Zawieszenie działalności. Dlaczego i jak zawiesić działalność gospodarczą?

utworzone przez | 27, 10, 2023 | Inspiracje

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zawieszenie działalności gospodarczej to opcja, którą przedsiębiorcy mogą rozważyć w obliczu trudności finansowych lub osobistych. To krok umożliwiający zachowanie struktury firmy, podczas gdy jej działalność jest tymczasowo wstrzymana.

W tym artykule zgłębimy regulacje dotyczące zawieszenia działalności, różnice między zawieszeniem a zamknięciem firmy oraz procedury niezbędne do zawieszenia działalności. Omówimy także zmiany w CEIDG i KRS, zobowiązania podatkowe i ubezpieczeniowe.zawieszenie działalności
Zawieszenie działalności gospodarczej [fragment rąk osób, jedna podaje kluczyk drugiej].

Co warto wiedzieć na temat zawieszenia działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności firmy to formalna procedura, umożliwiająca tymczasowe wstrzymanie operacji biznesowych bez konieczności jej likwidacji. To opcja dla przedsiębiorców, którzy potrzebują czasu na rozwiązanie problemów osobistych czy zawodowych. Różni się od zamknięcia działalności tym, że jest tymczasowa, pozwalając na wznowienie aktywności, gdy okoliczności staną się korzystniejsze.

W trakcie zawieszenia:

 • nie zatrudnia się pracowników,
 • nie prowadzi się transakcji biznesowych,
 • nie ma potrzeby składania deklaracji ZUS czy VAT,
 • nie płaci się składek ZUS i podatków,
 • nie generuje przychodów.

Firma pozostaje nadal zarejestrowana w odpowiednich urzędach, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) czy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

O czym należy pamiętać w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?

Po zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie jest zwolniony z obowiązku regulowania zobowiązań finansowych powstałych przed datą zawieszenia, takich jak raty kredytu, opłaty leasingowe, rachunki za media, czy abonament telefoniczny.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne także pozostaje istotnym elementem, który warto rozważyć, aby zabezpieczyć się na wypadek problemów zdrowotnych.

Kiedy warto rozważyć zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej może być rozważane w różnych sytuacjach, zarówno osobistych, jak i zawodowych. Prowadzi do zabezpieczenia źródła przychodów w przyszłości.

Przykłady
Trudności finansowe dające czas na restrukturyzację długów lub znalezienie dodatkowych źródeł finansowania, sprawy prywatne jak opieka nad dzieckiem czy choroba lub przemiany wewnętrzne ułatwiające proces reorganizacji, fuzji lub przejęcia.

Jakie są różnice pomiędzy zawieszeniem a zamknięciem działalności gospodarczej?

Zawieszenie i zamknięcie działalności firmy to dwie różne czynności, które przedsiębiorca może podjąć w odpowiedzi na trudności finansowe lub osobiste.

 • Zawieszenie działalności w CEIDG to tymczasowe przerwanie działalności, które pozwala zachować strukturę prawną firmy bez konieczności prowadzenia operacji biznesowych. Pozwala to na zachowanie tożsamości firmy oraz możliwość szybkiego wznowienia aktywności, gdy sytuacja się poprawi.
 • Zamknięcie działalności to trwałe zakończenie operacji i zwykle wiąże się z likwidacją firmy. W tym przypadku przedsiębiorca musi zakończyć wszelkie zobowiązania finansowe, zlikwidować aktywa firmy, zapłacić zaległe podatki i opłaty, oraz zrealizować inne formalności prawne związane z likwidacją.

W jaki sposób i jak często można zawieszać działalność gospodarczą?

Proces ten jest elastyczny. Można go zainicjować z dowolnego powodu, na dowolnie długi okres (nie krótszy jednak niż 30 dni) oraz dowolną ilość razy. Zawieszenie firmy od pierwszego dnia miesiąca to dobry sposób, aby uniknąć opłacania pełnej składki zdrowotnej ZUS, która jest wymagana, jeśli proces zostanie zainicjowany w trakcie miesiąca.

Data zawieszenia może być taka sama jak data złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Można też wyznaczyć datę wcześniejszą albo późniejszą niż złożenie wniosku.

Można zawiesić działalność gospodarczą na wybrany z trzech dostępnych sposobów:

 • w trakcie wizyty w urzędzie gminy lub miasta,
 • korespondencyjnie, wysyłając wniosek pocztą,
 • elektronicznie (zawieszenie działalności przez Internet).

Pracodawców obejmuje cały szereg zobowiązań. Podpowiadamy, jak radzić sobie w różnych sytuacjach związanych z prowadzeniem firmy:

🔸 Praca zdalna a Kodeks Pracy
🔸 Ekwiwalent za pracę na odległość w kosztach płacy PFRON?
🔸 Jak wyliczyć ekwiwalent za pracę zdalną?
🔸 SODiR od A do Z

Poszukaj innych artykułów w witrynie My Wspieramy. Możesz zyskać bezcenną wiedzę i inspirację. Polecamy Przedsiębiorcom usługi naszej agencji!


Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Możliwość zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej pozwala na chwilowe zatrzymanie działalności. Co należy zrobić, aby przejść przez ten proces bezproblemowo?

 1. Zgłoszenie zawieszenia działalności do CEIDG
  Pierwszym krokiem jest zgłoszenie zawieszenia działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Można to zrobić online, listownie lub w urzędzie gminy czy miasta.
 2. Informacje do instytucji
  Po zgłoszeniu CEIDG przekaże informacje o zawieszeniu działalności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
 3. Opodatkowanie w formie karty podatkowej
  Jeżeli firma korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej, istnieje możliwość zgłoszenia przerwy w wykonywaniu działalności gospodarczej trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni. Informacje o tej przerwie powinny zostać przekazane naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia.

Jak zawiesić działalność spółki cywilnej?

Zawieszenie działalności spółki cywilnej wymaga koordynacji między wspólnikami i dokonania kilku formalności administracyjnych.

Oto jak to zrobić:

 1. Zgłoszenie do GUS
  Proces zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, wykonywanej w formie spółki cywilnej rozpoczyna się od zgłoszenia zawieszenia do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), do rejestru REGON, nie później niż 7 dni od dnia zawieszenia spółki cywilnej.
 2. Zgłoszenie do urzędu skarbowego
  Następnie, o zawieszeniu działalności gospodarczej należy zawiadomić Urząd Skarbowy na formularzu NIP-2, również nie później niż 7 dni od dnia zawieszenia spółki cywilnej.
 3. Potwierdzenie w CEIDG
  Po dopełnieniu formalności w GUS i urzędzie skarbowym, zawieszenie działalności musi zostać potwierdzone w CEIDG. Można to zrobić po faktycznej dacie zawieszenia spółki cywilnej.
 4. Formularz CEIDG-1
  Gdy wniosek o zawieszenie składasz w urzędzie, na formularzu CEIDG-1, pamiętaj o wypełnieniu sekcji 25 i podaniu danych spółki cywilnej oraz daty zawieszenia.
 5. Podpisy wszystkich wspólników
  Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są do podpisania wniosku o zawieszenie działalności. Pod wnioskiem do GUS powinny się znaleźć podpisy wszystkich wspólników, bowiem wszyscy wspólnicy powinni dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego oraz złożyć wniosek do CEIDG.

Jak zawiesić działalność gospodarczą online?

Zawieszenie działalności gospodarczej przez Internet jest prostym procesem, umożliwiającym tymczasowe zaprzestanie prowadzenia firmy. Oto uproszczona procedura w pięciu krokach:

 1. Odwiedziny na oficjalnej stronie CEIDG, a następnie logowanie lub utworzenie nowego konta.
 2. Po zalogowaniu znajdujemy się na stronie “PANEL PRZEDSIĘBIORCY”. Teraz trzeba wybrać opcję “ZAWIEŚ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ”.
 3. W sekcji “Wstępne przygotowanie danych” wybieramy “Na podstawie konta użytkownika/aktualnego stanu wpisu”, a w polu “Sposób składania wniosku” przechodzimy do “Złóż wniosek przy użyciu kreatora”.
 4. Przechodzimy do sekcji “Zawieszanie działalności”, wypełniamy wniosek online, a potem podpisujemy go elektronicznie, używając Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
 5. Następnie wysyłamy wniosek online i zapisujemy otrzymane potwierdzenie odbioru wniosku.

Jakie są prawne obowiązki pracodawcy wobec pracowników?

Przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej, pracodawca musi rozwiązać wszystkie umowy o pracę (z wyjątkiem sytuacji, gdy pracownicy są na urlopach rodzicielskich lub wychowawczych i nie wykonują żadnej pracy).

Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do wyrejestrowania zwolnionych pracowników z systemu ubezpieczeń w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy.

Jakie są zobowiązania przedsiębiorcy w relacjach z US?

W trakcie zawieszenia wykonywania działalności, przedsiębiorca nie generuje bieżących przychodów, co wiąże się z pewnymi zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego (US). Przede wszystkim, przedsiębiorca powinien poinformować urząd o wstrzymaniu działalności, co wiąże się z koniecznością złożenia korekty podatku naliczonego w celu rozliczenia podatku należnego.

Dodatkowo nie trzeba składać deklaracji rozliczeniowych za okres zawieszenia, jednakże warto pamiętać o zachowaniu właściwej dokumentacji, która może być potrzebna w ewentualnych postępowaniach sądowych lub postępowaniach podatkowych.

Zawieszenie działalności warunek

Aby skorzystać z tego przywileju, konieczne jest, aby przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy w okresie bezpośrednio poprzedzającym zawieszenie działalności. Taki wymóg ma na celu zapewnienie, że skorzystają z niego osoby rzeczywiście prowadzące aktywną działalność gospodarczą.

zwolnienie lekarskie wstecz
Zawieszenia działalności a zwolnienie lekarskie wstecz pracownika [fragmenty rąk pacjenta i lekarza piszącego długopisem].

Jakie są zobowiązania przedsiębiorcy w relacjach z ZUS lub KRUS?

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w ZUS lub KRUS, zależnie od charakteru prowadzonej działalności.

To oznacza zaprzestanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Niemniej jednak przedsiębiorca ma prawo do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, co umożliwi mu kontynuowanie korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

Po wznowieniu działalności, przedsiębiorca powinien ponownie zarejestrować się w systemie ubezpieczeń społecznych i rozpocząć opłacanie składek.

Wstrzymanie działalności firmy a prawo do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego

Możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej i skorzystania z ubezpieczeń emerytalnych oraz rentowych stanowi istotne wsparcie dla przedsiębiorców opiekujących się dziećmi. Tę opcję można wykorzystać jednorazowo lub podzielić na maksymalnie 5 etapów. Okres, przez który można skorzystać z tego udogodnienia, zależy od wieku oraz stanu zdrowia dziecka.

Przysługuje ono:

 • przez czas do 3 lat, lecz nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia,
 • lub do 6 lat, jeśli dziecko z powodu swojego stanu zdrowia, potwierdzonego stosownym orzeczeniem, wymaga osobistej opieki rodzica. Ta opcja jest dostępna do momentu, gdy dziecko ukończy 18. rok życia.

Warto zaznaczyć, że prawo do skorzystania z tej opcji przysługuje jedynie jednemu z rodziców, pod warunkiem że drugi rodzic nie jest już objęty ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z tytułu opiekowania się dzieckiem lub nie korzysta z zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, lub nie przebywa na urlopie wychowawczym.

Zawieszenie działalności a urlop macierzyński/rodzicielski

Wstrzymanie działalności firmy może być korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców planujących urlop macierzyński lub rodzicielski, w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Pozwala to na zachowanie praw do ubezpieczenia zdrowotnego oraz uniknięcie obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, co jest szczególnie korzystne w okresie, gdy przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej.

Ważne jest jednak, aby przed zawieszeniem działalności zrealizować wszelkie zobowiązania wobec ZUS-u, co może obejmować uregulowanie zaległości i wyrejestrowanie płatnika składek. Dzięki temu, po zakończeniu urlopu, przedsiębiorca może szybko wznowić działalność, nie martwiąc się formalnościami związanymi z uregulowaniem zobowiązań składkowych.

Zawieszenie działalności z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem skutkuje prawem do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. W tym przypadku, składki na te ubezpieczenia są pokrywane w całości z budżetu państwa, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ubezpieczenie zdrowotne w kontekście zawieszenia działalności gospodarczej i opiekowania się dzieckiem

Osoby, które są objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z tytułu sprawowania osobistej opieki nad potomkiem, a jednocześnie nie mają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, automatycznie zostają objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Obowiązek ten powstaje z dniem, w którym osoba ta zostaje objęta ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym ze względu na opiekę nad dzieckiem, i trwa do dnia zakończenia sprawowania tej opieki.

Podsumowanie artykułu o zawieszeniu działalności gospodarczej

W tym artykule opisaliśmy wiele aspektów związanych z zawieszeniem działalności gospodarczej. Przedstawiliśmy procedury, konsekwencje oraz zobowiązania, które niesie ze sobą decyzja o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Wstrzymanie działalności firmy to ważny krok, który może pomóc przedsiębiorcom w trudnych sytuacjach życiowych czy zawodowych.

Mamy nadzieję, że dzięki zgromadzonym tu informacjom uda się bez problemu przejść przez cały proces. Powodzenia!


Jak zawiesić działalność gospodarczą w CEIDG?

Czy mogę zatrudniać pracowników w trakcie zawieszenia działalności firmy?

Nie, w trakcie zawieszenia wykonywania działalności nie możesz zatrudniać pracowników.

Czy mogę wykonywać jakiekolwiek czynności niezbędne dla firmy w okresie jej zawieszenia?

Tak, możesz wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Co się dzieje ze wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym podczas zawieszenia działalności?

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pozostaje niezmieniony, ale zawieszenie działalności zostanie w nim odnotowane.

Co zrobić, by zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej było skuteczne?

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do rejestrów mogą oni zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność spółki. Działalność możesz zawiesić, składając wniosek w urzędzie gminy lub miasta osobiście, wysyłając go pocztą lub drogą elektroniczną.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *