Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym. Wszystko, co powinien wiedzieć pracodawca

utworzone przez | 20, 09, 2023 | Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Narzędzia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Szukasz pracy dla osób z orzeczeniem?

Szukasz pracowników z orzeczeniem?

obrazek kalkulatora pfron dofinansowanie

Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator oblicza wysokość dofinasnownia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pracodawca obliczy koszty płacy oraz realne obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.

obrazek kalkulatora pfron wpłata

Kalkulator wpłaty na PFRON

Kalkulator pomaga w obliczeniu wysokości składki na PFRON. Składkę zobowiązani są odprowadzać pracodawcy, którzy nie osiągają wymaganego Ustawą 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym może przynieść dla firmy nie tylko korzyści ekonomiczne i wizerunkowe, ale przede wszystkim może ona zyskać wartościowego pracownika. Dla wielu pracodawców pojęcie “niepełnosprawność” może kojarzyć się z ograniczeniami.

Warto pamiętać, że niepełnosprawność to nie brak zdolności, lecz różnice w potrzebach. Osoby niepełnosprawne, mogą być wykwalifikowanymi i kompetentnymi pracownikami, tak jak pozostali.

Zrekrutowałeś lub chcesz zatrudnić pracownika, który posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności? Poszukujesz informacji na temat przysługującego Ci wsparcia, dofinansowań i jakie warunki musisz spełnić, by je otrzymać? Ten tekst jest dla Ciebie! Sprawdź!plusy i minusy zatrudniania osób niepełnosprawnych
Plusy i minusy zatrudniania osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym [mężczyzna na wózku, przy biurku, pisze na laptopie, obok kubek, notes, okulary i długopisy w pojemniku].

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym – jak to zrobić?

Chcąc zatrudnić pracownika z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, musisz dysponować jego orzeczeniem:

 • o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym, wydanym przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 • lub częściowej niezdolności do pracy i (lub) samodzielnej egzystencji, wydanym przez ZUS.

Ten dokument pozwoli Ci w pełni korzystać ze wsparcia finansowego z PFRON na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym a praca na otwartym rynku pracy

Zastanawiałeś się, czy możesz zatrudnić osobę, która zgodnie z orzeczeniem jest całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy, mimo że Twoja firma nie jest Zakładem Pracy Chronionej? Otóż tak!

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, częściowo niezdolnej do pracy, jest możliwe. Warunkiem jest odpowiednie przystosowanie stanowiska pracownikowi niepełnosprawnemu zgodnie z jego potrzebami.

Zapis na orzeczeniu: „niezdolny do pracy” odnosi się do tzw. normalnych warunków pracy, nieuwzględniających przystosowania.

Jakie korzyści ma pracodawca? Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej a zwolnienie z wpłaty do PFRON-u

Zatrudniając pracownika z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zyskasz:

 • dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych do 75% kosztów płacy co miesiąc,
 • zwrot kosztów związanych z wyposażeniem stanowiska pracy – jest to pomoc jednorazowa i wynosi maksymalnie do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia,
 • zwrot kosztów związanych z przystosowaniem stanowiska pracy – jest to pomoc jednorazowa w wysokości maksymalnie do dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia,
 • zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych w wysokości do 70% całej kwoty takiego szkolenia, nie może jednak przekroczyć dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Jeżeli prowadzisz większą firmę, czyli zatrudniasz co najmniej 25 pracowników, to jesteś płatnikiem wpłat PFRON. To koszty, których możesz uniknąć, jeśli osiągniesz wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6% ogółu osób zatrudnionych. Każdy etat pracownika niepełnosprawnego prowadzi do obniżenia składki lub jej redukcji.


Każdy Pracodawca powinien znać reguły zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Zapraszamy do wielu artykułów związanych z tą tematyką, m.in.:

🔸 SODiR od A do Z
🔸 Pracownik z chorobą psychiczną to nie takie straszne
🔸 Koszty płacy PFRON
🔸 Ile firma dostanie za pracowników z grupą?

Odszukaj inne interesujące Cię artykuły w naszej witrynie i zyskaj bezcenną wiedzę. Zachęcamy do lektury i korzystania z usług agencji pracy My Wspieramy!


Umiarkowany stopień niepełnosprawności ulgi dla pracodawcy, który chce obniżyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem i schorzeniem szczególnym, możesz obniżyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Schorzenia szczególne u niepełnosprawnego pracownika z umiarkowanym stopniem pozwolą Ci wpłynąć na wysokość wpłaty do PFRON-u. Jeden etat liczysz podwójnie. To zaś pozwala szybciej osiągnąć wymagany wskaźnik i wyeliminować wpłatę PFRON ze swoich comiesięcznych kosztów.

Schorzeń szczególnych nie pomyl ze schorzeniami specjalnymi! – polecamy naszą lekturę.

Dofinansowanie na pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z PFRON – co trzeba spełnić?

Pracodawca zatrudniający w swojej firmie osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności może dostać comiesięczne dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie ich wynagrodzenia.

Warunki otrzymywania dofinansowania do wynagrodzeń PFRON:

 • zarejestrowanie pracownika w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych (wniosek do PFRON),
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • osiąganie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6% (w przypadku małych firm (zatrudniających mniej niż 25 pracowników) nie ma tego wymogu).

Ile pracodawca dostaje za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym?

Wysokość dofinansowania, jakie możesz uzyskać za zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika w stopniu umiarkowanym, zależy od:

 1. wymiaru jego czasu pracy,
 2. typu pracodawcy,
 3. rodzaju niepełnosprawności.

Miesięczne dofinansowanie nie może przekroczyć 75% kosztów płacy w przypadku pracodawców prowadzących działalność gospodarczą lub 90% kosztów płacy dla pracodawców nieprowadzących działalności gospodarczej.

Kwota dofinansowania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w umiarkowanym stopniu

Jeśli zdecydujesz się zatrudnić niepełnosprawnego pracownika z umiarkowanym stopniem, możesz ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 1350 zł na jego wynagrodzenie z PFRON. Ponadto, jeśli pracownik ten ma orzeczone schorzenie specjalne, możesz ubiegać się o wyższą kwotę dofinansowania.

Stopień umiarkowanyKwota dofinansowania
bez schorzenia specjalnego1350 zł
dodatek za schorzenie specjalne900 zł
łączna kwota2250 zł
Tab. Wysokość maksymalna dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON.

Praca z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i schorzeniem specjalnym, czyli wyższe dofinansowanie dla pracodawców

Schorzenia specjalne pracownika (niezależnie od stopni niepełnosprawności) pozwalają pracodawcy otrzymać wyższą kwotę dofinansowania na wynagrodzenia z PFRON. Zalicza się do nich:

 • 01U – upośledzenie umysłowe,
 • 02-P – choroby psychiczne,
 • 04-O – choroby narządu wzroku,
 • 06-E – epilepsję,
 • 12-C – całościowe zaburzenia rozwoju.

Wartość dodatkowego wsparcia finansowego w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i schorzeniem specjalnym wynosi 900 zł. To oznacza, że możesz ubiegać się z PFRON o łączną sumę 2250 zł miesięcznie.

zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym [pracująca na laptopie kobieta na wózku przy biurku, w tle druga kobieta przy dokumentach].

Prawa pracownika niepełnosprawnego z umiarkowanym stopniem wg Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego z PFRON. Musisz jednak pamiętać o przysługujących jej prawach pracowniczych.

Uprawnienia pracowników niepełnosprawnych to:

 • krótszy wymiar czasu pracy nieprzekraczający 7 godzin w ciągu dnia i 35 godzin w ciągu tygodnia,
 • zakaz wykonywania pracy w godzinach nocnych i nadliczbowych,
 • dodatkowa 15-minutowa przerwa,
 • dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni roboczych,
 • zwolnienie od obowiązku w pracy z zachowaniem uprawnienia do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub nabycia sprzętu ortopedycznego,
 • zwolnienie do 21 dni z prawem do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym.

2 grupa inwalidzka przywileje w pracy

Jeżeli pracownik, którego zatrudniasz, posiada jeszcze dawne orzeczenie o przyznaniu II grupy inwalidzkiej wydane na podstawie odrębnych przepisów, traktuj je, jak przypadek umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Orzeczenie o II grupie inwalidzkiej oraz o umiarkowanym stopniu to dokumenty równoważne i pozwalają na korzystanie z tych samych uprawnień zarówno przez pracownika, jak i Pracodawcę.

Uprawnienia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym a normy czasu pracy 

Uprawnienia pracownicze dla osób niepełnosprawnych określa Ustawa o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych. Normy czasu pracy dla niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem, (podobnie, jak i znacznym stopniu niepełnosprawności), wynoszą 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Wykonywanie pracy w skróconym wymiarze czasu pracy nie ma wpływu na wynagrodzenie.

Osoba niepełnosprawna nie może pracować w godzinach nocnych, czyli między 21:00 a 07:00 i w godzinach nadliczbowych. Nie dotyczy to:

 • pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu lub monitorowaniu mienia,
 • kiedy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników wyrazi zgodę i wystawi zaświadczenie o tym, że pracownik nie posiada zdrowotnych przeciwwskazań do wykonywania pracy w godzinach nocnych i nadliczbowych.
dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym [mężczyzna wprowadza niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim po pochylni do morza].

Umiarkowany stopień niepełnosprawności przywileje z pracy. Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Pracownik, który posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niesprawności, ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar wynosi 10 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego.

Osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem uzyskuje prawo do urlopu dodatkowego po przepracowaniu jednego roku od momentu wystawienia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Osoby umiarkowanie niepełnosprawne, których podstawowy urlop przekracza 26 dni roboczych lub które już posiadają prawo do dodatkowego urlopu na podstawie innych przepisów, nie kwalifikują się do dodatkowego urlopu.

Uprawnienia pracownika z umiarkowanym – dodatkowa przerwa

Pracownikowi posiadającemu orzeczenie o umiarkowanym stopniu, który pracuje przez co najmniej 6 godzin w ciągu dnia, przysługuje dodatkowa 15-minutowa przerwa. Przerwa ta jest wliczana do ogólnego czasu pracy i nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi.

Prawo do dodatkowej przerwy obowiązuje niezależnie od wymiaru etatu pracownika. Osoba niepełnosprawna może wykorzystać ją na gimnastykę usprawniającą lub indywidualny wypoczynek.

Zatrudnianie umiarkowanie niepełnosprawnych. Czym jest zwolnienie od obowiązku w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?

Pracownik posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od obowiązku w pracy przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia za ten czas. Prawo to obowiązuje, gdy osoba niepełnosprawna musi wyjść w godzinach pracy:

 • na specjalistyczne badania,
 • na leczenie,
 • na rehabilitację,
 • turnus rehabilitacyjny,
 • w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy.

Zwolnienie to nie może przekroczyć łącznie z dodatkowym urlopem 21 dni roboczych.

Zgodnie z przepisami możesz poprosić pracownika o przedstawienie dokumentu, który będzie potwierdzał przeprowadzenie koniecznych badań lub zabiegów oraz skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

O zatrudnianiu osób niepełnosprawnych umiarkowanie z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej o stopniu umiarkowanym pozwala nie tylko otworzyć się na różnorodność w firmie i pozyskanie wartościowego pracownika. Możesz zatrudnić takiego pracownika mimo braku statusu Zakładu Pracy Chronionej. Możesz również otrzymać konkretną pomoc finansową z PFRON. Obejmuje ona koszty jej zatrudnienia, przystosowania stanowiska pracy, a także szkolenia takiego pracownika.

Przy zatrudnieniu pamiętać trzeba, że osoba ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym ma przywileje pracownicze.

Osoba niepełnosprawna w znacznym lub umiarkowanym stopniu ma prawo do dodatkowego urlopu oraz dodatkowej przerwy w trakcie pracy. Także krótszy wymiar czasu pracy i brak możliwości wykonywania obowiązków w godzinach nocnych czy nadliczbowych.


Umiarkowany stopień niepełnosprawności a Praca w ochronie.

Czy można zwolnić pracownika z umiarkowanym stopniem?

Tak. Podlega on takim samym warunkom zatrudnienia, jak pozostali pracownicy. Wyjątkiem jest, gdy otrzymasz środki z PFRON na przystosowanie lub wyposażenie jego stanowiska pracy. Wtedy musisz utrzymać to stanowisko przez okres 36 miesięcy lub zatrudnić innego pracownika z niepełnosprawnością.

Co daje pracodawcy umiarkowany stopień niepełnosprawności pracownika?

Pracodawca, który zatrudni pracownika z umiarkowaną niepełnosprawnością, może otrzymać miesięczne dofinansowanie na wynagrodzenie z PFRON w wysokości 1350 zł. Jeżeli ten pracownik ma schorzenie specjalne może ubiegać się o dodatkowe 900 zł. Maksymalna łączna suma dofinansowania to 2250 zł.

Czy z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności można pracować?

Tak, jeżeli pracodawca odpowiednio przystosuje stanowisko pracy dla takiego pracownika lub zatrudni go na podstawie pracy zdalnej.

Czy pracownik z umiarkowanym stopniem może pracować w nocy?

Ogólne przepisy nie pozwalają na to. Natomiast jeżeli pracownikom niepełnosprawnym zostanie wydane zaświadczenie od lekarza, że stan zdrowia nie jest przeciwwskazaniem do pracy wykonywanej w porze nocnej, pracodawca może im zlecać zadania w tych godzinach.

Kiedy i ile przysługuje dodatkowego urlopu pracownikowi ze stopniem umiarkowanym?

Urlop dodatkowy osoba z umiarkowanym stopniem otrzymuje po przepracowanym roku od momentu otrzymania orzeczenia. Dodatkowy urlop wynosi 10 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego.

0 komentarzy
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *