Jak otrzymać wózek elektryczny inwalidzki za darmo? Porady dla osób potrzebujących

utworzone przez | 7, 06, 2023 | Przedmioty ułatwiające życie niepełnosprawnym Jakie produkty

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Osoby, które mają trudności z poruszaniem się, zmuszone są do korzystania z ręcznego wózka inwalidzkiego, aby móc gdziekolwiek się przemieścić samodzielnie. W jeszcze trudniejszej sytuacji jest osoba, która wskutek paraliżu, niedowładu, braku lub utraty kończyn górnych, musi posiadać wózek inwalidzki z napędem elektrycznym, aby być w jakimś stopniu samodzielną.

Zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym to istotnie duży koszt. Nie wszystkie osoby, które powinny go posiadać, mogą pozwolić sobie na taki wydatek. Czy jest więc możliwość, aby otrzymać wózek inwalidzki z napędem zupełnie za darmo, bez ponoszenia dodatkowych obciążeń?

W naszym artykule: “Jak otrzymać wózek elektryczny inwalidzki za darmo?” przedstawiamy możliwości ubiegania się o dofinansowania i refundację na elektryczny wózek inwalidzki. Podajemy kwoty dopłat w ramach poszczególnych refundacji. Wskazujemy rodzaje elektrycznych wózków inwalidzkich. Podpowiadamy, kto i w jaki sposób faktycznie może mieć ten kosztowny sprzęt za darmo.wózek elektryczny inwalidzki za darmo
Wózek elektryczny inwalidzki za darmo. [Lekki wózek elektryczny z joystickiem na tle błękitnego nieba].

Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego elektrycznego z PFRON 2023

PFRON dofinansowuje wózki inwalidzkie elektryczne w ramach programu “Aktywny Samorząd” – Moduł I, Obszar C. W ramach tego programu PFRON dąży do likwidacji barier w poruszaniu się i zwiększeniu aktywności społecznej i zawodowej niepełnosprawnych. Program dofinansowań na wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym dedykowany jest głównie dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą przemieszczać się samodzielnie, używając ręcznych wózków inwalidzkich.

Osoba z niepełnosprawnością dzięki dofinansowaniu może zakupić:

 1. wózek inwalidzki z napędem elektrycznym,
 2. przystawkę elektryczną lub skuter inwalidzki.

Program “Aktywny Samorząd” dofinansowuje:

 • wózki elektryczne inwalidzkie w kwocie 17600 złotych. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przy rekomendacji eksperta PFRON do 27500 zł,
 • skutery inwalidzkie lub przystawki elektryczne do wózków inwalidzkich manualnych w kwocie 8250 zł.

Wysokość przyznanego dofinansowania w dużej mierze zależy od uzasadnienia konieczności zakupu sprzętu z napędem zawartego we wniosku.

Skąd jeszcze może pochodzić refundacja na wózek inwalidzki z napędem elektrycznym?

Ponieważ dofinansowanie w ramach programów PFRON wymaga wkładu własnego, osoba z niepełnosprawnością może złożyć wniosek i otrzymać dodatkowo refundację NFZ do elektrycznych wózków inwalidzkich.

Aby uzyskać dofinansowanie NFZ na wózek inwalidzki elektryczny trzeba mieć ubezpieczenie społeczne. Wtedy lekarz, odpowiednio do stanu zdrowia pacjenta, wydaje zlecenie na wózek inwalidzki elektryczny, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wykazu wyrobów medycznych.

Istotną informacją dla osób z niepełnosprawnością jest to, że kwota refundacji NFZ na wózek inwalidzki może stanowić wymagany udział własny wnioskodawcy w dofinansowaniu PFRON.

Refundacja wózka inwalidzkiego NFZ

Kwota refundacji NFZ na wózek inwalidzki elektryczny wynosi 5000 zł. To limit dofinansowania NFZ obejmujący elektryczne wózki dziecięce oraz wózki dla dorosłych.

Trzeba pamiętać, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa kosztów zakupu skutera dla niepełnosprawnych.

Inne źródła finansowania

Kiedy nie możesz pokryć kosztów zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego refundacją NFZ oraz dofinansowaniem z PFRON możesz poszukiwać innych dodatkowych źródeł finansowania.

 • Najczęściej osoby z niepełnosprawnością wnioskują o pomoc finansową do licznych fundacji.
 • Mogą także uzyskać dodatkowe środki do zakupu wózka inwalidzkiego z napędem w ramach 1,5% przeznaczanego przez podatników dla beneficjentów odpowiednich organizacji.
 • Inną drogą jest poszukiwanie osób, które zechcą przekazać darowiznę na zakup takiego sprzętu.

Środki na zakup pochodzące z refundacji NFZ oraz innych źródeł mogą stanowić uzupełnienie wkładu własnego w programie dofinansowania do wózka elektrycznego z PFRON.

Refundacja z Funduszu Zdrowia połączona z pomocą samorządową, jako alternatywa

Dla osób z niepełnosprawnością, które nie kwalifikują się do programu “Aktywny Samorząd” istnieje możliwość uzyskania dodatkowych środków w ramach dopłaty z budżetu samorządu powiatowego. PCPR uzupełnia kwotę 5000 zł maksymalnie do 150% refundacji NFZ.

Zatem w roku 2023 można uzyskać z tych dwóch instytucji łączną kwotę refundacji do 20000 zł na zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym. Niestety wnioskodawcę ogranicza w dostępie do tego dofinansowania limit dochodów.

Kwota ta powinna jednak wystarczyć na pokrycie kosztów zakupu sprzętu w podstawowej wersji.

Chcesz poznać ułatwienia w mobilności niepełnosprawnych? Zapraszamy do cyklu artykułów poświęconych tej tematyce.

🔸 Dofinansowanie do prawa jazdy dla niepełnosprawnych
🔸 Jaki rower dla niepełnosprawnych będzie odpowiedni?
🔸 Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
🔸 Samochód dla kierowcy z niepełnosprawnością ruchową

Na blogu agencji My Wspieramy znajduje się wiele wartościowych artykułów, poświęconych osobom z niepełnosprawnością oraz ich pracodawcom. Sprawdź i przeczytaj!


Kto może ubiegać się o wózki elektryczne dla niepełnosprawnych z PFRON?

O dofinansowanie PFRON do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą ubiegać się osoby dorosłe oraz dzieci. Osoby te powinny uczyć się, być zatrudnionymi lub być wieku aktywności zawodowej. Dodatkowo wnioskodawcy powinni dysponować orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub w przypadku dzieci orzeczeniem o niepełnosprawności.

Niepełnosprawni, którzy wnioskują w programie “Aktywny Samorząd” ponadto nie mogą być w stanie fizycznym pozwalającym na poruszanie się na ręcznym wózku samodzielnie. Samodzielne poruszanie powinno być możliwe dla nich tylko wózkiem elektrycznym.

Jakie są kryteria ubiegania się o dofinansowanie na wózki elektryczne dla osób niepełnosprawnych?

Dofinansowanie na wózek inwalidzki elektryczny z Funduszu udzielane jest wnioskodawcy raz na 3 lata. Okres ten w szczególnych przypadkach może być skrócony na wniosek. Sytuacje, które uzasadniają skrócenie to:

 • pogorszenie stanu zdrowia,
 • albo utrata lub zniszczenie posiadanego sprzętu.

Trzeba pamiętać, że wnioskodawca, który nie jest zatrudniony oraz nie uczy się, powinien dostarczyć wraz z wnioskiem dodatkowo zlecenie na wózek inwalidzki, potwierdzone przez NFZ.

Wkład własny do zakupu wózka inwalidzkiego z napędem w ramach dofinansowania PFRON

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym powinien być przygotowany na pokrycie przynajmniej 10% ostatecznej ceny brutto widniejącej na fakturze.

W przypadku zakupów skutera dla niepełnosprawnych lub przystawki udział własny wnioskodawcy powinien wynieść minimalnie 25% kosztów brutto zakupu.

Terminy naboru wniosków

Wnioski można składać przez platformę SOW od 1 marca 2023 roku. Fundusz zakończenie doboru wniosków wyznaczył na dzień 31 sierpnia 2023 roku. W wyjątkowych sytuacjach w późniejszym okresie można wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu.

Skąd pobrać i gdzie złożyć wniosek na wózek inwalidzki elektryczny w ramach dofinansowania PFRON?

Odpowiednie wnioski do programu “Aktywny Samorząd” znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Znajdują się one także w instytucjach samorządowych MOPR i PCPR.

Wnioskodawca po wypełnieniu i dołączeniu odpowiednich załączników może złożyć swój wniosek drogą elektroniczną przez System Obsługi Wsparcia — SOW. W wersji papierowej wniosek można złożyć także bezpośrednio w instytucji samorządowej realizującej program, odpowiedniej do miejsca zamieszkania.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o dofinansowanie na wózek inwalidzki elektryczny?

Wnioskodawca po wypełnieniu wniosku powinien zgromadzić występujące dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • akt urodzenia, gdy wniosek składają rodzice lub opiekunowie dziecka, lub dokument potwierdzający opiekę prawną,
 • zaświadczenie od lekarza specjalisty,
 • 2 oferty od niezależnych sprzedawców, które dotyczą wybranego wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym.

Dodatkowo niektórzy wnioskodawcy zobowiązani są do dostarczenia:

 • zlecenia na wózek inwalidzki elektryczny z NFZ,
 • opinii eksperta w zakresie aktualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością dotyczące jej aktywności i potrzeby dopasowania specjalistycznego wózka inwalidzkiego z napędem,
 • dokument, który potwierdza zatrudnienie lub wolontariat wnioskodawców w wieku emerytalnym.

Zlecenie na wózek inwalidzki. Kto wypisuje?

Odpowiednie zlecenie na wózek inwalidzki z napędem w ramach refundacji Funduszu Zdrowia wypisuje lekarz specjalista w placówce NFZ.

Aby dostać dofinansowanie z PFRON na wózek inwalidzki z napędem, wnioskodawca do swojego wniosku musi także dołączyć zaświadczenie lekarskie na odpowiednim druku. Może je wydać ortopeda, neurolog, reumatolog lub specjalista rehabilitacji.

Aby mieć pewność, że dopłaty pokryją 100% kosztów wózka inwalidzkiego elektrycznego, warto podczas jednej wizyty lekarskiej uzyskać 2 dokumenty:

 1. zlecenie NFZ na wózek inwalidzki z napędem elektrycznym,
 2. oraz wypełniony druk zaświadczenia potrzebnego do wniosku PFRON.

Elektryczny wózek inwalidzki, czyli jaki?

Pośród elektrycznych wózków inwalidzkich znajdujemy szereg modeli. Przeznaczone są one do poruszania się wewnątrz pomieszczeń oraz w terenie. Wszystkie modele są wyposażone w napęd elektryczny oraz akumulatory i sterownik.

Poszczególne typy wózków inwalidzkich z napędem koniecznie trzeba rozróżniać, aby dostosować wybór do charakteru schorzenia osoby, która będzie go używała. Ten specjalistyczny sprzęt medyczny można podzielić na 4 kategorie.

1. Elektryczne wózki inwalidzkie w podstawowej wersji

W przypadku wózków inwalidzkich dla osób, które nie potrzebują dodatkowego osprzętu i dostosowań wystarczy zakup w podstawowej wersji. Taki wózek inwalidzki elektryczny wyposażony jest w joystick, akumulatory oraz napęd na przednie lub tylne koła.

2. Specjalistyczny wózek dla niepełnosprawnych o napędzie elektrycznym

Osoby niepełnosprawne ruchowo, które potrzebują do samodzielnego korzystania z wózka elektrycznego konkretnego dostosowania, powinny zakupić wózek inwalidzki elektryczny dostosowany do ich indywidualnych potrzeb.

Pośród elektrycznych wózków specjalistycznych wyróżniamy:

 • wózek inwalidzki z funkcją pionizacji,
 • elektryczny wózek stabilizujący plecy i miednicę,
 • wózek inwalidzki elektryczny z windą,
 • wózek inwalidzki specjalny z mikro joystickiem,
 • wózek inwalidzki elektryczny z tzw. “kołyską”, pozwalający zmieniać pozycję nóg, miednicy i pleców,
 • wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym sterowany brodą lub ustami,
 • wózek inwalidzki z napędem i z kompleksowym wyposażeniem.

3. Ręczny wózek inwalidzki z dostawką elektryczną lub napędem w kołach

Osoby niepełnosprawne wykorzystujące w codzienności ręczny wózek inwalidzki mogą wzbogacić go o zewnętrzny napęd elektryczny. Zazwyczaj stosuje się tzw. dostawkę elektryczną, która za pomocą odpowiednich złączy przekształca ręczny wózek inwalidzki w “skuter”.

Jeśli niepełnosprawny do poruszania się wykorzystuje lekki aluminiowy wózek inwalidzki, tzw. wózek aktywny może doposażyć go w napędy umieszczone w kołach. Są to na przykład: systemy e-fix, e-motion.

Ręczny wózek inwalidzki doposażony w napęd przeznaczony jest raczej dla osób sprawniejszych fizycznie, które potrzebują w codzienności, wspomóc poruszanie się na większych dystansach.

4. Skutery elektryczne dla niepełnosprawnych

Skutery elektryczne to idealny sprzęt dla osób niepełnosprawnych i starszych, u których pojawiają się ogólne problemy z poruszaniem na zewnątrz, na dłuższych dystansach. Aby móc korzystać ze skutera dla niepełnosprawnych trzeba mieć dosyć sprawne ręce.

skuter inwalidzki
Skuter inwalidzki na piaszczystej ścieżce, w tle błękitne niebo z białymi chmurami.

Gdzie kupić wózek inwalidzki z napędem elektrycznym?

Istnieje szereg możliwości zakupu wózka inwalidzkiego z napędem. Rynek oferuje sprzęt używany oraz nowy.

Wózki elektryczne inwalidzkie OLX

Na platformie internetowej OLX można zakupić dużo taniej używane wózki inwalidzkie z napędem. Zakup u osoby prywatnej niestety nie uprawnia do dofinansowania tego sprzętu ortopedycznego.

Sklepy ze sprzętem ortopedycznym

Najbezpieczniejszą ofertą wózków inwalidzkich dysponują stacjonarne sklepy ze sprzętem medycznym. W sklepie takim i jest możliwość lepszego dopasowania elektrycznego wózka inwalidzkiego do potrzeb konkretnej osoby. Sklepy takie posiadają modele wystawowe. Dzięki temu kupujący wie czego się spodziewać. Może też skorzystać z podpowiedzi sprzedawcy tak, aby, jak najlepiej dopasować sprzęt do indywidualnych wymagań.

Osoby, które nie mogą udać się do sklepu stacjonarnego celem oględzin i wyboru odpowiedniego wózka inwalidzkiego, mogą skorzystać z 2 opcji.

 1. zakupu wózka elektrycznego w sklepie ortopedycznym internetowym,
 2. zakupu za pośrednictwem przedstawiciela firmowego, który przyjedzie, dobierze i zaprezentuje klientowi odpowiednie wózki inwalidzkie z napędem.

Podsumowanie: Czy mogę mieć wózek elektryczny inwalidzki za darmo?

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, które chciałyby wesprzeć swoją mobilność, wykorzystując do tego wózek elektryczny inwalidzki, mogą zaopatrzyć się w ten sprzęt przy wykorzystaniu dofinansowań PFRON lub refundacji z NFZ. Odrębnie systemy te nie gwarantują jednak pokrycia całości wydatków poniesionych na zakup.

Istnieje jednak możliwość, aby osoby niepełnosprawne otrzymały wózek inwalidzki z napędem elektrycznym za darmo. Dotyczy to dzieci oraz osób z niepełnosprawnością ruchową w wieku aktywności zawodowej, które z powodu stanu zdrowia nie mogą samodzielnie poruszać się na ręcznym wózku inwalidzkim.

Możliwość taką daje złożenie wniosku o dofinansowanie do wózka inwalidzkiego z napędem w PFRON i jednoczesne złożenie zlecenia o refundację elektrycznego wózka inwalidzkiego w NFZ. Dopłata w kwocie 17600 zł z Funduszu Rehabilitacji oraz w kwocie 5000 zł z Funduszu Zdrowia wystarcza na pokrycie 100% kosztów zakupu omawianego wózka inwalidzkiego w wersji podstawowej.

Alternatywą jest skorzystanie z refundacji w ramach Funduszu Zdrowia oraz dopłaty ze środków samorządu powiatowego. Niepełnosprawni, korzystając z tej pomocy mogą otrzymać łącznie do 20000 zł na zakup wózka inwalidzkiego elektrycznego. Ta suma pozwala sfinansować 100% kosztów nielicznych modeli omawianego sprzętu.

Wnioskodawcy wymagający specjalistycznego wózka inwalidzkiego z napędem, indywidualnie dostosowanego do ich potrzeb, mogą ubiegać się o zwiększenie kwoty dofinansowania z PFRON. Maksymalna kwota dofinansowania 27500 zł z PFRON oraz kwota refundacji z NFZ pozwala uzyskać środki w łącznej wysokości 32500 zł. Kwota ta wystarcza na zakup modelu wózka elektrycznego bez dopłaty z dodatkowym wyposażeniem.

Nie wystarcza ta suma jednak na pokrycie specjalistycznych dodatków typu sterowanie ustami, mikrojoystick wraz z kompleksowym wyposażeniem. Wózki z tego typu wyposażeniem kosztują nawet ponad 200000 zł. Jedyną drogą do otrzymania tego rodzaju wózka elektrycznego inwalidzkiego za darmo jest zwrócenie się do Fundacji lub bezpośrednio do darczyńców. Można też poszukiwać ogłoszeń osób, które chcą oddać niepotrzebny już im sprzęt medyczny. Ogłoszenia takie można znaleźć na platformie sprzedażowej OLX, w dziale: wózki elektryczne inwalidzkie OLX, lub na stronach różnych fundacji.


Quickie Rumba – Wózek elektryczny składany lekki do bagażnika za free.

Jak dostać wózek inwalidzki za darmo?

Aby otrzymać wózek inwalidzki ręczny za darmo, wystarczy zlecenie wydane przez lekarza pierwszego kontaktu. Wózki inwalidzkie specjalne, wózki inwalidzkie do aktywnej rehabilitacji oraz podstawowe wózki inwalidzkie elektryczne wymagają zlecenia od lekarza ze specjalizacją. Zwykle finansowanie z NFZ na taki wózek inwalidzki oraz dopłata z MOPR lub PCPR wystarcza, aby pokryć całkowicie koszt zakupu.

Czy istnieje składany i lekki wózek inwalidzki elektryczny?

Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym jest zazwyczaj dużo cięższy i rzadko kiedy posiada możliwość złożenia go. Na rynku można znaleźć nieliczne modele składane. Z tego powodu warto zastanowić się nad zakupem dostawek elektrycznych do ręcznych wózków inwalidzkich. Alternatywą są także napędy typu e-fix umieszczone w kołach zwykłego wózka inwalidzkiego.

Jakie wózki inwalidzkie elektryczne refunduje PFRON?

Refundację wózka inwalidzkiego elektrycznego można uzyskać na:
– podstawowy wózek inwalidzki z napędem elektrycznym,
– wózek inwalidzki z napędem elektrycznym, specjalny ze stabilizacją, windą, z możliwością pionizacji,
– przystawkę elektryczną do zwykłego wózka inwalidzkiego,
– skuter elektryczny.

Ile dofinansowania mogę otrzymać na wózek dla niepełnosprawnych elektryczny?

W zależności od programu, z jakiego osoba z niepełnosprawnością korzysta, kwoty dofinansowania mogą być różne. Refundacja NFZ na wózek inwalidzki i jej wysokość uzależnione są od modelu wyrobu medycznego. Dopłata z samorządu wynosi do 150% dofinansowania z NFZ. W ramach aktywnego samorządu na wózek inwalidzki z napędem można otrzymać do 17600 złotych z możliwością powiększenia tej kwoty 27500 zł.

2 komentarze
 1. nie podam

  są te wózki za darmo czy nie? bo długi tekst i nie mam cierpliwości czytać. gdzie dają za darmo wózki ?

  Odpowiedz
  • Małgorzata Gorczyca-Antosz

   W podsumowanie naszego artykułu “Jak otrzymać wózek elektryczny inwalidzki za darmo” wskazujemy, że istnieją możliwości uzyskania takiego sprzętu bez podnoszenia kosztów. Odpowiednio do wieku wnioskodawcy i rodzaju niepełnosprawności można uzyskać dofinansowania do wózków elektrycznych z NFZ, samorządu oraz PFRON.

   Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *