PFRON dofinansowanie do samochodu, rusza program PFRON dla osób niepełnosprawnych

utworzone przez | 30, 09, 2022 | Porady dla osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Po latach, w zmienionej formie wraca szansa, by otrzymać z PFRON dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej. To doskonała informacja dla osób poruszających się na wózku, nie mogących samodzielnie się z niego przesiąść.

Program rusza już od marca 2023 roku i będzie realizowany w 2024 i 2025 roku. Wspomniał o tym, Tomasz Maruszewski, zastępca prezesa PFRON ds. finansowych, podczas konferencji PFRON. Stwierdził, że program będzie realizowany do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Według planów dofinansowanie obejmie zakup minimum 1000 samochodów do 2025 roku.

program samochodowy PFRON
Rusza nowy program samochodowy PFRON.

Poniższy artykuł odpowiada na podstawowe pytanie: ile wyniesie z PFRON dofinansowanie do samochodu? Podpowiada, jak i kiedy można złożyć wniosek do PFRON oraz wskazuje, kto jest adresatem programu.

Samochód dla niepełnosprawnego – czyli dla kogo?

Program przewiduje wsparcie finansowe na zakup nowego lub używanego samochodu. Auto musi być dostosowane do indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera poruszającego się na wózku o znacznym stopniu niepełnosprawności. Musi spełniać podstawowy warunek: osoba niepełnosprawna powinna móc zająć miejsce, jako pasażer lub kierowca, bez konieczności przesiadania się z wózka. Niestety program wyklucza osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Program samochodowy – wydanie na lata 2023-2025

Informację o programie ogłoszono na konferencji prasowej, która odbyła się 26 września w Warszawie w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Potwierdził wcześniejsze doniesienia prasowe Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Poinformował, że na realizację programu: „Mobilność osób z niepełnosprawnością”, który jest częścią większego projektu: „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”, została przeznaczona rekordowa kwota w wysokości 250 milionów zł.

Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – ponadto podkreślił: „Chcemy, żeby to były samochody, o jak najlepszym standardzie i jak najlepiej dostosowane”. Dodał również: „Chcemy stworzyć rzeczywiste warunki dla osób, które nie mogą przesiadać się z wózków inwalidzkich, ale mając specjalny samochód, będą mogły podróżować jako pasażerowie lub kierowcy”.  

Na co można dostać dofinansowanie z PFRON w programie S-A-M?

Program S-A-M zakłada likwidację barier transportowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które były dotychczas skazane niemal do biernego egzystowania. Wyłącznie zdanych na siłę swoich opiekunów w celu przemieszczania się. Program ma za zadanie zastąpić funkcjonujący przed laty program „Sprawny dojazd”. Dotacje do zakupu samochodu mają objąć niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą samodzielne przesiadanie się z wózka ręcznego, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym do posiadanego samochodu.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podczas realizacji prac projektowych doszło do wniosku, że wypracowanie rozwiązania pozwalającego na zakup specjalistycznego środka transportu, w którym zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne jest priorytetem. Dla indywidualnych osób z niepełnosprawnościami zakup samochodu dostosowanego do tak poważnych ograniczeń wynikających z całościowego uszkodzenia narządu ruchu jest wyzwaniem wykraczającym poza możliwości rodzin.

Czy będzie wsparcie transportu dla pozostałych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem?

Odrębne prace toczą się nad innymi modułami programu S-A-M. Aktualny projekt samochodowy, to wsparcie nie tylko dla osób indywidualnych. Adekwatne środki transportu osób z niepełnosprawnościami powinny obejmować także dofinansowania do zakupu ze środków PFRON publicznych instytucji.

Jednostki prowadzące specjalną komunikację dla osób niepełnosprawnych także będą mogły uzyskać wsparcie w zakupie odpowiedniego taboru. Dotychczas taką możliwość miały głównie ZAZ-y i Warsztaty Terapii Zajęciowej realizujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej swoich podopiecznych.

Jednak osób mających trudności w przemieszczaniu się jest dużo więcej. Potrzeba podejmowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz codziennego aktywnego życia wymusza zmiany w świadomości społeczeństwa. Brak dostosowanego transportu publicznego sprzyja wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Stąd wynika konieczność zmiany polityki społecznej w tym zakresie. Całościowa realizacja projektu to będzie istotne wsparcie m.in. dla osób z dysfunkcją narządu ruchu z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Dotychczasowe działania, jakie realizował program „Aktywny Samorząd” dla osób indywidualnych, czyli – wsparcie w utrzymaniu sprawności technicznej, montażu oprzyrządowania elektrycznego, uzyskaniu prawa jazdy, zakupie skutera inwalidzkiego lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – nie zaspokoiło potrzeb w wystarczającym stopniu. Stąd wyłonił się program samochodowy wsparty przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej obejmujący działania w zakresie transportu zbiorowego.

Program „Mobilność osób z niepełnosprawnością” – założenia

Program samochodowy skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, która uniemożliwia samodzielne przesiadanie się z wózka na miejsce w samochodzie. Wprowadzone zostały dwie odrębne kategorie obejmujące możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu samochodu osobowego. Pierwsza z nich dotyczy zakupu auta przeznaczonego dla kierowcy z niepełnosprawnością. Druga natomiast obejmuje dopłaty do samochodu dla pasażera z niepełnosprawnością. Szansę na zakup potrzebnego pojazdu zyskają więc i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych w stopniu wymagającym korzystania z przejazdu na wózku.

Udzielenie pomocy finansowej przewiduje dotacje na zakup samochodu używanego, jednak nie starszego niż 6 lat – poinformował Paweł Wdówik Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne będą mogły zakupić auto w dowolnej firmie zarejestrowanej na terenie całej Unii Europejskiej. Jednak w przypadku zakupu używanego auta, sprzedający musi wystawić, co najmniej roczną gwarancję.

Za program odpowiadać będą wojewódzkie oddziały PFRON. Ma to na celu usprawnienie działań z nim związanych. Jego realizacja przewidziana jest na lata: 2023, 2024 i 2025.

samochod do przewozu niepelnosprawnego na wozku
Samochód do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku.

PFRON dofinansowanie do samochodu – wniosek

Ubiegając się o dofinansowanie do samochodu trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Procedura naboru rozpoczyna się 1 marca 2023 roku. Termin ten wynika z dwóch powodów i dotyczy problemów z realizacją dotacji na zakup własnego, odpowiednio dostosowanego pojazdu. Jeden to konieczność prawidłowego przystosowania elektronicznego systemu wsparcia (SOW). Drugi powód uwzględnia czas, jaki osoba niepełnosprawna potrzebuje, by znaleźć odpowiednią firmę, z najlepszą ofertą sprzedaży prawidłowo dostosowanego auta.

Wnioski będą przyjmowane drogą elektroniczną w systemie SOW. Dla osób nie potrafiących obsłużyć systemu przewidziano wsparcie pracownika w oddziale PFRON, który będzie mógł pomóc wypełnić i przesłać wniosek.

Terminy naboru wniosków

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz PFRON uzyskanie państwowego dofinansowania w ramach programu „Mobilność osób z niepełnosprawnością” odbywać się będzie w kolejnych turach. Zaplanowane są 4 terminy naboru wniosków:

 • pierwsza tura  od 1 marca do 31 marca 2023 roku,
 • druga tura od 30 czerwca do 31 lipca 2023 roku,
 • trzecia tura od 29 września do 31 października 2023 roku,
 • czwarta tura od 29 marca do 30 kwietnia 2024 roku.

Wnioski o dofinansowanie samochodu będą przyjmowane w podanych wyżej terminach lub do wyczerpania budżetu. Wnioski rozpatrzone negatywnie w turze wcześniejszej, mogą być ponownie składane w kolejnej turze.

PFRON – wnioski do pobrania drogą elektroniczną

Wniosek o dofinansowanie samochodu złożyć będzie można wyłącznie drogą elektroniczną. Za pośrednictwem systemu SOW. Podpisanie wniosku będzie możliwe przez profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Nieprawidłowo wypełnione wnioski lub nie uzupełnione do końca nie będą przyjmowane przez system. Potwierdzeniem prawidłowo złożonego wniosku jest wysłanie przez system potwierdzenia jego przyjęcia na podany adres mailowy.

Formularze wniosku obejmować będą informacje i oświadczenia dotyczące:

 1. Wyboru rodzaju dofinansowania: dofinansowanie  zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy lub dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla pasażera, ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu.
 2. Przewidywanej ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego.
 3. Odwzorowanego cyfrowo orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 4. Oświadczenia wnioskodawcy, lub opiekuna prawnego wnioskodawcy, że nie jest on w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu. Formularz oświadczenia stanowi część wniosku.
 5. W przypadku składania wniosku o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim – potwierdzenia, że beneficjent posiada ważne prawo jazdy kategorii B.
 6. Oświadczenia, że wnioskodawca nie dokona zbycia dostosowanego samochodu dofinansowanego ze środków Programu PFRON przez okres, co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania oraz będzie go używał zgodnie z celem Programu. Wzór oświadczenia stanowi integralną część wniosku.

Rozpatrzenie wniosku i umowa z PFRON

Decyzje o rozpatrzeniu wniosku będzie można otrzymać drogą elektroniczną w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. Odpowiedź pozytywna, będzie zawierała umowę na dofinansowanie do podpisu . Podpis będzie można złożyć drogą tradycyjną w oddziale PFRON lub elektroniczną przez profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Ile wyniesie dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej?

Wysokość dofinansowania przy zakupie własnego środka transportu jest uzależniona od ceny samochodu. który będzie odpowiednio dostosowany do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Im wyższa kwota zakupionego auta, tym niższy procent dofinansowania.

Przyznanie bezzwrotnej dotacji dla poszczególnych progów cenowych samochodów dostosowanych dla kierowcy z niepełnosprawnością wygląda następująco:

 • 80% do kwoty 150.000,00 zł,
 • 50% jeżeli cena samochodu wynosi od 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł,
 • 30% jeżeli cena samochodu wynosi od 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł,
 • samochody w cenie powyżej 300.000,00 zł nie będą obejmować dofinansowania.

Progi cenowe dla samochodów dostosowanych do pasażerów z niepełnosprawnością wymagających specjalistycznego środka transportu wynoszą:

 • 85% do kwoty 130.000,00 zł,
 • 50% jeżeli cena samochodu wynosi od 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł,
 • 30% jeżeli cena samochodu wynosi od 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł,
 • samochody w cenie powyżej 230.000,00 zł nie będą objęte dofinansowaniem.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – szczegóły bezzwrotnej dotacji

Program samochodowy będzie realizowany przez oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły na temat programu S-A-M znajdują się na stronie PFRON. W ramach programu trwają obecnie prace projektowe nad elektronicznym systemem wnioskowania SOW.

My Wspieramy | Agencja Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, zatrudniająca m.in. niesamodzielne osoby niepełnosprawne ruchowo, będzie bacznie śledzić i informować o postępach prac PFRON dofinansowanie do samochodu interesuje naszych pracowników i kandydatów do pracy oraz czytelników bloga.


Samochód Combo dla niepełnosprawnych.

Kto dostanie dofinansowanie z PFRON do samochodu?

Adresatami programu „S-A-M” dla osób indywidualnych są niepełnosprawni w stopniu znacznym. Mające uszkodzenia narządu ruchu, które uniemożliwiają samodzielne przesiadanie się do auta i muszą być transportowane na wózku zwykłym lub o napędzie elektrycznym.

Ile mogę dostać z PFRON do samochodu?

Dofinansowanie w edycji 2023-2024 zależy od ceny zakupu pojazdu. Zróżnicowanie dotyczy dotacji dla kierowcy lub pasażera. Wyniesie 80% pułapu podstawowego.

Jaki wniosek do PFRON na samochód?

Wnioski będzie można pobrać ze strony PFRON. Wysłać drogą elektroniczną w system przez system SOW do oddziałów PFRON. Wnioski będą dostępne po zakończeniu prac a pierwszy nabór rozpocznie się 01.03.2023.

Czy jest jeszcze program „Aktywny Samorząd” dla niepełnosprawnych?

Program realizowany przez Samorządy działa nieprzerwanie. Mogą z niego korzystać osoby z lekkim, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. PCPR-y wspierają w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub uzyskaniu prawa jazdy i realizacji edukacji. Dodatkowo osoby z upośledzeniem narządu ruchu lub słuchu lub wzroku przed zakupem przedmiotów ortopedycznych koniecznych do kompensacji ograniczeń mogą się zwrócić do PCPR z wnioskiem o dotację do likwidacji barier technicznych. Mogą też skorzystać z programu likwidacji barier w komunikowaniu się.

18 komentarzy
 1. Roman

  Świetna inicjatywa. Chciałbym dopytać jednak czy przewidziane są jakieś formy wsparcia na auta dla osób niepełnosprawnych (lub ich opiekunów) w przypadku gdy osoba niepełnosprawna może przesiąść się z wózka na siedzenie?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Aktualnie PFRON rusza z programem dla osób, które nie mogą się przesiąść samodzielnie.
   W ramach „Aktywnego Samorządu” można starać się o dostosowanie auta w przypadku innych niepełnosprawności.

   Odpowiedz
 2. Piotr Wysocki

  Czy z tego programu mogą skorzystać osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności dotyczącego wzroku?

  Odpowiedz
  • Piotr Wysocki

   Będę oczekiwał na odpowiedź

   Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Niestety, to program dla osób mających poważne trudności z poruszaniem się. Nie mogących przesiąść się z wózka na fotel w aucie. Jeśli obok niepełnosprawności wzroku ktoś dodatkowo ma trudności ruchowe, może skorzystać z programu.

   Odpowiedz
 3. Jaka cena tego opla Comdo

  interesuje mnie ten model Opla Combo dla pasażera ? czy są dostępne ,chciałbym go kupić w marcu.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Nie jesteśmy sprzedawcą. Proszę pytać w salonach Opla.

   Odpowiedz
 4. Dorota Wólczyńska

  Od jakiej kwoty minimalnej będzie można zakupić samochód dla pasażera niepełnosprawnego żeby dostać 80 do 85 % dofinansowania do samochodu?
  Dziękuję.
  Dorota Wólczyńska.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Nie określono ceny minimalnej. Pułap dofinansowania dotyczy maksymalnego kosztu zakupu. Ograniczeniem jest wiek auta.

   Odpowiedz
 5. RPOT

  Czy z programów będą mogły korzystać placówki w której przebywają dzieci niepełnosprawne? Reprezentuje Regionalną Placówke Opiekuńczo Terapeutyczną gdzie przebywają na stałe dzieci z różnymi niepełnosprawnościami ( ruchowymi, intelektualnymi) chcielibyśmy zakupić samochód ( na 8 – 9 osób) na przewóz do szkoły, różne zajecia, wycieczki itp. , cz będzie taka możliwość w programie „Aktywny samorząd”?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   W ramach tego modułu wsparcie udzielane będzie osobom indywidualnym. W innym module przewidywano dofinansowanie transportu publicznego. Szczegóły na stronach PFRON.

   Odpowiedz
 6. Magdalena

  witam .czy przy zakupie używanego samochodu. salonu samochodów używanych musi on Jul być przystosowany podczas składania wkonsku czy mozna sobie wybrać samochód i zrobić kosztorys zabudowy plus koszt zakupu samochodu i po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu zrobić przebudowę?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Wniosek dotyczy zakupu auta przystosowanego. Zamówienie samochodu będzie realizowane po przyznaniu dofinansowania.

   Odpowiedz
 7. Natalia

  Dzień dobry, opiekuję się babcią która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Babcia chciałaby skorzystać z tego programu (byłaby pasażerem), ale nigdy nie miała samochodu i obawiamy się o wysokość składki OC. Czy ewentualny samochód będzie musiał zostać zarejestrowany na babcię czy może być np. na mnie (posiadam najwyższe zniżki)? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Dofinansowanie jest dla osoby niepełnosprawnej, zatem ona będzie właścicielem. Jeśli jest osobą dorosłą i nieubezwłasnowolnioną opiekun nie może podejmować czynności w imieniu tej osoby. Ile babcia ma lat? To też może być kryterium wyłączającym.

   Odpowiedz
   • Natalia

    Dziękuję za odpowiedź Pani Małgorzato. Babcia ma skończone 81 lat.

    Odpowiedz
 8. Aga

  a mnie zastanawia czy jak jestem rodzicem,opiekunem prawnym Syna który ma 25 lat to mogę starać się o dofinansowanie zakupu auta, Syn stopień znaczny

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Jeśli syn jest ubezwłasnowolniony to Pani, występuje w jego imieniu. Inaczej wnioskodawcą musi być syn. On będzie w każdej sytuacji właścicielem. Nie wystarczy stopień znaczny. Lekarz musi potwierdzić w zaświadczeniu, że syn nie może nawet z pomocą przesiąść się z wózka na fotel auta.

   Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *