Zwolnienie lekarskie wstecz lub do przodu. Jakie są zasady ich wystawiania?

utworzone przez | 12, 10, 2023 | Inspiracje

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zwolnienie L4 od lekarza to istotny dokument, który potwierdza czasową niezdolność do pracy u pracownika z powodu choroby lub urazu. Czy jednak lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie wstecz lub do przodu?

W niniejszym artykule omówimy, czy możliwe jest wsteczne zaświadczenie lekarskie L4. Opowiadamy, kto ma prawo je wystawić, dla kogo jest przeznaczone, jakie są zasady dotyczące wystawiania zwolnienia wstecz i do przodu, jak dokładnie obliczyć te okresy. Dodatkowo przyjrzymy się możliwości wystawiania zwolnień lekarskich na podstawie teleporady.zwolnienie lekarskie wstecz
Zwolnienie lekarskie wstecz [lekarz pisze długopisem, naprzeciw pacjent – fragment zdjęcia]

Kiedy przysługuje zwolnienie lekarskie wstecz?

Zwolnienie lekarskie wydane ze wsteczną datą może być potrzebne, gdy pracownik nie jest w stanie dostać się do lekarza w dniu wystąpienia objawów choroby. Przyczyną zwykle jest zbyt długi termin oczekiwania na taką wizytę.

Zwolnienie lekarskie może wystawić wyłącznie lekarz pacjentowi w dniu, gdy przeprowadza badanie lekarskie. W przypadku zwolnienia lekarskiego wstecz może ono obejmować maksymalnie do 3 dni wstecznie od daty badania. Lekarz ocenia stan chorego pracownika i czy dana osoba rzeczywiście była w tym okresie niezdolna do pracy i jej nieobecność może być usprawiedliwiona.

Możliwość wystawienia tego rodzaju dokumentów o wstecznej czasowej niezdolności do pracy mają:

  • lekarz rodzinny,
  • dentysta,
  • ginekolog
  • lub inny lekarz specjalista.

Zwolnienie lekarskie od 2018 roku wystawiane jest wyłącznie w formie elektronicznej. Określają to przepisy MPiPS w sprawie trybu i sposobu wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim.

L4 wstecz – na ile dni może być wystawione?

Długość zwolnienia lekarskiego wydanego ze wsteczną datą nie ma określonego maksymalnego czasu jego trwania. Może być to kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt dni. Jest to zależne od stanu zdrowia pacjenta i czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego.

Zwolnienie wstecz 3 dni robocze czy kalendarzowe?

Wstecznie zwolnienie od lekarza obejmuje 3 dni kalendarzowe. Czyli obejmuje również dni weekendowe. Pracownik po wystąpieniu objawów choroby musi najpóźniej po 2 dniach umówić się na wizytę do lekarza.


Choroby dotykają całe społeczeństwo, nie tylko niepełnosprawnych. Poczytaj jak sobie radzić, gdy dotknie Cię problem:

🔸 Choroby zawodowe od A do Z
🔸 Jak żyć z wadą wzroku?
🔸 O chorobach psychicznych
🔸 Choroba oczu i co dalej?

W witrynie naszej agencji jest wiele innych artykułów, które wniosą cenną wiedzę w Twoje życie. Zapraszamy!


Lekarz może wystawić zwolnienie do przodu. Jak to działa?

Zwolnienie lekarskie czasami może być także wystawione do przodu. Oznacza to, że L4 może obejmować okres rozpoczynający się po dniu jego wystawienia. Maksymalnie takie zwolnienie może być wystawione do 4 dni w przód po dniu konsultacji lekarskiej.

Jest to możliwe, gdy dzień następny (lub kolejne kilka dni) po dniu badania jest dniem wolnym od pracy.

Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione od soboty?

Jeżeli pracownik nagle źle się poczuje, będzie miał symptomy choroby, które uniemożliwiają obecność w miejscu pracy, L4 może być wystawione od soboty.

Ma to też zastosowanie np. gdy ulegnie wypadkowi lub nagle trafi do szpitala. Wtedy wsteczne zwolnienie lekarskie jest wystawiane w dniu wypisu i obejmuje cały okres pobytu w placówce plus przewidywany czas na rekonwalescencję.

Zwolnienie lekarskie wstecz a weekend. Czy to się opłaca?

Wsteczne L4 jest rozliczane w taki sam sposób jak bieżące. Pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, nawet jeśli był to dla niego dzień wolny.

Prawo do wynagrodzenia za dzień zwolnienia przysługuje w wysokości 80% podstawy. Jeżeli był to dla pracownika i tak dzień wolny warto przemyśleć czy rozpoczynać zwolnienie od któregoś dnia weekendu. Gdy pracownik zgodnie z grafikiem powinien być jednak w pracy, wtedy koniecznie musi pomyśleć o zaświadczeniu lekarskim wstecz za dni weekendowe, mimo że wizyta odbywa się w nowym tygodniu.

Czy można otrzymać na wizycie prywatnej zwolnienie lekarskie z data wsteczna?

Zgodnie z przepisami pracownik może otrzymać zwolnienie lekarskie wstecz od specjalisty, niezależnie od tego, czy jest to wizyta na NFZ, czy prywatna. Obowiązują takie same zasady.

Warunkiem jest podpisanie stosownej umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przez lekarza.

Zwolnienie wstecz od psychiatry. Ile dni?

Ogólna zasada mówi, że lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie do 3 dni wstecznie. Lekarz psychiatra ma szerszą możliwość.

Jeżeli stwierdzi on, że pacjent posiada zaburzenia psychiczne, które ograniczają mu zdolność do oceny własnego postępowania i w związku z tym uniemożliwiają mu funkcjonowanie w miejscu pracy, może wystawić l4 z datą wsteczną na więcej niż 3 dni. W takim przypadku, nawet jeżeli osoba nie chodziła do pracy dłużej niż 3 dni, okres jej nieobecności zostanie usprawiedliwiony.

Ile dni wstecz zwolnienie lekarskie w przypadku ciąży?

Pierwsze tygodnie ciąży bywają dla kobiety bardzo trudne. Wiele kobiet zmaga się z różnymi objawami, które mogą utrudniać funkcjonowanie w miejscu pracy i wykonywanie obowiązków służbowych. Korzystają więc one ze zwolnienia lekarskiego zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dla kobiet w ciąży L4 wystawia je zarówno ginekolog, jak i lekarz rodzinny.

Jeżeli pracownica w ciąży nie była w pracy, otrzyma zwolnienie lekarskie wstecz, jednak nie dłużej niż 3 dni. Oznacza to, że w przypadku ciąży obowiązują ogólne zasady wystawiania zwolnienia ze wsteczną datą.

Teleporada. Czy jest możliwe zwolnienie lekarskie wstecz online?

Jeżeli pracownik bardzo źle się czuje lub podejrzewa u siebie chorobę zakaźną, ma możliwość pozostać w domu i umówić wizytę w formie teleporady. W taki sposób również może być mu wystawione zwolnienie lekarskie wstecz.

Lekarz na podstawie rozmowy ocenia, czy w danym czasie osoba była tymczasowo niezdolna do pracy i może wystawić L4 do trzech dni wstecz.

Prawo wystawiania zaświadczenia lekarskiego wstecz dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne obejmują takie same zasady. Wsteczne zwolnienie od lekarza jest udzielane im na tych samych ogólnych warunkach i usprawiedliwia nieobecność pracownika i zwalnia z obowiązków zawodowych.

Oznacza to, że mogą otrzymać L4 z datą wsteczną do 3 dni. Wyjątkiem jest zwolnienie od lekarza psychiatry, które może być wystawione na więcej niż 3 dni do tyłu. Może mieć to znaczenie, gdy chory pracownik mierzy się z chorobą psychiczną i ma ograniczoną zdolność oceny swojego postępowania.

Ile dni wstecz można wystawić zwolnienie lekarskie? Podsumowanie

Zwolnienie lekarskie wstecz może otrzymać pracownik, który musi jednocześnie podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu. Fakt wstecznego L4 ma znaczenie, gdy trudno dostać się na wizytę do lekarza zaraz po wystąpieniu symptomów choroby, a zdolność ubezpieczonego do pracy jest ograniczona.

Takie zwolnienie jest wystawiane ze wsteczną datą maksymalnie do trzech dni. Wyjątkiem jest zwolnienie od psychiatry. Możliwe jest również jego uzyskanie podczas teleporady. L4 jest również wystawiane do przodu do 4 dni. Warunkiem jest, że dni następujące po dniu badania to dni wolne od pracy.


Czy lekarz może wystawić wsteczne zwolnienie lekarskie 10 dni do tyłu?

Czy zwolnienie lekarskie można wystawić wstecz?

Tak, maksymalnie zwolnienie może być wystawione ze wsteczną datą do 3 dni. Ma to swoje zastosowanie, gdy pracownik zachoruje, a nie może szybko dostać się do lekarza ze względu na brak wolnych miejsc w przechodni.

Na ile dni wstecz można wystawić zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie od lekarza może być wystawione wstecz do trzech dni. Są to dni kalendarzowe, w związku z tym obejmują również weekendy.

Jak liczyć 3 dni wstecz zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie lekarskie wystawione z datą wsteczną obejmuje weekendy. Oznacza to, że są to 3 dni kalendarzowe, nierobocze. Sprawy te reguluje m.in. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Czy lekarz może wystawić zwolnienie wstecz?

Zwolnienie wsteczne wystawia lekarz rodzinny, specjalista np. dentysta, ginekolog czy psychiatra. Może tego dokonać również na wizycie prywatnej pod warunkiem, że posiada podpisaną umowę z ZUS.

Czy zwolnienie lekarskie wstecz w ciąży jest na innych zasadach?

Nie, zwolnienia dla pracownic w ciąży wystawiane są na zasadach ogólnych.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *