SOW PFRON od A do Z. Przewodnik po systemie obsługi dla niepełnosprawnych

utworzone przez | 11, 10, 2023 | Instytucje

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

System SOW PFRON to nowoczesna platforma internetowa dla niepełnosprawnych oraz osób i instytucji z nimi związanych. Służy do załatwiania wszelkich spraw dotyczących integracji zawodowej i społecznej oraz dofinansowań drogą elektroniczną.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych chcąc ułatwić wnioskowanie do programów osobom z niepełnosprawnością i wszystkim podmiotom działającym na ich rzecz, uruchomił platformę SOW, dzięki której mogą oni realizować swoje potrzeby drogą zdalną.

Odkrywamy tajniki poruszania się po systemie SOW i jego zadania!

W artykule opowiemy: czym jest SOW PFRON, komu jest on dedykowany, jak ułatwia i przyspiesza załatwianie wniosków, jakie sprawy można załatwić dzięki tej nowoczesnej technologii oraz wskażemy jak logować się do systemu i składać wnioski.sow pfron
SOW PFRON [logo SOW, obok kobieta na wózku inwalidzkim na tle parku]

Co to jest system SOW PFRON?

Pełna nazwa systemu SOW PFRON to System Obsługi Wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak wspomniano wcześniej, jest to platforma internetowa działająca w oparciu o nowoczesne technologie. Dzięki niej rozszerzono dostępność do e-usług w Funduszu.

System SOW zapewnia dotarcie z informacjami o możliwej pomocy PFRON do osób zainteresowanych przez różne kanały:

 • Portal Informacyjny, który stanowi podstawowe źródło wiedzy o programach PFRON,
 • Infolinię, która oferuje między innymi wsparcie techniczne,
 • Kreator, który dzięki podpowiedziom przeprowadza beneficjenta do odpowiedniej formy wsparcia.

Dla kogo jest System Obsługi Wsparcia PFRON?

System obsługi wsparcia PFRON dedykowany jest w szczególności dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz wszelkich podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • przedsiębiorców,
 • organizacji pozarządowych
 • i samorządów terytorialnych.

Ponieważ w procesie wsparcia niepełnosprawnych udział 3 strony, system SOW został podzielony na 3 odrębne moduły:

 1. moduł wnioskodawcy – dla niepełnosprawnych i podmiotów działających na ich rzecz,
 2. moduł realizatora – dla pracowników jednostek samorządów terytorialnych,
 3. moduł PFRON – dla pracowników państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Po co powstał SOW PFRON?

SOW PFRON zapewniając dostępność usług online, wspiera poprawę jakości życia niepełnosprawnych. Ułatwia także pracę jednostkom samorządu terytorialnego, które obsługują programy dofinansowania.

Jednocześnie zadaniem systemu jest zapewnianie sprawnego obiegu wszelkich wniosków, informacji i sprawozdań pomiędzy realizatorami zadań a Funduszem Rehabilitacji.


Czy wiesz, jak wnioskować o dofinansowanie z PFRON? Zapraszamy do cyklu artykułów związanych z tematyką PFRON-u. Przeczytaj, m.in.:

🔸 Co to jest SODiR PFRON?
🔸 Systemy PFRON, jak się do nich logować?
🔸 Jak złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON?

Poszukaj inne interesujące wpisy w witrynie My Wspieramy. Odkrywaj nowe tematy, zyskuj cenną wiedzę i inspiruj się!


Jak korzystać z SOW PFRON?

Korzystanie z platformy systemu obsługi wsparcia przez osoby niepełnosprawne wiąże się z ogromnym ułatwieniem załatwiania wszelkich spraw związanych z dofinansowaniami PFRON. Niepełnosprawni dzięki SOW mogą składać wnioski bez wychodzenia z domu.

Aby skorzystać z systemu, trzeba wykonać kilka kroków:

 1. Otworzyć dostępną przeglądarkę internetową i wpisać adres: https://sow.pfron.org.pl
  W tym przypadku niepotrzebne jest żadne dodatkowe oprogramowanie.
 2. Jeżeli to pierwsza wizyta w systemie należy zarejestrować się i założyć konto, podać e-mail, hasło, uzupełnić dane osobowe i potwierdzić rejestrację klikając w link aktywacyjny.
  By w pełni korzystać z konta trzeba potwierdzenia przez uwierzytelnienie Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 3. Przy kolejnej wizycie w systemie konieczne będzie zalogowanie się adresyem e-mail i hasłem.
  Warto uzupełnić wszystkie dane w „edycji konta” i zachować je. Informacje te będą automatycznie uzupełniane podczas wypełniania konkretnych wniosków.

Jak składać wnioski w systemie SOW?

Kolejne wnioski składa się przez naciśnięcie przycisku „Nowy wniosek” oraz zaznaczenie województwa i powiatu. Nastąpi wtedy przełączenie na elektroniczny wniosek, który trzeba uzupełnić, zatwierdzając i przechodząc do kolejnych etapów.

Po dodaniu odpowiednich załączników w formie zdjęć, skanów lub plików PDF wniosek należy podpisać profilem zaufanym, lub podpisem elektronicznym. W przypadku braku dostępu do tego rodzaju podpisów wniosek należy wydrukować i złożyć go w wersji papierowej do odpowiedniej instytucji. Pracownik instytucji dokona wtedy autoryzacji wniosku.

W razie trudności można skorzystać z podpowiedzi elektronicznego asystenta – Kreatora, który ma za zadanie wspierać w procesie składania wniosków. Podpowiada on rodzaj wsparcia, kryteria dla wnioskodawców, kwoty dofinansowania, rodzaje załączników i terminy składania wniosków w obrębie poszczególnych programów.

W ramach platformy SOW PFRON uruchomiona została także bezpłatna infolinia pod numerem telefonu: 800 889 777. Wnioskodawcy mogą skorzystać z pomocy konsultantów w dni robocze w godzinach 9:00 do 17:00.

pfron
PFRON – logo.

Dostęp do systemu SOW i załatwianie spraw w kolejnych etapach

Dostęp do SOW PFRON jest bezpłatny. W systemie SOW można monitorować sprawę na każdym etapie jej trwania i weryfikować wnioski osób indywidualnych i instytucji.

 1. od pozyskania informacji,
 2. przez wypełnianie wniosku,
 3. podpisanie i złożenie wniosku,
 4. dokonywanie dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień,
 5. po zapoznawanie się ze wzorem umowy,
 6. podpisanie umowy,
 7. i rozliczanie przyznanego dofinansowania.

Jakie programy i wnioski są obsługiwane przez system SOW?

W zależności od zadania lub programu PFRON, w którym zamierza wziąć udział wnioskodawca, powinien on złożyć „Nowy wniosek” dotyczący konkretnego przedmiotu lub programu.

W 2023 roku dostępne dla wnioskujących o dofinansowanie drogą elektroniczną przez SOW, były lub są, m.in.:

 • program wypożyczalnia,
 • program samochodowy SAM,
 • moduł turnusy rehabilitacyjne,
 • moduł zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • moduł likwidacja barier architektonicznych,
 • moduł likwidacja barier technicznych,
 • moduł likwidacja barier w komunikowaniu się,
 • moduł zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,
 • moduł usługi tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika,
 • program Aktywny Samorząd moduł II – edukacja,
 • program Aktywny Samorząd moduł I – likwidacja bariery transportowej (dofinansowanie na zakup i montaż oprzyrządowania samochodów oraz prawa jazdy), likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym (dofinansowanie komputera sprzętu elektronicznego i oprogramowania), likwidacja barier w poruszaniu się (dofinansowanie wózka o napędzie elektrycznym, skutera, protezy kończyny), pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej przez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,
 • moduł wyposażenie stanowiska pracy,
 • moduł działalność gospodarcza,
 • moduł staż dla poszukujących pracy,
 • program mieszkanie dla absolwenta,
 • program dostępne mieszkanie.

Podsumowanie

SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON. To elektroniczna platforma obsługi wnioskodawcy dostępna 24 godziny na dobę przez cały rok. To nie tylko kanał informacyjny i porozumiewania się, ale wirtualne biuro, gdzie niepełnosprawni, ich opiekunowie i podmioty działające na ich rzecz mogą zostać kompleksowo obsłużeni. Na każdym etapie rozpatrywania swoich wniosków mogą oni obserwować postęp w sprawie.

System SOW umożliwia bez wychodzenia z domu cały proces pozyskiwania dofinansowania PFRON: od wygenerowania wniosku po podpisanie umowy z Funduszem.

Rejestracja i logowanie do Systemu Obsługi Wsparcia Funduszu jest prostą czynnością. Nie wymaga dodatkowego oprogramowania. Dla osób mających jednak trudności istotną pomoc stanowi Kreator lub kontakt telefoniczny przez infolinię.


Obsługa SOW – moduł Wnioskodawcy. Edycja danych własnego konta, podopiecznego, organizacji lub firmy.

Co to jest SOW PFRON?

SOW to system obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON. To elektroniczna platforma obsługi działająca w ramach PFRON. Ułatwia wnioskodawcom proces składania dokumentów o dofinansowanie PFRON bez wychodzenia z domu.

Jak zalogować się do Systemu Obsługi Wsparcia SOW?

Aby zalogować się do systemu, trzeba najpierw dokonać rejestracji. Można to zrobić na stronie logowania SOW PFRON. Po ustaleniu hasła, wypełnieniu danych i kliknięciu linku aktywacyjnego w kolejnym kroku można logować się i przechodzić do składania odpowiedniego wniosku.

Kto może wnioskować do PFRON przez system SOW?

Przez system obsługi wsparcia mogą wnioskować głównie osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Część programów i zadań w systemie SOW dedykowana jest innym podmiotom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych. Lista programów i zadań w ramach SOW jest cyklicznie aktualizowana zgodnie z terminami przyjmowania wniosków i rozszerzana o kolejne programy.

O co można wnioskować przez SOW PFRON?

W systemie dostępny jest proces wnioskowania do niemal wszystkich Programów PFRON dla osób niepełnosprawnych i do części zadań realizowanych przez podmioty działające na ich rzecz. Zawnioskujesz tu m.in. o: dofinansowanie do komputera, wózka, prawa jazdy, studiów, likwidacji barier, turnusu rehabilitacyjnego, działalności gospodarczej itd.

Inne wpisy

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

zdjęcie na stronie agencji pośrednictwa pracy, rozmiar 300x450
0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *