Rekrutacja osób niepełnosprawnych – 7 zasad, o których warto wiedzieć

utworzone przez | 7, 03, 2019 | Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Praca zawodowa jest ważnym elementem człowieka w jego codziennym życiu. Poczucie obowiązku do spełnienia sprawia, że czujemy się potrzebni. Ma to szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych. Posiadanie przez nich pracy i aktywność zawodowa pozwala na rozwój osobisty, nawiązywanie relacji z innymi ludźmi, zwiększenie poczucia własnej wartości. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej to także wiele korzyści dla pracodawcy.

Tym razem przygotowaliśmy kilka zasad, które mogą okazać się bardzo pomocne w procesie rekrutacji osób niepełnosprawnych do pracy. Coraz więcej pracodawców decyduje się na ten krok i przekonuje się, że niepełnosprawność pracownika nie warunkuje jakości wykonywanej przez niego pracy. Jednak kiedy rekrutacja osób niepełnosprawnych jest nowością dla ciebie, to proces może być sporym wyzwaniem.

Czytając poniższy artykuł dowiesz się m.in.

  • jak stworzyć ofertę pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • jak poprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z osobą niepełnosprawną,
  • jak zaplanować skuteczną rekrutację osób niepełnosprawnych.

1. Odpowiednio sformułowane ogłoszenie o pracę dla osób niepełnosprawnych

Na rynku pracy istnieje liczna grupa profesjonalistów i osób o bogatym doświadczeniu zawodowym. Wielu z nich posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne to również osoby z wyższym wykształceniem, szerokim wachlarzem umiejętności i z wysokim poziomem motywacji.

Tworząc ogłoszenie o pracy na stanowisko, na którym przewidujesz zatrudnić osobę niepełnosprawną warto zawrzeć informację o gotowości ich zatrudnienia. Dobrze postrzegane są zwroty:

  • pracodawca otwarty na zatrudnienie osób niepełnosprawnych,
  • mile widziani kandydaci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • stanowisko przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszym wpisie: “Rekrutacja pracowników niepełnosprawnych”

2. Nie pisz w ogłoszeniu o wymaganym orzeczeniu o niepełnosprawności

Druga zasada łączy się bezpośrednio z poprzednią. Jest nią zwrócenie uwagi na wymowę komunikatu. Nie jest dobrym rozwiązaniem umieszczanie informacji o posiadanym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jako jedno z pierwszych na liście wymagań. Rodzi to poczucie o przedmiotowym traktowaniu i przekonanie, że osoba niepełnosprawna zyskuje pracę tylko i wyłącznie ze względu na orzeczenie a nie ze względu na swoje umiejętności. Może mieć to wpływ na późniejszy poziom motywacji i stosunek do pracy. Pozytywnym komunikatem zachęcającym do udziału w rekrutacji osób niepełnosprawnych jest informacja o przystosowaniu stanowisk pracy do ich potrzeb.

3. Stwórz dokładny opis stanowiska w ogłoszeniu o pracę dla osób niepełnosprawnych

Kolejną zasadą dotyczącą tworzenia ogłoszenia o pracy jest dokładny opis zadań. Wtedy to osoba niepełnosprawna będzie mogła sama zadecydować czy jej niepełnosprawność pozwoli na wykonywanie tej pracy. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których podczas rekrutacji pracowników niepełnosprawnych w trakcie rozmowy z kandydatem okaże się, że część obowiązków na określonym stanowisku nie jest możliwa do wykonania i stanowi zbyt dużą barierę dla osoby z określoną niepełnosprawnością.

4. Publikuj ogłoszenie o pracę dla osób z orzeczeniem w odpowiednich portalach

Najczęściej stosowaną praktyką w procesie poszukiwania kandydatów do pracy jest publikowanie oferty pracy w serwisach ogłoszeniowych. Oczywiście, aby trafić do konkretnego grona odbiorców, należy odpowiednio sformułowane ogłoszenie zamieścić w wielu miejscach. W poszukiwaniu kandydata z niepełnosprawnością warto wiedzieć, że istnieją portale skierowane na poszukiwanie pracy przez osoby niepełnosprawne np. sprawniwpracy.com czy ipon.pl

Wskazane jest, by oferta pracy znalazła się na stronie internetowej pracodawcy w zakładce kariera, którą również czasami odwiedzają osoby z niepełnosprawnością, szczególnie te zainteresowane konkretnym stanowiskiem pracy.

Metoda zamieszczania ofert pracy w internecie bywa jednak czasem mało efektywna. Jest to kanał przepływu informacji, który daje mnóstwo możliwości, jednak aby je wydobyć, należy w odpowiedni sposób stworzyć ogłoszenie i przekonać kandydatów z niepełnosprawnością o rzeczywistej otwartości na ich zatrudnienie.

Pracodawca oprócz tradycyjnej metody publikowania ogłoszeń o prowadzonej przez siebie rekrutacji poszukując osobę niepełnosprawną, może skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy udzielającej kompleksowego wsparcia podczas procesu rekrutacji i zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Celem świadczonych usług jest zapewnienie długofalowych korzyści zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Jest to wsparcie już na etapie audytu i przygotowania stanowiska pracy. Ponadto nawiązując współpracę z doświadczonym partnerem w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, pracodawca może liczyć na pomoc w redukcji wpłaty PFRON i obsłudze dofinansowań do wynagrodzeń.

5. Rozmowa kwalifikacyjna z osobą niepełnosprawną z odpowiednim miejscu

Dobrą zasadą przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej z osobą niepełnosprawną jest uwzględnienie jej specyficznych potrzeb. Z tego względu zapraszając osobę np. z niepełnosprawnością ruchową nie warto planować spotkania na piętrze, jeśli w budynku nie ma windy.

Coraz częstszą praktyką w rekrutacji osób niepełnosprawnych jest przeprowadzenie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej przez telefon lub przez komunikatory za pośrednictwem internetu np. Skype lub Teams. Pozwala to przeprowadzić rozmowę pomijając bariery w dotarciu do siedziby firmy.

6. Jasne komunikaty i bezpośrednie pytanie o pomoc dla osoby niepełnosprawnej

Kiedy dojdzie już do spotkania, kolejną zasadą jest to, by pytać: czy dana osoba niepełnosprawna potrzebuje pomocy i jeśli tak to jakiej. Nie jest dobrym rozwiązaniem narzucać swoją pomoc i samemu np. sadzać ją na krzesło. Takie sytuacje mogą być krępujące dla osoby niepełnosprawnej i sprawić, że poczuje się niepewnie. W oczywisty sposób może zadecydować to o jakości jej autoprezentacji podczas spotkania.

Dobrze, gdy podczas rozmowy padnie pytanie o specjalnych potrzebach dostosowania określonego stanowiska pracy, na które ubiega się osoba niepełnosprawna. Będzie to okazja do tego, aby porozumieć się w kwestii ewentualnych pomocy np. oprogramowania komputerowe.


Czy podczas rozmowy kwalifikacyjnej z osobą niewidomą możesz powiedzieć „do widzenia”?
Jest to zwrot, który budzi najczęściej wątpliwości lecz odpowiedź jest bardzo prosta. Brzmi ona: naturalnie, że tak, do osoby niewidomej możesz powiedzieć do widzenia.


7. Właściwa komunikacja z osobą niepełnosprawną

Takie zwroty jak: „popatrz na to”, „zobaczę” są używane w języku potocznym a osoby niewidome zdążyły się do nich przyzwyczaić.

Najważniejsze w relacji z osobą niepełnosprawną to wzajemny szacunek i zrozumienie jej potrzeb. Mówiąc „do widzenia” dajesz odczuć, że traktujesz ją normalnie i tak jak pozostałych pracowników a ona sama nie czuje się wyobcowana. Bardziej krępujące może być poszukiwanie w takiej sytuacji jakiegoś innego, zamiennego zwrotu, podczas gdy oczywiste jest użycie konkretnego sformułowania.

Z takiego samego powodu do osoby poruszającej się na wózku możesz powiedzieć: proszę przyjść a nie proszę przyjechać. Stosowanie kurtuazyjnych zamienników dla typowych zwrotów może sprawić, że wypowiedź będzie brzmiała sztucznie, a osoba niepełnosprawna poczuje się niepewnie.

Reasumując w trakcie rekrutacji pracowników niepełnosprawnych warto zadbać o to, by sam proces przebiegał naturalnie. Kandydaci chcą być traktowani normalnie, więc jako pracodawca nie obawiaj się kontaktu z nimi. Najistotniejszy jest szacunek i właściwe zrozumienie potrzeb, co wcale nie oznacza wyręczania czy nadmiernego zainteresowania. Ważna jest rozmowa o ograniczeniach, lecz pod kątem ustalenia warunków pracy czy przystosowania stanowiska pracy.


Jak zachowywać się podczas kontaktu z osobą niepełnosprawną – poradnikSavoir vivre względem osób niepełnosprawnych


Jak rekrutować osoby niepełnosprawne do pracy?

zdjęcie na blogu agencji pracy dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 300x450

Kandydat z orzeczeniem o niepełnosprawności to po prostu kandydat. Okazywanie współczucia, nadmierna uprzejmość czy niesienie pomocy bez potrzeby nie są pożądane. Nie powinny mieć miejsca, podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz w późniejszej pracy z niepełnosprawnym pracownikiem.

Jak znaleźć osobę niepełnosprawną do pracy?

zdjęcie na blogu agencji pracy dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 300x450

Większość firm chcąca zatrudnić osoby niepełnosprawne w pierwszej kolejności kieruje swoje zapytania do Urzędów Pracy. Pracodawca zgłaszający się do Urzędu wypełnia standardowy formularz. Druk ten zawiera dwie rubryki, w których można umieścić dane dotyczące osób niepełnosprawnych.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *