Kierowcy, gdzie ich szukać – to częste pytanie w firmie transportowej

utworzone przez | 22, 01, 2019 | Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Dofinansowania PFRON, Wpłaty na PFRON

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Braki kadrowe w firmie transportowej? Poszukujesz kierowców? Kierowcy gdzie ich szukać? Spójrz jakie rozwiązanie pomogliśmy wdrożyć naszemu Klientowi.

W ostatnim czasie zgłosiła się do nas firma transportowa, która poszukiwała kandydatów na stanowisko kierowcy ciężarówki. Spytała, czy na to stanowisko może zatrudnić osobę niepełnosprawną z dysfunkcją słuchu.

Jak brzmiała nasza odpowiedź?

Tak, już jest to możliwe. Pozwala na to nowelizacja ustawy kierujących pojazdami z dnia 01.10.2018 r, wykluczająca ten rodzaj niepełnosprawności jako przeciwwskazanie zdrowotne w uzyskaniu prawa jazdy kategorii C i C1. Jest to świetna wiadomość dla około miliona osób niesłyszących i niedosłyszących oraz dla firm świadczących usługi transportowe, borykające się z rosnącym deficytem pracowników. Oznacza to, że jeśli według orzeczenia lekarskiego nie występują inne przeciwwskazania, to osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą pełnoprawnie kierować pojazdem ciężarowym i tym samym wykonywać zawód kierowcy.

Zadajesz sobie pytanie: jak to możliwe aby kierowcą była osoba niedosłysząca?

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu i z przykładem pana Michała, który dzięki zmianie przepisów zdobył satysfakcjonującą dla niego pracę.


Kierowców co raz mniej – jak sobie poradzić z brakiem kierowców

Badania Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców wskazują, że zagrożeniem dla branży transportowej jest spadająca liczba kierowców zawodowych. Obecnie brakuje ich w Polsce około 30 tys. A problem rośnie, gdyż co roku z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego i nie tylko, z zawodu odchodzi około 25 tys. osób. Grozi to zastojem gospodarczym a nawet w najgorszym wypadku upadłością niektórych firm transportowych.

Może jednak okazać się, że jest to szansa na stworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Na taki właśnie pomysł wpadła zgłaszająca się do nas firma aby zatrudnić osoby z dysfunkcjami, niwelując tym samym rosnące braki kadrowe. Niewątpliwie aktywizacja zawodowa niesłyszących kierowców nie należy do łatwych zadań. Jest to pewne wyzwanie, ale na pewno warte zaangażowania, ponieważ firma może zyskać wielu wykwalifikowanych i rzetelnych pracowników a wiele osób z dysfunkcją słuchu stabilne zatrudnienie.

Dzięki zmianie w prawie otwierają się nowe możliwości i obszary aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Wspomniana wcześniej firma zgłosiła się do nas aby dowiedzieć się, czy zatrudnienie osoby z dysfunkcjami na stanowisku kierowcy jest możliwa i zgodna z obowiązującymi przepisami. Uzyskawszy pozytywną odpowiedź, poprosiła o dalszą pomoc w znalezieniu takich kandydatów.

Niesłyszący kierowca co musi wiedzieć

Ubiegając się o prawo jazdy kategorii C i C1 osoba niesłysząca musi być świadoma swoich praw, ale również obowiązków jakie musi spełnić oraz trudności jakie mogą pojawić się wykonując pracę kierowcy. Musi wiedzieć:

  • Ma prawo do nieodpłatnej pomocy tłumacza języka migowego podczas egzaminu praktycznego.
  • Musi mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie jako kierowca w kategorii B.

Bezpieczeństwo i warunki pracy niesłyszącego kierowcy

Wiele osób niesłyszących komunikuje się z innymi za pomocą odczytywania z ruchu warg swojego rozmówcy. W takim przypadku porozumiewanie się jest możliwe bez większych trudności. Wystarczy mówiąc do osoby niesłyszącej nie zasłaniać ust lub odwracać się w innym kierunku. Innym sposobem ułatwiającym warunki wykonywania pracy jest zatrudnienie tłumacza języka migowego, który będzie na czas odbioru lub przekazu transportu pomagał w porozumiewaniu się osobie niesłyszącej. Należy jednak liczyć się z wystąpieniem losowych sytuacji. Co w przypadku kontroli drogowej? Mogą pojawić się trudności z porozumieniem się funkcjonariuszy z kierowcą. Osoba niepełnosprawna musi być przygotowana na tego typu sytuacje. Kluczowa jest w tym wypadku prawidłowo skompletowana dokumentacja przewozowa. Warto również wyposażyć pracownika w dokument zaświadczający brak możliwości porozumiewania się z tytułu posiadanej niepełnosprawności i wskazując jednocześnie osobę do kontaktu w razie takiej konieczności. Kolejnym rozwiązaniem ułatwiającym pracę i komunikację z przewoźnikiem jest posiadanie systemu, który umożliwi ją za pomocą wymiany wiadomości tekstowych (GBOX, Assis).

No dobrze dosyć już o trudnościach.

Pomyślmy w czym będzie lepszy niesłyszący kierowca od tego pełnosprawnego? Brak jednego zmysłu powoduje większą koncentrację na pozostałych, czyli w przypadku jazdy jest to głównie wzrok. Bodźce słuchowe takie jak np. radio czy dźwięk telefonu komórkowego nie rozpraszają takiej osoby. Pracownik jest skupiony na tym, co się dzieje na drodze i bardziej uważny co wiąże się z mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia wypadku.

Podsumowując temat zatrudnienia osoby niepełnosprawnej jako kierowcy.

Zatrudnienie osoby niesłyszącej na stanowisku kierowcy rodzi nieco pytań i wątpliwości, jednak jak widać jest to możliwe. Pokazuje to przykład pana Michała, który dziś pracuje w firmie transportowej jako kierowca ciężarówki i świetnie sprawdza się na tym stanowisku. Firma uzyskała dzięki naszemu wsparciu nie tylko korzyść finansową w postaci dofinansowania do wynagrodzenia ze środków PFRON ale również rzetelnego i sumiennego pracownika.

Możliwe jest znalezienie wielu praktycznych rozwiązań, umożliwiając tym samym aktywizację zawodową osobie niepełnosprawnej i jej samorealizację oraz stabilność finansową. Pan Michał swoją skrupulatnością, dokładnością i pomysłowością przewyższa nie jednego pełnosprawnego pracownika. Bardzo dobrze radzi sobie ze stresem, ponieważ jest przygotowany na wystąpienie wielu sytuacji. Wie jak się zachować i dzięki temu czuje się pewnie, co w istotny sposób przekłada się na jakość wykonywanej przez niego pracy.

Warto dodać, że w wielu europejskich krajach przepis, o którym mowa w artykule, obowiązuje już od dawna a we Francji osoby z dysfunkcją słuchu mogą pracować jako kierowcy autobusu. Jest to dowód na to, że można i że należy iść w tym kierunku. Na razie zainteresowanie uzyskaniem prawa jazdy kategorii C i C1 wśród osób niesłyszących nie jest wysokie, to jednak wierzymy, że z biegiem czasu na polskich drogach niesłyszących kierowców zawodowych będzie co raz więcej. Jest to przepis całkiem świeży, wprowadzający tak naprawdę mnóstwo zmian. Wiele osób może o nim jeszcze nie wiedzieć, dlatego należy dać trochę czasu na jego wejście w życie i praktykę.

Niech przykład pana Michała będzie inspiracją i motywacją za równo dla pracodawców jak i dla samych niesłyszących. Bariery są do pokonania a tworząc nowe rozwiązania stajemy się kreatywni.


0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *