. Pokaż, jak one przekładają się na Twoją zdolność do wykonywania obowiązków związanych z danym stanowiskiem.

3. Bądź otwarty i szczery.

Gdy piszesz o niepełnosprawności, bądź otwarty i szczery na temat tego, jak radzisz sobie z wyzwaniami. Pamiętaj, że nie definiuje ona Ciebie jako profesjonalisty. Możesz być osobą niepełnosprawną i wybitnym specjalistą jednocześnie.

Poszukiwanie pracy przez osoby z niepełnosprawnością to wyzwanie.
Jak sobie z nim poradzić skutecznie dowiesz się, czytając serię naszych artykułów:

🔸 Jakie umiejętności wpisać do CV?
🔸 Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej, które mogą paść
🔸 Jak znaleźć pracę będąc osobą niepełnosprawną?
🔸 “Opowiedz o sobie” – jak przygotować skuteczne elevator speech

Na blogu agencji My Wspieramy prezentujemy też inne cenne porady dla niepełnosprawnych i ich pracodawców. Zapraszamy!


Jak przedstawić swoją niepełnosprawność, jako atut w aktywności zawodowej?

Niesprawność może być atutem, jeśli pokazujesz, że nauczyła Cię cierpliwości, wytrwałości, kreatywnego rozwiązywania problemów lub innych rzeczy, które są cenne w miejscu pracy.

 • Na przykład, jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością słuchu, możesz podkreślić, jak nauczyło Cię to lepszego skupienia i czytania z kontekstu.
 • Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością ruchową, możesz podkreślić, jak nauczyło Cię to kreatywnego rozwiązywania problemów i adaptacji do różnych sytuacji.
 • Jeśli jesteś osobą niewidomą, możesz podkreślić, jak nauczyło Cię to lepszego skupienia na innych zmysłach, takich jak słuch i dotyk, co może być przydatne w wielu zawodach, na przykład w obszarze obróbki dźwięku czy w masażu.

Pamiętaj, że kluczem jest skupienie się na umiejętnościach i doświadczeniu, które czynią Cię idealnym kandydatem na to stanowisko.

“Niepełnosprawność jest tylko w umyśle. Nie ma niczego, czego nie możesz zrobić.”

Nick Vujicic, motywacyjny mówca i autor, który urodził się bez kończyn

Przykładowe sformułowania dotyczące niepełnosprawności w CV

Jeśli zdecydujesz się ujawnić swoją dysfunkcję w CV, ważne jest, aby to zrobić w sposób pozytywny. Oto kilka przykładów sformułowań, które możesz użyć:

 • “Mimo mojej niepełnosprawności, jestem zdolny do wykonywania wszystkich obowiązków związanych z tym stanowiskiem. Nauczyła mnie ona cierpliwości i wytrwałości, które są niezbędne w mojej pracy”.
 • “Jako osoba niepełnosprawna, nabyłem unikalne kwalifikacje, które mogą przynieść wartość do Państwa zespołu. Jestem zdolny do wykonywania obowiązków związanych z tym stanowiskiem i jestem gotowy do podjęcia nowych wyzwań”.
 • “Chociaż jestem osobą niewidomą, moje inne zmysły są wyjątkowo rozwinięte. Na przykład, moja zdolność do słuchania i koncentracji jest niezwykle cenna w mojej roli jako [nazwa stanowiska]”.
 • Dysfunkcja słuchu nauczyła mnie skupiać się na innych aspektach komunikacji, takich jak czytanie z ruchu warg i język ciała. To okazuje się niezwykle przydatne w mojej roli jako [nazwa stanowiska]”.
 • “Jako osoba niepełnosprawna ruchowo, nauczyłem się kreatywnego rozwiązywania problemów i adaptacji do różnych sytuacji. To może być niezwykle przydatne w mojej roli jako [nazwa stanowiska]”.

Czy osoby niepełnosprawne, zgodnie z prawem mogą nie ujawnić stopnia niepełnosprawności w CV?

Prawo gwarantuje ochronę osób niepełnosprawnych przed dyskryminacją i nie wymusza ono ujawniania i o niepełnosprawności. W Polsce Ustawa o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych gwarantuje równość szans w dostępie do zatrudnienia, a także ochronę przed niewłaściwym traktowaniem w miejscu pracy.

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich warunków pracy, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym pełne i skuteczne uczestnictwo w życiu zawodowym na równych zasadach z innymi pracownikami.

Jednakże to, czy i kiedy ujawnić swoją niesprawność, to decyzja, którą musisz podjąć sam. Przepisy prawa do tego nikogo nie przymuszają.

Czy i gdzie wpisać w CV niepełnosprawność?

Pamiętaj, że decyzja o ujawnieniu niepełnosprawności w CV jest osobista i zależy od wielu czynników. Możesz ją wpisać w odrębną sekcję i przedstawić, jako informację uzupełniającą.

Aby stworzyć CV, możesz wykorzystać do tego dowolny edytor tekstu. Możesz też wykorzystać atrakcyjne szablony, które znajdziesz w darmowym kreatorze CV Canva. Pozwolą one w prosty sposób stworzyć kreatywne i niepowtarzalne CV z odpowiednimi sekcjami.

Niezależnie od decyzji, czy wpiszesz niepełnosprawność w CV, masz prawo do równego traktowania i równych szans na rynku zatrudnienia. Powodzenia!


baner reklamujący darmowy kreator cv canva

Jak napisać CV?

Czy pisać w CV o niepełnosprawności?

Decyzja o ujawnieniu niepełnosprawności w CV jest osobista i zależy od wielu czynników. Nie ma obowiązku jej ujawniania.

Jak taktownie wspomnieć w CV o prawach osób niepełnosprawnych?

Wspominanie o prawach osób niepełnosprawnych wymaga taktu i zrozumienia. Najważniejsze jest, aby robić to w sposób szanujący i empatyczny. Możesz to zrobić, podkreślając, że prawo zabrania dyskryminacji na podstawie niepełnosprawności i że wszyscy kandydaci, niezależnie od swojego stanu zdrowia, mają równe szanse na zatrudnienie. Warto również wspomnieć, że pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich warunków dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj, aby robić to w sposób nienachalny i profesjonalny, z szacunkiem dla prywatności i godności każdej osoby.

Czy mogę ujawnić swoją niesprawność na rozmowie kwalifikacyjnej?

Możesz ujawnić swoją niesprawność podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jeśli czujesz, że jest to odpowiednie. Pamiętaj, że kluczem jest skupienie się na umiejętnościach i doświadczeniu, które czynią Cię idealnym kandydatem na to stanowisko.

Jak mogę pokazać, że moja niesprawność nie jest przeszkodą w pracy?

Kluczem jest pokazanie, że jesteś zdolny do wykonywania obowiązków opisanych w ogłoszeniu o pracę. Skup się na swoich umiejętnościach i doświadczeniu, które czynią Cię idealnym kandydatem na to stanowisko.

Jakie informacje powinienem uwzględnić w moim CV?

Uwzględnienie w CV informacji, które są istotne dla potencjalnego pracodawcy, jest kluczowe. CV powinno zawierać informacje o Twoim doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, umiejętnościach i osiągnięciach. Jeśli zdecydujesz się ujawnić swoją dysfunkcję, powinno to być zrobione w odpowiedni sposób.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *