Umiejętności do CV. Jak się wyróżnić będąc niepełnosprawnym?

utworzone przez | 4, 05, 2023 | porady dla poszukujących pracy

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W dobie dynamicznego rynku pracy, gdzie konkurencja o poszukiwane stanowiska jest coraz większa, kluczowe jest wyróżnienie się swoim CV. Umiejętności zawarte w CV odgrywają kluczową rolę w procesie rekrutacji, ponieważ pozwalają rekruterom na ocenę naszego potencjału jako przyszłych pracowników. Aby odpowiedzieć na pytanie, co wpisać w CV w umiejętnościach, należy zastanowić się, jakie przykładowe umiejętności są istotne dla danego stanowiska i jak możemy je zaadaptować do swojego życiorysu zawodowego.

Odpowiednie przygotowanie CV może zdecydować o sukcesie w procesie rekrutacyjnym. Warto zatem zwrócić szczególną uwagę na zawartość tego dokumentu i listę umiejętności, a zwłaszcza na umiejętności zawodowe, które są kluczowym elementem w ocenie potencjalnych pracodawców, umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku.

W artykule przedstawiamy umiejętności do CV, zarówno twarde, jak i miękkie, które pomogą Ci wyróżnić się w tłumie.Umiejętności miękkie — wartość nieoceniona w każdym zawodzie

Umiejętności miękkie, nazywane również kompetencjami miękkimi, to te, które dotyczą zachowań, postaw i sposobu komunikacji z innymi. W przeciwieństwie do tzw. umiejętności twardych, które są łatwo mierzalne i odnoszą się do konkretnej wiedzy czy technicznych umiejętności, umiejętności miękkie mają bardziej subiektywny charakter. Mimo to są one niezwykle cenne dla pracodawców i mogą być kluczowe dla sukcesu zawodowego.

Oto kilka przykładów umiejętności miękkich, które warto uwzględnić w CV:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność do skutecznego przekazywania informacji,
 • słuchania i rozumienia innych ludzi oraz budowania dobrych relacji,
 • umiejętność przekonywania,
 • empatia,
 • talent do rozwiązywania konfliktów,
 • elastyczność i zdolność adaptacji do zmian,
 • kreatywność i innowacyjność,
 • zdolność do motywowania siebie i innych do osiągania celów,
 • umiejętność planowania czy punktualność.

Umiejętności twarde — specjalistyczne umiejętności niezbędne w pracy

Umiejętności twarde to konkretne, mierzalne i specjalistyczne umiejętności, które są związane z konkretną dziedziną wiedzy lub zawodem. Dotyczą one wiedzy technicznej, zdobytej na przykład w trakcie nauki, szkoleń czy praktyki zawodowej. Dobrze dobrana lista umiejętności twardych może znacząco zwiększyć Twoje szanse na znalezienie wymarzonej pracy.

Umiejętności twarde, które warto uwzględnić w CV:

 • znajomość języków programowania (np. Python, Java, C++),
 • obsługa specjalistycznych programów (np. Adobe Photoshop, AutoCAD czy WordPress),
 • znajomość języków obcych (np. angielski, niemiecki, hiszpański),
 • umiejętność obsługi maszyn czy urządzeń specjalistycznych (np. obsługa koparki, tokarki czy spawarki),
 • kwalifikacje zawodowe (np. uprawnienia elektryczne, spawalnicze).
umiejętności do CV

Umiejętności, które warto podkreślić w CV, jeśli jesteś osobą niepełnosprawną

Wykorzystaj swoją niepełnosprawność jako atut. Tak, niepełnosprawność może być traktowana jako atut, jeśli trafnie przedstawisz zdobyte dzięki niej umiejętności. Osoby z niepełnosprawnością często nabywają unikalne kompetencje, które mogą być atrakcyjne dla pracodawcy. Na przykład, osoba niedosłysząca może mieć wyjątkowe zdolności komunikacji niewerbalnej, takie jak czytanie z ust czy komunikacja za pomocą języka migowego. Inne przykłady umiejętności wypracowanych dzięki niepełnosprawności mogą obejmować niezwykłą cierpliwość, empatię, kreatywność czy zdolność do radzenia sobie z trudnościami, wyzwaniami bądź ze stresem.

W CV warto przedstawić te umiejętności jako swoje mocne strony. Poniżej znajdziesz listę punktowaną z przykładami, jak opisać w CV umiejętności związane z niepełnosprawnością:

 1. Wyjątkowe zdolności komunikacji niewerbalnej, w tym czytanie z ust i komunikacja za pomocą języka migowego.
 2. Wysoka empatia i umiejętność nawiązywania głębokich relacji z innymi.
 3. Rozwinięte umiejętności adaptacyjne i radzenia sobie ze stresem, dzięki doświadczeniu w życiu z niepełnosprawnością.
 4. Kreatywność w poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań problemów, wynikająca z konieczności dostosowywania się do ograniczeń.
 5. Niezwykła cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celów.

Warto pamiętać, że kluczowe jest dostosowanie opisu swoich umiejętności do konkretnej oferty pracy. Jeśli pracodawca poszukuje kogoś z umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach stresowych, koniecznie podkreśl swoje doświadczenie w tej dziedzinie. Umiejętności związane z niepełnosprawnością mogą być dla pracodawcy cennym zasobem, gdy są przedstawione jako atut.

Rodzaje twardych umiejętności do CV — przykłady

Umiejętności obsługi komputera — praca z narzędziami technologicznymi

W dzisiejszych czasach komputery są nieodłącznym elementem znacznej ilości miejsc pracy. Umiejętność obsługi komputera jest kluczowa dla efektywnego funkcjonowania w środowisku pracy, a także dla korzystania z różnych narzędzi, aplikacji i oprogramowania niezbędnych do wykonywania codziennych zadań. Dlatego rekruterzy często poszukują kandydatów z doświadczeniem w obsłudze komputera oraz różnych programów.

Umiejętności obsługi komputera, które można uwzględnić w CV:

📌 biegłość w pracy z systemami operacyjnymi, takimi jak Windows, Linux czy macOS,
📌 zaawansowana znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint),
📌 umiejętność obsługi programów graficznych (np. Adobe Photoshop, Illustrator czy InDesign),
📌 doświadczenie z systemami zarządzania bazami danych, takimi jak SQL,
📌 znajomość narzędzi do pracy zdalnej i komunikacji (np. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet czy Slack),
📌 umiejętność obsługi systemów CMS (np. WordPress czy Joomla).

Umiejętności techniczne — specjalistyczne kompetencje w wybranym obszarze

W dzisiejszym świecie, umiejętności techniczne odnoszące się do obsługi maszyn, specjalistycznych urządzeń czy narzędzi są bardzo cenione przez pracodawców. Takie umiejętności mogą być niezbędne w wielu dziedzinach i na różnorodnych stanowiskach pracy. Podkreślenie swoich technicznych kompetencji w CV może dać Ci przewagę nad innymi kandydatami i zwiększyć szanse na zatrudnienie.

Przykłady umiejętności technicznych do wpisania w CV to:

📌 obsługa maszyn przemysłowych (np. tokarka, frezarka, spawarka),
📌 znajomość obsługi specjalistycznych urządzeń medycznych (np. tomograf, USG), – umiejętność diagnostyki i naprawy elektroniki (np. smartfony, komputery),
📌 obsługa sprzętu budowlanego (np. koparka, dźwig),
📌 umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych (np. niwelator, kamera termowizyjna, miernik, oscyloskop).

Umiejętności sprzedażowe — skuteczne przekonanie klienta do zakupu produktu lub usługi

Umiejętności sprzedażowe są kluczowe nie tylko dla osób związanych z handlem, ale także dla specjalistów z różnych dziedzin. Umiejętność sprzedawania produktów czy usług, a także prezentowania idei i projektów, jest niezwykle istotna dla sukcesu każdej organizacji. Wykazując się umiejętnościami sprzedażowymi w CV, zyskujesz dodatkowy atut, który może zwrócić uwagę rekruterów.

Przykłady umiejętności sprzedażowych, które warto uwzględnić w CV, to:

📌 umiejętność nawiązywania i utrzymania relacji z klientami, umiejętność przekonywania, inteligencja emocjonalna,
📌 wysoka kultura osobista, negocjacje handlowe,
📌 znajomość technik sprzedaży, obsługa kasy fiskalnej, znajomość procesów sprzedażowych,
📌 umiejętność prezentacji i przekonywania.

Umiejętności językowe — przydatna znajomość języków obcych

Z globalizacją i coraz większym naciskiem na międzynarodową współpracę, umiejętności językowe stają się coraz ważniejsze w pracy. Biegłość w językach obcych może otworzyć przed Tobą drzwi do nowych możliwości, zarówno zawodowych, jak i osobistych. Rekruterzy często poszukują kandydatów z dobrą znajomością języków, aby wspierać współpracę międzynarodową oraz umożliwić lepsze porozumienie z klientami czy partnerami zagranicznymi.

Oto kilka przykładów umiejętności językowych, które można uwzględnić w CV:

📌 język angielski – biegłość na poziomie C1, język niemiecki – komunikatywny, poziom B2,
📌 język hiszpański – podstawowy, poziom A2,
📌 język chiński – zaawansowany, poziom C1, język francuski – biegłość biznesowa, poziom B2.

Umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów — klucz do sukcesu

Umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów odgrywają istotną rolę we współczesnym świecie pracy, niezależnie od sektora czy stanowiska. W związku z tym potencjalni pracodawcy poszukują kandydatów, którzy potrafią analizować różnorodne dane oraz znajdować skuteczne i kreatywne rozwiązania dla napotkanych wyzwań.

Oto przykładów umiejętności analitycznych, które można wpisać w CV:

📌 zdolność do analizy danych ilościowych i jakościowych,
📌 orientacja w identyfikacji wzorców i trendów,
📌 krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, zdolność oceny ryzyka,
📌 znajomość narzędzi analitycznych, takich jak Excel, SQL czy programy statystyczne,
📌 kompetencje w zakresie tworzenia i interpretacji raportów.

jak napisać CV

Rodzaje miękkich umiejętności do CV — przykłady

Umiejętności obsługi klienta — budowa trwałych relacji z klientami

W konkurencyjnym środowisku biznesowym, umiejętności obsługi klienta są kluczowe dla sukcesu każdej firmy. Świetna obsługa klienta może przyczynić się do zwiększenia lojalności klientów, co z kolei przekłada się na większe zyski. Umiejętności te są poszukiwane przez rekruterów w różnych branżach, dlatego warto je uwzględnić w swoim CV. Dobre relacje z klientami wpływają na postrzeganie firmy, a także na jej wyniki finansowe.

Przykłady umiejętności obsługi klienta, które warto wpisać w CV, to:

📌 umiejętność słuchania, komunikacja werbalna i niewerbalna,
📌 rozwiązywanie konfliktów, trudnych sytuacji (reklamacji, zwrotów produktów),
📌 cierpliwość, zarządzanie oczekiwaniami klientów.

Umiejętności prezentacji — skuteczne przekazywanie swoich pomysłów

Umiejętności prezentacji odgrywają istotną rolę w wielu zawodach, gdzie przekazywanie informacji, szkolenie innych czy przekonywanie klientów jest kluczowe. Właściwe przedstawienie swoich umiejętności prezentacji może zdecydowanie przyczynić się do wyróżnienia Twojego CV w tłumie.

Umiejętności prezentacji, które można wpisać w CV, to:

📌 doświadczenie w prowadzeniu prezentacji szkoleniowych dla pracowników,
📌 przygotowywanie i prezentowanie propozycji biznesowych dla klientów,
📌 udział w konferencjach jako prelegent,
📌 znajomość różnych narzędzi prezentacyjnych.

Umiejętności komunikacyjne — mistrzostwo w przekazywaniu informacji

Umiejętności komunikacyjne są kluczowe niezależnie od branży czy stanowiska pracy. Obejmują one zdolność do przekazywania informacji w sposób jasny i zrozumiały, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, oraz zdolność do słuchania i skutecznego reagowania na potrzeby innych osób. W dobie globalizacji i pracy zespołowej umiejętności komunikacyjne są niezbędne dla osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Wzory umiejętności komunikacyjnych, które warto wpisać w CV, to m.in.:

📌 efektywne przekazywanie informacji w formie pisemnej i ustnej,
📌 aktywne słuchanie, zdolność do prowadzenia negocjacji i mediacji,
📌 empatia i zrozumienie potrzeb innych osób,
📌 umiejętność pracy w zespole i wspierania współpracowników, sprawne zarządzanie spotkaniami czy konferencjami.

Umiejętności pracy w zespole — efektywna współpraca z innymi

Praca w zespole to kluczowy aspekt wielu zawodów, ponieważ większość przedsiębiorstw opiera swoją działalność na współpracy między pracownikami. Posiadanie umiejętności pracy w zespole jest istotne dla sukcesu zawodowego i może być ważnym czynnikiem rozpatrywanym przez rekruterów przy wyborze kandydatów na stanowiska.

Oto kilka przykładów umiejętności pracy w zespole, które warto uwzględnić w CV:

📌 efektywna komunikacja wewnętrzna, zdolność budowania zaufania w zespole, współpraca z różnymi osobowościami,
📌 umiejętność negocjacji i rozwiązywania trudnych sytuacji, radzenie sobie ze stresem,
📌 motywowanie siebie i innych do pracy, umiejętności interpersonalne, łatwość delegowania zadań,
📌 praca pod presją czasu.

Umiejętności adaptacji — klucz do sukcesu w dynamicznym środowisku pracy

Umiejętności adaptacji odnoszą się do elastyczności i zdolności do radzenia sobie ze zmianami, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Na dzisiejszym dynamicznym rynku pracy, gdzie zmieniają się technologie, metody pracy i wymagania pracodawców, adaptacja jest kluczową umiejętnością, która może wyróżnić kandydata na tle konkurencji.

Oto kilka przykładów umiejętności adaptacji, które można uwzględnić w CV:

📌 elastyczność w obliczu zmian organizacyjnych,
📌 zdolność do nauki nowych technologii i narzędzi, szybkie przyswajanie nowych umiejętności i wiedzy,
📌 praca w różnych środowiskach i zespołach,
📌 radzenie sobie ze zmianami w życiu zawodowym (np. relokacja czy awans).

Umiejętności zarządzania czasem — opanowanie sztuki planowania

Umiejętności zarządzania czasem są kluczowe w wielu zawodach, gdyż pozwalają na efektywne wykonywanie zadań i odpowiednie wykorzystanie dostępnego czasu. Rekruterzy doceniają kandydatów, którzy potrafią wykazać się dobrą organizacją pracy, elastycznością i umiejętnością pracy pod presją czasu, co często jest kluczowe dla sukcesu w pracy.

Oto kilka przykładów umiejętności zarządzania czasem, które warto uwzględnić w CV:

📌 ustalanie priorytetów, elastyczność i dostosowywanie się do zmian,
📌 praca pod presją czasu, stosowanie technik zarządzania czasem, np. metoda GTD,
📌 korzystanie z narzędzi do organizacji pracy, np. aplikacji do zarządzania projektami,
📌 wyznaczanie celów i osiągania ich w określonym czasie.

Umiejętności kreatywności — innowacyjność i twórcze myślenie

Kreatywność jest ważnym elementem pracy, który może prowadzić do innowacji, lepszego rozwiązania problemów oraz twórczego podejścia do wykonywanych zadań. Umiejętności kreatywności są bardzo cenione przez pracodawców, gdyż wpływają na efektywność i konkurencyjność firmy na rynku.

Oto kilka przykładów umiejętności kreatywności, które można uwzględnić w CV:

📌 twórcze rozwiązywanie problemów, oryginalne podejście do wykonywanych zadań, innowacyjne pomysły i strategie, zdolność do myślenia “poza schematem”,
📌 zdolność pracy w różnych środowiskach i zespołach, wpływ na rozwój kreatywności innych.

Umiejętności negocjacji — przekonanie innych do swojego punktu widzenia

Negocjacje są nieodzownym elementem życia zawodowego, niezależnie od branży czy stanowiska. Zdolność negocjacji pozwala na osiąganie korzystnych warunków dla siebie i swojego zespołu, zarówno w relacjach z klientami, jak i w wewnętrznych sprawach organizacyjnych. Właśnie dlatego umiejętności negocjacji są tak cenione przez rekruterów.

Oto kilka przykładów umiejętności negocjacji, które można uwzględnić w CV:

📌 skuteczne komunikowanie się z różnymi grupami interesariuszy,
📌 zdolność do analizowania sytuacji i opracowywania strategii negocjacyjnych, rozwiązywanie sporów i dążenie do osiągnięcia kompromisu, elastyczność w podejściu do negocjacji, dostosowywanie się do zmieniających się sytuacji,
📌 budowanie relacji i zaufania w trakcie negocjacji.

Umiejętności przywódcze — efektywne kierowanie zespołem

Na konkurencyjnym rynku pracy, umiejętności przywódcze stają się coraz bardziej pożądane przez rekruterów. Mając na uwadze, że efektywne zarządzanie zespołami jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w wielu organizacjach, warto zadbać o to, aby w swoim CV podkreślić swoje zdolności w zakresie przywództwa.

Oto kilka przykładów umiejętności przywódczych, które można uwzględnić w CV:

📌 zarządzanie projektami, szybkość podejmowania decyzji, zarządzanie zmianą,
📌 motywowanie i inspirowanie zespołu,
📌 efektywne rozwiązywanie konfliktów.

Umiejętności zarządzania projektami — skuteczne realizowanie projektów

Umiejętności zarządzania projektami są kluczowe dla wielu stanowisk, szczególnie w dziedzinach takich jak IT, marketing czy inżynieria. Osoby dysponujące umiejętnościami zarządzania projektami potrafią skutecznie koordynować zespoły, zasoby i terminy, aby osiągnąć cele projektu.

Przykłady kompetencji w zakresie zarządzania projektami, które warto wpisać w CV, to:

📌 zdolność definiowania celów projektu, monitorowanie postępów, analiza ryzyka, podejmowanie decyzji,
📌 planowanie budżetu,
📌 znajomość metodyk zarządzania projektami (takich jak Agile czy Scrum).


Umiejętności w CV – Co i jak warto wpisać?

Czy wiesz już, jakie umiejętności wpisać do CV?

Umiejętności są kluczowe dla potencjalnych pracodawców, często nawet ważniejsze niż samo doświadczenie zawodowe. Pokazują, czy jesteśmy kompetentnymi i wszechstronnymi kandydatami. Umiejętności twarde do CV, takie jak znajomość programowania czy obsługa specjalistycznych narzędzi, świadczą o naszej wiedzy technicznej, podczas gdy umiejętności miękkie do CV, takie jak komunikacja, empatia czy zarządzanie czasem, odnoszą się do naszych zdolności interpersonalnych.

Właściwe zestawienie tych umiejętności w CV może sprawić, że nasz profil zawodowy będzie bardziej atrakcyjny dla rekruterów. Pamiętaj także o uczciwości – nie przeceniaj swoich umiejętności ani nie wpisuj do CV tych, których nie posiadasz.

Warto również pomyśleć o dodatkowych umiejętnościach do CV, które mogą być atrakcyjne dla pracodawców, takich jak biegłość w językach obcych czy doświadczenie w pracy zdalnej. Zastanawiając się, jakie umiejętności wpisać do CV, warto kierować się aktualnymi trendami rynkowymi i potrzebami branży, w której chcemy się rozwijać. Staranne dobranie umiejętności do CV może przyczynić się do sukcesu w procesie rekrutacji i pomóc nam wyróżnić się w tłumie, nawet jeśli nasze doświadczenie zawodowe nie jest jeszcze imponujące.


Często zadawane pytania:


Jakie dodatkowe umiejętności powinienem wpisać w swoje CV?

Dodatkowe umiejętności to te, które nie są bezpośrednio związane z danym zawodem, ale mogą zwiększyć Twoją atrakcyjność jako kandydata. Przykłady to prawo jazdy, programy komputerowe czy zdolności organizacyjne.

Jak opisać umiejętności w CV, aby przyciągnąć uwagę rekrutera?

Staraj się być konkretny i używaj słów kluczowych związanych z danym stanowiskiem. Podaj również przykłady, które pokazują, jak wykorzystałeś te kompetencje w praktyce.

Czym różnią się kompetencje miękkie od kompetencji twardych?

Miękkie kompetencje to cechy osobowości i umiejętności społeczne, takie jak komunikacja, empatia czy zdolności przywódcze. Kompetencje twarde to konkretne umiejętności związane z danym zawodem, takie jak obsługa maszyn czy programów komputerowych.

Czy prawo jazdy jest istotne w CV?

Prawo jazdy może być ważne w CV, jeśli jest wymagana umiejętność prowadzenia samochodu. Może również pokazać Twoją niezależność i gotowość do przystosowania się do nowych warunków.

Jakie programy komputerowe warto wpisać w sekcji umiejętności CV?

W sekcji umiejętności warto wpisać oprogramowanie komputerowe, które są istotne dla danego zawodu lub mogą być przydatne w wykonywaniu obowiązków na stanowisku, na które aplikujesz.

2 komentarze
 1. Krzysiek

  trzeba pisać, że jest się niepełnosprawnym ? opinie są różne

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Odsyłam do najnowszego artykułu zamieszczonego na blogu agencji My Wspieramy: “Gdzie wpisać w CV niepełnosprawność?” Dowie się pan, czy powinno się i gdzie zamieszczać informację o niepełnosprawności w dokumentach aplikacyjnych do pracy.

   Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *