SODiR, obowiązek czy ułatwienie? Obsługa dla pracodawcy

utworzone przez | 20, 06, 2023 | Dofinansowania PFRON

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Przedsiębiorco, chcesz zatrudniać osoby z niepełnosprawnością? Masz obawy przed nieznanym i brak Ci wiedzy w zakresie współpracy z PFRON? Jesteśmy gotowi przejść z Tobą drogę do zatrudniania pracowników z orzeczeniem bez potknięć i problemów.

Aby uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, musisz znać wiele skrótów, nowych nazw, procedur, zawiłości prawnych i obowiązków. SODiR to jeden z ważniejszych skrótów, o którym szczegółowo opowiemy poniżej.

Pomagamy Pracodawcom, bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu:

🔸 dokonujemy rejestracji firm w PFRON i SODiR,
🔸 generujemy certyfikaty w systemie SODiR,
🔸 składamy wnioski wraz z niezbędnymi formularzami drogą online przez SODiR,
🔸 dotrzymujemy terminów oraz aktualizujemy potrzebne informacje w PFRON.

Napisz do nas! Skorzystaj z usług Agencji Pracy My Wspieramy.
Czym jest SODiR?

System Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON to aplikacja internetowa (skrót SODiR) udostępniona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pracodawcom zatrudniającym osoby z orzeczeniem, do łatwiejszej obsługi drogą elektroniczną wniosków, wymaganych procedur i kontaktu.

Aby skorzystać z przesyłania dokumentów drogą elektroniczną w systemie SOD, trzeba posiadać w swoim komputerze system operacyjny Windows 7 lub kolejne nowsze wersje. Aplikacja SOD PFRON dostępna jest z poziomu przeglądarek internetowych:

 • Mozilla FireFox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
pfron logowanie do SODIR

Funkcje systemu SODiR PFRON

System Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON posiada 4 podstawowe funkcje:

 1. Umożliwia przygotowanie dokumentów w wersji elektronicznej lub wydruków,
 2. Pozwala wysyłać dokumenty do PFRON drogą online,
 3. Umożliwia monitorowanie stanu dokumentów na bieżąco,
 4. Pomaga komunikować się z PFRON bezpośrednio w profilu Pracodawcy.

Do czego służy SODiR?

Aplikacja PFRON SODiR umożliwia Pracodawcom realizację procedur w drodze elektronicznej. Służy przede wszystkim do wysyłania dokumentów do PFRON-u. Pracodawcy mogą, nie wychodząc z biura dostarczyć do Funduszu odpowiednie wnioski:

 • Wn-D wraz z koniecznymi załącznikami INF-D-P, INF-O-PP, INF-O-PR,
 • Wn-U-G wraz z niezbędnymi formularzami INF-O-PdM, INF-O-PdR,
 • Wn-U-A z drukiem INF-O-PdR.

Dzięki funkcjom systemu można wypełnić wniosek bezpośrednio w aplikacji, wysłać go oraz śledzić proces realizacji dokumentów w Funduszu. Aplikacja umożliwia także bezpośredni kontakt z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PFRON wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych
PFRON wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych. [logo PFRON, symbol tulipana z pełną nazwą Funduszu]

Jakie korzyści daje system SOD PFRON Pracodawcom?

Korzyści dla Pracodawców, które wynikają z możliwości złożenia dokumentów w formie elektronicznej to przede wszystkim:

 • Zaoszczędzenie czasu oraz pieniędzy. Pracodawca może złożyć wniosek z jakiegokolwiek miejsca. Nie ponosi przy tym opłat za przesłanie i złożenie dokumentów.
 • Ułatwienie w składaniu wniosków on-line przez System Obsługi Dofinansowań i Refundacji https://sod.pfron.org.pl/. Aby złożyć wniosek, wystarczy, aby Pracodawca posiadał komputer i dostęp do Internetu.
 • Przyspieszona weryfikacja wniosku złożonego przez aplikację SODiR. Automatyczna informacja o przyjęciu i pozytywnej weryfikacji wniosku lub statusie „do korekty”.
 • Krótki czas przekazania środków na refundację składek w ramach ubezpieczenia społecznego.
 • Łatwy dostęp do aktualizacji i poprawy danych we wniosku. Brak konieczności wysyłania w wersji papierowej zaktualizowanych danych.
 • Pewność złożenia wniosku na aktualnym i odpowiednim druku.
 • Prosty dostęp do informacji o złożonych wnioskach i ich obsłudze, bezpośredni kontakt z Funduszem.
 • Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie pocztą tradycyjną w sytuacji problemów technicznych.

Obsługa systemu PFRON SOD

Aby mieć możliwość korzystania w pełni z systemu SOD, niezbędne jest wygenerowanie certyfikatu PFRON. Certyfikat ten jest niezbędny do podpisywania wniosków i innych dokumentów wysyłanych przez aplikację SODiR.

Certyfikat ważny jest przez 2 lata. Jeśli utracił ważność lub został usunięty z komputera można wygenerować go ponownie w systemie SODiR.

Po dokonaniu rejestracji Pracodawcy w PFRON (przycisk SODiR rejestracja) można wszelkie dalsze procedury dokonywać w drodze online. Pracodawcy po zalogowaniu (przycisk SODiR logowanie) wypełniają elektronicznie kolejne formularze i składają odpowiednio wnioski, podpisując je certyfikatem. Z chwilą wysłania wniosku Pracodawca nie może już dokonywać dalszej edycji w systemie SODiR.

Pracodawca, który składa wniosek online przez aplikację SODiR nie ma możliwości zmiany danych w nagłówkach, czyli: nr PFRON, NIP i REGON.

Dla pogłębienia wiedzy o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością oferujemy Pracodawcom szereg artykułów z naszej biblioteczki.
Przeczytaj, m.in.:

🔸 Warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON
🔸 Jak napisać skuteczne ogłoszenie o pracę
🔸 Wszystko o dofinansowaniu do wynagrodzeń PFRON
🔸 Ekwiwalent w kosztach płacy PFRON

W witrynie My Wspieramy Pracodawcy mogą znaleźć wiele innych cennych porad dotyczących różnych zagadnień. Zapraszamy!


Jak Pracodawca może sobie poradzić z systemem SOD PFRON?

Pracodawcy, którzy podjęli wyzwanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością i korzystają lub chcą korzystać z dofinansowania do wynagrodzeń mogą samodzielnie uzupełniać i wysyłać wnioski do PFRON. Aby było to wygodniejsze, mogą korzystać Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji — czyli aplikacji SODiR.

System ten pozwala dopełnić formalności bez wychodzenia z biura lub z domu. Pracodawcy mogą przesyłać dokumentację i zapytania w systemie SOD Funduszu przez całą dobę.

Samodzielna praca przy ubieganiu się o dofinansowanie PFRON wymaga dokładnego zapoznania się z procedurami i przepisami dotyczącymi dofinansowania do wynagrodzeń PFRON. Wymaga także umiejętności korzystania z dedykowanej aplikacji SODiR.

Aby móc samodzielnie poradzić sobie z formalnościami i nabrać biegłości w obsłudze systemu, trzeba dokładnie prześledzić podręcznik użytkownika SODiR i następnie krok po kroku realizować procedury.

Pomoc dla Pracodawców agencji My Wspieramy w obsłudze dofinansowań PFRON

Wiemy, że nie wszyscy Pracodawcy chcą i mogą zajmować się obsługą dofinansowań, przyswajać procedury i skomplikowaną wiedzę dotyczącą przepisów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i korzystaniem z aplikacji SODiR.

Z agencją My Wspieramy możesz:

 1. zarejestrować firmę w PFRON i w systemie SODiR Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 2. pozyskać comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z orzeczeniem,
 3. mieć stabilną obsługę dokumentacji wymaganej przez PFRON,
 4. sporządzać i rozliczać wnioski dla Pracodawcy osób niepełnosprawnych,
 5. monitorować status Pracodawcy w zasobach PFRON.

Co zyskasz współpracując z agencją My Wspieramy?

Pracodawcy, dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, bez obaw mogą nam powierzyć prowadzenie dokumentacji i obsługę systemu SODiR PFRON w ich imieniu. Przemawiają za nami lata praktyki oraz opinie innych Przedsiębiorców, którzy skorzystali z naszych usług.

Dzięki agencji My Wspieramy, Pracodawcy mogą osiągnąć wiele korzyści, m.in.:

uzyskają możliwe maksymalne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników (potrafimy wskazać najlepsze rozwiązania w zakresie zatrudnienia niepełnosprawnych dla danej firmy),

zaoszczędzą czas, który trzeba poświęcić na załatwienie formalności (kiedy przejmiemy obowiązki związane z procedurą dofinansowań, Pracodawca nie robi nic więcej, aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON),

będą mogli zmniejszyć wysokość wpłat PFRON lub uzyskać całkowite zwolnienie z obowiązkowych wpłat na PFRON (znamy przepisy, potrafimy wskazać, ilu pracowników z orzeczeniem powinna zatrudnić firma, lub jakie usługi i gdzie zakupić, aby nie płacić kar do PFRON-u),

terminową realizację procedur i zobowiązań wobec Funduszu (pilnujemy za Pracodawców terminów, przekazujemy informacje między Funduszem a Pracodawcą).


Proces rejestracji w SODiR.

Czym jest system SODiR?

SODiR, czyli System Obsługi Dofinansowań i Refundacji to specjalna aplikacja stworzona na potrzeby PFRON. Dzięki niej Pracodawca może dokonać wszelkich procedur związanych z obsługą dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem drogą elektroniczną.

Jak mogę nauczyć się obsługi systemu SOD PRFON?

W samodzielnym przyswojeniu wiedzy na temat obsługi aplikacji SODiR pomogą instrukcje zamieszczone w witrynie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czy mogę powierzyć obsługę dofinansowań wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem firmie zewnętrznej?

Oczywiście, Pracodawca nie musi poświęcać swojego cennego czasu na naukę i zdobycie wiedzy prawnej dotyczącej zatrudnienia i pozyskiwania dotacji z PFRON. Warto pamiętać, by obsługą tego rodzaju zajmowała się firma posiadająca doświadczenie i pełną wiedzę w zakresie obowiązującego prawa. Agencja pracy dla osób niepełnosprawnych My Wspieramy od lat świadczy usługi na rzecz Pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Mamy wiedzę i potrafimy to robić, z maksymalną korzyścią dla Pracodawcy. Jeśli nam zaufasz, podejmiemy się obsługi dofinansowań wynagrodzeń z PFRON w imieniu Twojej firmy.

4 komentarze
 1. PHU Jan

  ile kosztuje wysyłanie wniosków do pefronu? mam 3 pracowników z grupą inwalidzką. Szukam tańszej firmy, bo teraz płacę aż 90 zł za wysłanie każdego wniosku za każdą osobę. Jestem z podkarpacia, czy robicie to zdalnie?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   Cieszymy się, że zainteresował Pan się naszymi usługami. W naszej firmie kładziemy duży nacisk na jakość oferowanych usług, a nie tylko na konkurencyjność cen. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie i dostosowujemy nasze usługi do potrzeb klienta. Mimo że nasza siedziba nie znajduje się na Podkarpaciu, zapewniamy pełne wsparcie zdalne. Zachęcamy do kontaktu poprzez formularz na naszej stronie, abyśmy mogli omówić szczegóły naszej współpracy.

   Odpowiedz
 2. tabex sp. z o.o.

  robicie wnioski do pefronu? jak można skorzystać z usług?

  Odpowiedz
  • Mariusz Tomczak

   Zachęcamy do kontaktu poprzez formularz. Tak, pomagamy firmom w pozyskiwaniu dofinansowania PFRON. Rejestrujemy pracodawców w SODiR, składamy miesięczne wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń.

   Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *