PFRON dofinansowanie. Sprawdź kto i na jakie wsparcie Funduszu może liczyć

utworzone przez | 7, 08, 2019 | Dofinansowania PFRON

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dofinansowań z PFRON-u jest mnóstwo. Jesteś osobą niepełnosprawną i masz potrzebę kompensacji swojej dysfunkcji lub pomysł na własny biznes, ale nie posiadasz wystarczających środków? A może jesteś przedsiębiorcą i szukasz sposobu na obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników? Rozwiązaniem tych i wielu innych problemów może być dotacja z Funduszu. Kto, na co i jak może ją dostać? Wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.

Rozproszonych informacji na temat dofinansowań z PFRON dla pracodawców i osób niepełnosprawnych jest bardzo dużo. Można łatwo zagubić się, szukając odpowiedniej wiedzy dla siebie. Dlatego postanowiliśmy zebrać najważniejsze z nich, w jednym miejscu.

Przeczytaj artykuł: “PFRON dofinansowanie. Sprawdź, kto i na jakie wsparcie Funduszu może liczyć” i dowiedz się, jakie formy pomocy finansowej możesz dostać.Oferta PFRON — dofinansowania dla pracodawcy i dla osoby niepełnosprawnej na działalność gospodarczą

Głównym zadaniem Funduszu jest skupianie się na rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Dlatego podstawowym obszarem oddziaływania jest zatrudnienie i samozatrudnienie tej grupy społecznej.

Z uwagi na to, instytucja ta oferuje różne formy bezpośredniego wsparcia, zarówno dla pracodawców, jak i dla osób niepełnosprawnych chcących prowadzić działalność gospodarczą.

1. Dofinansowania z PFRON dla pracodawców

Jednym z kluczowych działań, jakie realizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest pomoc pracodawcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnościami. Największą część budżetu Fundusz przeznacza na dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych. Wśród form dofinansowania dla pracodawców możemy wyróżnić:

 • refundację kosztów wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy,
 • dofinansowanie do adaptacji stanowiska pracy.

Dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Wysokość dofinansowania PFRON do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zależy od stopnia niepełnosprawności i występowania schorzenia specjalnego.

Dofinansowania do wynagrodzenia są udzielane miesięcznie. Kwoty dofinansowań wynagrodzeń dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych obowiązujące od początku 2023 roku pokazuje tabela.

Stopień niepełnosprawnościKwota dofinansowania PFRON 2023
lekki500 zł
umiarkowany1.350 zł
znaczny2.400 zł
lekki, ze schorzeniem specjalnym1.100 zł
umiarkowany, ze schorzeniem specjalnym2.250 zł
znaczny, ze schorzeniem specjalnym3.600 zł
Dofinansowanie PFRON 2023 – tabela.

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 75% kosztów płacy dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą i 90% dla pracodawców, którzy nie prowadzą działalności.

Zwrot kosztów na adaptację stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, które oferuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Refundacja dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia niepełnosprawnego. Otrzymane wsparcie pracodawca może przeznaczyć na:

 • adaptację pomieszczeń zakładu stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie obowiązków, lub funkcjonowanie,
 • zakup i autoryzację oprogramowania oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 • rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej.

Refundacja kosztów szkoleń pracowników niepełnosprawnych

Pracodawca zatrudniający pracownika niepełnosprawnego może otrzymać zwrot środków przeznaczonych na szkolenie tego pracownika. Ponadto refundacja może objąć też koszty płacy pracownika niepełnosprawnego za czas, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu.

Szkolenie pracownika niepełnosprawnego może przeprowadzić również sam pracodawca.

Zwrot kosztów na zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej

Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika niepełnosprawnego i dostrzega, że pewne czynności w miejscu pracy osoby niepełnosprawnej lub na jej stanowisku sprawiają mu trudność, ma możliwość zatrudnienia pracownika wspomagającego. Na jego wynagrodzenie otrzyma refundację z PFRON.

Pracodawco! Zachęcamy do lektury cyklu naszych artykułów związanych z tematyką zatrudnienia osób niepełnosprawnych i pozyskiwania dopłat z Funduszu:

🔸 Dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2023 roku
🔸 PFRON wniosek o dofinansowanie
🔸 Koszty płacy PFRON
🔸 Ekwiwalent w kosztach płacy PFRON
🔸 Ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą inwalidzką
🔸 Dofinansowanie do wynagrodzenia – 7 warunków aby je otrzymać

Zapraszamy do lektury!


2. Wsparcie niepełnosprawnych przedsiębiorców z PFRON. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dofinansowania z Funduszu dotyczą nie tylko pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych. Fundusz pomaga także osobom niepełnosprawnym w zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy. Niepełnosprawny otrzyma pieniądze z PFRON na działalność, pokrycie kosztów otworzenia własnej firmy, działalności rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Co ważne, jest to bezzwrotna pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacje dla osób niepełnosprawnych na założenie firmy są więc korzystniejsze niż dotacje unijne dla niepełnosprawnych.

Bezzwrotna pożyczka dla niepełnosprawnych

W przypadku osób prowadzących już własną działalność lub gospodarstwo rolne Fundusz może dofinansować kredyt. Wsparciem obejmuje maksymalnie 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności.

Refundacja składek ZUS dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

Dofinansowaniem obejmuje się także refundację składek emerytalnych i rentowych dla osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą.

Z refundacji składek KRUS mogą skorzystać także rolnicy.

3. Co się należy osobie niepełnosprawnej z PFRON?

Dofinansowania obejmują różne formy wsparcia bezpośredniego szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspomaga osoby niepełnosprawne w 3 obszarach:

 • rehabilitacji zawodowej,
 • zakupie sprzętu rehabilitacyjnego,
 • aktywizacji społecznej.

Dotacje z PeFRON-u dla niepełnosprawnych. Jakie programy wsparcia bezpośredniego realizuje Fundusz?

Pomoc dla niepełnosprawnych z PFRON realizowana jest przez Wojewódzkie Oddziały Funduszu lub instytucje samorządowe. Istnieją programy, w ramach których osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać dodatkowe środki, które pomogą im w kompensacji określonych dysfunkcji. Warto zwrócić uwagę na moduły programu Aktywny Samorząd.

PFRON dofinansowanie do komputera

Przedstawiamy poniżej możliwości uzyskania przez osoby niepełnosprawne dotacji z PFRON w konkretnych obszarach.

Kto może dostać z PFRON dofinansowanie do remontu?

Kiedy masz problemy z poruszaniem się możesz uzyskać dofinansowanie do niwelacji barier architektonicznych w mieszkaniu. W ramach programów otrzymasz z PFRON dofinansowanie do remontu łazienki. Będziesz mógł zamontować prysznic dla niepełnosprawnych lub specjalną wannę.

Dofinansowanie do łazienki z PFRON obejmuje tylko rozwiązania potrzebne osobie niepełnosprawnej. Nie zakupimy w ramach tych środków materiałów standardowych.

Kto otrzyma dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Dofinansowanie PFRON — turnus rehabilitacyjny — przewiduje pozyskanie dotacji na wyjazd dla osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna. Dodatkowe środki przyznawane są osobom dorosłym oraz dzieciom.

O dofinansowanie “do wczasów dla niepełnosprawnych”, jak często określa się wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, można dostać, składając odpowiednie wnioski do właściwego względem miejsca zamieszkania MOPR lub PCPR.

Program PFRON dofinansowanie do samochodu 2023

Pierwsza edycje programu “Dofinansowanie do samochodu PFRON” rozpoczęła się w marcu 2023 roku. Dofinansowanie do auta PFRON-u dedykowane jest osobom, które nie mogą samodzielnie przysiadać się. Wsparcie mogą dostać zarówno pasażerowie jak i kierowcy z niepełnosprawnością poruszający się na wózkach i inwalidzkich.

Przewiduje się także w ramach tego programu PFRON, dofinansowanie do samochodu dla opiekuna dziecka z niepełnosprawnością poruszającego się na wózku inwalidzkim.

Czy osoba niepełnosprawna może uzyskać z PFRON dofinansowanie do prawa jazdy?

Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym może ubiegać się o dofinansowanie prawa jazdy. Ten rodzaj pomocy przeznaczony jest dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym obecności tłumacza migowego.

dofinansowanie PFRON na prawo jazdy i komputer

Dla kogo jest Program PFRON dofinansowanie do komputera dla osoby niepełnosprawnej?

Dofinansowanie do laptopa PFRON przewidywane jest dla osób dysfunkcją rąk, niewidomych i niedowidzących oraz mających trudności w komunikowaniu się. Aby je uzyskać, trzeba posiadać orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Odpowiedni wniosek o dofinansowanie komputera PFRON dla osób niepełnosprawnych należy złożyć drogą elektroniczną lub bezpośrednio w instytucji samorządowej obsługującej program Aktywny Samorząd.

PFRON dofinansowanie do wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnych ruchowo

Niepełnosprawni ruchowo poruszający się na wózkach inwalidzkich mogą ubiegać się o pieniądze z Funduszu na ten cel. Wysokość dofinansowania zależy od wielu czynników: stopnia niepełnosprawności, wieku, dochodów, rodzaju wózka inwalidzkiego, uzyskanego wcześniej dofinansowania z NFZ itp. Wsparcie finansowe dotyczy dopłat do wózków inwalidzkich: zwykłych, specjalistycznych, aktywnych oraz elektrycznych.

Samorządy realizują wsparcie w zakupie wózków inwalidzkich w ramach likwidacji barier technicznych oraz poprzez program Aktywny Samorząd. W tym drugim obszarze wsparcia można uzyskać środki finansowe do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skutera dla osób niepełnosprawnych lub przystawki elektrycznej do wózka inwalidzkiego.

Jak pozyskać dofinansowanie do aparatu słuchowego PFRON?

O dofinansowanie aparatu słuchowego z PFRON mogą ubiegać się osoby niedosłyszące. Aby dostać dofinansowanie z PFRON na aparat słuchowy, trzeba uzyskać odpowiednie zlecenie od lekarza, a następnie wnioskować o dodatkowe środki.

Dofinansowanie z PFRON do aparatu słuchowego przyznaje MOPR lub PCPR odpowiedni względem miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Realizowane jest ono najczęściej, jako dopłata do zaopatrzenia i środków pomocniczych. Wniosek o dofinansowanie aparatu słuchowego PFRON może być też złożony przez osoby niedosłyszącą w ramach dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

PFRON wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych

Kto otrzyma z PFRON dofinansowanie do okularów?

Na podobnych zasadach i jak dofinansowanie z PFRON na aparat słuchowy istnieje dofinansowanie do okularów PFRON. Wsparcie w zakupie okularów dedykowane jest tylko dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w zakresie niepełnosprawności wzroku.

Realizowane jest przez samorządy w ramach dopłat do zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych umożliwiających osobie z dysfunkcją wzroku sprawniejsze funkcjonowanie.

Czy można dostać z PFRON dofinansowanie do roweru?

Osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się o wsparcie w zakupie roweru i dostać z PFRON dofinansowanie do roweru elektrycznego, trójkołowego, stacjonarnego, tandemu, specjalistycznego oraz rehabilitacyjnego.

Niepełnosprawny składając wniosek o dotację na zakup roweru, powinien pamiętać o właściwym uzasadnieniu zakupu. Uzasadnienie powinno wskazywać na fakt, iż konkretny model roweru będzie dla wnioskodawcy sprzętem rehabilitacyjnym lub sprzętem technicznym przełamującym bariery.

Na co można dostać dofinansowanie do studiów PFRON w ramach aktywnego samorządu?

Studenci mogą uzyskać z PFRON dofinansowanie na studia. Obejmuje ono koszty nauki, czesnego i innego potrzebnego wsparcia. Studenci pomogą składać corocznie do PFRON wnioski o dofinansowanie nauki w ramach programu Aktywny Samorząd.

Poszukiwane dotacje dla niepełnosprawnych z PFRON-u, które nie istnieją

Wiele osób niepełnosprawnych, nie ma wiedzy i poszukuje środków na takie cele, na które Fundusz nie przewiduje w swoich programach dopłat. Jest to, np.:

• Program PFRON dofinansowanie do leków
• Program PFRON dofinansowanie do sprzętu AGD
• Program dofinansowanie do pralki PFRON
• Program PFRON dofinansowanie do paliwa
• Program PFRON dofinansowanie do ogrzewania
• Program dofinansowanie z PFRON do pieca gazowego

Zapamiętaj, w 2023 nie istnieją takie dopłaty z PFRON !


O szczegółach związanych z dofinansowaniem na różne cele dla indywidualnych osób z niepełnosprawnością przeczytaj w artykułach zamieszczanych na blogu agencji My Wspieramy.
Sprawdź, jak dostać dofinansowanie:

🔸 PFRON Dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych w 2023″
🔸 Dofinansowanie do prawa jazdy dla niepełnosprawnych z PFRON w 2023 r.
🔸 PFRON dofinansowanie do komputera 2023 dla osób niepełnosprawnych
🔸 Jaka wanna dla niepełnosprawnych?
🔸 Prysznic dla niepełnosprawnych, ale jaki?
🔸 Rower dla niepełnosprawnych, jaki docenią niepełnosprawni i osoby starsze

Zachęcamy do lektury osoby niepełnosprawne i ich bliskich.


4. Programy dofinansowania PFRON dla samorządów, instytucji i organizacji

Aktualnie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych realizuje kolejne programy dla samorządów, instytucji i organizacji, które swoim wsparciem otaczają osoby z niepełnosprawnością. Są to projekty lub programy:

 1. Dostępna przestrzeń publiczna
 2. Dostępność ponad barierami
 3. Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością
 4. Program wyrównywania różnic między regionami III
 5. STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej
 6. Program „ABSOLWENT”
 7. Program „Wsparcie inicjatyw”
 8. Program Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”.
 9. Program „Zajęcia klubowe w WTZ”
 10. Pilotażowy program “Rehabilitacja 25 plus”
 11. Pilotażowy program „PRACA – INTEGRACJA”
 12. Program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Jak i gdzie składać wnioski o dofinansowania z PeFRON-u?

Fundusz jako instytucja ciągle się rozwija. Poszerza i ułatwia drogi kontaktu oraz możliwości składania wniosków o różnego typu dofinansowania. PFRON uruchomił różne platformy kontaktu zarówno dla pracodawców, jak i osób niepełnosprawnych. Obecnie większość wniosków można złożyć drogą elektroniczną. Skorzystaj z systemów: ePFRON, SODiR oraz SOW.

Formularze wniosków Wn-D, INF-D-P dla pracodawców dostępne są online. Podobnie niepełnosprawni mogą pobrać dla siebie odpowiednie formularze i wypełnić ręcznie lub bezpośrednio wypełnić je w systemie Funduszu.

Bezpośredni kontakt z Funduszem można uzyskać przez infolinię pod numerem +48 (22) 581 84 10. Pracownicy są dostępni w dni powszednie w godz. 9.00-15.00.

Osobiście można odwiedzić siedzibę główną PFRON lub napisać na adres: ul. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Można też kontaktować się z oddziałami regionalnymi PFRON-u. Odpowiednie adresy i numery telefonów znajdują się w witrynie internetowej Funduszu.

Podsumowanie – PFRON dofinansowanie 2023

Dofinansowanie PFRON obejmuje różne obszary. Podstawowym celem Funduszu jest przede wszystkim aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Dlatego w swoich działaniach udziela on wsparcia finansowego zarówno pracodawcom, którzy zdecydują się na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych, jak też osobom niepełnosprawnym, które zdecydują się na prowadzenie własnego biznesu.

Wsparcie Funduszu dotyczy także pomocy indywidualnej nakierowanej na osobę z niepełnosprawnością. Może ona dostać w zależności od rodzaju dysfunkcji oraz stopnia niepełnosprawności konkretne wsparcie, które pozwoli jej na aktywizację zawodową, uczestnictwo w życiu społecznym oraz kompensację konkretnych dysfunkcji poprzez zakup zaopatrzenia ortopedycznego i pomocy technicznych.

Fundusz Rehabilitacji wspiera także samorządy, instytucje i organizacje odpowiedzialne za infrastrukturę oraz te, które bezpośrednio zajmują się osobami z niepełnosprawnością.


Złóż wniosek o dofinansowanie z PFRON przez internet


Jakie jest miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Od początku 2023 roku dofinansowanie wynosi:
1) 2400 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) 1350 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3) 500 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Na co można dostać z PFRON dofinansowanie dla niepełnosprawnych?

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych obejmuje różne obszary, w których osoba niepełnosprawna sobie nie radzi wyniku dysfunkcji swojego organizmu. W zależności od potrzeb oferta obejmuje:
– dofinansowanie wózka inwalidzkiego,
– dofinansowanie auta dla niepełnosprawnych,
– program PFRON dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,
– dofinansowanie do okularów dla osoby niepełnosprawnej,
– program PFRON dofinansowanie do laptopa
– program PFRON dofinansowanie na studia,
– dofinansowanie z PFRON na aparat słuchowy,
– program PFRON dofinansowanie do remontu.
Ogólnie można powiedzieć, że wsparcie funduszu dotyczy rehabilitacji zawodowej, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością.

Jak dostać pomoc dla osób niepełnosprawnych z PFRON?

Osoba niepełnosprawna, w przypadku ubiegania się o jakąkolwiek pomoc, musi złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON, odpowiedni do obszaru wsparcia, o które się ubiega. Tak, więc złóż wniosek o dofinansowanie z PFRON i pozyskaj wsparcie.

Kto zajmuje się obsługą dofinansowań i refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

W zależności od obszaru wsparcia oraz procedur obowiązujących wnioskodawców ubiegających się o pomoc funduszu obsługą dofinansowań i refundacji zajmuje się bezpośrednio centrala PFRON (ul. Jana Pawła ii 13; 00-828 Warszawa) lub oddziały Funduszu. Informacje o tym, w którym miejscu można ubiegać się o dotacje z PFRON znaleźć na stronach tej instytucji. Pieniądze z PFRON na działalność gospodarczą i dofinansowania dla pracodawców osób niepełnosprawnych uzyskuje się w wojewódzkich oddziałach funduszu. Indywidualną pomoc dla niepełnosprawnych w ramach poszczególnych obszarów wsparcia można uzyskać, składając wniosek o dofinansowanie PFRON drogą elektroniczną, w oddziale funduszu lub instytucji samorządowej typu MOPR i PCPR.

Komu przysługuje dofinansowanie na remont łazienki z Funduszu?

Dofinansowanie do remontu do łazienki przysługuje głównie osobom niepełnosprawnym ruchowo i związane jest z likwidacją barier architektonicznych.

6 komentarzy
 1. Janina

  Gdzie znajduje się obowiązujący w roku 2023 wniosek i zaswiadczenie lekarskie na dofinansowanie na rower trzykołowy Jestem osobą o znacznej niepełnosprawności

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Wszelką dokumentację, formularze, wzory zaświadczeń i wnioski można pobrać ze stron odpowiedniego względem miejsca zamieszkania MOPR lub PCPR, które są realizatorami określonych dofinansowań z PFRON. Potrzeby druki oraz wszelkie informacje można także uzyskać bezpośrednio w instytucjach samorządowych. Agencja My Wspieramy nie dysponuje potrzebnymi Pani dokumentami.

   Odpowiedz
 2. Lesiak Teresa

  Czy jest możliwe otrzymanie dofinansowania na pokrycie kosztów dowozu do pracy . Jestem osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jaka to kwota miesięcznie.

  Odpowiedz
  • Mariusz Tomczak

   Niestety nasza agencja pracy nie zajmuje się pozyskiwaniem takich dofinansowań.

   Odpowiedz
 3. Amis

  czy jest możliwość o sfinansowanie czesnego w liceum zaocznym osoba o umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosc

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   W ramach dofinansowania nauki PFRON udziela wsparcia osobom z niepełnosprawnością w opłacie m.in. czesnego dla kształcących się na poziomie wyższym, czyli:
   – szkole policealnej,
   -kolegium
   – i uczelni wyższej.
   Dofinansowanie PFRON obejmuje naukę dzienną i zaoczną.
   Agencja pracy My Wspieramy nie udziela porad i nie rozstrzyga wątpliwości w indywidualnych przypadkach. Polecamy skorzystać z pomocy odpowiednich instytucji.

   Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *