Oto 6 ważnych zasad, o których musisz wiedzieć rekrutując osobę z niepełnosprawnością.

utworzone przez | 7, 03, 2019 | Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Praca zawodowa jest ważnym elementem człowieka w jego codziennym życiu. Poczucie obowiązku do spełnienia sprawia, że czujemy się potrzebni. Ma to szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych. Posiadanie przez nich pracy i aktywność zawodowa pozwala na rozwój osobisty, nawiązywanie relacji z innymi ludźmi, zwiększenie poczucia własnej wartości. Rekrutacja pracownika niepełnosprawnego to także wiele korzyści dla pracodawcy.

Tym razem przygotowaliśmy kilka zasad, które mogą okazać się bardzo pomocne w procesie rekrutacji pracownika niepełnosprawnego. Coraz więcej pracodawców decyduje się na ten krok i przekonuje się, że niepełnosprawność pracownika nie warunkuje jakości wykonywanej przez niego pracy. Jednak kiedy rekrutujesz osobę niepełnosprawną po raz pierwszy, może to być sporym wyzwaniem.

Czytając poniższy artykuł dowiesz się m.in. jak stworzyć ofertę pracy skierowaną do osób z niepełnosprawnością oraz jak poprowadzić rozmowę rekrutacyjną.

Korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie.

Zastanawiasz się, jakie korzyści uzyskasz zatrudniając osoby z niepełnosprawnością? Przedsiębiorstwo, które zarudnia ponad 25 pracowników wpłaca składki na PFRON, które często sięgają ponad kilkadziesiąt tys. zł. Są to koszty, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu dla firmy.
Pomyśl, ile możesz zaoszczędzić zatrudniając niepełnosprawnych pracowników.

Chcesz wyliczyć ile możesz zaoszczędzić dzęki zatudnieniu pracowdników z orzeczeniem? Skorzystaj z naszego kalkuratora oszczędności wpłat na PFRON.

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6% zostaje całkowicie zwolniony z wpłaty na PFRON. Dodatkowo przysługuje mu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które maksymalnie może wynieść nawet 2400 zł. Wysokość dotacji zależna jest od stopnia niepełnosprawności pracownika, a w przypadku schorzeń specjalnych zwiększa się o 600 zł. Szczegółowo o kwotach dofinansowania i pomocy finansowej z PFRON dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych pisaliśmy już w naszym artykule.

To nie wszystkie korzyści. W takiej sytuacji zyskujesz nieco więcej, niż tylko profity finansowe. Warto pomyśleć o pozytywnym wizerunku firmy. Prowadząc politykę zatrudnienia nastawioną na różnorodność i pozbawioną uprzedzeń w oczach swojego klienta stajesz się nie tylko godny zaufania, ale również otwarty i przyjazny. A jak wiadomo ludzie o wiele częściej sięgają po produkt czy usługę od osób, których darzą sympatią i zaufaniem. Warto więc przekonać się o tym zatrudniając osobę z niepełnosprawnością.

Zatrudnienie pracowników z niepełniosprawnościami to nie tylko korzyści finansowe. Zabacz jakie inne korzyści osiągniesz zatrudnianiając pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rekrutacja pracownika niepełnosprawnego – jak napisać ogłoszenie o pracę skierowane głównie do osób z orzeczeniem?

Na rynku pracy istnieje liczna grupa profesjonalistów i osób o bogatym doświadczeniu zawodowym. Wielu z nich posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne to również osoby z wyższym wykształceniem, szerokim wachlarzem umiejętności i z wysokim poziomem motywacji. Poniżej przedstawiamy 6 zasad rekrutacji pracowników niepełnosprawnych:

1. Odpowiednie ogłoszenie o pracę

Tworząc ogłoszenie o pracy na stanowisko, na którym przewidujesz zatrudnić osobę niepełnosprawną warto zawrzeć informację o gotowości ich zatrudnienia. Pisaliśmy o tym w naszym artykule dotyczącym rekrutacji pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

2. Nie pisz w ogłoszeniu o wymaganym orzeczenia o niepełnosprawności

Druga zasada łączy się bezpośrednio z poprzednią. Jest nią zwrócenie uwagi na wymowę komunikatu. Nie jest dobrym rozwiązaniem umieszczanie informacji o posiadanym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jako jedno z pierwszych na liście wymagań. Rodzi to poczucie o przedmiotowym traktowaniu i przekonanie, że osoba niepełnosprawna zyskuje pracę tylko i wyłącznie ze względu na orzeczenie a nie ze względu na swoje umiejętności. Może mieć to wpływ na późniejszy poziom motywacji i stosunek do pracy. Pozytywnym komunikatem zachęcającym do udziału w rekrutacji osób niepełnosprawnych jest informacja o przystosowaniu stanowisk pracy do ich potrzeb.

3. Dokładny opis stanowiska w ogłoszeniu o pracę dla osób niepełnosprawnych

Kolejną zasadą dotyczącą tworzenia ogłoszenia o pracy jest dokładny opis zadań. Wtedy to osoba niepełnosprawna będzie mogła sama zadecydować czy jej niepełnosprawność pozwoli na wykonywanie tej pracy. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których podczas rekrutacji pracowników niepełnosprawnych w trakcie rozmowy z kandydatem okaże się, że część obowiązków na określonym stanowisku nie jest możliwa do wykonania i stanowi zbyt dużą barierę dla osoby z określoną niepełnosprawnością.

4. Właściwe umiejscowienie oferty pracy w procesie rekrutacji pracowników niepełnosprawnych

Najczęściej stosowaną praktyką w procesie poszukiwania kandydatów do pracy jest publikowanie oferty pracy w serwisach ogłoszeniowych. Oczywiście, aby trafić do konkretnego grona odbiorców, należy odpowiednio sformułowane ogłoszenie zamieścić w wielu miejscach. W poszukiwaniu kandydata z niepełnosprawnością warto wiedzieć, że istnieją portale skierowane na poszukiwanie pracy przez osoby niepełnosprawne np. sprawniwpracy.com czy ipon.pl

Wskazane jest, by oferta pracy znalazła się na stronie internetowej pracodawcy w zakładce kariera, którą również czasami odwiedzają osoby z niepełnosprawnością, szczególnie te zainteresowane konkretnym stanowiskiem pracy.

Metoda zamieszczania ofert pracy w internecie bywa jednak czasem mało efektywna. Jest to kanał przepływu informacji, który daje mnóstwo możliwości, jednak aby je wydobyć, należy w odpowiedni sposób stworzyć ogłoszenie i przekonać kandydatów z niepełnosprawnością o rzeczywistej otwartości na ich zatrudnienie.

Pracodawca oprócz tradycyjnej metody publikowania ogłoszeń o prowadzonej przez siebie rekrutacji poszukując osobę niepełnosprawną, może skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy udzielającej kompleksowego wsparcia podczas procesu rekrutacji i zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Celem świadczonych usług jest zapewnienie długofalowych korzyści zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Jest to wsparcie już na etapie audytu i przygotowania stanowiska pracy. Ponadto nawiązując współpracę z doświadczonym partnerem w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, pracodawca może liczyć na pomoc w redukcji wpłaty PFRON i obsłudze dofinansowań do wynagrodzeń.

5. Rekrutacja pracownika niepełnosprawnego w odpowiednim miejscu

Dobrą zasadą przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej z osobą niepełnosprawną jest uwzględnienie jej specyficznych potrzeb. Z tego względu zapraszając osobę np. z niepełnosprawnością ruchową nie warto planować spotkania na piętrze, jeśli w budynku nie ma windy.

Coraz częstszą praktyką w rekrutacji osób niepełnosprawnych jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez telefon lub przez komunikatory za pośrednictwem internetu np. Skype. Pozwala to zaplanować rozmowę pomijając bariery w dotarciu do siedziby firmy.

6. Jasne komunikaty i bezpośrednie pytanie o pomoc dla osoby niepełnosprawnej

Kiedy dojdzie już do spotkania, kolejną zasadą jest to, by pytać: czy dana osoba niepełnosprawna potrzebuje pomocy i jeśli tak to jakiej. Nie jest dobrym rozwiązaniem narzucać swoją pomoc i samemu np. sadzać ją na krzesło. Takie sytuacje mogą być krępujące dla osoby niepełnosprawnej i sprawić, że poczuje się niepewnie. W oczywisty sposób może zadecydować to o jakości jej autoprezentacji podczas spotkania.

Dobrze, gdy podczas rozmowy padnie pytanie o specjalnych potrzebach dostosowania określonego stanowiska pracy, na które ubiega się osoba niepełnosprawna. Będzie to okazja do tego, aby porozumieć się w kwestii ewentualnych pomocy np. oprogramowania komputerowe.

Czy podczas rozmowy kwalifikacyjnej z osobą niewidomą możesz powiedzieć „do widzenia”? Jest to zwrot, który budzi najczęściej wątpliwości lecz odpowiedź jest bardzo prosta. Brzmi ona: naturalnie, że tak, do osoby niewidomej możesz powiedzieć do widzenia.

7. Właściwa komunikacja z osobą niepełnosprawną

Takie zwroty jak: „popatrz na to”, „zobaczę” są używane w języku potocznym a osoby niewidome zdążyły się do nich przyzwyczaić. Najważniejsze w relacji z osobą niepełnosprawną to wzajemny szacunek i zrozumienie jej potrzeb. Mówiąc „do widzenia” dajesz odczuć, że traktujesz ją normalnie i tak jak pozostałych pracowników a ona sama nie czuje się wyobcowana. Bardziej krępujące może być poszukiwanie w takiej sytuacji jakiegoś innego, zamiennego zwrotu, podczas gdy oczywiste jest użycie konkretnego sformułowania.

Z takiego samego powodu do osoby poruszającej się na wózku możesz powiedzieć: proszę przyjść a nie proszę przyjechać. Stosowanie kurtuazyjnych zamienników dla typowych zwrotów może sprawić, że wypowiedź będzie brzmiała sztucznie, a osoba niepełnosprawna poczuje się niepewnie.

Reasumując w trakcie rekrutacji pracowników niepełnosprawnych warto zadbać o to, by sam proces przebiegał naturalnie. Kandydaci chcą być traktowani normalnie, więc jako pracodawca nie obawiaj się kontaktu z nimi. Najistotniejszy jest szacunek i właściwe zrozumienie potrzeb, co wcale nie oznacza wyręczania czy nadmiernego zainteresowania. Ważna jest rozmowa o ograniczeniach, lecz pod kątem ustalenia warunków pracy czy przystosowania stanowiska pracy.

Jak zachowywać się podczas kontaktu z osobą niepełnosprawną? Praktyczne porady znajdziesz na filmie

Savoir vivre względem osób niepełnosprawnych. Pomoże w tym załączony film

FAQ

Jak rekrutować osoby niepełnosprawne?

Kandydat z orzeczeniem o niepełnosprawności to po prostu kandydat. Okazywanie współczucia, nadmierna uprzejmość czy niesienie pomocy bez potrzeby nie są pożądane. Nie powinny mieć miejsca, podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz w późniejszej pracy z niepełnosprawnym pracownikiem.

Jak zgłosić pracownika niepełnosprawnego do pfron?

Jeżeli spełniasz warunki ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w celu otrzymania tej pomocy zarejestruj się w PFRON. Aby dokonać rejestracji, przekaż osobiście lub pocztą: 1) wniosek WN-D, 2) kopię aktualnych dokumentów pracodawcy, 3) formularz INF-D-P, 4) opcjonalnie formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (INF-O-PR), 5) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej, 6) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych, 7) pełnomocnictwo.

Jak znaleźć pracownika niepełnosprawnego?

Większość firm chcąca zatrudnić osoby niepełnosprawne w pierwszej kolejności kieruje swoje zapytania do Urzędów Pracy. Pracodawca zgłaszający się do Urzędu wypełnia standardowy formularz. Druk ten zawiera dwie rubryki, w których można umieścić dane dotyczące osób niepełnosprawnych.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *